Přeskočit na obsah

Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila
Autor: Neznámý, k vydání upravil Josef Jireček; více o autorství ve Wikipedii a úvodu
Zdroj: Rýmovaná Kronika česká tak řečeného Dalimila. Upravil Josef Jireček. Praha : Matice česká, 1877.
Dostupné online.
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Dalimilova kronika
page=1
page=1

Titulní strana Jirečkova vydání

Obsah

[editovat]
 1. Potopa. Rozdělení jazykův.
 2. Praotec Čech. Osazení země.
 3. Krok. Libuše.
 4. Proroctví Libušino.
 5. Poslání o Přemysla a nalezení jeho.
 6. Proroctví Přemyslovo.
 7. Sňatek Libuše a Přemysla. Založení Prahy.
 8. Smrť Libušina. Vlastiny snahy.
 9. Upravení vojska Vlastina.
 10. Válka dívčí.
 11. Vystavění Vyšehradu.
 12. Dívčí lsti.
 13. Přelstění Ctirada.
 14. Dívčí práva.
 15. Pobití dívek.
 16. Smrť Přemysla a jeho následníci.
 17. Neklan.
 18. Vlastislav Lucký.
 19. Věď pražská a věď lučanská.
 20. Bitva na poli Turském.
 21. Vlastislavic a Durink.
 22. Hostivít a Leva.
 23. Bořivoj a Svatopluk.
 24. Svatoplukovy boje a konce.
 25. Spytihněv. Vratislav i Drahomiř.
 26. Smrť sv. Lidmily.
 27. Vláda Drahomířina. Sv. Václav.
 28. Setkání s Radislavem Zlickým.
 29. Sv. Václav u císaře.
 30. Zavraždění sv. Václava.
 31. Boleslav Litý.
 32. Boleslav Štědrý. Biskupství pražské.
 33. Boleslav Skoupý. Mezka.
 34. Úklad Vršovicův o Jaromíra.
 35. Úklad Vršovicův o Oldřicha.
 36. Dobyti Prahy na Polanech.
 37. Pět sv. bratří.
 38. Objevení Přimdy.
 39. Pověst o Přimdě.
 40. Kochanova smrť.
 41. Kněžna ze sedlky.
 42. Břetislav a Jitka.
 43. Český vpád do Polska.
 44. Porážka Němcův u Domažlic.
 45. Hrazení Prahy. Smrť Břetislavova.
 46. Vláda Spytihněvova
 47. Čechové u Mediolána
 48. Odměny císařovy Čechům
 49. Biskup Jaromír
 50. Beneda. Sderad
 51. Vratislav II. v Uhrách s císařem
 52. Smrť Sderadova i vzpoura Břetislavova
 53. Kunštát I. Břetislav II.
 54. Smrť Břetislava II.
 55. Rozpory Bořivoje II. a Svatopluka
 56. Záhuba Vršovicův
 57. Války Svatoplukovy. Vladislav I.
 58. Boj se Srby míšeňskými.
 59. Císařův soud nad Čechy
 60. Boj s Poláky nad Trutinou
 61. Čechové v Římě
 62. Srážka Čechův a Uhrův
 63. Střídání knížat ve vládě
 64. Porážka Lothara II. u Chlumce
 65. Boj s Poláky. Pobití židův
 66. Smrť sv. Prokopa. Vladislav II. králem
 67. Soběslavovo stíhání Němcův
 68. Bitva nad Loděnicí
 69. Smíření Soběslava II. s císařem
 70. Smrť Soběslava II.
 71. Vláda i vypuzení Soběslavicův
 72. Úklady Stanimírovy
 73. Přemožení Moravanův
 74. Bitva na Bojišti u Prahy
 75. Prohlášení sv. Prokopa svatým
 76. Kníže Přemysl v Řezně
 77. Děpolt Zlický. Most v Praze
 78. Přemysl králem i nazván Ottakar
 79. Proměna v mravech českých
 80. Dominikáni. Boj s Rakousy
 81. Prostopášnost Václava I. Stadice.
 82. Záhuby vpádu tatarského.
 83. Václav při dvoře Bedřicha II.
 84. Uvedení turnajův do Čech
 85. Boj Václava I. se synem Přemyslem.
 86. Křižáci a Židé
 87. Blažená Zdislava
 88. Volba krále říšského. Vpád Uhrův
 89. Povaha Přemysla II. Boje s Bavory
 90. Naháči
 91. Boje s Uhry
 92. Příkoří pánům a boje s králem Rudolfem
 93. Boje Bramburských s Čechy
 94. Hladomor v Čechách. Boje v Polště
 95. Korunování a vady Václava II.
 96. Spolky i nesnáze Václava II. s Albrechtem
 97. Václav III. králem v Uhrách. Vpád Albrechtův
 98. Zavraždění Václava III.
 99. Vláda Rudolfa I.
 100. Volba Jindřicha, boje s Albrechtem
 101. Zavraždění krále Albrechta
 102. Proměny v mravech českých
 103. Boje mezi stranama v Praze
 104. Další boje s Míšňany
 105. Veliké povodně
 106. Vypuzení Korutanskeho a volba Jana

Přídavky druhé redakcí

[editovat]