Děje království českého

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Děje království českého
Podtitulek: S třemi historickými mapami s výkladem
Autor: Václav Vladivoj Tomek (jako Vácslav Vladivoj Tomek)
Zdroj: TOMEK, Vácslav Vladivoj. Děje království českého. Vydání jubilejní. Praha : Fr. Řivnáč, 1898.
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70

Za příčinou padesátiletého trvání knihkupectví a nakladatelství svého, připadajícího na den 18. března 1898, vydal jsem toto jubilejní vydání „Tomkových dějin království Českého“, jichž I. vydání vyšlo v r. 1843 nákladem Českého Musea v komisi knihkupectví Kronbergra a Řivnáče, kdežto vydání II.—VI. vyšla nákladem mého závodu v r. 1850—1891.

Oblíbená a velice rozšířená kniha páně Tomkova, který stále přes vysoké stáří své neúnavně pracuje na veledíle svém „Dějepis města Prahy“, jehož XI. díl sahající do roku 1547 vyšel v roce minulém, dovršila již před pěti roky půlstoletí svého prvního vydání, stále znovu jsouc vydávána; zajisté vyplnila plnou měrou poslání své, šířiti v kruzích nejširších znalost dějin drahé vlasti naší a buditi spolu národní vědomí a horoucí lásku k rodné zemi.

Nechť nalezne i toto jubilejní vydání hojného rozšíření všude, zejmena v knihovnách rodjnných, školních i spolkových.

V Praze, v březnu r. 1898.

Antonín Řivnáč,
majitel knihkupectví a nakladatelství „Fr. Řivnáč“.

Obsah[editovat]

Knihy první[editovat]

O nejstarších obyvatelích země české. (Do r. 451 po Kristu.)

Knihy druhé[editovat]

Od přistěhování Čechů až do smrti knížete Boleslava II. (Od r. 451 až do 999.)

Knihy třetí[editovat]

O knížatech čili vévodách země české od smrti Boleslava II. (Od r. 999 až do 1197.)

Knihy čtvrté[editovat]

Králové čeští od Přemysla I. až do smrti Jana Lucemburského. (Od r. 1197 až do 1346.)

Knihy páté[editovat]

Od nastoupení Karla IV. až do obležení Prahy králem Sigmundem. (Od r. 1346 až do 1420.)

Knihy šesté[editovat]

Od korunování krále Sigmunda až do zahynutí krále Ludvíka u Muháče. (Od r. 1420 až do 1526.)

Knihy sedmé[editovat]

Čechy pod panovníky rodu rakouského až do bitvy Bělohorské. (Od r. 1526 až do 1620.)

Knihy osmé[editovat]

Od bitvy na Bílé hoře až do ústavného diplomu císaře Františka Josefa. (Od r. 1620 až do 1860.)