Wikizdroje:Kronika

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Kronika slouží k tomu, aby naši noví spolupracovníci našli pár údajů, které je snad budou motivovat při dalším rozšiřování této domény, která dnes, kdy se píše 26. května 2024, obsahuje 58 363 dokumentů a textů.

…od „velkého třesku“ do jara 2006[editovat]

Wikizdroje jsou jednou z jazykových mutací projektu wikisource.org ("Oldwikisource"), který začal pracovat koncem roku 2003. Z jeho hlavní domény postupně začaly vznikat různé jazykové mutace umístěné na vlastních doménách 3. řádu. České stránky, existující v rámci zmíněné vícejazykové verze, měly následující vývoj:

 • 6. srpna 2004 byla vytvořena česká hlavní stránka ještě na wikisource.org.
 • v letech 2004 a 2005 tam byla aktivita v české části společného Wikisource velmi nízká
 • po diskusích na české Wikipedii podal 17. ledna 2006 -jkb-, který české stránky Wikisource již spravoval, žádost o zřízení české jazykové mutace na vlastním URL a o udělení práv správce
 • dne 29. 3. 2006 ve 22:08 UTC byla česká mutace zprovozněna. Obsahovala jen 30 až 35 stran, což znamenalo 28. místo z tehdy celkem 32 samostaných jazykových mutací Wikisource; -jkb- se stal zároveň prvním byrokratem.

2006[editovat]

Vývoj po založení vlastní mutace je dynamický: během prvního půl roku po založení se počet stránek přibližně zdvacetinásobil, Wikizdroje mají sice malý, ale stabilní tým aktivních uživatelů, vyvíjejí se i jmenné prostory Nápovědy a podobně.

2007[editovat]

 • 6. 1. 2007 učinil -jkb- 10 000. editaci.
 • 7. ledna 2007, o šest dní později než na Nový rok, jak vyzývalo motto na Posledních změnách, se česká mutace zařadila mezi 20 největších. Stránkou s pořadovým číslem 1487, kterou je báseň Pohřeb sira Johna Moorea, byla o jednu stránku předstižena arabská verze projektu.
 • 3. března 2007 postup o další příčku nahoru – na 19. místo. Zasloužila se o to některá ze stránek Bible kralické.
 • 18. dubna se zásluhou zřejmě jednoho článku kolegy Lion438 (zřejmě Pan učitel/III) české Wikizdroje dostávají zas o jedno místo dopředu, tedy na 18. Současně u příležitosti prvního výročí založení vlastní verze započíná akce Z.
 • Dne 30. 4. 2007 (UTC) pak kolega Sapfan zakládá 2000. stránku – Dojmy z přírody a společnosti/Před jarmarkem a potvrzuje tím 17. místo v pořadí.
 • V brzkých ranních (nebo spíše ještě nočních) hodinách dne 2. 9. 2007 kolega Zdenek vkládá stránku Selské písně a české znělky/Mezi svými s pořadovým číslem 3000. I přes rychlý prázdninový růst počtu stránek však česká mutace zůstává na 18. místě, protože byla během posledních měsíců překonána thajskou, telužskou a hebrejskou jazykovou verzí skokovým nárůstem počtu stránek.
 • Potěšující přírůstek stránek pokračoval i během září 2007 (měsíc byl ukončen 3500 stránkami), přičemž se zdá, že i procento stránek digitalizovaných vkladateli (tedy ne pouze z internetu převzatých) se uspokojivě vyvíjí; u těchto stránek se většinou jedná o první zpřístupnění takových děl na internetu vůbec.
 • Během roku 2007 přibylo v hlavním jmenném prostoru 2520 stránek, což je oproti počátku roku nárůst o téměř 180 % (z 1410 na 3931 stránek). Z 21. místa došlo k postupnému propracování až na 15. místo, ale rok byl zakončen kvůli větší aktivitě hebrejské a turecké domény v posledních dvou měsících na 17. místě.

