Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/36

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 200 —


Zůstává bohužel nepovšimnuto, co se přihodilo v Mohuči n. R. r. 1086, kde český lid nepřipustil, aby Vratislav přijal korunu německého původu od Jindřicha IV. a pro odpor tento byl tam titul království Moravského obnoven a Vratislavovi udělen. Pešina z Čechorodu v Mars Moravius zamítá názor, jakoby Vratislavův titul královský byl toliko osobní a doživotní býval; nýbrž že Češi (lid a jeho zástupci) nestáli o korunování nástupců Vratislavových, aby vyhnuli se útratám a nákladům slavnosti korunování!! —

S podivením jest, že naši historikové takové pravdy nemilují, které vyvracejí nároky Němců na země české, odvolávajíce se, že Vratislav přijal korunu od Němců!

Takové historické názory kolovaly v hlavě velikého, prozíravého a prohledavého Braunera!

Braunerovi tanulo na mysli, že státní právo české dá se spíše obhájiti, opře-li se o původ velkomoravský, než jestli se nám ho udělilo jako německého daru z rukou Bedřicha!! — Co? —

Náhodou sjeli jsme se loňského roku právě k Božímu Tělu na Velehradě s Ferdinandem, carem Bulharů. Přijel ráno po 6. hodině se synem Borisem, aby vzdal hold hrobce Methodějově a obnovené carství postavil pod patronát slovanských apoštolů. Chtěl odjet hned po mši svaté; zatím pak jsme se pustili do úvah o situaci a o minulosti, odložil odjezd až po obědě o 2. hodině. Byly to rozmluvy zajímavé. Nazval se: zahradníkem Bulharska, poukazuje k tomu, že z Bulharska již cosi vytvořil a se vynasnaží, aby bylo opět rájem evropským.

Nebylo mu neznámo, že Bulharsko sousedilo s Velkou Moravou, a že nástupcem Borisa Velkého byl s našími Mojmírovci za jedno. Stal se důvěrným, když shledal, že Strossmayer byl mým příznivcem. Velebil také diplomata papeže Lva XIII.!

Divil se, že v Čechách význam ideje Cyrillomethodějské nechápou! — Přijde ovšem na výklad ideje této a na skutečný a pravdivý úkol poselství Cyrillomethodějského, jak mu rozuměl Strossmayer!! —

Třeba na zřeteli míti, že Cyrill a Method nepodnikal missii k nám toliko z příčin náboženských, nýbrž také z ohledů vysoce diplomatických, což se bohužel umlčuje.

Vězte, drahý příteli, že Vás má rád, ba tuze rád Váš starý přítel a ctitel

Wurm.