Dekameron/Den třetí

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Den třetí
Autor: Giovanni Boccaccio
Původní titulek: Terza giornata
Zdroj: BOCCACCIO, Giovanni. Dekameron. Díl prvý. Praha : Alois Hynek, 1897. s. 235–354.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jan J. Benešovský-Veselý
Licence překlad: PD old 70

Den třetí
Kdež za vlády Neifily vypravuje se o těch, kdož toho, po čem velice toužili, důvtipem svým dosáhli, aneb toho, čeho pozbyli, opět nabyli.
Povídka prvá
Masetto z Lamporecchia staví se němým a stane se zahradníkem v jednom ženském klášteře, a všechny jeptišky mají s ním kratochvíli.
Povídka druhá
Čeledín cizoloží s manželkou krále Agilulfa; spozorovav to Agilulf a přistihnuv jej ostříhá mu vlasy. Avšak ostříhaný ostříhá všechny ostatní a takto ujde pohromě.
Povídka třetí
Pod záminkou zpovědi a nejryzejší svědomitosti paní jakási zamilována do mladíka, přiměje ctihodného mnicha, aby, aniž toho spozoruje, stal se prostředníkem její touhy.
Povídka čtvrtá
Don Felice naučí bratra Puccia, kterak dosáhne blahoslavenství, konaje pokání dle vlastního jeho vynálezu; bratr Puccio tak učiní a don Felice zatím se ženou jeho provozuje kratochvíli.
Povídka pátá
Zima daruje panu Francescu Vergellesi jednoho ze svých koní, aby s jeho svolením mohl promluvit s jeho manželkou, a když paní mlčí, on odpovídá na místě jejím, a podle jeho odpovědí pak všechno se stane.
Povídka šestá
Ricciardo Minutolo zamiloval se do manželky Filippella Fighinolfa a shledav, že je žárliva, předstírá, že jí ukáže Filippella, kterak se s jeho milenkou sešel v lázni, když pak tam paní přišla, domnívajíc se, že je se svým manželem, shledá, že to byl Ricciardo.
Povídka sedmá
Tedaldo pohněvá se se svou paní a opustí Florencii; navrátiv se po nějaké době jako poutník, promluví s paní a zjeví jí, že se mýlila, pak vysvobodí manžela jejího, jenž byl usvědčen, že jej usmrtil, a smíří jej se svými bratry, načež opatrně dopřává si rozkoše se svou paní.
Povídka osmá
Ferondo poživ jakéhos prášku a pohřben jsa jako mrtvý, jest opatem, jenž se baví s jeho ženou, vynesen z hrobu a vsazen do vězení, kdež mu namluvili, že se nalezá v očistci; když pak jej propustili jako vzkříseného, uzná za vlastního syna, jehož měl opat s jeho manželkou.
Povídka devátá
Giletta z Narbonnu vyléčí krále francouzského z pištěle; žádá za manžela Bertrama z Roussilonu, jenž oženiv se s ní proti své vůli a rozmrzen tím, odebere se do Florencie, kdež se zamiluje do jakés mladice, na místě níž Giletta s ním obcuje a má s ním dvě dítky; načež on pak zamilovav si ji, podrží ji jako svoji manželku.
Povídka desátá
Alibek se stane poustevnicí, mnich Rustico ji naučí posílati čerta do pekla; pak opustivši poustevnu, stane se manželkou Neerbalovou.