Prostonárodní české písně a říkadla/Chudoba a láska

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Chudoba a láska
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně věku mládeneckého a panenského, s. 194. Č. 379. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 535.  
Licence: PD traditional
Související:

\relative g' {
 \key g \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \mark \markup{\italic "Allegro."}
 g8 a b c d4 b e8 dis e c d4 r d8 g d b d4 c8([ b)] b g a fis g4 r \bar "||"
 b4 c d8 g d c b4 c d8 g d c b g a fis g4 r \bar "|."
 }
\addlyrics {
Pod na -- ši -- ma o -- kny
te -- če vo -- dič -- ka,
na -- poj mně, má mi -- lá,
mé -- ho ko -- ní -- čka!
„Ne -- chci, ne -- na -- po -- jím,
já se ko -- ně bo -- jím,
že jsem ma -- li -- čká.“
 }

Pod našima okny
teče vodička —
napoj mně, má milá,
mého koníčka!
„Nechci, nenapojím,
já se koně bojím,
že jsem maličká.“

Pod našima okny
roste oliva —
pověz mně, má milá,
kdo k vám chodívá?
„K nám nikdo nechodí,
neb o mě nestojí,
že jsem chudobná.“

Pod našima okny
roste z růže květ —
pověz mně, má milá,
proč tě mrzí svět?
„Mne svět nic nemrzí,
ale srdce bolí,
plakala bych hned!“

Z Hradecka. — Srov. Čel. I, 84; III, 23; Suš. 265; Kol. I, 178.