2008[editovat]

 • Minutu po středoevropské půlnoci z 3. na 4. ledna 2008 dokončil Sapfan nejen jedno rozsáhlé dílo, ale podle počítadla na posledních změnách též čtvrtou tisícovku stránek. Pořadové číslo 4000 dostala stránka Na šachtě/Díl III/Několik poznámek na vysvětlenou.
 • Štěstí na editace s pěkně zakulaceným pořadovým číslem má -jkb-: také 20 000. editace z 6. března je jeho.
 • Ke 29. březnu, a tím ke dni druhého výročí osamostatnění, existovalo v hlavním jmenném prostoru 4339 stran – z původních asi třiceti před dvěma lety. To znamená průměrně kolem 5,9 nových stránek za den a stabilní umístění na 16. místě (±1) v žebříčku domén Wikisource.
 • První pololetí roku 2008 uzavřel Milda článkem č. 4801, přesto nastal pokles na 17. místo, a to kvůli nárazové produkci perských Wikizdrojů, jež během pár dní vzrostla o téměř 10 000 stránek. Celkově lze říci, že během posledních čtyř měsíců se reaktivovali i někteří dřívější kolegové, tucet (tedy 12) jich má více než deset a pět více než sto editací za poslední čtyři měsíce.
 • Druhé pololetí 2008 otevírá Milda jiným pěkným rekordem – stránka Adonis z 12. července je naší stránkou č. 5000.
 • Ne moc viditelné a pro leckoho ani zajímavé číslo: 27. července 2008 vznikla stránka s identifikačním číslem 10 000 (číslo v automaticky generované sekvenci, která je primárním klíčem databázové tabulky stránek, jinak také parametr curid= v některých adresách na posledních změnách) napříč všemi jmennými prostory (tedy nejen články, ale též uživatelské stránky, diskuse, kategorie, systémová hlášení v jmenném prostoru MediaWiki apod.) a včetně smazaných stránek. Jako nepotřebné přesměrování vzniklé přesunem stránky však bude pravděpodobně časem smazána.
 • Od 25. srpna 2008 jsou české Wikizdroje dostupné i na adrese www.wikisource.cz, která návštěvníky nyní přesměrovává na obvyklou adresu cs.wikisource.org. Tzv. doménový alias zprovoznil Danny B.
 • 27. srpna 2008 po necelých dvou dnech testovacího provozu byl do ostrého provozu uveden doménový alias http://cz.wikisource.org pro ty, kteří si často pletou rozdíl mezi cz a cs (zprostředkoval Danny B.).
 • 13. září 2008 v 03.20 CEST byl zprovozněn zkratkový alias pro jmenný prostor Project: (Wikisource:) – WS: (např. WS:Pískoviště).
 • 21. října 2008 ve 14.53 CEST založil Sapfan 6000. stránku – Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila/CV.
 • 5. listopadu kolem 01.00 CET byl spuštěn průzkum, jehož cílem je zlepšení a rozvoj tohoto projektu.
 • 2. prosince byl průzkum ukončen.
 • 8. prosince ve 23.35 CET byl založen nový jmenný prostor Autor (zprostředkoval Danny B.).
 • 23. prosince ve 22.37 CET provedl Kychot editaci s pořadovým číslem 30 000.
 • Těsně před koncem roku ukazovalo vestavěné počitadlo 6794 stránek (toolserver s přesnějším výsledkem byl na konci prosince mimo provoz), to znamená roční přírůstek 2863 stránek (73 %) v hlavním jmenném prostoru, ale protože v průběhu prosince došlo k přesunu téměř 500 autorských stránek do nového jmenného prostoru, lze přírůstek počtu stránek v těchto dvou jmenných prostorech odhadnout na asi 3350 (85 %) oproti stavu na začátku roku (zpětně zjistit počet stránek mimo autorské stránky k přelomu 2007/2008 by vyžadovalo složitější analýzu databázového dumpu nebo dat na toolserveru), tj. průměrně asi 9,1 stránek denně.

2009[editovat]

