Index:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf