Wikizdroje:U pramene/Archiv 14

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Archivovaná stránka

Nacházíte se na stránce, která byla archivována a neměla by tedy být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.


Různá vydání lidové písně[editovat]

Na českých Wikizdrojích jsou různá vydání lidové písně "Překrásné hvězdičky" alias "Vzpomínky", a sice:

a časem ještě možná přibude další v Slovanstvo ve svých zpěvech/Písně české.

Rád bych je propojil s položkou Wikidat d:Q77975894, ale nevím, jaké jsou zvyklosti. Na en.ws, kde se různé verze téhož díla vyskytují poměrně běžně, na to mají speciální šablonu "Versions". Zde jsem ale nalezl pouze Rozcestník a Tematický rozcestník, které mi pro tento účel nepřijdou svými formulacemi (X má více významů nebo K tématu X je více děl) moc vhodné. Můžu se zeptat, jak na to nejlépe? --Jan.Kamenicek (diskuse) 9. 12. 2019, 20:47 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Máš pravdu, také nad tímto problémem přemýšlím, teď zrovna u pohádek, ale i u některých básní, které vyšly v různých sbírkách.
Pokud jsou dvě verze, dají se propojit přes infobox, u většího množství se to stává obtížnějším.
Přes Wikidata by se to dalo dělat jako
ale přijde mi trochu násilné vytvářet tu nadřazenou položku, navíc to nejsou tak úplně vydání, spíš verze.
Viz též Diskuse_k_Wikizdrojům:Wikiprojekt_Bible#Tematické provázání biblických knih a můj dotaz na Wikidatech. JAn Dudík (diskuse) 9. 12. 2019, 21:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Udělat nadřazenou položku na Wikidatech není problém, ale tím stále ještě nedojde k viditelnému propojení těch děl na českých Wikizdrojích se stránkou en:Beautiful Stars. Podle mě by to chtělo založit spíš nadřazenou "rozcestníkovou" stránku tady (a tu potom propojit přes WD s tou anglickou), ale s jinou formulací, než mají rozcestníky. Jednu takovou jsem tady viděl, konkrétně Červená karkulka (zatím s jednou položkou), ale "K tématu Červená karkulka je více děl" je zavádějící, to zní, jako by tam patřila díla pojednávající o Červené karkulce, a nikoliv různé verze či vydání Červené karkulky. Ona se dá taková stránka založit jednoduše i bez šablony, ale nevím, jestli je to průchozí. --Jan.Kamenicek (diskuse) 9. 12. 2019, 22:46 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Myslím, že stávající formulace je dostatečně volná, aby připouštěla jak různé verze Červené karkulky bez ohledu na jejich název, tak i díla pojednávající o ní či jinak s ní související (a při troše dobré vůle i díla, jejichž autorem je Červená karkulka ;). Takto jsem to použil např. u Kde domov můj. Přimlouval bych se za to, aby toto pojetí tematického rozcestníku zůstalo zachováno, přinejmenším dokud se nenajde nějaká jiná náhrada za zdevastovanou kategorizaci. Proti případné úpravě formulace doprovodného textu v tomto duchu v zásadě nic nenamítám.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 06:51 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
A je možné založit takovou stránku i kvůli jedné básni/písni? Například kvůli mezijazykovému propojení Slovanské národní písně/Zpěv český (1)#40. Opovržení vdovstva a en:Cheskian Anthology/Poetical literature of Bohemia#Gak žiwa gsem newiděla na buku žaludu? --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 15:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
V tomto případě můžete přidat ještě Slowanské národnj pjsně/Djl druhý/Zpěw Český/Opowrženj wdowstwa.
Jinak tematický rozcestník s jednou položkou a bez potenciálu k rozšíření by se asi neměl nazávat „rozcestník“. To je jen terminologický detail, důležitější je otázka, zda jsou takové stránky potřebné. Vytvářet je jen kvůli paritě s Wikidaty či jinými projekty bych nepovažoval za příliš šťastné.
A provazování s jinými jazykovými verzemi je také trochu ošemetné, protože překladů může být několik různých, navíc každý z nich může mít několik verzí, a více verzí může mít konec konců i originál. Interwiki je použitelné jen velmi omezeně a Wikidata pokud vím zatím nemají vytvořen stabilní datový model, který by bylo možné rozumě využít.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 16:17 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Právě proto na en.ws odlišují rozcestníky (obsahující odkazy na různá díla stejného názvu) od tzv. version pages (obsahující odkazy na různá vydání či verze stejného díla) a translation pages (odkazující na různé překlady stejného díla). Wikidata odlišují dílo a konkrétní vydání díla, což se en.ws snaží kopírovat (dílo na Wikidatech=version/translation page na ws; vydání na Wikidatech=stránka s přepisem textu tohoto vydání na ws). Version pages se obvykle zakládají pouze v případě, že se na en.ws vyskytne několik vydání stejného díla, ale je-li to odůvodněno, může taková version page obsahovat i jen jeden odkaz.Tento model umožňuje také velmi snadné mezijazykové propojení s jinými wikizdroji, které to dělají podobně (stránky různých vydání či verzí jsou napojené na "version page", která je pak propojena přes Wikidata s "version pages" ostatních jazykových verzí). Protože anglické Wikizdroje obsahují hodně děl, které lze najít i na jinojazyčných projektech, tak se to osvědčuje. Ovšem např. polské Wikizdroje mají odlišný model, takže tam propojování moc dobře nefunguje.
Ad více verzí originálu: Tady je samozřejmě na posouzení, zda se stále jedná o stejné dílo v různých vydáních s drobnými odchylkami, nebo se verze liší natolik, že jde spíš o odlišná díla. Ve druhém případě samozřejmě nepropojovat, nebo maximálně přes nějaké "Viz též". To je ale potřeba posuzovat případ od případu. --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 16:50 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ten wikidatový model je nepřesný a navíc mám dojem, že není příliš důsledně dodržován. Stávající struktura naznačuje, že Dostál-Lutinovův, Mužíkův, Šemberův překlad Havrana a dva překlady Vrchlického překlady jsou pouze různá vydání téhož díla. Přitom se (snad kromě Vrchlického) jedná o samostatné tvůrčí autorské počiny, byť odvozené od stejné básně Poeovy, které mohou mít každé několik vydání a na která mohou být navázána další odvozená díla (překlad do třetího jazyka, zhudebnění, zfilmování, komix…). Tyto vazby se momentálně na „hlavním úložišti strukturovaných dat vytrácejí :( --Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 18:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Jestli se dobře dívám, tak uvedené příklady jsou zrovna vzorově správně. 1) Všechny jsou vedeny jako Instance of: version, edition or translation. 2) Všechny mají vlastnost Edition or translation of: The Raven. 