Prostonárodní české písně a říkadla/Nemoc

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Nemoc
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského., s. 195. Č. 382. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 797, s. 201.  
Licence: PD traditional
Související:

\relative g' {
 \key g \major
 \time 3/4
 \override Score.RehearsalMark #'self-alignment-X = #LEFT
 \mark \markup{\italic "Andante di Menuetto"}
 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {
  g8 a b4 c e8([ d)] d2 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
  }
 g'8 e d4 b a8 b c4 a g'8 e d4 b a8 b c4 a 
 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
 }
\addlyrics {
 Za le -- sí -- čkem rů -- že
 smu -- tně do -- kve -- tá _ _ smu -- tně do -- kve -- tá;
 když ta rů -- že vy -- kve -- ta -- la,
 má pa -- nen -- ka pu -- to -- va -- la
 se mnou do svě -- ta _ _ se mnou do svě -- ta.
 }
\addlyrics {
 má pa -- nen -- ka stů -- ně,
 ža -- lo -- stně vzdy -- chá, _ _ ža -- lo -- stně vzdy -- chá:
 }

Za lesíčkem růže
smutně dokvetá;
má panenka stůně,
žalostně vzdychá:
když ta růže vykvetala,
má panenka putovala
se mnou do světa.

Putovala se mnou
v jedlovém lese,
tam utrhla pěknou
kytku v pasece;
tu mně dala za klobouček,
kdy jsme sedli na palouček
k studené řece.

Putovala se mnou
přes tři potoky,
ten jeden byl krajem
velmi hluboký;
pomáčela si sukničku,
sušila ji na sluníčku,
děvče ubohý.

Putovala se mnou
až do Moravy,
tu mně darovala
věneček s hlavy;
tu jsme spolu tancovali,
až jsme oba potrhali
věneček drahý.

Tu jsme tancovali,
to na popelec,
muziky nám hrály
ještě na konec;
hrála taky Nemodlenka,
že nenajde má panenka
více svůj věnec.

Z Boleslavska. — Srov. Čel. I, 83.