Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/47

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 211 —


Vůdcům vojenským dostávalo se odměnou nejvyšších hodností církevních i důchodů i když nebyli na kněžství vysvěceni.

Mezi papeži byli sice během doby takoví, kteří války zavrhovali a osvícený Lev XIII., přítel Slovanů a dělníků, byl výslovným pacifistou, avšak většina jich vedla války a válečnictví schvalovala a podněcovala. Účastenství hodnostářů církevních dodávalo válčení jakési posvátnosti.

To vše zavinil feudalismus, který potlačil Cyrillo-Methodějství.

Sestavila jsem doslovně poznámky a důvody, jimiž P. Wurm dokazuje existenci pacifismu slovanského od dob nepamětných, zdůrazňuje znovu a znovu, že my Slované máme pacifismus navázat na svoji slovanskou minulost, na mírumilovnost předků dávných, jako část své slovanské národní bytosti a reklamovat jej i jako právo a povinnost slovanských žen, které jej mají restaurovati a si přivlastniti jako své nepopíratelné dědictví.


Vzpomínka naP. lg. Wurma.

Když jsem byla ještě malou dívenkou asi před čtyřiceti léty, již tenkráte znala jsem p. P. Wurma. V těch dobách byl u nás v Blánsku, kde byl můj otec Jindřich Wankel knížecím hutním lékařem, čilý ruch vlastenecký a často zavítali k nám vzácní hosté z daleka. Přicházeli náš Rieger, Palacký, Brauner a s nimi vždy P. Wurm z Brna, vždy rozmilý a usměvavý. Pak míjela léta, a když jsem se provdala za † professora J. Havelku do Olomouce, kdež zatím zastával P. Wurm místo vikáře, byl on první, který mne co dávný přítel mých rodičů srdečně uvítal. Od těch dob býval u nás častým hostem a rozmluvy naše společné točily se skoro výhradně jen v kruhu dějinných událostí slovanských, archaeologie a praehistorie, což mne velmi zajímalo, neboť otec můj byl váženým archaeologem a měl krásné starožitnické sbírky, a my děti takřka srostly jsme se snahou svých rodičů, kteří se o tato odvětví vědy slovanské vášnivě zajímali.

Když dlíval Wurm jako poslanec Ve Vídni, psával mému muži dlouhé listy,[1] v nichž kladl buď vědecké otázky týkající se Slovanů, sděloval různé vědecké prameny literární o Slovanech jednající nebo vypisoval dějepisné doklady atd. Často přicházíval s povozem a zavezl nás do okolí Olomouce na místa, kde se vyskytly pohanské pohřebiště, hradiště neb jiné památky a měl velkou radost, když jsem poznala dle určitých známek místa praehistoricky památná a přinesla odtud co důkaz několik střepů z popelnic, obroušenou kosť atd. Říkával: »Vida, jablko nepadlo daleko od stromu. Nu dobře, dobře, tož hledejte jen, potřebujeme dokladů, že zde byli Slované od pradávna a že měli svou kulturu.«


  1. Korrespondence Havelkova s Wurmem se zachovala?dopisy (počtem 20) jsou uloženy v našem museu. Bylo by záhodno, aby zachována byla v olom. museu též korrespondence Wurmova s Havelkou. Pozn. redakce.