3) Když si rozklikneme položku The Raven, tak ta je vedena jako Instance of: poem. 4) Tato položka má dále vlastnost Has edition, ve které je zase zpětně odkázáno mj. na položky všech pěti českých překladů. Čili úplně vzorově propojené dílo s jeho překlady. Ne že by člověk občas nenarazil na nedostatečně dobře vyplněné položky, tak jak to už konečně bývá na všech wikiprojektech, ať jsou to položky na Wikidatech, články na Wikipedii, hesla na Wikislovníku nebo stránky na Wikizdrojích: databáze prostě vzniká postupně, a některé položky jsou vyplněny lépe než jiné. Zrovna tyto ale patří mezi ty dobré, a když člověk někdy potřebuje propojit nějaké špatně vyplněné, tak je holt prostě doplní... --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 19:24 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Aha, pardon, špatně jsem četl váš příspěvek. Vy chcete říct, že na Wikidatech je to vedeno jako překlad Poeova Havrana, ovšem ve skutečnosti to jsou samostatná díla, která se tímto Havranem jen inspirovala. No, to je přinejmenším dost sporné, ale pokud by to tak bylo, tak by to především bylo špatně už zde na českých Wikizdrojích, kde jsou pánové Dostál-Lutinov a další uvedeni pouze jako překladatelé, nikoliv jako autoři. Čili Wikidata v tomto naprosto přesně kopírují české Wikizdroje. --Jan.Kamenicek (diskuse) 10. 12. 2019, 19:31 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ne, nechci říct, že se „jen inspirovala“, chci říct, že z něj jsou odvozená. To je mimochodem docela podstatné rozlišovat kvůli autorským právům. A ano, Havran je na WD vyplněn správně, ale podle nepřesného datového modelu. Proto jsem ho zvolil jako příklad, abych ukázal, že to nejsou jen chybějící data, která je třeba postupně doplnit, ale že nedostatky jsou už v nastavení systému.
Data prezentovaná na v textinfoboxech na cs:ws samozřejmě taky nejsou dokonalá, nicméně Wikizdroje jsou koncipovány především jako sbírka textů, takže určité zjednodušení příslušných metadat je pochopitelné. Projekt zaměřený na data a jejich strukturu by měl mít trochu vyšší standard.
ad 1: Co je vlastně Q3331189? Popisy v jednotlivých jazycích se liší, v ontologii je to aktuálně definováno jako P31→Q11723795 „archivní jednotlivina“. Pokud dobře rozumím termínu archivní jednotlivina, tak položky takto vymezené by neměly pojednávat o edičním počinu (v roce X byla vydána ta a ta verze knihy Y v nákladu Z), ani o souhrnu knih, které byly hmotným výsledkem tohoto počinu, nýbrž o konkrétním jednotlivém exempláři knihy uloženém v nějakém konkrétním archivu (nebo možná i knihovně). To samozřejmě takto nikdo nedělá; fakticky se položky s touto ontologií většinou používají právě pro ty publikační počiny nebo jejich hmotné výsledky. Překlad ovšem není počin publikační nýbrž tvůrčí – chcete-li, autorský. Jeho výsledkem je nějaký text (zachycený v libovolné formě), který se teprve může (nebo také nemusí) stát podkladem pro počin ediční.
ad 2: „Edition or translation“ (Property:P629) míchá tudíž jabka s brokolicí. BTW původní návrh vlastnosti byl na „edition of“, bez translation, takto byla (více méně) prodiskutována, schválena a vytvořena. Prakticky se používá jako „[edition of] or [edition of translation of]“. Takto byla eliminována potřeba vytvořit samostatnou položku pro překlad abstrahovaný od jednotlivých jeho vydání.
ad 4: „Has edition“ je tentýž problém v bleděmodrém. Q15803312 není vydáním Poeova Havrana, je to vydání Dostál-Lutinova překladu Poeova Havrana. Muselo by to být „This item or some of it's translation has edition“, a v tomto duchu se také vlastnost fakticky používá. Ale zrovna elegantní řešení to není.
Když si takto kreativně doplníme a dotušíme definice jednotlivých položek a vlastností, bude ten datový model jakž takž držet pohromadě. Ale vytáhnout z něho některé údaje bude nemožné nebo alespoň dost složité. Což znamená vysokou náchylnost případných obslužných modulů a šablon vůči jakýmkoli změnám. A datové modely se halt na WD mění a vyvíjejí, živelně a často bez varování.--Shlomo (diskuse) 10. 12. 2019, 22:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Rozumím a v mnohém máte pravdu. Já jsem se na to díval pouze z toho pohledu, že založení "version page" (ať už bychom jí česky říkali jakkoliv) a její propojení s položkou díla, která je propojená s uvedeným dílem i na jiných wikizdrojích, umožní dát čtenářům pomocí mezijazykových odkazů vědět, kde najde stejné dílo v jiném jazyce. Domnívám se, že čtenáře může zajímat jak cizojazyčný originál, jehož překlad si právě na cs.ws čte, tak i případný překlad původně českých děl do jiných jazyků. Za současné situace mne nenapadá lepší způsob, jak tato propojení aspoň trochu systematicky provádět. Vezměme si třeba toho Havrana. Máme zde stránku Havran a na en.ws mají en:The Raven (Poe). Protože ta česká není napojena na danou položku Wikidat, nelze se z ní na tu anglickou stránku dostat. Na en.ws to někdo obešel aspoň tím, že tam vložil lokální interwiki odkazující na český rozcestník, takže aspoň obráceně to funguje. Tady zase jsou místo toho vložena interwiki lokálně do každého jednotlivého překladu. V obou případech to není řešení nic moc, protože nikdy neuhlídáme, když někdo Havranovi založí stránku zase na nějakých jiných wikizdrojích, nebo když ji přesune na jiný název bez přesměrování, atp. I ta naše lokální interwiki jsou ale umožněna jenom tím, že na en.ws mají tu version page. Kdyby ji tam neměli a měli jenom stránky jednotlivých vydání, tak se těžko budeme dohadovat, na které z nich budemem ze kterého našeho překladu odkazovat. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 00:28 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Klasické „technické“ rozcestníky by neměly být propojovány s datovými položkami o díle ani s version pages na en.ws; nejsou to stránky o díle, je to jen seznam stránek se stejným nebo podobným názvem, které třeba nemusí mít jinak vůbec nic společného.
Já osobně když se potřebuji z českého Poeova Havrana dostat na jinojazyčnou verzi, jdu přes autorskou stránku, kde mezijazykové propojení docela funguje, a pak hledám, co by tam tak mohlo být použitelného; alternativně přes článek o autorovi nebo o hledaném díle na Wikipedii.
Vytvoření „version pages“ na cs.ws a jejich navázání na wikidatovou položku o originálním díle by asi bylo relativně bezpečné z hlediska stability takového provázání (v nějaké podobě datová položka o originálním díle asi vždycky bude existovat), nicméně i to má svoje úskalí:
 1. Budeme-li vytvářet version pages ke všem dílům, bude jich většina mít po jedné položce a jejich smysl bude příležitostným návštěvníkům i nepravidelným uživatelům unikat. Navíc by to znamenalo vytvořit tisíce stránek a nevidím zde zástupy dobrovolníků, kteří by se do toho dychtili pustit.
 2. Budeme-li je naopak vytvářet jen tam, kde je (či lze důvodně očekávat) více verzí, je otázka, jak propojovat díla, která version page mít nebudou. Vytvářet dvoukolejnost, kdy některá díla budou propojena přes version page a některá přes vlastní stránku s dílem, není dobrý nápad.
 3. Jak budou version pages odlišeny od jiných typů stránek? Již teď je situace dost nepřehledná, když hlavní prostor sdílejí digitalizované dokumenty (nejrůznějšího typu), rozcestníky a tematické rozcestníky. Vytvořit pro version pages samostatný jmenný prostor?
Čím by se asi dalo bez větších problémů začít je přidat do textinfoboxu parametr pro odkaz na wikidatovou položku o originále díla. Aktuálně by to mohlo pomoci aspoň těm zkušenějším uživatelům dohledat další verze, nebude to nijak rušivé, a podaří-li se časem etablovat nějaký konsistentí systém odkazování, může to být dobré vodítko pro jeho automatizované/robotizované zprovoznění.--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2019, 07:40 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Tak z principu by se dalo říci, že jakýkoliv překlad básně, (který je zároveň básní) je nové autorské dílo založené na jiném díle. Toho bych se neobával. CO se týče interwiki, mělo by se blýskat na lepší časy a konečně zavést odkazování na více verzí v jiném jazyce skrz Wikidata.
