Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/27

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 191 —


ji tak dlouho, až toto nadšení v rozeštvaném lidu utlumili, až celou naší českou společnost otrávili leností.

U nás na Moravě jsme tyto nástrahy záhy prohlédli a zmařili. Hr. Belcredi padl a stal se neškodným.

Za nynější svrchovanosti hr. Clama v klubu není naděje, že by se náš národ z područí feudálů tak brzy vymanil. Když shledali, že jim vane v celé Evropě příznivý vítr, a když viděli, že je pro ně také u nás půda připravena, vystoupili opět na jeviště a zahájili otevřený boj za uplatnění svého programu. Ubohý národ jest pouze prostředkem k dobývání úspěchů feudálů, kteří jsou ve všech zemích stejní a sjednocení v zápasu za zachování a restaurování monarchií založených na legitimitě z milosti boží, v boji proti modernímu parlamentarismu a v dobývání rozhodující moci ve všech orgánech parlamentárních a správních.

Nejsmutnějším výsledkem adresové debaty jest, že se stal hrabě Clam pánem situace a že zatlačil dra. Riegra do pozadí. Z toho nám nevzejde nic dobrého!«[1]

Wurm trpce vytýkal, že jest kněžstvo hlavně nezřízeným útočením liberálního tisku vehnáváno do tábora feudálů.

Velmi zevrubně se rozhovořil o velkém významu slovanské bohoslužby pro náš národ spatřuje v ní nad jiné důležitější prostředek k zachování svéráznosti a samobytnosti našeho národa.

S největším nadšením mluvil o obnovení lesku Velehradu žaluje zvláště na naše vysoké kněžstvo, že pro tyto věci nemá smyslu.

Nedlouho po této rozmluvě zaslal mně Wurm zajímavé úvahy a návod ke studiu otázky Cyrillomethodějské, který zasluhuje, aby byl na jeho paměť zachován.

Splňuji tento akt piety. Toto pojednání napsal Wurm v parlamentě tužkou. Píše:

Karel, otec vlasti, volá: Čechové, uctívejte sv. Cyrilla a Methoda! — Karel dal nám příklad úcty cyrillomethodějské zařízením svátku zasvěceného na Moravě, povoláním cyrillomethodějských benediktinů do Emaus, stavěním soch a kaplí cyrillomethodějských na Moravě i v Čechách.

Čechové dotud vůle Karlovy nevyplnili.

Karel, vlasti otec, nabyl obzoru širšího cyrillomethodějského bezpochyby obcováním s biskupem Janem, jemuž snad velkolepé plány sv. Methoda nebyly neznámy. Snad se udržely tradičně na Moravě až do dnů biskupa!

Záměry sv. Methoda dají se seznati z výsledků jeho snah a jeho úsilí. Záměry a plány tyto byly: Prostředkem Metropole vytrhnouti Čechy ze závislosti západníků. Působení Methodovo čelilo patrně proti Karolingismu, jenž Čechy byl spoutal a Panonii ohrožoval.

Moravu velkou nedovoleno bráti v tom smyslu, jako by nynější Morava byla bývala středem říše té! — Pojem Moravy a její poměrů