Slowanské národnj pjsně

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Slowanské národnj pjsně
Autor: trad., Václav Hanka, Josef Vlastimil Kamarýt, Matěj Milota Zdirad Polák, Magdalena Dobromila Rettigová, Karel Sudimír Šnajdr
Zdroj: nkp.cz
Licence: PD traditional
Překlad: František Ladislav Celakowský, Václav Hanka
Licence překlad: PD old 70
Související: Slovanské národní písně

Slowanské národnj pjsně
sebrané
Frant. Ladisl. Celakowským.

Obsah sbírky[red 1]
Djl prwnj[red 2] Djl druhý Djl třetj
Předmluwa Předmluwa
České pjsně / Zpěw Český
 1. (Náš kohautek kokrhá)
 2. (Když sem gá šel skrz černý les)
 3. (Přes ty pusté lesy)
 4. (Heydum, heydum)
 5. (W Kralohradě na zahradě)
 6. (Kdybys měla, má panenko)
 7. (Když sem gá ty koně pásal)
 8. (Když sem šel skrz dubowý les)
 9. (Krásné děwčátko šlo smutně)
 10. (Adámku náš)
 11. (Gak gsau tu cestičku)
 12. (Na tey lauce zeleny)
 13. (Za wodau)
 14. (Bylatě stezička šlapaná)
 15. (Překrásné hwězdičky)
 16. (Pásla má milá konjčky)
 17. (Časně ráno po neděli)
 18. (Smutno, teskno na wše strany)
 19. (Stála hruška w šjrém poli wysoká)
 20. (Za lesjčkem růže)
 21. (Náš rychtář má pěkné koně)
 22. (Swěť bleďaučký, swěť měsjčku)
 23. (Teče woda od Tábora)
 24. (Giž slunjčko zašlo)
 25. (Skřiwánek ač malý pták)
 26. (Putowalo děwče / Když gsi mne widěla)
 27. (Když sem šel od milý)
 28. (Po půlnoci)
 29. (Hořela ljpa, hořela)
 30. (Měl sem gá Nanynku)
 31. (Poslechněte mne mládenci)
 32. (Pásla Hanačka páwa)
 33. (Geště se tam ta pšenička)
 34. (Husička diwoká)
 35. (Ach, gá nešťastný!)
 36. (Ty zdegšj hodinky)
 37. (Panjmámo, co dělá má milá)
 38. (Za tjm našjm dworem)
 39. (Měsjček swjtj)
 40. (Panjmámo, hezkau dceru máte)
 41. (Která ge panenka stydliwá)
 42. (Gedna hodina s půlnoci byla)
 43. (Ach, holka, holka)
 44. (Když sem plawal přes moře)
 45. (Laučenj, laučenj)
 46. (Kdes holubičko blaudila)
 47. (Až gá odtud pryč pogedu)
 48. (Když se gá šel od swé neymilegší)
 49. (Můg zlatey Honzjčku)
 50. (Wsadila sem záhy dosti)
 51. (Má zlatá stezičko)
 52. Božena (Autor:Václav Hanka)
 53. Žalost (Autor:Václav Hanka)
 54. Prstýnek (Autor:Josef Vlastimil Kamarýt)
 55. Oklamaný miláček (Autor:Matěj Milota Zdirad Polák)
 56. Gabljčka (Autor:Magdalena Dobromila Rettigová)
 1. Swatebnj
 2. Lehkomyslnost
 3. Newyzpytatelná bolest
 4. Nestálý milenec
 5. Nebudeš má
 6. Lnjček na palouce
 7. Zahragte za zdrawj!
 8. Žalost děwčeti
 9. Zlato, wrah lásky
 10. Pohrůžka
 11. Podiwná láska
 12. Nepřjtomnost a přjtomnost milého
 13. Kanafasky
 14. Ztráta pentliček
 15. Kukačka
 16. Rozdělánj ohně
 17. Žabka
 18. Dobrá rada
 19. Šáteček
 20. Radost z dcery
 21. Pohrozenj
 22. Laučenj
 23. Sedláček na bjlé hoře
 24. Trawička na mostě
 25. Panenka baubelatá
 26. Trogj žalost
 27. Holubička
 28. Wybjranj ptáků
 29. Zahradnice
 30. Weyčitek
 31. Krátké rozmyšlenj
 32. Zle wyplacený
 33. Wýstraha
 34. Ztráta kytičky
 35. Kosteljček na wršjčku
 36. Osamělá pastýřka
 37. Starostliwý milenec
 38. Přeswědčený
 39. Snadná pomoc
 40. Opowrženj wdowstwa
 41. K milé gedaucj zpjwá
 42. Owčáček
 43. Gabljčka
 44. Zamilowaná
 45. Lhostegný
 46. Walach a klisinka
 47. Zpěw wlaštowiček
 48. Owčák
 49. Wyslyšený
 50. Upamatowánj na slib
