Přeskočit na obsah

Don Quijote de la Mancha/Díl druhý

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Díl druhý
Autor: Miguel de Cervantes
Zdroj: CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Díl druhý. Praha : I. L. Kober, 1868.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Kristian Stefan
Licence překlad: PD old 70
Předmluva k čtenáři
Kapitola první
O tom, co činili farář a lazebník s D. Quijotem při nemoci jeho.
Kapitola druhá
O pamětihodném sporu Sancha Panzy s neteří a hospodyní D. Quijota i o jiných utěšených případech.
Kapitola třetí
O směšném hovoru mezi D. Quijotem, Sanchem Panzou a bakalářem Samsonem Carrascem.
Kapitola čtvrtá
Kterak Sancho Panza vyhovuje pochybnostem a otázkám bakaláře Samsona Carrasca, i o jiných pamětí a připomenutí hodných věcech.
Kapitola pátá
O důvtipném a půvabném hovoru Sancha Panzy a manželkou jeho Terezií i o jiných zmínění hodných příhodách.
Kapitola šestá
O příhodě D. Quijota s jeho neteří a hospodyní. Jedna z nejdůležitějších kapitol celé povídky.
Kapitola sedmá
O případech D. Quijota a jeho zbrojnoše i o jiných velmi důležitých věcech.
Kapitola osmá
Vypravuje o tom, co se přihodilo D. Quijotovi, když šel navštíviti svou seňoru Dulcinei del Toboso.
Kapitola devátá
Co se v ní vypravuje, ukáže se.
Kapitola desátá
Vypravuje se v ní o šibalství Sancha, kterak očaroval seňoru Dulcinei, i o jiných příhodách rovněž tak směšných jako pravdivých.
Kapitola jedenáctá
O podivné příhodě, která se stala statečnému D. Quijotovi s rydvanem či vozem dvořanstva smrti.
Kapitola dvanáctá
O podivné příhodě, která se stala statečnému Don Quijotovi s udatným Zrcadlovým rytířem.
Kapitola třináctá
Pokračuje se o příhodách s Lesním rytířem a o ušlechtilém, novém a příjemném hovoru mezi oběma zbrojnoši.
Kapitola čtrnáctá
Pokračuje se o příhodách Lesního rytíře.
Kapitola patnáctá
Vypravuje se v ní, kdo byl ten Zrcadlový rytíř a kdo zbrojnoš jeho.
Kapitola šestnáctá
O tom, co se D. Quijotovi lítalo s jistým důvtipným rytířem Manchským.
Kapitola sedmnáctá
Vyličuje se v ní nejvyšší a poslední stupeň, jehož dosáhla a dosíci mohla neslýchaná statečnost D. Quijota, i jak šťastně skončila se příhoda se lvy.
Kapitola osmnáctá
O tom, co se přihodilo D. Quijotovi v zámku či v domě rytíře zelenopláštíkového, a o jiných neobyčejných věcech.
Kapitola devatenáctá
Vypravuje o příhodě zamilovaného pastýře a o jiných skutečně půvabných věcech.
Kapitola dvacátá
Vypravuje se v ní o svatbě Camacha Boháče a o osudech Basilia Chudáka.
Kapitola dvacátá první
Pokračuje se o svatbě Camachově i o jiných utěšených příhodách.
Kapitola dvacátá druhá
Vypravuje se o velikém dobrodružství v sluji Montesinově u prostřed Manchy ležící, jež statečný D. Quijote de la Mancha šťastně přestál.
Kapitola dvacátá třetí
Vypravuje se o podivuhodných věcech, jež D. Quijota v hluboké sluji Montesinově viděl; pro nemožnost a velkolepost jich pokládá se toto dobrodružství za podvržené.
Kapitola dvacátá čtvrtá
Vypravuje se v ní o rozličných maličkostech tak pošetilých jako k pravému pochopení této velké historie potřebných.
Kapitola dvacátá pátá
O hýkání osla a o půvabné příhodě s loutkářem, kromě pamětihodných zjevení věštící opice.
Kapitola dvacátá šestá
Pokračování o půvabném dobrodružství s loutkářem a o mnohých skutečně velmi pěkných věcech.
Kapitola dvacátá sedmá
O tom, kdo byl mistr Pedro a jeho opice, i o zlém výsledku dobrodružství s hýkáním, jež se neskončilo, jak si D. Quijote přál a myslil.
Kapitola dvacátá osmá
O věcech, jichž, jak Benengali dí, čtenář zví, bude-li je bedlivě čísti.
Kapitola dvacátá devátá
O pověstné příhodě s očarovaným člunem.
Kapitola třicátá
O příhodě D. Quijota se sličnou lovkyní.
Kapitola třicátá první
Jedná o mnohých a velikých věcech.
Kapitola třicátá druhá
Kterak D. Quijote tupiteli svému odpověděl, i o jiných vážných a půvabných případech.
Kapitola třicátá třetí
O zábavné rozmluvě vévodkyně a dívek jejích se Sanchem Panzou, čtení a pamětihodné.
Kapitola třicátá čtvrtá
Podává vědomost o tom, kterak připadlo se na to, jak by odčarována byla nevyrovnaná Dulcinea del Toboso; jedna z nejslavnějších příhod v této knize.
Kapitola třicátá pátá
Pokračuje se v návěští, jehož D. Quijote nabyl o odčarování Dulcinee, a spolu o jiných pamětihodných příhodách.
Kapitola třicátá šestá
Vypravuje se v ní o podivné, nikdy myslí nepojaté příhodě s dueňou Doloridou, jinak hraběnkou Trifaldovou, a mimo to o listu, jejž Sancho psal manželce své Terezii Panzové.
