Prostonárodní české písně a říkadla

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Údaje o textu
Titulek: Prostonárodní české písně a říkadla
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Krátký popis: sbírka
Zdroj: ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864.  
Licence: PD old 70
Související: ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862.  
Index stran

Prostonárodní
české
písně a říkadla.

Sebral a vydal
Karel Jaromír Erben.

S přílohou nápěvů

V Praze.
Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila.
1864.

Jeho Osvícenosti
pánu panu
Janovi hraběti Harrachovi,

c. kr. komořímu, majoru v c. kr. vojště, rytíři cís. ruského řádu sv. Anny třetí třídy, předsednímu hospodářské filiální jednoty Kolínské a Kralohradecké, členu výboru Musea království Českého a kuratoru sboru musejního pro vědecké vzdělání řeči a literatury české, řediteli jednoty k vysazování stromû v Praze a v okolí toho města, činnému členu c. kr. vlastenské společnosti hospodářské v království Českém a české společnosti zahradnické, skutečnému členu české jednoty lesnické, přispívajícímu členu ku podporování uméění hudebního v Čechách a humanistické jednoty hudební v Praze, členu krasoumné jednoty v Čechách, čestnému měšťanu města Kutné Hory, Jilemnice a Nechanic, i čestnému občanu mnohych jinych obcí v Čechách, držiteli statku Konarovic a t. d.,

s nejšetrnější úctou připisuje

vydavatel.

Zpracované části[editovat]

Obsah sbírky[editovat]

(čísla nápěvů jsou uvedena v závorce)

Věk dětský[editovat]

Hry s malým dítětem

Rozličná dětská říkadla

Dětské posměšky

Dětské vypravování

Písně a říkadla výroční[editovat]

 • Zima
 • Kterak dne přibývá
 • Vánoce
 • Štědrý večer
 • Koledy vánoční (
  • a) o božím narození
  • b) o novém roce
  • c) o třech králích
  • 25. ledna
 • Únor
  • 5. února
  • 22. února
  • 24. února
 • Březen
  • 1. března
  • Masopůst
  • Ostatky
  • Voračky
  • Škaredá středa
  • 12. března
   • Řehořská
   • Mistr
   • Řehořské vojsko
  • 25. března
 • Jaro
 • Otloukání píšťalek
 • Smrtná neděle
 • Pašijový týden .
 • Velikonoc. Pomlázka
 • Helské písně
 • Hry jarní
 • Máj. Stavění májek
 • Sv. Dušní svátky. Hra na krále a na královnu
 • Hlásání pasaček.
 • Déšť a slunéčko
 • Zvířata a byliny
 • Sv. Jan Křtitel
 • Hry letní
 • Jahodníci
 • Hlásání žneček. Obžínky
 • Hry podzimní
 • Písně posvícenské
 • Babí léto
 • Přástvy
 • Hry zimní

Písně věku mládeneckého a panenského[editovat]

a) Mladost, krása láska[editovat]

 1. Panna květ (160, 161)
 2. Přespolní milá (603)
 3. Námluva (129)
 4. Zámluva (676)
 5. Panny z kostela jdoucí (676)
 6. Potěcha (377)
 7. Cestička (377)
 8. Večerní návštěva (270)
 9. Úmysl (270)
 10. Rosa (195)
 11. Léčivá bylina (457)
 12. Pouchňata (326)
 13. Vyprovázení (326)
 14. Červený šáteček (563)
 15. Vyvolená milá (641)
 16. Moje milá (107)
 17. Důvěra (701)
 18. Odhodlanost (421)
 19. Pozvání (107)
 20. Mládenci jako z pivoňky (255)
 21. Namítka (255, 357)
 22. Češka a Moravka (292)
 23. Překrásná noc (292)
 24. Kámen (z Plzenska) 255
 25. Kámen (z Budějovicka)
 26. Vybídka (286)
 27. Čeho se báti (286)
 28. Slib (286)
 29. Bylina (106)
 30. Slib milého (260)
 31. Jízda k milé (64)
 32. Úcta (64)
 33. Kočárek (118)
 34. Výhra (490, 64)
 35. Výmluva (172)
 36. Boty pod okny (207)
 37. Návštěva (480)
 38. Úmysl milenčin (771)
 39. Znamenaná cesta (771)
 40. Milý ve dvoře
 41. Dobrá voda
 42. Zákaz (83)
 43. Pohaněná milá (86)
 44. Marné hanění (74, 290)
 45. Nebezpeční Hosiňáci (75)
 46. Jasná upřímnost (73)
 47. Poctivost (483)
 48. Radost matčina (73)
 49. Jablůnek (594)
 50. Naše holky (594)
 51. Milé rozednění (350)
 52. Utrhační lidé (350)
 53. Podivnosti (79)
 54. Zchytralá nevědomost (55)
 55. Láska nezradí (250)
 56. Vrany koně (743)
 57. Výstraha (134)
 58. Všehozdar (743)
 59. Tužba (346)
 60. Nedověra (93)
 61. Rakev neupřímného (376, 381)
 62. Nestálý milý (743)
 63. Rada (79)
 64. Trpělivá milá (345)
 65. Nekalost (345)
 66. Bezpečnost (117)
 67. Višeň (346)
 68. Důvěra v Boha (346)
 69. Vzácné kvítí (681)
 70. Láska (775)
 71. Lítost (z Prachenska) (65)
 72. Koníčky na úhoře (95)
 73. Starost o koníčky (108)
 74. Roztlučený džbán (638)
 75. Chlapík z Moravy
 76. Malé a dospělé děvče (269)
 77. Švárné děvče (244)
 78. Nekrmené koně (243, 244)
 79. Cesta v noci
 80. Žádost (134)
 81. Kanafaska (566)
 82. Potěcha (634, 635)
 83. Prozřetelný milý
 84. Patero milých (584)
 85. Shoda (139)
 86. Měsíček a hezká panna (139)
 87. Lživý ptáček
 88. Vzkázání (348)
 89. Ztracený pantoflíček (788)
 90. Pantoflíček (584)
 91. Rakušanka a Moravanka (341)
 92. Vzdálený milý (581)
 93. Marné příkoří (355)
 94. Otrhaná milá (341)
 95. Ptáček (406)
 96. Hněv milenců (274)
 97. Vyprovázení
 98. Lijavec (435)
 99. Sloužící milá (650)
 100. Děvče u zpovědi (271, 637)
 101. Dobrá rada (538)
 102. Slib (z Prachenska) (538)
 103. Starostlivost (747)
 104. Věrná milá (747)
 105. Překážka v pobožnosti (309)
 106. Jisté znamení (400)
 107. Poupě (367)
 108. Láska a slunéčko (649)
 109. Rukavice (544)
 110. Rozmarína (z Bydžovska) (583)
 111. Čiprné děvče
 112. Svitání (691)
 113. Děvčata z Lomce (538)
 114. Naučení (191)
 115. Neznámá (618)
 116. Nedbalý (2)
 117. Slib (z Berounska) (2)
 118. Matoušek (2)
 119. Spomínka (396)
 120. Bázlivá (723)
 121. Přípověď (232)
 122. Výstraha
 123. Věrná milá (534)
 124. Otázka k lásce (154)
 125. Třeboně (510)
 126. Srdečná žádost (510)
 127. Laskavec (510)
 128. Kdy domů (591)
 129. Zlá láska (82, 510)
 130. Naučení (82, 510)
 131. Šenkýřka
 132. Nalevačka (154)
 133. Modlitba dívčí (154)
 134. Starost a potěcha (82, 726)
 135. Bledá panna (586)
 136. Mocná voda (462)
 137. Toužení (Foukej, větříčku)
 138. Toužení (Ach vy mily černy oči) (448)
 139. Rosa (450)
 140. Slavíček (z Táborska) (87)
 141. Znamení lásky (516)
 142. Budíček (Ančičko vstaň) (27)
 143. Svítidlo (418)
 144. Vzácná milá (418)
 145. Budíček (Zpívej, slavíčku!) 786
 146. Tři růže (336)
 147. Vyptávky (230)
 148. Hodné zvony (675)
 149. Nepokojná (30)
 150. Neříkej nic (26)
 151. Úcta milému
 152. Holka komorná (268)
 153. Marné čekání (579)
 154. Zastaveníčko (536)
 155. Pro milého nic těžkého, pro milou touž měrou
 156. Vyprovázení (197)
 157. Dorozumění (373)
 158. Slavíček (z Prachenska) (536)
 159. Lenorka
 160. Andulička (29)
 161. Vyznání (575)
 162. Ztráta
 163. Překážka (64)
 164. Laskavec (597)
 165. Marná rada (759)
 166. Bezpečný lékař (678)
 167. Jablíčka (290)
 168. Vyprovázení (678)
 169. Ochrana (208)
 170. Mračno (290)
 171. Kuráž (282)
 172. Zlý pes (778)
 173. Zlý Pozorek (463)
 174. Panská Mařena (218)
 175. Zástěra s tulipánama (218)
 176. Osamělá pasačka (218)
 177. Vychování dcery (218)
 178. Vychování syna (140)
 179. Pomilování (8)
 180. Šáteček (512)
 181. Neříkej nic! (486)
 182. Vlaštovčí zpěv (413)
 183. Píšťalka (413)
 184. Bolavá hlavička (120)
 185. Slib (z Klatovska) (529)
 186. Rozmarína (z Prachenska) (412)
 187. Hněv (412)
 188. Zlý milý (636)
 189. Mocnost lásky (548)
 190. Napomenutí (470)
 191. Co souzeno nemine (780)
 192. Přemlouvání (451)
 193. Upřímnost nad krásu (258)
 194. Láska nad bohatství (10, 746)
 195. Pěkné barvy (389)
 196. Holka krev a mléko (211)
 197. Zahrádka (479)
 198. Maličká milá
 199. Maloučko děvčat (459)
 200. Děvče k milování (387)
 201. Přípověď (601)
 202. Vyhrůžka (527)
 203. Šáteček (454)
 204. Rozšafná láska (454)
 205. Nejistota a jistota (293)
 206. Zármutek a veselost (602)
 207. Tesklivá cesta (332, 599)
 208. Déšť (411)
 209. Schůzka (389)
 210. Pěkná rovina (599)
 211. Jízda (454)
 212. Hněv (293)
 213. Poptávka (234, 235)
 214. Starostlivý milý (602)
 215. Stesk (z Klatovska) (10)
 216. Úmysl (z Jičínska) (10)
 217. Poctivost chodí dveřma (10, 458)
 218. Pocta (744)
 219. Úmysl (z Hradecka) (10)
 220. Odhodlaná (343)
 221. Podivná svíčka (550)
 222. Ospalá (711, 712)
 223. Ospalka (567)
 224. Návštěva v zimě (719)
 225. Hněv (121)
 226. Zákaz (121)
 227. Nepřízeň v lásce (33)
 228. Honza (184)
 229. Výstraha (122)
 230. Modlitba zamilovaného (491)
 231. Šidilka (572)
 232. Láska