Ad archivní jednotlivina - de facto se položky vztahují ke konkrétnímu naskenovanému výtisku, který je dostupný ideálně na webu (archive, kramerius, commons...). Samozřejmě, jsou zde výjimky, kdy je výsledné dílo poskládání z více exemplářů (což ve výsledku tolik nevadí) nebo dokonce více vydání (což není dobré).
Zavedení version page bude zřejmě v současné situaci nejlepším řešením, otázkou je, zda to značit jako rozcestník nebo ne. Osobně bych byl pro, s případnou přeformulací úvodního textu. JAn Dudík (diskuse) 11. 12. 2019, 06:22 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@JAn Dudík: Označení za rozcestník je podle mne OK, pokud to nebude bránit propojení s položkou díla na Wikidatech.
@Shlomo: Samozřejmě že každé řešení má nějaká pro a nějaká proti. Vytvářet to ke všem je skutečně zbytečné. Stačilo by vytvářet to jen tam, kde jsou dvě vydání nebo dva překlady jednoho díla. To, že díla s více vydáními na Wikizdrojích pak budou propojena jinak, než díla s jedním vydáním, je pravda, ale nevidím v tom zas takový problém a je to lepší, než když propojená nejsou. Přidat odkaz na položku Wikidat do infoboxu je málo, nenechme se zmást tím, že jako přispěvatelé Wikiprojektů víme víc, než ostatní lidé, 999 lidí z tisíce vůbec netuší, co Wikidata jsou, neumí s nimi nijak pracovat, či vůbec netuší o jejich existenci. To nikomu nepomůže. Na klasické mezijazykové odkazy jsou ale lidé zvyklí z Wikipedie. Samostatný jmenný prostor pro version pages by asi ničemu nevadil, ale z mého hlediska to není nutné. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 16:06 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Prosím tematické rozcestníky nepropojovat s wikidatovými položkami díla. Tematický rozcestník je určen pro odkazy na různá díla se společným tématem; to, že se tam mohou vyskytnout i různé verze stejného díla je jen jakýsi bonus navíc. Chcete-li version page propojit s jedním konkrétním dílem, musí to být něco jiného.
@Jan.Kamenicek: Ani já na odděleném jmenném prostoru netrvám. Nicméně v tom případě zůstává nezodpovězená předchozí otázka: Jak budou version pages odlišeny od jiných typů stránek?--Shlomo (diskuse) 11. 12. 2019, 19:10 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Pokud někdo něco vymyslí, tak se klidně nějak odlišit mohou, ale nemyslím, že je to nutné, když jinde to odlišené taky nemají a neslyšel jsem o žádných problémech. --Jan.Kamenicek (diskuse) 11. 12. 2019, 22:12 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Nejde o to, že může, ale že je potřeba je rozlišit. Je-li v hlavním NS již stránka nebo rozcestník s příslušným názvem (např. Golem), nemůže se version page jmenovat stejně.--Shlomo (diskuse) 12. 12. 2019, 06:13 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@Shlomo: Aha, jasně, to je samozřejmě pravda. Tady jsou dvě možnosti, buď dát rozlišovací závorku té version page nebo té verzi. Udělal bych to přesně jako u toho Golema: Version page jako stránka toho díla by se jmenovala Golem, zatímco odkazované jednotlivé verze/překlady/vydání by měly vhodný rozlišovač, který by obvykle obsahoval podle situace překladatele (překlady často mají různé překladatele) nebo v případě různých vydání díla stejného autora rok vydání, nebo kombinaci Havran (překlad Vrchlický 1881). V zásadě by se to nelišilo od současné praxe, akorát by se ta díla neshromažďovala v rozcestnících, ale na version pages. Pokud by bylo občas potřeba rozlišit version page x verzi x rozcestník s jinými díly stejného názvu, tak version page bez rozlišovače, verze s rozlišovačem jako popsáno výše a rozcestník s rozlišovačem "rozcestník". --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2019, 00:03 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Hloupé je, že stránka bez rozlišovače v hlavním NP už teď může být dílo, rozcestník nebo tematický rozcestník, nově by k tomu přibyla ještě version page. Je pravda, že by to bylo aspoň konsistentní s dosavadním systémem, ale stejně by se mi zamlouvalo spíše snižování této entropie, než její inkrementace. Ale asi bych se s tím nakonec nějak naučil žít ;)
A k tomu poslednímu příkladu: když už, tak rozcestník bez rozlišovače (je vždy maximálně jeden) a version pages s rozlišovačem (může jich být několik pro různá díla stejného názvu, každé ve více překladech či verzích).--Shlomo (diskuse) 16. 12. 2019, 06:13 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Jo, to je pravda. --Jan.Kamenicek (diskuse) 16. 12. 2019, 06:18 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Souhlasím. Čili to vidím primárně takto:
 • Existuje-li jediné dílo, tak na hlavním názvu.
 • Existuje-li více různých děl, tak rozcestník na hlavním názvu, díla s rozlišovači (autor)
 • Existuje-li více verzí jednoho díla, tak verzovník na hlavním názvu, jednotlivé verze s rozlišovačem (rok / překladatel)
 • Existuje-li více děl v různých verzích, na hlavním názvu rozcestník, díla ss rozlišovačem (autor) , verze s rozlišovačem (Autor, rok)
Ovšem stále zůstává těžko ad hoc zodpověditelná otázka, od kdy považovat různá vydání i za různé verze hodné samostatného zveřejnění.
JAn Dudík (diskuse) 16. 12. 2019, 09:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Dobře shrnuto, takto by to bylo dobré.
Ad poslední otázka: to je asi na individuálním posouzení případ od případu. Koneckonců už teď je zde nezodpovězená otázka, máme-li dvě téměř identická vydání, které z nich vybrat pro vložení. Na en.ws považují nové vydání vždy za novou verzi, ale tento pohled nevnucuji. Co bych doporučil je přístup, který spíše oceňuje, když sem někdo něco vkládá, než když se mu to maže, protože něco. Osobně bych to tedy dělal tak, že když nějaký přispěvatel chce nové vydání z nějakého důvodu vložit, tak ať ho prostě vloží, i když se liší jen ve velmi nepodstatných detailech. Je to obvykle lepší než se hádat, zda rozdíly jsou podstatné nebo nejsou. Ale to je jen můj názor ovlivněný přístupem na en.ws, nijak mi nebude vadit, když tady se to bude dělat jinak. --Jan.Kamenicek (diskuse) 23. 12. 2019, 13:32 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@JAn Dudík: Ještě chybí možnosti „Existuje-li více tematických rozcestníků…“ „Existuje-li jediné dílo a jeden či více tematických rozcestníků…“--Shlomo (diskuse) 27. 1. 2020, 18:30 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@Shlomo: To mi v tuto chvíli přijde příliš hypotetické, zatím nemáme skoro žádné tematické rozcestníky... JAn Dudík (diskuse) 27. 1. 2020, 20:52 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@JAn Dudík: Ono to zas až tak hypotetické není. Zrovna vámi založená Sněhurka by zasloužila dva tematické rozcestníky, protože Sněhurka (co snědla otrávené jablko) a Sněhurka (co skákala přes oheň) jsou dva zcela odlišné příběhy.--Shlomo (diskuse) 29. 1. 2020, 07:59 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetileté[editovat]

