Slowanské národnj pjsně/Djl třetj/Zpěw Český/Sestra trawička

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Sestra trawička
Autor: trad.
Zdroj: Soubor:Slowanské národnj pjsně 3.djvu
Vydáno: Praha, 1827
Licence: PD traditional
Související:
Index stran

Žalo děwče, žalo tráwu
U panského suchopáru.

Jeli tudy čtyři páni:
„Pogeď, děwče, pogeď s námi!“

Gábych s wámi ráda gela,
Kdybych tu bratra neměla.

„Btatra můžeš otráwiti,
S námi můžeš předce geti.“

Kterakbych ho otráwila,
Když gsem se to neučila?

„Gdi do háge zeleného,
Chyť tam hada gedowého.

Uwař mu ho w teplém mljce,
Usmaž mu ho na rendljce.“

Můg bratřjček z lesa gede,
Gaworowé dřewo weze.

Poď, bratřjčku, k snjdanjčku,
Máš usmaženau rybičku.

Gaká gest to, sestro, ryba,
Bezocasá a bezhlawá?

Hlawičku gsem sama gedla,
Ocásek mi kočka snědla.

když ge bylo po snjdanj:
Běda, sestro, hlawa bolj!

Když ge bylo po obědě:
Běda, sestro, to ge mně zle!

A když bylo po wečeři,
Přigeli tam tři lékaři.

O, wy páni lékařowé,
Probodněte srdce moge;

Tělo deyte pod kamenj,
Ať ten oheň wjce nenj;

A z kamenj do kostnice,
Ať ta bolest nenj wjce.