Kapitola třicátá sedmá
Vypravuje se dále o pověstné příhodě s dueňou Doloridou.
Kapitola třicátá osmá
Kterak dueňa Dolorida své nehody vypravuje.
Kapitola třicátá devátá
Trifaldová pokračuje u podivném a pamětihodném vypravování.
Kapitola čtyřicátá
O věcech, které týkají se tohoto dobrodružství a souvisí s touto pamětihodnou historii.
Kapitola čtyřicátá první
Kterak Clavileňo přišel a kterak se ten dlouhý příběh skončil.
Kapitola čtyřicátá druhá
O tom, jakých navedení dával D. Quijote Sanchu Panzovi, dříve než šel vladařit na ostrov, i o jiných velmi moudrých věcech.
Kapitola čtyřicátá třetí
O dalších radách, jichž D. Quijote Sanchu Panzovi udělil.
Kapitola čtyřicátá čtvrtá
Kterak Sancho Panza odebral se na vladařství a kterak D. Quijota podivuhodná příhoda potkala.
Kapitola čtyřicátá pátá
O tom, kterak Sancho Panza nastoupil svůj ostrov a kterak vladařiti počal.
Kapitola čtyřicátá šestá
O strašném poděšení rolničkami a kočkami, jehož D. Quijote na další milosti zamilované Altisidory zkusil.
Kapitola čtyřicátá sedmá
Pokračuje se o tom, kterak si Sancho Panza při svém vladařství počínal.
Kapitola čtyřicátá osmá
O tom, co se přihodilo D. Quijotovi s doňou Rodriguezovou, dueňou vévodkyninou, kromě jiných příběhův zapsání a věčné paměti hodných.
Kapitola čtyřicátá devátá
O tom, co se přihodilo Sanchu Panzovi, když prohlížel svůj ostrov.
Kapitola padesátá
Vysvětluje se v ní, kdo byli ti kouzedlníci a trapiči, kteří dueňu mrskali a štípali i D. Quijota drápali, kromě příběhův panoše, jenž nesl list Terezii Panzové, manželce Sancha Panzy.
Kapitola padesátá první
O dalším vladařem Sancha Panzy a o jiných rozličných událostech.
Kapitola padesátá druhá
Vypravuje se v ní o druhé Doloridé či Zarmoucené, jiným jménem doňa Rodriguezová zvané.
Kapitola padesátá třetí
O smutném konci a výsledku vladařství Sancha Panzy.
Kapitola padesátá čtvrtá
Jedná o věcech, týkajících se této historie a o ničem jiném.
Kapitola padesátá pátá
O tom, co se Sanchovi přihodilo, i o jiných velmi pozoruhodných věcech.
Kapitola padesátá šestá
O neobyčejném a nevídaném boji, který se stal mezi D. Quijotem de la Mancha a sluhou Tosilem při hájení dcery dueňy doňy Rodriguezové.
Kapitola padesátá sedmá
Kterak D. Quijote rozloučil se s vévodou, a která byla příhoda jeho s čipernou a dovádivou Altisidorou pannou vévodkyninou.
Kapitola padesátá osmá
Na D. Quijota sype se tolik dobrodružství, že jedno pro druhé místa nemá.
Kapitola padesátá devátá
Vypravuje o zvláštní případnosti, jež se stala D. Quijotovi a za dobrodružství jmína býti může.
Kapitola šedesátá
O tom, co se D. Quijotovi cestou do Barcelony přihodilo.
Kapitola šedesátá první
O tom, co se D. Quijotovi přihodilo, když do Barcelony přišel, a o jiných věcech, které více pravdy než rozumnosti do sebe mají.
Kapitola šedesátá druhá
Jedná o dobrodružství s okouzlenou hlavou a o jiných maličkostech, jichž mlčením opomenouti.
Kapitola šedesátá třetí
O nehodě, která potkala Sancha Panzu při návštěvě galejí, a podivném dobrodružství se sličnou Moriskou.
Kapitola šedesátá čtvrtá
Jedná o příhodě, která D. Quijotovi větší zármutek způsobila, než kterákoli posavádní událost jeho.
Kapitola šedesátá pátá
Vypravuje se v ní, kdo byl Bledoměsíčný, a kterak osvobozen jest D. Gregorio, i o jiných příbězích.
Kapitola šedesátá šestá
Kdo ji přečte, uvidí, a kdo si ji dá přečísti, uslyší, o čem jedná.
Kapitola šedesátá sedmá
O předsevzetí D. Quijota státi se pastýřem a tráviti život veský, dokud by rok slibu jeho neminul, i o jiných skutečně zábavných a pěkných příhodách.
Kapitola šedesátá osmá
Kterak D. Quijota štětinaté dobrodružství potkalo.
Kapitola šedesátá devátá
O nejvzácnější a nejneobyčejnější příhodě, anaž D. Quijota v celém vypravování této velké historie potkalo.
Kapitola sedmdesátá
Následuje po kapitole šedesáté deváté a jedná o v věcech, kterých k vůli jasnosti této povídky opomenouti nelze.
Kapitola sedmdesátá první
O tom, co D. Quijota a zbrojnoše jeho Sancha cestou do své vsi potkalo.
Kapitola sedmdesátá druhá
Kterak D. Quijote a Sancho do své vsi se dostali.
Kapitola sedmdesátá třetí
O předvěstech, které potkaly D. Quijota při vchodu do vsi, a jiných příbězích, které této velké historii ozdoby a váhy dávají.
Kapitola sedmdesátá čtvrtá
Kterak D. Quijote se roznemohl, učinil závět a umřel.