Dobrý den, je někdy uloženo kvůli autorským právům odstraněné dílo Augustiniáni kanovníci ve Fulneku do války třicetileté? Autor zemřel 14. září 1949 a stať by tak již měla být volná. --Petrus Adamus (diskuse) 26. 12. 2019, 14:40 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Co vidím, mělo by stačit obnovit smazanou stránku. Ale dílo bude volné až za týden. Ať autor zemřel v lednu nebo v prosinci, dílo se stává volné prvního dne 70. roku po jeho úmrtí. JAn Dudík (diskuse) 26. 12. 2019, 19:23 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wiki Loves Folklore[editovat]

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (diskuse) 18. 1. 2020, 06:14 (UTC)
Odpovědět[odpovědět]

Periodika[editovat]

V posledních dnech jsem roztřídil periodika. Všechny články, které pochází z nějakého periodika mají vyplněný parametr periodikum, který je i automaticky kategorizuje. (Hodlám podobný postup zopakovat na edice). Poté jsem u těchto článků zkusil roboticky rozklíčovat ročník, číslo a strany. Nyní se nabízí možnost nahradit těmito údaji parametr ZDROJ a získat tak jednotný vzhled citací z periodik. Ukázka je zde. Prosím o názory a připomínky, rád bych to dotáhl do konce (u nesporných případů)

Parametry jsou záměrně psány malými písmeny, doufám, že se během letošního roku podaří převést většinu parametrů na nový zápis (Autoři jsou téměř vyřešení, url jsou v samostatném parametru, takže se brzo půjde pustit do dalších). Problémem zůstavají články, které vyšly na pokračování a mají uvedeno více zdrojů (více čísel, rozsahů stran i url). Zde je každá rada drahá, uvítám názory. Ještě zkusím rozklíčovat data vydání, což bude ještě větší oříšek. JAn Dudík (diskuse) 20. 1. 2020, 13:25 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

ONLINE[editovat]

A zároveň zpětně oznamuji, že jsem během prosince a začátku ledna prošel roboticky všechny články a pokud byl v parametru ZDROJ odkaz na online zdroj, převedl jsem jej do samostatného parametru ONLINE. Zde jsou přednostně uvedeny pomocí šablon {{Kramerius}} a {{Internet Archive}}, na dalších místech jsou odkazy na PDF soubory a další online zdroje. Množství url jsem také dohledal.

 • Zbývá dořešit OSN (technicky by to šlo, ale rozhodím tím monitoring, s úpravou modulu si neporadím)
 • Zbývá dořešit více url (viz i výše) a některé nestandardní zápisy

Podařilo se převést 17500 stránek (mají url v parametru online), zbývá 25000, z toho je ale asi 20000 OSN + zbývají články bez šablony {{Textinfo}} (1000+). JAn Dudík (diskuse) 20. 1. 2020, 13:25 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Nefunguje OCR pro některé soubory[editovat]

Již několik týdnů mi u některých souborů nefunguje OCR. Po kliknutí na příslušnou ikonku editační okno ztmavne, jako když se provádí OCR, ale výsledky se nedostaví ani v řádech minut. U jiných souborů to přitom funguje bezproblémově. Setkal jsem se s tím již dříve, ale pouze u nových souborů a trvalo to nanejvýš pár dnů. Nyní jsem na to narazil u:

Tuší někdo, v čem je problém? Používám W10/FF72.0.1, ale stejný problém jsem měl i na jiných počítačích a na tabletu. Vypnutí všech udělátek (kromě OCR) nepomohlo.--Shlomo (diskuse) 21. 1. 2020, 07:53 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Odpoledne se mi to nějak neuložilo: Potvrzuji problém, podobně se mi to již dříve chovalo u PDF souborů, které od té doby raději převedu na PC do nového PDF s textovou vrstvou. Funguje na tom google ocr
mw.loader.load('//wikisource.org/w/index.php?title=MediaWiki:GoogleOCR.js&action=raw&ctype=text/javascript');
. JAn Dudík (diskuse) 21. 1. 2020, 20:39 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Movement Learning and Leadership Development Project[editovat]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22. 1. 2020, 19:01 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wikisource Conference in Warsaw[editovat]

Dear Wikisource Community,

Meeting the Wikisource community expectations, we are working with Wikimedia Polska and Wikimedia Foundation on organiziing the 2nd Wikisource Conference in Warsaw. We already had a survey that showed high interest in the Conference within the community. We also had recently a meeting on the conference organization process and its requirements. However, we are still at a very early stage of the Conference organization process. But we are hoping this event will happen in September this year.

