Prostonárodní české písně a říkadla/Český Diogenes

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Český Diogenes
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně společenské, s. 373. Č. 80. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 52, s. 13.  
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 416.
Licence: PD traditional
Související: Národní písně moravské, v nově nasbírané/878

\new Staff \with {\remove "Time_signature_engraver"}
\relative a' {
 \key a \major
 \mark \markup{\italic "Lento."}
 \time 3/4
 \partial 4 a4 a2 e4 e2 cis'4 cis2 a4 a2 cis4 b2 a4 gis2 fis4 e2 fis4 e2 r4
 d'4 d d8([ e)] fis2 r4 cis cis cis8([ d)] e2 r4 b b b8([ cis)] d2 b4 a2 gis4 \partial 2 a2
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Bla -- ze to -- mu, kdo nic ne -- má, 
 ne -- sta -- rá se, kam co scho -- vá. 
 Smě -- le le -- hne, smě -- le vsta -- ne, 
 žá -- dný mu nic ne -- u -- kra -- dne. 
 }

Blaze tomu, kdo nic nemá,
nestará se, kam co schová.

Směle lehne, směle vstane,
žádný mu nic neukradne.

Z Plzenska