Prostonárodní české písně a říkadla/Rozžehnání

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Rozžehnání
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského., s. 194. Č. 380. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 797, s. 201.  
Licence: PD traditional
Související:

\relative g' {
 \key g \major
 \time 3/4
 \override Score.RehearsalMark #'self-alignment-X = #LEFT
 \mark \markup{\italic "Andante di Menuetto"}
 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {
  g8 a b4 c e8([ d)] d2 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
  }
 g'8 e d4 b a8 b c4 a g'8 e d4 b a8 b c4 a 
 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
 }
\addlyrics {
 Sklo -- pi -- la o -- či -- čky,
 ja -- ko -- by spa -- la, _ _ ja -- ko -- by spa -- la,
 Má dce -- ru -- ško! ne -- stůj ta -- dy,
 víš, že li -- di po -- mlou -- va -- jí,
 že je to han -- ba, _ _ že je to han -- ba.
 }
\addlyrics {
 a je -- jí ma -- ti -- čka
 z_ok -- na kou -- ka -- la _ _ z_ok -- na kou -- ka -- la.
 }

Sklopila očičky,
jakoby spala,
a její matička
z okna koukala.
Má dceruško! nestůj tady,
víš, že lidi pomlouvají,
že je to hanba.

„Má zlatá matinko!
není to hanba:
já se se svým milým
rozžehnávala;
už jsou sliby rozrušeny,
naše srdce rozvedeny —
šavli nosit má.“

Z Berounska. — Srov. Čel. III, 24.