In order to apply for Wikimedia Foundation support, we need some input from the community about the Conference goals and the community expectations. If you are a wikisourcian, you wish to participate the conference or you wish to help the Wikisource community that the conference take place, please fill the short survey linked below before January 29 (due to short deadline for grant applications). Please, also share this request among Your communities. Here is the link to the survey

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7FnFgMLPHeyWtBqjgXwLDYvh5vxeTnsZ0OIjTdSDrZlX0PA/viewform

Feel free to contact us, if you have any questions, suggestions, proposals, or if you wish to help us in any other way.

On behalf of the Organizing Commitee,

Nicolas Vigneron

Satdeep Gill

Ankry

Vizuální editor[editovat]

Sice je na Wikizdrojích velmi omezeně použitelný, ale rád bych, aby bylo možné používat VE i v jmenném prostoru Edice (editace tabulek je v něm přehlednější, než v klasickém editoru.). Pro jeho zapnutí je ale třeba podpora komunity (phab:T244133). Prosím tedy o tuto podporu (a nebo naopak o důvody, proč ne). Díky. JAn Dudík (diskuse) 3. 2. 2020, 20:34 (UTC) Ještě pro jistotu Ping @Shlomo, Skim, Danny B., Mykhal, Jan.Kamenicek: JAn Dudík (diskuse) 3. 2. 2020, 20:37 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Podporuji to. Skim (diskuse) 4. 2. 2020, 00:02 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Proč ne. --Jan.Kamenicek (diskuse) 5. 2. 2020, 13:38 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

eknihy[editovat]

Vylepšený nástroj pro export do eknih je k dispozici na adrese https://wsexport-test.wmflabs.org . Formáty epub, mobi, pdf, txt, rtf. JAn Dudík (diskuse) 6. 2. 2020, 20:00 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Additional interface for edit conflicts on talk pages[editovat]

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26. 2. 2020, 14:14 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Zařazení do seznamu wiki s povoleným globálními správci[editovat]

Ahoj, navrhuji vrácení starého konsensu na vyřazení ze seznamu wiki s povolenými glob. správci. V tuto chvíli je zde x stránek ke smazání, x posledních smazání provedli stewardi, nikoliv lokální správci, a myslím, že povolení globálních správců by ušetřilo lokální komunitě dost práce. Názory? --Martin Urbanec (diskuse) 29. 2. 2020, 17:37 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Ten konsensus vznikl dost dávno a za podstatně odlišných podmínek, než jaké existují nyní, takže je přinejmenším zralý na revizi. Otázkou je, zda je mezi globálními správci někdo dostatečně kvalifikovaný (alespoň jazykově) na to, aby byl schopen smysluplně správcovsky zasahovat a nenadělal víc škody než užitku.--Shlomo (diskuse) 1. 3. 2020, 07:36 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
S většinou globálních správců se čas od času na IRC potkávám, a jsou to rozumní lidé, mazající jasné experimenty - a rozhodně se nepouštějí do žádných složitostí. --Martin Urbanec (diskuse) 1. 3. 2020, 16:55 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Připojím odkaz na to, jak se stejná problematika řešila na Wikislovníku. Doporučuji přečíst zdůvodnění hlasů pro i proti. Wikislovník:Hlasování/Povolení_zásahů_globálních_správců

Osobně jsem vůči globálním správcům zdrženlivý. Pokud globální správci mohou zasahovat jen urgentních případech, pak zde v podstatě nemají co na práci. Pokud mohou zasahovat i jinak, pak mám obavu z jazykové bariéry. Čeština a ještě k tomu zastaralá až archaická...
Stávající správci zasahují sporadicky, to je pravda, ale kromě relativně nekontroverzního mazání jsou zde i další požadavky - úprava stylů (globální správci nemohou), vyhledání a obnovení smazaných věcí (globální správci nerozumí), blokování (globální správci sice mohou, ale za poslední dva roky nepamatuji nutnost blokování, natož urgentního, během posledních let zde byla 4 blokování)...
Mnohem lepší by bylo, kdyby stávající editoři @Shlomo, Skim, Mykhal: přidali, (případně přehodnotili) svůj hlas u hlasování o lokálním správci a došlo k uzavření této žádosti. @Danny B.: A zároveň, aby titíž aktivní editoři sami požádali o práva. NA jednu stranu zde máme lidi aktivní přímo na projektu, kteří ale nejsou přijatelní pro pár lidí, co zde možná kdysi působili, na druhou stranu si sem chceme zvát cizince bez znalosti projektu a většinou ani jazyka. A nevím jak kdo, ale mnohem radši se dohaduji s někým, s kým sice v něčem nesouhlasím, ale s kým máme alespoň společnou řeč. JAn Dudík (diskuse) 2. 3. 2020, 06:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Poznámka k novým správcům: nějak nechápu, k čemu by Shlomovi byla správcovská práva... na wikislovníku se nechal s velkými ovacemi zvolit, ale poté, co účelově splnil přání svých volitelů, je jako správce neaktivní. Mykhal má ještě málo příspěvků (na správce) a Skimovo zanášení autorských stránek externími odkazy mimo wikizdroje mi přijde naprosto protiprojektové. Taky mi vadí neaktivita nynějších správců, ale globální správci tohle nevyřeší. Mimochodem, kde mají stewardi v pravidlech uvedeno, že smí mazat na projektech bez výslovné žádosti??? --Lenka64 (diskuse) 2. 3. 2020, 15:46 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Změna formátu stránkových odkazů na archive.org[editovat]

Zdá se, že archive.org došlo ke změně formátu odkazů a dosavadní formát (/stream/…) není funkční. Pokud to není jen nějaký přechodný stav, bylo by vhodné odkazy opravit; týká se to zejména OSN. Identifikátory i čísla stránek zůstaly naštěstí zachovány, takže to půjde udělat roboticky; nicméně by stálo za úvahu, zda při té příležitosti nepřevést odkazy tohoto typu (nebo aspoň ty do OSN) na šablonu, která by se dala snadněji vkládat, snadněji formátovat a hlavně snadněji aktualizovat…--Shlomo (diskuse) 15. 4. 2020, 23:06 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Přijde mi, že šlo jen o přechodný stav, teď se mi stránka s /stream/… bez problémů načte. Většina odkazů mimo OSN je převedena na šablonu {{Internet Archive}}, u OSN je změna též možná, ale zároveň by bylo dobré provést tam i další úpravy, ovšem bude nutné upravit monitoring, který nepočítá s jiným stylem zápisu. JAn Dudík (diskuse) 16. 4. 2020, 05:55 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ano, už mi to taky funguje. Trochu mě vyděsilo, že /details/… fungovalo a /stream/… ne. Případná úprava a šablonizace tedy není tak akutní, jak jsem se obával.--Shlomo (diskuse) 16. 4. 2020, 08:10 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Nepustí mne vložit text do Otty[editovat]

