Prostonárodní české písně a říkadla/Zastřelená srnka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Zastřelená srnka
Autor: zapsal Karel Jaromír Erben
Zdroj:
Online na Internet Archive
  • ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Praha : Jaroslav Pospíšil, 1864. Kapitola Písně o stavích, živnostech a jiných stránkách života občanského., s. 395. Č. 65. 
  • ERBEN, Karel Jaromír. Nápěvy prostonárodních písní českých. Praha : [s.n.], 1862. Nápěv 797, s. 201. Nápěv podložen textem Žežulička kuká. 
Licence: PD traditional
Související:

\relative g' {
 \key g \major
 \time 3/4
 \override Score.RehearsalMark #'self-alignment-X = #LEFT
 \mark \markup{\italic "Andante di Menuetto"}
 \autoBeamOff
 \repeat volta 2 {
  g8 a b4 c e8([ d)] d2 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
  }
 g'8 e d4 b a8 b c4 a g'8 e d4 b a8 b c4 a 
 b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 a b b8 b d([ c)] a([ fis]) g4 r r
 }
\addlyrics {
 V_ze -- le -- ném há -- je -- čku
 ho -- ry pu -- ka -- jí, _ _ ho -- ry pu -- ka -- jí;
 u -- hlí -- da -- jí srn -- ku z_rá -- na,
 pa -- dne střel -- ná k_srd -- ci rá -- na,
 nož -- ky kle -- sa -- jí, _ _  nož -- ky kle -- sa -- jí.
 }
\addlyrics {
 ze -- le -- ní my -- sliv -- ci
 do -- bře se ma -- jí, _ _ do -- bře se ma -- jí:
 }

V zeleném háječku
hory pukají;
zelení myslivci
dobře se mají:
uhlídají srnku z rána,
padne střelná k srdci rána,
nožky klesají.

Z Plzenska.