Dekameron/Den druhý

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Den druhý
Autor: Giovanni Boccaccio
Původní titulek: Seconda giornata
Zdroj: BOCCACCIO, Giovanni. Dekameron. Díl prvý. Praha : Alois Hynek, 1897. s. 90–234.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jan J. Benešovský-Veselý
Licence překlad: PD old 70

Den druhý
Kdež za panování Filomeny mluví se o těch, kdož různým spůsobem upadli v trampoty a takřka mimo všechnu naději dospěli k veselému konci.
Povídka prvá
Martellino staví se mrzákem a předstírá, jakoby u hrobu svatého Jindřicha byl se uzdravil. Když podvod jeho objeven, byl zbit a pak jat ocítí se u velkém nebezpečí, že bude oběšen, ale konečně vyvázne.
Povídka druhá
Rinaldo d’Asti oloupen, uchýlí se na Castel Guiglielmo a jest pohoštěn ovdovělou paní, pak když mu škoda nahražena, vrátí se zdráv a bez pohromy domů.
Povídka třetí
Tři mladíci promrhavše svoje jmění, přišli na mizinu; jeden z jejich synovců setkav se s opatem, když v zoufalství vracel se k domovu, shledal, že to dcera krále anglického, jež ho pojala za manžela, načež nahradiv svým strýcům všechny ztráty, dopomohl jim opět ku blahobytu.
Povídka čtvrtá
Landolfo Ruffolo schudnuv, stane se námořským loupežníkem, a byv jat Janovany, jichž loď se stroskotá, zachrání se na truhle plné vzácných klenotů, a na Korfu přijat jednou ženštinou, bohat se navrátí domů.
Povídka pátá
Andreuccio z Perugie přibyv do Neapole, aby nakoupil koní, za jedinou noc zakusí tři vážné nehody, vyvázne ze všech a se vzácným rubínem vrátí se do svého domova.
Povídka šestá
Madonna Beritola nalezena na ostrově se dvěma mladými srnami, ztrativši dva syny odebere se do Lunigiany, kdež jeden z jejích synů jsa ve službách jejího pána a nalezen u jeho dcery, uvržen do vězení. Když se Sicilie vzbouřila proti králi Karlu a matka poznala svého syna, ožení se syn s dcerou pánovou a když nalezl opět i svého bratra, dosáhnou oba velké pocty.
Povídka sedmá
Sultán babylonský pošle jako nevěstu králi algarbskému svoji dceru, jež následkem různých nehod v době čtyr let se dostane do rukou devíti mužů v různých končinách. Konečně navrácena jsouc otci, jakoby panna dostane se za manželku krále algarbského, jak z počátku zamýšleno.
Povídka osmá
Hrabě z Angersu křivě obviněn, odebere se do vyhnanství a zanechá dvě svoje dítky na různých místech v Anglii a vrátiv se nepoznán z Irska, nalezne je v dobrém stavu; jako zbrojnoš odebere se do vojska krále francouzského a když poznána jeho nevina, nabude opět bývalých svých důstojenství.
Povídka devátá
Bernabò z Janova oklamán Ambroginolem, pozbude svého jmění a rozkáže usmrtit svoji nevinnou manželku. Ona uprchne a v mužských šatech slouží u sultána; nalezne podvodníka a povolavši Bernaba do Alexandrie, kdež podvodník potrestán, oblékne opět ženské šaty a s manželem bohata vrátí se do Janova.
Povídka desátá
Paganino z Monaka uloupí manželku pana Ricciarda di Chinzica, jenž dozvěděv se, kde se nalezá, odebere se za ní a stav se přítelem Paganinovým, požádá jej, aby mu ji vrátil; on pak mu to přislíbí, svolí-li ona. Avšak ona nechce se navrátit a když Ricciardo zemřel, stane se manželkou Paganinovou.