Velký Čech

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Velký Čech
Podtitulek: Život, působení a význam Fr. Palackého, otce národa
Autor: Václav Řezníček
Krátký popis: Druhé vydání knihy „František Palacký“
Zdroj: ŘEZNÍČEK, Vácslav. Velký Čech. Praha : J. R. Vilímek, 1897.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:František Palacký
Související články ve Wikipedii:
František Palacký

Obsah:[editovat]

 1. Hodslavice. — Rodina Palackých. — Rodiče a sourozenci Františka Palackého. — Dětství Františka Palackého doma u rodičů. — Na škole v Kunvaldě. — Palacký na studiích ve Trenčíně.
 2. Palacký na lyceu prešpurském. — Jeho styky s Jiřím Palkovičem. — První literární pokusy. — Seznámení se Palackého s P. J. Šafaříkem. — Má se státi kazatelem. — Počátkové českého básnictví.
 3. Palacký jako student. — Vychovatelem v domě paní Zerdahely. — Filosofické hloubání. — Palacký ve Vídni. — Úmysly do budoucnosti. Z literárních poměrů tehdejších. — Odhodlání Palackého věnovati se studiu dějin.
 4. Palacký v Praze. — U hraběte Františka Šternberka. — Staré letopisy české. — Palackého národní horlivost.
 5. Národní Museum a jeho časopisy.
 6. Palackého největší štěstí. — Stanovisko jeho v tehdejších literárních třenicích.
 7. Palacký historiografem království Českého. — Nabývá obecné přízně. — Palacký líčí současné poměry a potřeby.
 8. Palackého snahy o založení Matice České a jejich zdar.
 9. Ocenění starých českých dějepisců. — Přátelství Palackého k Čelakovskému a Šafaříkovi. — Úklady Matici. — Palacký o národním jazyku.
 10. První díl dějin národa Českého. — Rodinný život u Palackých. — „Co jsme chtěli?“ a „Co nyní chceme?“
 11. Národní Museum na Hradčanech. — Palacký navrhuje za pomník císaře Františka I. zbudování Franciscea na vltavském nábřeží v Praze. — Jak si Palacký představoval české Museum. — Museum „Na příkopě“.
 12. Palacký ve král. české společnosti nauk. — Palacký jako jednatel musejí společnosti „o účelích vlasteneckého Musea“. — Palacký přednáší stavům o kompetenci sněmů českých. — Profesor Knoll. — Další dějepisné práce Palackého.
 13. Hašteření o litery. — Slováci zavedli si nový spisovný jazyk.
 14. Popis království Českého. — Za let čtyřicátých. — Politické hnutí mezi českými pány a jak je Palacký o stávajících potřebách poučoval.
 15. Doba předbřeznová. — Palacký roku 1848. — Prohlášení spisovatelů. — Co jest konstituce? — Návrj vyjádření šlechty. — Palackého odpověď do Frankfurtu. — Manifest národního výboru k Moravanům. Palackého přátelský list o událostech v Praze do měsíce máje 1848.
 16. Palacký má se státi ministrem. — Jeho promemoria ve příčině té. — Poměry tehdejší doby. — Slovanský sjezd. — Bouře svatodušní. — Říšský sněm ve Vídni. — Palackého návrh ústavy rakouské. — Říšský sněm v Kroměříži.
 17. České vydání Palackého Dějin národa českého. — Palacký v nemilosti vlády. — Palacký opuštěn — přátely. — Několik slov o „Dějinách“.
 18. Z rodinného života. — Dr. Fr. L. Rieger zetěm Palackého. — Palacký hájí rukopisné památky. — Palacký vdovcem.
 19. Situace v letech padesátých. — Rozmnožená říšská rada. Diplom říjnový. — Události roku 1861.
 20. Volby do říšské rady. — Palacký proti. — Čechové ve Vídni.
 21. Založení „Svatoboru“. — Palacký navrhuje na sněmu revisi volebního řádu. — Rozbroje v národě kvůli polského povstání. — Stanovisko Palackého. — Palacký pro ně kaceřován. — Denník „Národ“.
 22. Palacký o demokratii.
 23. V letech 1863, 1864 a 1865. — Schmerling padl. — Císařská odpověď na adressu českého sněmu v lednu 1866. — Vypuknutí války. — Příhoda z doby okupace.
 24. Palacký s Riegrem ve Vídni. — Císař v Čechách. — Slované tlačeni ke zdi.
 25. Pouť přes Petrohrad do Moskvy.
 26. Kladení základního kamene k Národnímu divadlu. — Sedmdesátileté narozeniny Palackého. — Princ Napoleon v Praze. — Císař v Praze a události s návštěvou tou spojené.
 27. Deklarace.
 28. 1869—1870. — Královské poselství. — Fundamentální články.
 29. Roku 1872 chabrus. — Palackého další a poslední literární práce. — Sebrání důležitých statí a aktů. — Palacký o otázce dělnické a o všeobecném právu hlasovacím. — Vyznání a lítost, jak se roku 1848 mýlil spolu s výkladem o Němcích, židech a Maďarech. — Palackého náhledy o otázce slovanské.
 30. Několik slov o náboženství a víře.
 31. Zdraví Palackého r. 1875. — O literárních pracech Palackého v letech 1871—1876. — Banket na oslavy dokončení Dějin. — Poslední dnové a smrt Palackého.
 32. Pohřeb Palackého. — Některé vzpomínky a hlasy o Palackého významu a jeho povaze.