Ottův slovník naučný/Čechy/Obchodní komory

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Obchodní komory
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 174–175. Dostupné online
Licence: PD anon 70
II. Obchodní komory.

Za příkladem Anglie, Francie a Německa zavedeny v Rakousku r. 1850 obchodní a živnostenské komory, jež sloužiti mají (§. 1. zákona daného 29. čna 1860) zvelebení obchodu a živností počítajíc sem i hornictví. K účelu tomu (§. 2.) radí se o všelikých žádostech a návrzích, týkajících se záležitostí obchodních a živnostenských; podávají úřadům své mínění a své návrhy o potřebách obchodu a živností průmyslných i o kommunikacích; podávají dobrá zdání o zákonech navržených, obchodu nebo průmyslu se týkajících, prvé než je vláda předkládá k ústavnímu řízení; podávají dobrá zdání při zřizování ústavů veřejných, jež mají za účel zvelebení obchodu nebo živností; registru i známky a vzory výrobků průmyslových a vedou archivy známek a vzorů, sdělávají výkazy firem protokolovaných a všelikých jiných závodů živnostenských, obchodních a kommunikačních, též ústavů peněžních a úvěrních ve svých okresích; působí při zkoušení a jmenování dohodců zboží a dohodců směnečných a při jmenování radních a přísedících soudů obchodních; konečně podávají každý rok ministrovi obchodu sumovní zprávu, v níž vykládají, jak shledaly v minulém roce obchody vůbec a v jakém způsobu byly živnosti, kupectví a obchod v jejich okrsku a každých pět let podávají zprávy statistické o způsobu, ve kterém jest veškeré národní hospodářství v jejich okrsku. – Obchodní komory nalézají se v Praze, Plzni, Budějovicích, Liberci a Chebu.