Zdravím. Právě se snažím dostat Keplera do Otty, ale nějaká chybová hláška mne nepustí práci uložit. --Ján Kepler (diskuse) 11. 5. 2020, 06:46 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

@Ján Kepler:Myslím, že chybové hlášení je dostatečně popisné :Nevkládat {{DEFAULTSORT:}} do stránek Ottova slovníku naučného. Smaž ten jeden řádek a půjde to vložit. JAn Dudík (diskuse) 11. 5. 2020, 07:36 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@JAn Dudík: Díky, nicméně mně se to DEFSORT nezobrazilo. [1] --Ján Kepler (diskuse) 11. 5. 2020, 07:39 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@Danny B., Milda: Hlášení MediaWiki:Abusefilter-warning-3 (pro nesprávce neviditelné) se nezobrazuje správně. JAn Dudík (diskuse) 11. 5. 2020, 07:52 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wikisource Contests[editovat]

Ahoj, objevil jsem Wikisource Contests, takže jsem zkušebně založil projekt: Antonín Halouzka - Květena - 1863. Skim (diskuse) 14. 5. 2020, 16:16 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Community Tech Launches Wikisource Improvement Initiative[editovat]

Apologies for the broken links in the previous message. This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello everyone,

We hope you are all healthy and safe in these difficult times.

The Community Tech team has just launched a new initiative to improve Wikisource. We will be addressing five separate wishes, which came out of the 2020 Community Wishlist Survey, and we want you to be a part of the process! The projects include the following:

For the first project, the team will focus on the #1 wish: improve ebook exports. We have created a project page, which includes an analysis of the ebook export process. We now invite everyone to visit the page and share their feedback on the project talk page. Please let us know what you think of our analysis; we want to hear from all of you! Furthermore, we hope that you will participate in the other Wikisource improvement projects, which we’ll address in the future. Thank you in advance and we look forward to reading your feedback on the ebook export improvement talk page!

-- IFried (WMF) (Product Manager, Community Tech)

Sent by Satdeep Gill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 28. 5. 2020, 10:51 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Typografie OSN apod.[editovat]

Co se týče Ottova slovníku naučného apod., nevyvrbil se zde již nějaký konsensus, preferuje-li se snaha zachovat původní typografii, či raději „upgradovat“ na obvyklou typografii současnou? Srvn. např. dvě různé implementace hypotetického (leč reprezentativního) textu:

V rostlině je ho až 0·5%. Krystally tají při 103—105° C. Vzorec je CH3 . CHR — COOH.
V rostlině je ho až 0,5 %. Krystaly tají při 103–105 °C. Vzorec je .

Je mimochodem hezky vidět, jak snaha korektně moderně pořešit i sémantiku (chem. vzorec) může vést ke značné odlišnosti od původní sazby.

(Pozorný čtenář si povšiml, že jsem v jednom místě aktualizoval i pravopis. Tam cítím, že asi určitě zachovat, považujte to za záměrný překlep. Ale třeba bude názorů i tady více. Pozn.: V příkladu záměrně neřeším / nepoužívám pevné mezery. Dle mého názoru by se to mělo řešit na jiné vrstvě, ale to je na úplně jinou technickou diskusi.)

Zdraví, —Mykhal (diskuse) 26. 6. 2020, 18:44 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

… za sebe, jsem pro první variantu. —Mykhal (diskuse) 26. 6. 2020, 19:28 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Ohledně formátování chemických vzorců pomocí chem (resp. ce) a matematiky pomocí math mám smíšené pocity. Na jednu stranu většinou vystačíme (jako ve vašem příkladu) se znaky Unicode; výsledek je pak sice možná vizuálně méně dokonalý, ale zato přístupnější. Na druhou stranu u složitějších vzorců (zejména matematických, ale někdy i u chemických) už prostý Unicode nestačí a zmíněné extenze jsou IMHO lepším řešením než krkolomná řešení pomocí stylovaných divů a spanů, tabulek či dokonce „ASCII grafiky“. A teď je otázka, zda je lepší mít část vzorců lépe přístupných, nebo mít všechny vzorce jednotným stylem. Asi by bylo dobré dodržet jednotný styl v rámci jednoho hesla, u monografií možná i v rámci celého díla. Zda je rozumné prosazovat jednotný styl vzorců i mezi různými články v rámci OSN (či jiné encyklopedie či sborníku), tím už si nejsem tak jist.

Mimochodem, kromě syntaxe<sub>3</sub> lze použít i znaky U+2080 až U+2089: CH₃ . CHR — COOH

Ohledně archaického pravopisu z doby OSN bych asi doporučil držet se předlohy (samozřejmě pokud se nejedná o zjevný překlep jako záměny n/u a pod.) Jinak hrozí zabřednutí do nekonečných debat, které tvary už jsou dostatečně archaické na to, aby byly opraveny, a které ještě ne. U ještě staršího pravopisu („bratrského“, w→v) modernizace přepisu nějaký smysl má, ale to už je na samostatnou debatu.

Můj přístup k dalším typografickým zvyklostem je:

 • Čtverčíkové a půlčtverčíkové pomlčky (n-dash a m-dash) používat pokud možno v souladu s předlohou (ÚJČ připouští obojí, není tedy důvod se od originálu odchylovat.
 • Spojovníky použité místo pomlček (a naopak) v jednoznačných případech opravuji – jsou to ale spíš výjimky, ve starších knihách na toto docela dbali.
 • Na mezery před/za jednotkami, stupni, procenty nemám jednoznačný názor. Opravuji podle současných pravidel, pokud se i v předloze používají nesystematicky.
 • Typ uvozovek ponechávám podle originálu; někteří editoři ale systematicky opravují na „…“. Já opravuji pouze zjevně zapomenuté nebo nadbytečné uvozovky.
 • Ohledně desetinné čárky nebo zvýšené tečky se sice hodně diskutovalo, ale pokud je mi známo, žádný přesvědčivý závěr z nich nevzešel; raději se tedy do „opravování“ těchto jevů v již existujících heslech příliš nepouštím. Píšu-li sám, používám moderní zápis (=desetinnou čárku), popřípadě formátování funkcí formatnum:.
 • Podobně se nedospělo k jednoznačnému závěru, jak nakládat s výpustkami v podobě dvou, čtyř či více teček (....) Já nahrazuji za standardní „třítečkovou“ výpustku (…), ale ne všichni s tím souhlasí.

