Stránka:Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, issue 112.pdf/10

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
— 174 —


kládaje záložny měl jsem na mysli, že správcové záložen s rozvahou a znalostí národohospodářskou napomáhati budou poctivě blahu lidu našeho jak vzhledem k obchodu a živnostem, tak vzhledem na zemědělství.«

Wurm znal vředy lidské společnosti: válku a alkoholismus a rád, z duše rád by je byl odstranil. Idea světového míru našla ve Wurmovi upřímného vyznavače a alkoholismus zapřisáhlého nepřítele. Až do poslední doby zaznamenával si zprávy hnutí protialkoholového, referoval o publikacích, jednajících o alkoholismu a vítal každý krok, směřující k odstranění tohoto zla, jak říkával, největšího.

Byl zesnulý náš předseda a redaktor mužem vzácným, jakých nerodí se mnoho.

»Kdo ho znal, ten i miloval,
počet ctitelů jeho bys nesčítal!«[1]

Svou prací zasil do půdy moravské símě, které by mohlo přinést úrodu hojnou, jen kdyby dovedli sklízet jeho nástupcové. Pracoval mnoho, pracoval víc než půl století a doufáme, že stopa jeho práce nezajde hložím.

Buď věčná a vděčná mu pamět!
(K informaci o životě zvěčnělého sestavil
Jindř. Steinman.)

Ignát Wurm co do vnitřní své podstaty.
Malá vzpomínka povahopisná.

Schudli jsme, opětně schudli. Odešel z našeho středu muž, který zůstavil po sobě mezeru, jíž nelze tak snadno vyplniti. Neníť druhého P. Wurma, jak obyčejně jsme mu říkávali. Lidé Wurmova rázu byli snad vždy vzácnými zjevy, ale nyní jich zvláště již není. Tím ovšem nikterak netvrdíme a tvrditi nemůžeme, že bychom neměli mužů — a bylo by smutno, kdyby jich nebylo — kteří vynikají přemnohými vzácnými vlastnostmi, ale aby jediná bytost lidská tvořila tak bohatý souhrn všelikých předností jako Wurmova, přece jen zřídka se naskytá.

A přes to nedochází neobyčejný tento člověk u všech lidí ocenění přiměřeného. A to jest fakt, který žádá osvětlení.

Wurm pohyboval se v mladších létech mnoho ve veřejnosti, nebylo tedy možno, aby nebyla ho poznala i širší veřejnost. Ale takové veřejné vystupování není nikdy dosti spůsobilým, aby odkrylo nám veškeru hodnotu člověka do všech její podrobností, což platí tím spíše u Wurma, poněvadž zde pojí se k tomu ještě druhé příčiny.


  1. Slova tato adressoval prof. Fierlinger k budoucím generacím, když v slavnostní den Wurmových 80. narozenin odhaloval jeho poprsí.