Prostonárodní české písně a říkadla/Zpomínky vojínovy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Zpomínky vojínovy
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech atd., s. 445. Č. 325. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 549, s. 140-141.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 416 - 417.
Licence: PD traditional

\relative a' {
 \key f \major
 \mark \markup{\italic "Adagio."}
 \autoBeamOff
 \time 2/4
 a4 bes8 a16([ g)] f4 g f r g a8 a bes4 a g r
 \repeat volta 2 {
  bes8 bes d c16([ bes)] a8 a c a
  g g bes a16([ g)] f8 e f g
  a4 bes8 a16([ g)] f4 e f r
  }
 }
\addlyrics {
 Pře -- krá -- sné hvě -- zdi -- čky,
 jak jste vy ma -- li -- čky!
 Což jste vy mne tě -- ší -- va -- ly,
 což jste vy mne tě -- ší -- va -- ly
 ty no -- ci ce -- li -- čky!
 }

Překrásné hvězdičky,
jak jste vy maličky!
Což jste vy mne těšívaly
ty noci celičky!

Jedna z vás nejvíce,
ta jasná dennice:
ta mne vždycky vodívala
k mé zlaté panence.

Měsíčku v oblacích,
jak jsi ty vysoko!
Jak je má zlatá panenka
ode mne daleko!

Vždycky mně říkával
můj milý tatíček,
že mně bude dobře chutnat
komisní chlebíček.

Vždycky mně říkala
má drahá matička,
že mně bude někdy dobrá
z koleje vodička.

Vždycky mně říkával
můj milý bratříček,
že mně bude pěkně svědčit
ten vraný koníček.

Vždycky mně říkala
má zlatá sestřička,
že mně bude pěkně slušet
po straně šavlička.

Vždycky mně říkali
mí milí přátelé,
že mně taky jednou v poli
nepřítel zabije.

Do pole potáhnu
a v krvavém boji
ještě jednou si zpomenu
na panenku moji.

Kopali hrobeček
v tom zeleném hájku:
ještě jednou mně pozdravte
mou zlatou panenku.

Měj se tam už dobře,
moje potěšení!
neplač, nekvil, nenaříkej,
radší se pomodli.

Z Berounska. - Srov. Čel. I, 23; Suš. 566