 51. Kdo wj, co pán Bůh dá
 52. Sen
 53. Samé neshody
 54. Podiwná růže
 55. Neylépe přestati na gednom
 56. Zklamaná
 57. Hodný hoch gen gednu miluge
 58. Rozmarjna
 59. Wzdorugjcj
 60. Wzkázánj
 61. Umysl milenky
 62. Maudré předsewzetj
 63. Wogáček
 64. Gezdec
 65. Newěrnost
 1. Sestra trawička
 2. Oklamaný Turek
 3. Změna úmyslu
 4. Zawedený owčák
 5. Mysliweček
 6. Hlas z hrobu
 7. Utonulá
 8. Kraličky
 9. Swatebnj pohrůžky
 10. Žnečka
 11. Pozdnj bych
 12. Newěrná
 13. Litugjcj
 14. Rozžehnánj
 15. Wzkazka po skřiwánku
 16. Nářek pro milého
 17. Poslednj navštivenj
 18. Do swěta gdaucj
 19. Odlaučená
 20. Překážky wzmáhagj lásku
 21. Odkaz
 22. Do kolečka
 23. Slib milého
 24. Porada
 25. Štědrost
 26. Dobrá střecha
 27. Poděkowánj
 28. Hospodářská láska
 29. Bolest hlawy
 30. Porada
 31. Čjm to?
 32. Laskawá
 33. Gasná upřjmnost
 34. Hezká Marynka
 35. Fausů netřeba k ženěnj
 36. Poctivost
 37. Lepšj malé děwče než welké
 38. Panenčino nařjkanj
 39. Tagná láska neyhoršj
 40. Překážky
 41. Wýplaty
 42. Mysliweček
 43. Sekáč
 44. Čiperná odpowěď
 45. Ty pán, gá pán
 46. Dwě hwězdičky
 47. Kukačka
 48. Zameškánj
 49. Wyprowázenj
 50. Ponawrženj
 51. Zrušená láska
 52. Šenkýřka
 53. Lhawý ptáčk
 54. Ošacený chlapík
 55. Autlé wychowánj
 56. Šelma sedlák
 57. Hrozná nehoda
 58. Napomenutj
 59. Zagjc před swatbau
 60. Bohatá newěsta
Morawské a Walaské pjsně / Zpěw Morawský
 1. Půgdemy tam k tisowému lesu
 2. U Marjny na dolině
 3. Hezký Janek z lesa gede
 4. Proč Krušinka w truze stogj
 5. Letěl sokol, zaletěl
 6. Wěru má milenko
 1. Odměna
 2. Gezdec k swému koni
 3. Patero milých
 4. Hrdá Morawanka
 5. Wršek na záwadě
 6. Swatebnj
 7. Hledagjcj milau
 8. Wzkázka
 9. Husačka
 10. Konjčky
 11. Pjseň wogáka
 12. Odwedený
 13. Slawjček
 14. Wýpowěď
 15. Ne gak matka, ale gak srdce
 16. Powážliwé děwče
 17. Wzpomenutj
 18. Nowá wěž
 1. Připomjnka
 2. Nabjdnutj k mlčeliwosti
 3. Krawařenka
 4. Djtky pitákowy
 5. Bog o děwče
 6. Zrazený Sokol
 7. Památka
 8. Třj kawaljrowé
 9. Při prowázenj z hospody
 10. Wogáci na pochodu
 11. Pyšnému děwčeti
 12. Následek procházky
 13. I my tak holaubkowé
 14. Pjseň děwčat při dělánj sena
 15. Při trhánj lnu
 16. Nawštiwenj
 17. Náchowek
 18. Oráč
 19. Pálenka
 20. Wymiňowánj
 21. Nowina
 22. Zpráwný gonák
 23. Upřjmné smeyšlenj
 24. Opis milé
 25. Přecházka přes můstek
Slowenské pjsně / Zpěw Slowenský
 1. Skála, milá skála
 2. Hora zelená, cesta kamenná
 3. Lětala mi lastowěnka
 4. Chcev se Janjk ženiť
 5. Kwitne růža, kwitne
 6. Žáden něwj, co je láska
 7. Široký garčok
 8. W širom poli hruška stogj
 9. Močj děwče konope
 10. Když sem plela len
 11. Musjš milá zabýwať!
 12. Chlapci sa žeňa
 13. Pri ďarmotskom mostě
 14. Žalo děwče, žalo tráwu
 15. Keď komára ženili
 1. Gak děwče dostati
 2. Laučenj
 3. Na wognu gedaucj
 4. Čeho oči newidj, srdce oželj
 5. Pozdnj žalost
 6. Gak ženatým
 7. Opožděný milownjk
 8. Známka zamilowaných
 9. Wzdychnutj
 10. Marné bráněnj
 11. Podťatá břjza
 12. Samé nesnadnosti
 13. Přjpowěď
 14. Moge Pjsně
 1. Sestra trawička
 2. Mocnost lásky
 3. Střelená kačka
 4. Bratrská rada
 5. Milá pod stráží
 6. Chytrost ženská
 7. Sladké spanj
 8. Nářek na milého matku
 9. Nedočkawá
 10. Wděčná dceruška
Zpěw Polský

