Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/83

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 247 —


Odešel nám na vždy. Odešel v požehnaném věku, leč vždy příliš, příliš záhy.

Odešel chud na statcích, nezanechal tu žádných, avšak odkázal svému milovanému českoslovanskému národu více; zanechal tu svého bohatého ducha, svou lásku, své učení a ukázal pracovníkům slovanským cestu i cíl, po níž kráčeti mají věrně a vytrvale, čímž nejvíce se uctí památka jeho a postaví se mu nejkrásnější i nejpevnější pomník největší ceny. Neboť, čím lze učiteli více vděčiti než tím, že jeho učení potrvá a símě, které zasel, utěšeně vzejde? A za tento jeho bohatý, nejlepší odkaz, jaký zanechal »náš pater Wurm«, budiž mu věčný dík a stálá pamět.


Ku vzpomínkám za zvěčnělým vlasteneckým knězem P. Ignátem Wurmem, dovoleno mi budiž připojiti následující: Po roce 1891 za ruchu národopisného navštívil jsem Moravu a přišel jsem v Olomouci ve styk s rodinou Wanklovou, zejména s paní Vlastou Havelkovou. Od ní byl jsem pak představen vikáři P. Wurmovi co malíř, i pozván k návštěvě jeho obydlí u dómu sv. Václava. Ctihodný patriota provedl mne po chrámu, poukázal na nejstarší jeho části a umělecké zbytky stavby slohu románského, přivedl hovor na dávnou dobu cyrillomethodějskou a slavný Velehrad. Upozornil mne na zajímavou nástěnnou malbu na zadní přístavbě u olomoucké svatyně směrem k hradbám ležící, kde zobrazen byl sv. Václav co vévoda na oblačném trůnu s žezlem a praporcem se znamením bílého kříže v červeném poli, po jehož stranách níže dvě klečící postavy, černého mnicha s knihou evangelia, sv. Methoda a Cyrilla biskupa s berlou a mitrou patriarchy, připomínající jaksi úbor církve východní, s bílou stuhou s křížky volně přehozenou. »To představuje vrchnost světskou knížecí a církevní správu slovanskou«, vysvětloval tehdy ctihodný kmet, horlivý vlastenec, »to nám nakreslete pro sbírku musejní, by se uchovala představa obrazu, alespoň v náčrtu budoucím, jelikož přístavba ta má býti odbořena. Pocházela asi z konce XVII. neb počátku XVIII. stol., nebyla to tedy památka z doby cyrillomethodějské — nicméně zajímavou byla pojetím látky a znázorněním slovanských svatých věrozvěstů společně se sv. Václavem s knížecí korunou českou, hermelínem vroubenou, na hlavě s účesem vlasů po hanácku přistřižených. Zachytil jsem téměř opršelou již malbu obloukovitého výklenku v konturách pokud možno bylo, k čemuž mi zvěčnělý přítel archaeologických a uměleckých památek přinesl na pomoc kukátko ze své vikárky a uspokojeně uchoval potom náčrtek ve sbírkách Vlasteneckého musea v Olomouci. Později, zejména za národopisné výstavy českoslovanské, dopsal mi nejednou do Čech.

Jan Prousek v Turnově.

P. Ig. Wurm duchovní původce soch sv. Cyrilla a Methoděje před kostelem holickým. Jako činný Sušilovec a spoluzakladatel lidového literárního spolku Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje« v Brně z r. 1850,