b) Láska nešťastná[editovat]

 1. Uprchlý holoubek (603)
 2. Výprava na vojnu (603)
 3. Novinka (91)
 4. Ubitý Jiříček (91)
 5. Modrá pentle (750)
 6. Zrušená láska (750)
 7. Tmavá hvězda (676)
 8. Kalina (546)
 9. Rovnost v lásce (377)
 10. Konec lásky (377)
 11. Starodávná láska (377)
 12. Nevěrná (270)
 13. Poslední schůzka (48, 326)
 14. Odchod (326)
 15. Propuštění (326)
 16. Vláčení (326)
 17. Trápení (136, 377)
 18. Loučení
 19. Vzdálená (131)
 20. Loučení (z Jičínska) (131)
 21. Odvedená milá (695)
 22. Tajná láska nestálá (377)
 23. Veta po lásce
 24. Zasněžená cesta (696)
 25. Zármutek (68)
 26. Holka poctivá (68, 690)
 27. Mládenec poctivý (68, 690)
 28. Ztracená krása (292)
 29. Nepřijatý žert (794)
 30. Oklamaná (z Klatovska i od jinud) (58, 59, 794)
 31. Poslední chůze (58)
 32. Láska a hněv (171)
 33. Lítostivá služba
 34. Láska a bohatství (480)
 35. Slavíček s psaním (417)
 36. Zlaté časy (765)
 37. Překážky v lásce (148)
 38. Liduška (771)
 39. Zufalý úmysl (382, 771)
 40. Nehody (101)
 41. Mysliveček (207)
 42. Zabráněná láska (344)
 43. Chudobná milá
 44. Černé oči (346)
 45. Lítost
 46. Dar na rozloučenou (z Klatovska, Měla jsem holoubka) (376)
 47. Oklamaná (z Klatovska) (376)
 48. Opuštěná (z Plzenska) (137)
 49. Neupřímná kamarádka (352)
 50. Nucená veselost (745)
 51. Neplatná pomoc (745)
 52. Marná chůze (z Kouřímska, Široky hluboky) (626)
 53. Rozloučení (z Klatovska) (743)
 54. Odbytý (141)
 55. Škoda chlapců! (346)
 56. Zármutek (477)
 57. Fijalička (582)
 58. Po všem nic (55)
 59. Kobylí hůra (722)
 60. Trojí slunce (79)
 61. Tužba (79)
 62. Rozvedení (352)
 63. Kletba (253)
 64. Výčitka (259)
 65. Ztracené pentličky (346, 582)
 66. Holubička s poselstvím (582)
 67. Výstraha (z Plzenska) (582)
 68. Poctivost nade všecko
 69. Vězeň (328, 582)
 70. Uvězený milý (656)
 71. Oklamaná (z Chrudimska) (346,582)
 72. Výmluva (582)
 73. Truchlivá poutnice (574)
 74. Pozdní bych (z Hradecka) (352)
 75. Sládek (793)
 76. Dar (173, 793)
 77. Osiřelá (653, 673)
 78. Zrušená láska (z Klatovska) (673)
 79. Ztrestaná neposlušnost (653)
 80. Vrtkavý milý (673)
 81. Žalost
 82. Sen (782)
 83. Zlá rada (689)
 84. Zrušená láska (z Budějovicka) (17)
 85. Tři kavalírové (687)
 86. Rozchod (611)
 87. Nemysli si na mě (617)
 88. Žel opuštěné (617)
 89. Pozdní bych (z Plzenska) (617)
 90. Žežulička (770)
 91. Odjezd milého (z Bydžovska) (610)
 92. Posekaná milá
 93. Tři panenky (406, 473)
 94. Nevěrník (z Klatovska) (414)
 95. Opuštěná (z Bydžovska) (753)
 96. Rozmarína (z Berounska) (297)
 97. Pasačka koní (504)
 98. Pravá a nepravá láska (504)
 99. Marné čekání (504, 747)
 100. Marné volání
 101. Výmluva (88, 89)
 102. Odchod milého (88)
 103. Láska nestálá (414)
 104. Rozloučení (z Berounska, Teče voda od Skuhrova) (747)
 105. Rozloučení (z Táborska) (504)
 106. Všední láska (539)
 107. Trápení pro milou (539)