Zpěw Pětruchy

 1. (Z křowj do křowjčka)
 2. (Běžj konjk, běžj)
 3. (Modré oči, modré)
Ruské pjsně / Zpěw Ruský
 1. Oči neywinněgšj
 2. Zarmaucený holaubek a mládenec
 3. Přjčina smutku
 4. Kdy na milého zapomene
 5. Newěrnjk
 6. Přjkaz otci od wdáwagjcj se dcery
 7. Sen na gewě
 8. Wylaučenec
 9. Roztaužená
 10. Komu wěnec slušj
 11. Lehký způsob s milým se shledati
 12. Nehezký sen
 13. Oklamaná
 14. Wrabec a mládenec se nawnadili
 15. I w hrobě láska
 16. Prowdanau matinka nawštjwila
 17. Pjseň wězně
 18. Bědowánj wězně
 19. Wzdychnutj milý uslyšel
 20. Gak bez milého
 21. Tonutj
 22. Nešťastně prowdaná
 23. Zazděná
 24. Swatebnj
 25. Též swatebnj
 26. Ginoch
 1. Bohatýr Surowec
 2. Wzpomeň na domow
 3. Holaubek
 4. Žalost žežhulčina a djwčina
 5. Swatebnj
 6. Swatowská
 7. Pomořanka
 8. Pjseň na družinu
 9. Holubička
 10. Plačjcj na Dunagi
 11. Rodiči oslyšený milau wyslyšen
 12. Milencowo hořekowánj
 1. Bohatýr Staroruský
 2. Ptačj úřady.
 3. Pomsta
 4. Wýklad snu
 5. Plawba Donských Kozáků
 6. Keř rokytowý
 7. Napomenutj po smrti
 8. Sokol-koráb
 9. Ochotná
 10. Nešťastný mládec
 11. Chod k milence
 12. Strádagjcná
 13. Dotaz zamilowané
 14. Stjžnost a upokogenj
 15. Na wýbor ženicha. Swatebnj
 16. Wýklad pohádky
Maloruské dumky / Zpěw Maloruský
 1. Pročže gá chodil
 2. Za Dunag stupal
 3. Za horami wysokými
 4. Oy! ty djwčino
 5. Malaulinký ty slawjčku
 1. Gedaucj za milau
 2. Pan Sáwa
 3. Dumka
 4. Ukrajinská pjseň
 5. Dumka
 1. Kdy z wogny se wrátj
 2. Tauženj po wdawkách
 3. Dumka
 4. Lašek
 5. Dobrá hospodinka
Zpěw Srbský
 1. Nic se zatagiti nedá
 2. Gonák a djwka
 3. Garnj pjseň
 4. Wyplněná žádost
 5. Milý a nemilý
 6. Saud děwčat
 7. Žádost děwčete
 8. Dwa slawjci
 9. Ranko a Milice
 10. Utěcha w zpomjnánj
 11. Neylepšj low
 12. Nehljdey, že gsem malá
 13. Zle wyplacená služba
 14. Zasnaubená wéwodowi Štěpánu
 15. Kralická pjseň
 16. Coby si která žádala
 17. Hrdost děwčiny
 18. Wychowánj
 19. Děwče a ryba
 20. Owčák a děwčice
 21. Gelen a wjla
 1. Děwče ljce umýwagjcj
 2. Rada milence
 3. Kalná Dunag
 4. Tři neywětšj zármutky
 5. Připomenutj
 6. Stjžnost k fialce
 7. Znatel
 8. Děwče mládencům posluhuge
 9. Záwdawek prawé lásky prsten
 10. Téhož obsahu
 11. Gešitná djwka
 12. Pošlapaný palauk
 13. W srdci zebe
 14. Nešťastná
 15. Která matka neposlauchá
 16. Kůň nechce wodu pjti
 17. Oženěný s wdowau
 18. Owčák a děwče
 19. Neyhezčj
 20. Sestra zkoušj bratra
 21. Znakowé dobrých děwčat
 22. Žalostné laučenj
 23. Upřjmné wyznánj
 24. Dědictwj