--Shlomo (diskuse) 28. 6. 2020, 12:38 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Medle hlavní zásada – prezentujeme primárně obsah, ne formu. Výsledný text je třeba mít prohledávatelný, dělitelný, kopírovatelný, exportovatelný.
Oddělovač desetinných míst psát čárkou (výjimečně tečkou), jakákoliv jiná značka nemá tento význam.
Uvozovky držet dle originálu („obyčejné“, ‚jednoduché‘ či »francouzské«), jediná výjimka k systematickému nahrazování jsou “anglické” uvozovky.
pomlčky a spojovníky pokud možno dle originálu, jsou to standardní znaky.
pravopis až na zjevné přelekpy neměnit, případně použít {{Oprava}} nebo redakční poznámku. Naopak pokud ve zdroji zjevně chybí písmeno, interpunkce nebo uvozovka, s klidem doplnit.
Na chemické vzorce moc názor nemám, oboru příliš nerozumím. U fyzikálních vzorců jsem používal extenzi math, lépe se s ní dosáhne formátování vzorců, byť za cenu odlišného vzhledu.
Uvědomme si, že OSN byl papírový, muselo se šetřit místem a i ty vzorce se musely dělat běžně dostupnými typy. JAn Dudík (diskuse) 29. 6. 2020, 06:24 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Feedback on movement names[editovat]

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka if necessary. Děkujeme!

There are a lot of conversations happening about the future of our movement names. We hope that you are part of these discussions and that your community is represented.

Since 16 June, the Foundation Brand Team has been running a survey in 7 languages about 3 naming options. There are also community members sharing concerns about renaming in a Community Open Letter.

Our goal in this call for feedback is to hear from across the community, so we encourage you to participate in the survey, the open letter, or both. The survey will go through 7 July in all timezones. Input from the survey and discussions will be analyzed and published on Meta-Wiki.

Thanks for thinking about the future of the movement, --The Brand Project team, 2. 7. 2020, 19:39 (UTC)

Note: The survey is conducted via a third-party service, which may subject it to additional terms. For more information on privacy and data-handling, see the survey privacy statement.

Announcing a new wiki project! Welcome, Abstract Wikipedia[editovat]

Sent by m:User:Elitre (WMF) 9. 7. 2020, 20:10 (UTC) - m:Special:MyLanguage/Abstract Wikipedia/July 2020 announcement Odpovědět[odpovědět]

Technical Wishes: FileExporter and FileImporter become default features on all Wikis[editovat]

Max Klemm (WMDE) 6. 8. 2020, 09:13 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Feedback requested: Ebook Export Improvement Project[editovat]

Note: This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello, everyone!

I am pleased to announce that the Community Tech team at WMF has posted our August update on the Wikisource Ebook Export Improvement project! This project came out of our 2020 Community Wishlist Survey, and it was the #1 wish voted on by survey participants.

So, what does this mean? In short, we want your feedback! Now that we have posted the August update, we want to know what you think. The update includes findings from our community consultation, results from two separate analyses conducted by the team (on improving WSExport reliability & font rendering support), and proposed next steps. It is our hope that people can read our analysis, share their feedback, and engage in a conversation with us on the talk page. Your feedback will be invaluable, and it will help determine the next steps of the project.

Thank you to everyone who has participated in the consultation so far! It's been a joy to explore how we can improve the ebook export experience. Now, we look forward to reading a new round of feedback on the project talk page!

-- IFried (WMF) (Product Manager, Community Tech)

Sent by User:SGill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 17. 8. 2020, 12:14 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Important: maintenance operation on September 1st[editovat]

Trizek (WMF) (talk) 26. 8. 2020, 13:49 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Invitation to participate in the conversation[editovat]

Wikisource Pagelist Widget: Ready to be enabled[editovat]

Note: This message is in English, but we encourage translation into other languages. Thank you!

Hello everyone,

We are excited to announce that the Wikisource Pagelist widget is now available to be enabled on all Wikisources. Any interface admin on your wiki can enable it by using the instructions on the following page:

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Extension:ProofreadPage/Pagelist_widget

In case, your wiki doesn’t have an interface admin, reach out to us on the ‘Help with enabling the widget on your wiki’ section of the project talk page and we will connect you with a global interface admin:

https://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikisource_Pagelist_Widget#Help_with_enabling_the_widget_on_your_wiki

You will need to hold a local discussion around what would be the labels for different page types in your language for the visual mode. (For example, ToC = ਤਤਕਰਾ in Punjabi, title = শিরোনাম in Bengali)

Feel free to also give us any feedback on the project talk page on Meta-Wiki as well.

Regards

Sohom Datta

Sent by Satdeep Gill (WMF) using MediaWiki message delivery (diskuse) 15. 9. 2020, 05:56 (UTC) Odpovědět[odpovědět]

Wikisource Pagelist Widget: Wikisource Meetup (29th September 2020)[editovat]

Hello everyone,

We hope you are doing well!

We reached out to you a couple of weeks ago to share that Wikisource Pagelist Widget is now ready to be enabled to Wikisource. Since then, many language Wikisources have enabled the widget but many are yet to do so.

So, we have decided to organize a Wikisource Meetup to give a live demonstration on how to use the widget in both wikitext and visual modes. There will be some time for the participants to share their feedback and experience with the widget. We will also provide support in case some Wikisource communities are seeking help in enabling the widget.

The meetup will take place on 29 September 2020 at 9:30 AM UTC or 3 PM IST. Google Meet link for the meeting is: http://meet.google.com/khu-dfph-qsd

Looking forward to seeing the global Wikisource community connect amid these difficult times when physical meetings have not been taking place.

P.S. If you are planning to attend this meetup and are comfortable in sharing your email address then send us your confirmation in the form of a small email to sgill@wikimedia.org, this will help us in getting a sense of the number of people that are planning to show-up. We are aware that this time-zone is not convenient for everyone and more meetups can be organized in the future.

