Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/32

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 196 —


Petr Veliký uvedl ortodoxii do bankrotu. Co na ortodoxii jest následkem libovůle Petrovy, vysvítá z dra. Celestina a ze spisu Russland od Valece. Oba spisy objasňují bídu a nedostatečnost pravoslavie, jež se svým synodem dodělává.

Proti Unii stojí německost, kterouž jest otrávena pravoslavie. V polonismu jest representován feudalism, v Unii demokratism, v pravoslavii německá negace a byrokratism německý.

Pravoslavie, Petrem Velikým zpsutá, nedodrží kritiku ani dogmatickou, ani se stanoviska sociálního a mravního; ona jest nástrojem, policií vládní a nemá pražádnou váhu v intelligenci. Ona není solí národa.

Filaxt sepsal děje ruské církve. Spis tento jest přeložen také do němčiny. Ve spise tomto jest povšimnutí hodno, co píše o legátovi Hubertovi za času Michala Ceerularského. Třeba to porovnati s Hergenrötherem, Pichlerem a jinými.

Celý ten Hubert i s jeho dvěma bullami jest záhadný zjev a podivno, že se k němu Řím nikdy a nikde více nehlásil po známé katastrofě v Žofínském chrámu. —

V Kyjevě vyšel 1877 od Voronova spis: Kyrill a Method. Je to pojednání kritické o pramenech, svědčících Cyr. a Meth. Je to spis nadmíru důkladný. — — —

Karolingové (major domus) strojili ode dávna úklady Merovingům, chtějíce jez vlády vystrnaditi a zároveň popuzovali východníky proti papeži, aby Byzanc a Řím udrželi na štíru.

Záleželo Karolingům ode dávna na pletichách a na sporu mezi patriarchou Byzantským a mezi Římem! Chtěli Karolingové býti důležitými, potřebnými, nezbytnými v Římě. Schytralost tuto třeba míti na zřeteli při posuzování sporu mezi východem a západem. Kde mohli nalévali Karolingové (major domus) oleje do ohně, kdykoliv se svářili východníci s papežskou stolicí.

Karel Veliký velký a dávno připravovaný plán provedl o Vánocích r. 800! Aby ho provedl, musel pokračovati za příkladem svých předků v osnování ostud mezi Byzancem a Římem! Karel Veliký jest zakladatelem nového řádu společenského. On zbudoval nový sociální pořádek a sice na základě řádu Langobardského, s tím rozdílem, že lenní právo Langobardův zakládalo se na zásluhách dotyčné osoby, na statečnosti a způsobilosti, dal Karel Veliký podnět k zbudovaní společenských poměrů na základě rodu, dědičnosti, tedy bez osobní zásluhy a užitečnosti.

Langobardský řád se zakládal na heslu »něco za něco, nic za nic«, kdežto řád Karlův hověl choutkám rodinným. — —

lgn. Wurm si získal nehynoucí zásluhy o vývoj národopisných studií na Moravě, o založení Vlasteneckého musea v Olomouci (roku 1883), o národopisnou výstavu v Praze r. 1895, zvláště pak o velkolepou účast Moravy na této výstavě.

Velkolepý úspěch Moravy na Národopisné výstavě v Praze roku 1895 byl chloubou Wurmovou, nikdy na ni nezapomněl.