Bible kralická

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bible kralická
Autor: různí
Zdroj: . Bible kralická, , CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Bible
Bible Svatá

aneb všecka Svatá Písma
Starého i Nového Zákona

podle posledního vydání Kralického
z roku 1613

Toto je přesná kopie Bible Kralické podle posledního vydání z roku 1613. Text v [hranatých závorkách] se buď vyskytuje pouze v některých překladech nebo byl doplněn vzhledem k srozumitelnějšímu znění textu v českém jazyce a odpovídá textu psaném kurzívou v tištěné verzi. Křížové odkazy, poznámky pod čarou a záhlaví kapitol nejsou v tomto zdroji zahrnuty. Názvy knih však byly zachovány v původním znění.

Starý zákon[editovat]

Knihy Mojžíšovy[editovat]

Historické knihy[editovat]

Básnické knihy[editovat]

Prorocké knihy[editovat]

Deuterokanonické knihy[editovat]

Nový zákon[editovat]

Evangelia a kniha skutků[editovat]

Pavlovy epištoly[editovat]

Ostatní epištoly[editovat]

Zjevení[editovat]

Starý zákon
GenesisExodusLeviticusNumeriDeuteronomium

JozueSoudcůRutI SamuelovaII SamuelovaI KrálovskáII KrálovskáI ParalipomenonII ParalipomenonEzdrášNehemiášEsterJob

ŽalmyPříslovíKazatelPíseň Šalamounova

IzaiášJeremiášPláč JeremiášůvEzechielDaniel

OzeášJoelAmosAbdiášJonášMicheášNahumAbakukSofoniášAggeusZachariášMalachiáš

Nový zákon
MatoušMarekLukášJanSkutky

ŘímanůmI KorintskýmII KorintskýmGalatskýmEfezskýmFilipenskýmKolossenskýmI TessalonicenskýmII Tessalonicenským

I TimoteoviII TimoteoviTitoviFilemonoviŽidům

JakubI PetrovaII PetrovaI JanovaII JanovaIII JanovaJudova

Zjevení