Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila/VI

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: VI.
Podtitulek: Proroctví Přemyslovo.
Autor: Neznámý. K vydání upravil Josef Jireček, více o autorství ve Wikipedii a úvodu
Zdroj: Archive.org
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, Matice česká 1877. s. 13 - 14.
Licence: PD old 70
Související: A. Jirásek: Staré pověsti české/O Přemyslovi
Kurzívou je v Jirečkově knize zvýrazněna odchylka od použitého rukopisu (viz Úvod - Vydání naše, bod 5.)
Související články ve Wikipedii:
Přemysl Oráč

Když sobě ten div ukázachu,
na Přěmysłu potázachu,
které by było znamenie
té suché otky vzektvěnie.
Jim tak Přěmysł otpovědě,
řka: „To jáz vám všě povědě.
Otka suchá jesť znamenie
mého chłapieho urozenie.
Ale že-ť jesť brzo vzkvetła,
jakž vem Liubušě była řekła,
mój rod z chłapieho pořáda
dojde králového řáda;
pětiú pramenóv bude kvísti.
To budú na knizě čísti,
(ež) ze mne bude kněžstvo patero.
Ale brzo zhyne čtvero;
páté vzektve velmi krásně
a vypustí svój płod jasně.
Ač ti sě jím kdy podejde,
všakož časa toho dojde,
že vnuk pomstí svého děda;
i jeho vrahóm napokon bude běda!“
Řka to, vsta z chlapieho sboru,
jede do Liubušina dvoru.