 108. Suchá lípa (133)
 109. Návštěva na hřbitově (496)
 110. Mniška (271)
 111. Verbování (435)
 112. Falešní lidé (776)
 113. Toužení (z Prachenska) (776)
 114. Tajná příčina
 115. Láska nad statek
 116. Pozdravení (736)
 117. Smutná cestička (198, 469)
 118. Zármutek (191, 198)
 119. Smutek (14)
 120. Nehoda (735)
 121. Zrušená láska (z Plzenska) (723)
 122. Lítost (z Hradecka, Když jsem plela len) (289)
 123. Šlechetná dcerka (328,722)
 124. Dívčí žalost (154, 722)
 125. Loučení (z Berounska) (356)
 126. Loučení (z Čáslavska) (356)
 127. Nešťastný den (715)
 128. Dar na rozloučenou
 129. Zklamaná naděje (216)
 130. Tušení (485)
 131. Odjezd milého (z Berounska) (11)
 132. Podvedený milý (5)
 133. Rozloučení (z Berounska, Svítila mi jasná hvězdička) (616)
 134. Výčitek (616)
 135. Ztracená krása (418)
 136. Zklamaná (335)
 137. Obět dívčí (335, 336)
 138. Vítoušek (668)
 139. Vzdálená milá (552)
 140. Nevěrník (z Berounska) (530)
 141. Vlaštovičí zpěv
 142. Památný groš (672)
 143. Odhodlaný milý (429)
 144. Vyprovázení
 145. Lhář (197)
 146. Ztráta (797)
 147. Chudoba a láska (535)
 148. Rozžehnání (797)
 149. Poslední návštěva (369)
 150. Nemoc (797)
 151. Zlá zkušenost (734)
 152. Marná chůze (z Kouřimska, Co jsem se za tebou nachodil) (71)
 153. Zmizelá láska (358)
 154. Zlé tušení (74, 678)
 155. Odjezd milého (z Budějovicka) (99, 678)
 156. S Bohem (596)
 157. Opuštěná (z Klatovska) (596)
 158. Změna (283)
 159. Dary (283)
 160. Kletba dívčí (290)
 161. Proklatá láska (436)
 162. Žalost
 163. Bílý čepeček (388)
 164. Přec nejsi má (218)
 165. Opuštěná (z Berounska) (378)
 166. Opuštěný (308)
 167. Nestálý milenec (307)
 168. Dar na rozloučenou (z Bydžovska) (307)
 169. Smutné psaní (272)
 170. Kletba dívčí (789)
 171. Oženění s nechutí / Oklamaný milý (593)
 172. Nenadálé noviny (90)
 173. Vypovězená láska (555, 679, 3)
 174. Výstraha (z Berounska) (679)
 175. Novina (555)
 176. Husaři (200)
 177. Vyprovázení (602)
 178. Láska o vánocích (602)
 179. Stesk (z Budějovicka, z Berounska (458, 10)
 180. Odešlá láska (236, 669)
 181. Koukol (10, 669)
 182. Loučení (169)
 183. Poděkování (293)
 184. Rozkotaná láska (169)
 185. Těžký odchod (669)
 186. Příčina bolesti (669)
 187. Zlá cesta (62, 92)
 188. Růžička (92, 10)
 189. Opuštěná (z Prachenska) (669)
 190. Strom (10, 211)
 191. Hospodářská láska (262, 293, 669)
 192. Výčitka (92)
 193. Žalost (z Domažlicka) (293)
 194. Výstraha (z Domažlicka) (293)
 195. Zhanění (10)
 196. Ztracená kytička (398)
 197. Opuštěná (z Klatovska, Každá má milého) (10)
 198. Smutný návrat (284)
 199. Milá ve vsi (562)
 200. Rodiče na čas, milý do smrti (35)
 201. Rané děvče (35)
 202. Křídlaté srdéčko (35)
 203. Těžko zapomenout (440)
 204. Opuštěná (z Hradecka) (294)
 205. Mařenka (249)
 206. Zklamané mínění (394)
 • c) Vzdory
 • d) Žerty a posměšky
 • e) Hudba a tanec
 • f) Ženění a vdávání

