Prostonárodní české písně a říkadla/Ztráta

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Ztráta
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského., s. 194. Č. 378. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 797, s. 201.  
Licence: PD traditional
Související:

\relative g' {
 \key g \major
 \time 3/4
 \override Score.RehearsalMark #'self-alignment-X = #LEFT
 \mark \markup{\italic "Andante di Menuetto"}
 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {
  g8 a b4 c e8([ d)] d2 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
  }
 g'8 e d4 b a8 b c4 a g'8 e d4 b a8 b c4 a 
 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
 }
\addlyrics {
 Že -- žu -- lin -- ka ku -- ká
 na bu -- ku v_le -- si, ku -- ku! na bu -- ku v_le -- si,
 ty jsi je -- nom ta je -- di -- ná,
 co jsi srd -- ce mé ra -- ni -- la,
 o -- zvi se, kde jsi, ku -- ku! o -- zvi se, kde jsi?
 }
\addlyrics {
 o -- zvi se, má mi -- lá,
 o -- zvi se, kde jsi, ku -- ku! o -- zvi se, kde jsi?
 }

Žežulinka kuká
na buku v lesi —
ozvi se, má milá,
ozvi se, kde jsi?
ty jsi jenom ta jediná,
co jsi srdce mé ranila,
ozvi se, kde jsi?

Zazpíval slavíček
v hájku zeleném,
že my už, má milá,
svoji nebudem;
nebudem už spolu chodit,
nebudem se spolu vodit,
ach, už nebudem!

„Měla jsem holoubka,
ten mi uletěl;
že já budu plakat,
na to nehleděl:
uletěl mi do kapradí,
žádnej mi ho nenahradí,
ach nenahradí!“

Z Hradecka.