Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/34

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 198 —


známky té, že Sv. Otec se obává, že si Berlín obtočí Rakousko, jako had Boa Constrictor.

2. Snad se pamatujete, když se hned na začátku vlády Taaffovy jednalo o tom, čeho se nám za aktivitu zahájenou dostane, Rieger ohlásil, že se některým českým městům dostane úlevy, že totiž stát převezme střední školy, které dotčené obce na svůj náklad založily. Byl jsem já to také, který navrhoval, aby se náprava zahájila ve Slezsku, aby se pak přešlo ku spravedlnosti na Moravě a konečně aby se vyhovělo potřebám v Čechách nejpilnějším, poněvadž může nadejíti doba, kdy nebude možno nejslabším Slezanům pomáhat. Na to Rieger vyznal, že Taaffe pravil, že mu se Slezskem přicházeti nesmí, poněvadž si to Berlín vymínil, — že to Bismarck nechce! Taaffe, vlastně Rakousko, již tehdy bylo otočeno boou (berlínským hadem). Co? — Farář Weber ve svých řečích k voličům tuto událost uváděl.

3. Na radě říšské seznámil jsem se blížeji s Korbem z Wejdenheimu, jenž ministroval také a pak se stal místodržitelem na Moravě. Navštívil jsem ho. Držel právě v ruce telegram. Podal mi ho, řka: »Hejmerle zemřel« a doložil: »Ten člověk stál mne mnoho bezesných nocí. Když jsem byl ministrem obchodu, bylo mi jednati o obchodních smlouvách s Německem a tu bylo jeho (Hejmrlovo) každé třetí slovo: »Nur nachgeben, wir brauchen Deutschland und der Monarch will es haben.« — Zavítal jsem do Vídně, zašel jsem si k příteli Dipaulimu. Sotva mne laskavě a přátelsky uvítal, začal: »Heute in der Früh um 6 Uhr bin ich aus Pest zurückgekehrt und dort haben abends den Ungleich (totiž den Ausgleich) vollendet. Und aus diesem Ungleich wird das große Unglück herauswachsen.« V další řeči uznal také on, že jsou v Rakousku věci desperátní! Já: »Je-li přece možná, že by Rakousko z otřesů a záchvěvů vyvázlo a dospělo k oddechnutí. Je-li totiž vyléčení říše z neustálé krise možné?« Na to on: »Es ist halt der Pangermanismus da!« A já zase: »A tož není pomoci?« On: »Es müsste eine sehr starke Hand kommen, die es vielleicht zurückhalten könnte.« Já: »Sie sind Minister, Sie sind Regierung, Sie sollen und wollen die starke Hand sein; aber können, — dürfen Sie die starke Hand sein?« On: »Ich weiss, (že ví), was Sie sagen wollten —« a — ukázal na obraz císařův!!

Hejret uveřejnil: Rozmluva s P. Wurmem, znáte tu brožurku? Snad si z ní vyberete, co Vás zajímat bude. — Domnívám se, že byť byste dospěli k dělnosti sněmu v Praze, tím nebezpečenství pangermanismu odklizeno nebude! Proto mi osamocené češství nikdy nestačilo; zaváněl jsem vždy a byl nadchnut slovanstvím a proto také rád jsem uvítal pokus Kramářův, ač netvrdím, — že Kramář trefil do černého! — Proto neoslavství jmenuju: pokusem.

Dochází Vás můj životopis,[1] kde se dočtete též něčeho o Belcredim, jenž s Moravany na říšskou radu r. 1874 nešel, předstíraje, že cí-


  1. Wurm mi zaslal Miloslavy Procházkové spis: P. Ignát Wurm ve svém životě — — — Vyd. 1900.