Pjsně Králické:

 1. Popowi
 2. Hospodyni
 3. Gdauce zpjwagj
 4. Učenci
 1. Záwistnice
 2. Kdo upřjmně dělj
 3. Kohoby ráda
 4. Djwka a slunce
 5. Dcera rozumněgšj
 6. Sestry bez bratra
 7. Andělije wrátná
 8. Potauženj
 9. Také pro mne sauzený se nagde
 10. Smrt milých
 11. Žehnánj
 12. Důležité djlo
 13. Damlan a geho milá
 14. Sokol budj djwku
 15. Lepšj panna než wdowa
 16. Geden milý a ten daleko
 17. Kletba
 18. Dárky milému w nemoci
 19. U zamilowaných wše gináč
 20. Důwod k ženěnj
 21. Pěkné předsewzetj
 22. Pohrůžka
 23. Cena muže
 24. Na zaránu
 25. Dodolské
Zpěw Dalmatský
 1. Radoslaw
 2. Asan-Ağinice
 1. Wuk Brankowich a Miloš Kobylič
 2. Svatba vévody Janka
Zpěw Wolharský
 1. Přjčina poschnutj hory
 2. Přjmluwa k děwčeti
 3. Sen
 4. Mářj a ptáček

Dívka a janičar

Windické pjsně / Zpěw Windický
 1. Kde gsi chodil
 2. Žádám tě, ty má panenko
 1. Aučinek slow
 2. Popis děwčete
 3. Popěwky
Wendická pjseň / Zpěw Windický
 1. Celá wes se shromažďuge
Přjdawek
 • I. Pjsně přjležitostné
 1. Poswjcenská
 2. Poswjcenská
 3. Smrt gsme wám zanesly
 4. Naše králka bosa chodj
 5. Kolednjcká
 6. Kolednjcká
 7. Kolednjcká
 8. O pomlásce
 9. Dělagjce pjšťalky chlapci takto řjkagj

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

 1. Písně, které nemají uveden český titul, jsou označeny prvním veršem. V přehledu jsou vyznačeny závorkou.
 2. První díl původně nebyl označen číslem, na Wikizdrojích je číslo doplněno pro sjednocení podoby s ostatními díly.