 • Začátek nového roku znamenal zvýšenou aktivitu související s tím, že úderem půlnoci se stalo volným dílo autorů, kteří zemřeli v roce 1938, z těch plodnějších především spisovatele Karla Čapka, ale též překladatele Otokara Fischera, překladatele a básníka Antonína Klášterského nebo Josefa Štýbra, autora českého překladu 770 čtyřverší Omara Chajjáma. Tak hned na Nový rok poskočilo počitadlo o úctyhodných 90 stránek a již 3. ledna Čočkin založil 7000. stránku dle vestavěného počítadla, kterou se stalo 185. čtyřverší Omara Chajjáma.
 • Také další tisícovku stránek završilo jedno z čtyřverší Omara Chajjáma: Čočkinem přidané 657. čtyřverší je 8000. stránkou.
 • 12. března zaregistrován 1000. uživatelský účet – Minihobit
 • 19. března provedl Milda 33 333. editaci na projektu.
 • Od 24. března 2009 jsou české Wikizdroje dostupné i na adrese www.wikizdroje.cz, která návštěvníky nyní přesměrovává na obvyklou adresu cs.wikisource.org. Tzv. doménový alias zprovoznil Danny B.
 • O prodlouženém velikonočním víkendu 11.–13. dubna byla uzavřena dlouhodobá diskuse o počeštění názvu projektu, jehož jméno – jako poslední ze všech českých projektů – bylo lokalizováno na Wikizdroje. 11. dubna bylo vyměněno logo v záhlaví za nové a začalo se s pozvolným přepisem výskytů Wikisource na Wikizdroje v názvech stránek a jejich obsahu. 15. dubna byl nastaven název projektu i v centrální konfiguraci projektů Wikimedia, dále nový název jmenného prostoru projektu na Wikizdroje:, přičemž starý – Wikisource: – zůstává jako alias. Nově byl též nastaven zkrácený alias WZ: pro jmenný prostor projektu. Pro uživatelky byl vytvořen alias Uživatelka: pro uživatelský jmenný prostor. A bylo nastaveno omezení načítání souborů pouze pro správce, přičemž odkaz na načtení souboru nyní vede na Commons.
 • 15. června završilo počítadlo editací devátou tisícovku stránek. Den předtím přidal neregistrovaný uživatel z IP adresy 163.1.87.136 několik stránek, které se kvůli chybějícím znakům [[ nezapočítaly do počtu stránek; pokud by se v okamžiku vložení počítaly, byla by 9000. stránkou Labyrint světa a ráj srdce/II. Poutník dostal Všudybuda za vůdce. Stránkou, na jejíž vložení zareagovalo počítadlo číslem 9000, byla Dějiny Těšínska/Zákonník knížete Václava. Smrt Václava vložená Sapfanem.
 • V noci z 11. na 12. srpna Wikizdroje předstihly v počtu stránek v hlavním jmenném prostoru vícejazyčný portál Oldwikisource a postoupily tak na 15. místo podle počtu stránek. O tři týdny později, 4. září, byla dosažena hranice 10 000 stránek dle vestavěného počítadla, jubilejní stránkou je 5. zpěv Homérovy Iliady. Jubileum oslavilo toto logo s přetiskem:
 • 1. listopadu zaregistrován 1500. uživatelský účet – Jádro007.
 • 5. prosince na první české Wikikonferenci představil Milda v asi půlhodinové prezentaci projekt Wikizdroje, na Commons jsou přístupné slajdy z přednášky.
 • 17. prosince provedl uživatel 78.102.45.131 40 000. editaci na projektu.

2010[editovat]

2011[editovat]

 • 15. ledna byla (podle vestavěného počítadla) založena 13 000. stránka v hlavním jmenném prostoru – Zjevení.
 • 9. října založil Sapfan 14 000. stránku v hlavním jmenném prostoru – Problémy moravské literatury.

2012[editovat]

 • 4. května založil Sapfan 15 000. stránku v hlavním jmenném prostoru – Vojenský pes pana hejtmana.
 • 28. května umožněno byrokratům přidávat a odebírat uživatelům status uživatel s automaticky prověřenými editacemi (v SELČ, 27. května v UTC). (zprostředkoval Danny B.)
 • 19. srpna založil Fext 17 000. stránku (dle vestavěného počítadla, které nyní zahrnuje stránky v hlavním jmenném prostoru a ve jmenném prostoru Autor) – Ottův slovník naučný/Secessio.
 • 27. listopadu založil Milda 18 000. stránku – Bílá paní (Pečírka)/Poklad.

2013[editovat]

2014[editovat]

2015[editovat]

2016[editovat]

2017[editovat]

2018[editovat]

Vývoj v číslech[editovat]

Podle statistiky nadace živořila česká verze Wikisource dlouhou dobu o pouhých třech článcích, až v březnu 2005 je zaznamenáno 13 stránek. Tento stav se nepatrně mění koncem roku 2005 (27 stránek), při založení domény v březnu 2006 existuje pak 33 stránek (ne všechny byly přesunuty). Další vývoj je názorně zobrazen v grafu.

Číselné údaje pocházejí ze stránky statistiky nadace Wikimedia nebo z přímého dotazu do databáze toolserveru. Stav všech jazykových verzí k 1. lednu 2007 viz na stránce Start of 2007.

Předchozí verzi grafů, aktualizovanou po měsících, najdete na podstránce Wikizdroje:Kronika/Graf.