Písně a říkadla svatební[editovat]

 • Zastaveníčko
 • Svolávání hostů
 • Cesta pro nevěstu
 • Příchod
 • Cesta do kostela
 • Oddavky
 • Cesta z kostela
 • Oběd u nevěsty
 • V hospodě
 • Uvádění nevěsty
 • Loučení nevěstino
 • Cesta k ženichovi
 • Příjezd
 • V domě ženichově
 • Čepení nevěsty
 • Tanec v hospodě
 • Skládání věnců
Obecné písně svatební a manželské
Písně společenské
 • a) pijácké
 • b) smíšené žertovné a satyrické

Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského.[editovat]

 • Kněžstvo
 • Zeman. Primus
 • Hajdaláci. Študent. Písař
 • Řemeslníci. Bednář. Cibuláři
 • Hadrník. Hajný
 • Havíři. Hokynář. Karbaník. Kolomazník
 • Kominík. Koudelník
 • Kováři. Krejčí
 • Lékař. Mlynáři
 • Myslivci
 • Nunváři. Parukář. Pekař. Pernikář. Plavec. Pohodný
 • Ponocný. Pošta. Rakař
 • Řezníci. Rybnikář. Sladovnék
 • Ševci
 • Tesaři. Tkadlec. Zahradník. Zedník
 • Vandrovní. Zloději
 • Židé
 • Cikáni

Selská hospodářství[editovat]

 • Selská strava

Písně vojenské[editovat]

 • Zpomnínky historické

Písně rozpravné:[editovat]

 • a) světské (balady)
 1. Zakletá dcera
 2. Sirotek
 3. Rubáš
 4. Milá v hrobě
 5. Zaklené děvčátko
 6. Zavedený ovčák
 7. Ženich umrlec
 8. Panna a pekelní páni
 9. Heřman a Dornička
 10. Bratr voják
 11. Porubaný synek
 12. Upálená
 13. Sestra travička
 14. Otrávená milá
 15. Zabitá sestra
 16. Zabité děvče
 17. Zajatá
 18. Kovářovic Kačenka
 19. Nalezená sestra
 20. Oklamaný Turek
 21. Manželka vražednice
 22. Václavíček
 23. Matoušek a Majdalenka
 24. Dorna vražednice
 25. Mužova vražednice
 26. Zpronevěřilý voják
 27. Utonulá
 28. Utopená
 29. Nešťastný mílý
 30. Porada
 31. Vzkázání
 32. Věrná plečka
 33. Pastevnice
 34. Děvče u potoka
 35. Sňatek v lese
 • b) náboženské (legendy)
Říkadla v nemocech

Marnost světská, smrt a pohřeb[editovat]

 • Písně pohřební
Počátkové písní a řikadel

Celá kniha ke stažení: online…