Ottův slovník naučný/Čechy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Čechy
Autor: Jan Palacký, Jaroslav Zdeněk, Josef Erben, Filip Počta, Karel Vrba, Vladimír Pech, František Augustin, Ladislav Josef Čelakovský, František Vejdovský, Jan Srb, Josef Hanzlík, Václav Červinka, Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, Josef Zenker, Josef V. Černý, Karel Hrubý, Ladislav Burket, Antonín Červený', Josef Šimáček, Martin Fulín, Karel Jičínský, Josef Buchar, Ferdinand Hiller, Čeněk Klier, Jan Vincenc Diviš, František Chodounský, Karel Kruis, Josef Fořt, Josef Bernat, František Vlach, Kristian Petrlík, Ferdinand Havrda, Klement Borový, Karel Fischer, Adolf Frumar, Petr Durdík, Josef Šolín, Rudolf Hutterer, Karel Stecker, Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský, Josef Srb, Karel Chytil, Josef Smolík, Jan Herain, Zikmund Winter, Josef Svátek, Čeněk Zíbrt, Jaromír Čelakovský, Jiří Pražák, Jan Baptista Lambl
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 1–572. Dostupné online
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Čechy
 1. Poměry přírodní
  1. Poloha zeměpisná (2–9)
  2. Horopis (9–28)
  3. Geologie (28–35)
  4. Mineralogie (35–36)
  5. Vodopis (36–91)
  6. Podnebí (91–96)
  7. Květena (97–105)
  8. Zvířena (105–109)
 2. Obyvatelstvo
  1. Stav a složení jeho
   1. Obyvatelstvo přítomné (109–114)
   2. Obyvatelstvo dle příslušnosti (114–115)
  2. Měna obyvatelstva (115–118)
  3. Obydlí a bydliště (118–119)
  4. Morální statistika (119–121)
  5. Zdravotnictví (121–122)
  6. Národnost (122–125)
 3. Zemědělství
  1. Hornictví (125–127)
  2. Lesní hospodářství (127–130)
  3. Myslivost (130–132)
  4. Rolnictví
   1. Polní hospodářství (132–134)
   2. Dobytkářství (135–138)
  5. Chmelařství (138)
  6. Vinařství (138–141)
  7. Zahradnictví (141–142)
  8. Rybářství (142–145)
  9. Včelařství (145–146)
  10. Hedvábnictví (146–147)
 4. Průmysl (147)
  1. Cukrovarství (147–149)
  2. Pivovarnictví (149–152)
  3. Lihovarnictví (152–153)
  4. Mlynářství (153–155)
  5. Výroba škrobu a tovarů škrobových (155–156)
  6. Výroba náhražek kávových, čokolády a cukrovin (156–157)
  7. Výroba lněného a řepkového oleje (157–158)
  8. Výroba kovův a zboží kovového (158–160)
  9. Výroba strojů, nástrojů, přístrojův a hudebních nástrojův a j. (160–161)
  10. Výroba zboží z kamene, zemin a hlíny (162–163)
  11. Průmysl sklářský (163)
  12. Průmyslné spracování dřeva, kosti, pryže, perčoviny a látek podobných (163–165)
  13. Průmyslné spracování koží, kožešin, štětin, srsti, vlasův a pod. (165)
  14. Průmysl oděvní a ozdobný (165–167)
  15. Průmysl hedvábnický a vlnařský (167–168)
  16. Průmysl bavlnářský (168)
  17. Průmysl lnářský a konopný (168–169)
  18. Výroba tkanin ze smíšených látek (169)
  19. Výroba zboží stávkového, háčkovaného a vyšívaného (169)
  20. Úprava a zušlechťování přediva a tkaniva (169–170)
  21. Průmysl chemický (170–171)
  22. Průmysl papírnický (171–172)
  23. Průmysl stavitelský (172)
  24. Průmysl polygrafický a umělecký (172–173)
 5. Obchod (173)
  1. Statistika živností obchodních (173–174)
  2. Obchodní komory (174–175)
  3. Výrobní společnosti (175–176)
  4. Peněžní a úvěrní ústavy (176–178)
  5. Ústavy pojišťovací (178–181)
 6. Prostředky spojovací (181)
  1. Silnice (181)
  2. Cesty vodní (181–182)
  3. Železnice (182–184)
  4. Pošty (184)
 7. Církevní záležitosti
  1. Církev katolická (184–186)
  2. Církev evangelická (186–188)
  3. Organisace náboženských obcí židovských (188–189)
 8. Školství
  1. Školství národní (189–196)
  2. Školy střední (196–197)
  3. Školy vysoké (197–200)
  4. Školy odborné
   1. Školy zemědělské (200–201)
   2. Školy průmyslové (201–204)
   3. Školy obchodní (204–205)
   4. Školy sloužící zvláštním účelům (205–206)