Regards

Sohom, Sam and Satdeep

Sent by Satdeep using MediaWiki message delivery (diskuse) 24. 9. 2020, 11:03 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wiki of functions naming contest[editovat]

29. 9. 2020, 21:13 (UTC)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[editovat]

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Děkujeme! Qgil-WMF (talk) 7. 10. 2020, 17:10 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Řazení děl u autora[editovat]

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda je nějaká konvence nebo pravidlo ohledně toho, jak jsou řazená díla autora na stránce Autor:. Někde to je řazeno docela chaoticky, někde abecedně a někde chronologicky dle vzniku. Bylo by možné to třeba sjednotit na chronologicky, tam kde to jde? Nebo je jiná preferovaná varianta nebo vůbec žádná? --NangoZima (diskuse) 12. 10. 2020, 06:04 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

@NangoZima: Nevím, že by to bylo nějak centrálně definované. Nápověda:Autorská stránka říká, že sekce == Dílo == s přehledem děl autora, pokud možno vhodně strukturovaným. U některých autorů máme uvedena pouze díla, která jsou na Wikizdrojích, u jiných naopak jen externí odkazy (co se podařilo najít). Pravdou je i to, že leckdy máme u autora uvedenu např. jen jednu málo významnou povídku, která byla uveřejněna v nějakém sborníku který někdo přespal na Wikizdroje, ale jeho zásadní dílo není ani zmíněno.
I zde tedy platí princip editujte s odvahou.
S chronologií může být problém tam, kde je na Wikizdrojích pozdější vydání, dílo bylo třeba napsáno 1911, ale uveřejněná verze je z roku 1938.
JAn Dudík (diskuse) 12. 10. 2020, 06:36 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Important: maintenance operation on October 27[editovat]

-- Trizek (WMF) (talk) 21. 10. 2020, 17:11 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Rozcestník vs. očekávaný název[editovat]

Narazil jsem na problém. Na názvu Babička je román Boženy Němcové, ale děl, zvláště básní Babička, existuje mnohem víc. Prozatím jsem je dal na Babička (rozcestník), ale nejsem si jistý, co s tím.

Šablonu typu {{Různé významy}} tu nemáme.

A přesouvat Němcové Babičku na rozlišovač? Jednak jde o nejočekávanější dílo, jednak je tam spousta podstránek, takže by to chtělo někoho, kdo může přesouvat i s podstránkami. Nápady? JAn Dudík (diskuse) 30. 10. 2020, 10:36 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wiki of functions naming contest - Round 2[editovat]

5. 11. 2020, 22:11 (UTC)

Spolupráce s Wikidaty[editovat]

Ahoj,

Jmenuji se Michal Josef Špaček a od září 2020 jsem nastoupil na 1/5 úvazek jako Wikidata/Tech koordinátor ve Wikimedia Česká republika. Muj soukromý účet je User:Skim.

Náplní mé práce je podporovat veškeré subjekty, které s Wikidaty pracují a týkají se České republiky. Ať jsou to dobrovolníci, instituce, podpora projektů, setkání, vzdělávání.

Na Wikizdrojích jsem založil Wikiprojekt Spolupráce s Wikidaty, kde bych chtěl přehledným způsobem informovat o aktivitách.

Vzhledem k tomu, že Wikizdroje dobře znám, mám představu kde jsou slabá místa (např. nevyplnění informací na Wikidatech k entitám na Wikizdrojích). Zároveň vím, kde jsou silná místa (např. množství děl).

Chci vás vyzvat, abyste mi dávali podněty k tomu, co byste chtěli na Wikizdrojích vylepšit, zorganizovat, propojit (vzhledem k Wikidatům). Michal Josef Špaček (WMCZ) (diskuse) 17. 11. 2020, 13:32 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

SGrabarczuk (WMF)

20. 11. 2020, 18:15 (UTC)

Tyrolean Elegies[editovat]

Zdravím. Rád bych se zeptal, zda by tu byl zájem o přepis knihy File:Tyrolean Elegies (c 1932).pdf nebo její české části (anglickou část budu vkládat na en.ws). Jsem si vědom, že Tyrolské elegie tu už v jednom vydání jsou a že jsou dostupné i z jiných vydání, tak se radši ptám. --Jan.Kamenicek (diskuse) 27. 11. 2020, 18:33 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

@Jan.Kamenicek:Současný stav Wikizdrojů zjevně nemá problém s více vydáními téhož díla. Co jsme se díval, je zde mírný rozdíl v textu, je k tomu navíc úvod a ilustrace, takže určitě ano. JAn Dudík (diskuse) 30. 11. 2020, 14:41 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@JAn Dudík: OK, rád. Jenom českou část nebo celou publikaci? Pro české Wikizdroje možná dává smysl spíš jenom česká část, na druhou stranu česká verze začíná titulní stranou obsahující oznámení, že se jedná o překlad Oldřicha Ginsburga, a taková titulní strana bez té anglické přeložené části nedává moc smysl. Samozřejmě by to šlo vyřešit nějakou tou redakční poznámkou. Co myslíte? --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 18:38 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ad ilustrace, ty jsou tedy jenom v té anglické části :-( --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 21:16 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ještě jeden dodatek: i ten český úvod, o kterém hovořil JAn, pojednává především o tom anglickém překladu. Takže suma sumárum mi z toho vychází, že aby to mělo cenu, tak vložit spíš celou publikaci. Ale radši se ptám, abych nedělal práci, kterou pak někdo smaže. --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 21:23 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Osobně nejsem zastánce převodu 1:1 včetně všech ozdob a stránkování za každou cenu. Myslím, že by se to dalo vyřešit redakčními poznámkami - u úvodu, že jde o úvod k anglickému vydání (odkaz), jehož částí je i tato česká verze. A obrázek klidně mimo pořadí. Anglickou verzi bych sem nedával, pokud je to víc, než odstavec. Něco jiného by bylo, kdyby v knize básní byla jedna či dvě anglicky, ale tady je to celá polovina obsahu knihy.
Ale pokud máte nápad, jak to udělat jinak, nemyslím, že by hrozilo akutní smazání... JAn Dudík (diskuse) 30. 11. 2020, 21:35 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
OK, tak tedy případně jen českou verzi. Ty obrázky by se musely vytrhnout z anglického textu a vložit do českého, to mi už přijde jako přílišný zásah do této edice díla, čtenář by si mohl myslet, že tak to bylo i v originále tohoto vydání, což by nebyla pravda.
Jinak vydání s ilustracemi Mikoláše Alše existuje v češtině taky, viz např. Tyrolské elegie: V rozmluvách s měsíčkem (1897). Já jen, že když už pro en.ws zpracovávám tu anglickou verzi, tak mne napadlo sem současně vložit její českou část. --Jan.Kamenicek (diskuse) 30. 11. 2020, 22:03 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[editovat]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[editovat]

Průzkum přání komunity 2021[editovat]

SGrabarczuk (WMF)

11. 12. 2020, 15:55 (UTC)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[editovat]

Wikimania's logo.

Dobrý den. Apologies if you are not reading this message in your native language. Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka. Děkujeme!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 27. 1. 2021, 15:16 (UTC)
Tato stránka byla archivována a neměla by být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.