 9. Ústavy pro vědy a umění (206)
 10. Humanitní ústavy a spolky
  1. Humanitní ústavy (206–207)
  2. Spolky a živnostenská společenstva (207–208)
 11. Dějiny
  1. Dějepis politický (208–209)
   1. Věk starý (209–220)
   2. Věk střední (220–230)
   3. Věk nový (230–249)
  2. Rozdělení Čech kmenové a krajské (249–252)
  3. Poměry národnostní v Čechách (252–259)
  4. Církevní dějiny (259–271)
 12. Dějiny kulturní
  1. Praehistorie česká (271–274)
  2. Dějiny jazyka českého (274–280)
  3. Dějiny české literatury
   1. Starý věk (281–289)
   2. Střední věk (289–302)
   3. Nový věk (302–323)
  4. Dějiny školství (358–361)
  5. Dějiny hudby (361–376)
  6. Dějiny malířství a sochařství (376–384)
  7. Dějiny uměleckého průmyslu (384–386)
  8. Mincovnictví a mince (386–388)
  9. Dějiny stavitelství (388–414)
  10. Dějiny zemědělství českého (414–423)
  11. O řemeslech v Čechách (423–428)
  12. Dějiny obchodu
   1. Obchod (428–434)
   2. Kommunikace (434–437)
   3. Poštovnictví v Čechách (437–438)
  13. Dějiny válečnictví (438–444)
  14. Z minulosti obyvatelstva
   1. Kroj (444–450)
   2. O české kuchyni (450–452)
 13. Dějiny právní
  1. Úvod (452–455)
   1. Význam právních dějin českých
   2. Literatura
   3. Rozvržení látky
  2. Dějiny pramenů
   1. Doba starší (455–456)
    1. Nejstarší zprávy historické
    2. Právní prameny
   2. Doba střední (456–466)
    1. Obecné zemské právo obyčejové
    2. Prameny zemského práva
    3. Právní knihy
    4. Zřízení zemská
    5. Nařízení vládní
    6. Zvláštní práva: Církevní
    7. Manské
    8. Městské
    9. Vesnické
    10. Prameny historické
   3. Doba novější (466–474)
    1. Prameny zemského práva
     1. Státní listiny
     2. Obecná privilegia stavovská
     3. Úřední svědectví o obyčejovém právu
     4. Artikulové sněmovní
     5. Zákony a nařízení
   4. Kodifikace
    1. Ústavní právo
    2. Processuálné právo civilní
    3. Deskové právo
    4. Soukromé právo
    5. Trestní právo
   5. Zvláštní práva
    1. Církevní právo
    2. Právo manské
    3. Právo městské
    4. Právo selské
 14. Dějiny ústavy
  1. Starší doba (474–487)
   1. Území
   2. Moc zeměpanská
   3. Poměr k říši
   4. Úřednictvo dvora knížecího
   5. Rada knížecí a sněm
   6. Zřízení hradské
   7. Zřízení místní
   8. Obyvatelstvo
    1. Duchovenstvo
    2. Šlechta
    3. Svobodníci (dědinníci)
    4. Obyvatelstvo poddané
  2. Střední doba (487–519)
   1. Území
    1. hranice Čech
    2. země přivtělené
   2. Moc královská
   3. Poměr k říši
   4. Nejvyšší úřady a soudy
    1. Rada královská neboli zemská
    2. Kancelář česká
    3. Soud královský
    4. Komora královská
    5. Purkrabství pražské
    6. Soud zemský
   5. Sněm zemský
   6. Zřízení krajské
   7. Zřízení městské
   8. Zřízení vesnické
   9. Obyvatelstvo
  3. Novější doba (519–539)
   1. Území
   2. Moc královská
   3. Poměr k říši Římsko-Německé
   4. Nejvyšší úřady a soudy
   5. Sněm zemský
   6. Zřízení krajské
   7. Zřízení městské
   8. Zřízení vesnické
   9. Obyvatelstvo
 15. Ústava nynější doby (539–559)
  1. O panovníku
  2. Znak království Českého
  3. Důstojenství zemská
  4. Obyvatelstvo
  5. Složení sněmu
  6. O právu volebním
  7. O volení
  8. Právní postavení poslanců
  9. Činnost sněmu
  10. O výkonné moci
  11. Finance zemské
  12. Poměr České země k ostatním zemím mocnářství
 16. Organisace zeměpanské správy (559–563)
  1. Správa vojenská
  2. Správa politická
  3. Správa vyučování
  4. Správa horní
  5. Správa finanční
  6. Správa justiční
 17. Organisace samosprávy (563–572)
  1. Samospráva místní
   1. Obec
    1. Zřízení obecní z r. 1864
    2. Samospráva místní v Praze a Liberci
   2. Samospráva okresní
   3. Samospráva zemská
  2. Samospráva zastupující zájmy věcné