Wikizdroje:Boti/Žádosti

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Pravidla přidělování příznaku botaArchiv žádostí

Na této stránce můžete požádat o provoz Vašeho bota na českých Wikizdrojích:

 • provoz bota bez příznaku (běžný případ)
 • provoz bota s příznakem (pouze výjimečně)

Jak podat žádost[editovat]

 • zkopírujte si následující text do paměti počítače:
== Žadatel / Bot ==
{{Žádost o příznak bota|Žadatel|Bot}}
* programovací jazyk: 
* žádost o příznak: 
* účel a frekvence nasazení: 
* zkušenost s činností na více jazykových mutacích Wikizdrojů:
* žádost podána: ~~~~~
 • žadadel - název Vašeho účtu, bot - název účtu bota
 • žádost o příznak - ano, ne
a další; v případě potřeby přidejte další poznámky
 • stránku uložte

Bot policyarchived requests • see also English guidelines

On this page you can request the running of your bot on the Czech Wikisource:

 • operation without a bot flag (regular case)
 • operation with a bot flag (exeptionally only)

How to request[editovat]

 • copy the following text:
== User / Bot ==
{{Žádost o příznak bota|User|Bot}}
* programming language: 
* request the flag: 
* operating purpose and frequency: 
* experiences with working on Wikisources:
* request done by: ~~~~~
 • user - your user account, bot - bot's account
 • request the flag - yes or no
and the other ones; when necessary add remarks etc.
 • save the page

Žádosti / Requests[editovat]

Majitel bota / Bot operator
Merlissimo (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)
Jméno bota / Bot name
MerlLinkBot (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)

Přidělit příznak

 • programming language: java
 • request the flag: yes
 • operating purpose: changes external links which are outdated and can be successfully replaced by a new one.
 • frequency: depends on how link changed are reported to me
 • experiences with working on Wikisources: no
 • request done by: 26. 9. 2010, 14:51 (UTC)
 • Already has a bot flag on: 60+ wikimedia projects (see all flags)
 • Function Details:
  The bot replaces urls that have to be changed. This can be only a domain change or a more complex page structure change on a website. Links are dectected with the help of the api (and not with regex) and are only replaced if the webserver of the new url returns a 200-status-response for that new resource. “Link text” is not changed. (own framework written in java - used by all of my bots)

Merlissimo 26. 9. 2010, 14:51 (UTC)[odpovědět]

Doug / Interwiki-Bot[editovat]

Majitel bota / Bot operator
Doug (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)
Jméno bota / Bot name
Interwiki-Bot (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)

Přidělit příznak

 • programming language: Python (m:pywikipediabot)
 • request the flag: Yes
 • operating purpose and frequency: Interwiki language links
 • experiences with working on Wikisources: Interwiki-Bot is flagged on de, it, ca, and pl and pending flagging on most other projects; I also operate a maintenance bot on en (en:User:DougBot) in addition to Interwiki-Bot. I am an admin on enwiki.
 • request done by: 14. 2. 2011, 18:25 (UTC)

Wesalius / HypoBOT[editovat]

Majitel bota / Bot operator
Wesalius (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)
Jméno bota / Bot name
HypoBOT (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)

Přidělit příznak

 • programovací jazyk: python (pywikibot)
 • žádost o příznak: ano
 • účel a frekvence nasazení: editace TextInfo a další úpravy OSN dle diskuze U pramene
 • zkušenost s činností na více jazykových mutacích Wikizdrojů: nejsou, ale mám 13000+ robotických editací na cs.wiki
 • žádost podána: 12. 12. 2014, 08:36 (UTC)

Což o to, bota vám klidně přidělím, ale nesouhlasím (a ne sám) s jednoúčelovými nasazeními na výše uvedené editace, takže bych nejprve rád četl příslib, že se jich zdržíte a použijete bota jen na komplexnější úpravy.
A stejně to nemohu udělat dříve, než bude mít na své stránce unifikovanou identifikaci.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 12. 1. 2015, 22:57 (UTC)[odpovědět]

Tak popořadě - proč nesouhlasíte s nasazením na výše uvedené editace? Kdo další nesouhlasí? Co znamená, že bude mít bot na své stránce unifikovanou identifikaci? Wesalius d|p 12. 1. 2015, 23:00 (UTC)[odpovědět]

Zde na Wikizdrojích se k tomu vyjadřoval, pokud vím, již Milda a já nesouhlasím ze stejných důvodů.
Ad identifikace - stačí se podívat na stránky ostatních robotů.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 13. 1. 2015, 00:59 (UTC)[odpovědět]

Tak snad to stačí takhle. Nevěděl jsem, že tomu označení se říká unifikovaná identifikace. HypoBOT (diskuse) 13. 1. 2015, 16:31 (UTC)[odpovědět]

Ano, děkuji.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 14. 1. 2015, 21:54 (UTC)[odpovědět]

Přece není možné zakázat žádné editace jinak než konsensem komunity nebo odkazem na komunitou přijaté pravidlo. Pokud má kdokoliv pocit, že nějaké editace v něčem vadí, lze to nadnést U pramene a tam se pokusit konsensus získat. Jan.Kamenicek (diskuse) 12. 1. 2015, 23:58 (UTC)[odpovědět]

U pramene se proti tomu ozval už Milda a já s ním v tomto souhlasím. Jinak jsem si nevšiml, že by se tu někde zakazovaly editace.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 13. 1. 2015, 00:59 (UTC)[odpovědět]

Právě před chvílí jste kolegovi psal, že bota dostane přiděleného pouze pokud s ním nebude dělat některé z editací, které má v plánu, ačkoliv to nemá oporu ani v přijatém pravidle ani v ničem jiném. Budu rád za odkaz na Mildovo vyjádření, ale pouhé "já a Milda nesouhlasíme" přece nestačí (pominu-li, že nejméně tři lidi tyto editace považují za užitečné). Navrhuji, aby byl kolegovi bot přiznám bez podmínek, přičemž samozřejmě je možné U pramene zahájit diskusi a pokusit se Wesalia i další přispěvatele přesvědčit, že některé robotické editace nejsou vhodné. Bude-li výsledek proti těmto editacím, Wesalius ho jistě bude akceptovat. Jan.Kamenicek (diskuse) 13. 1. 2015, 09:13 (UTC)[odpovědět]
S tím, že požadavek Dannyho B. nemá žádnou oporu se mýlíte. Za prvé se můžeme porozhlédnout po ostatních českých projektech, jak to mají. Tak třeba Wikipedie říká, že „o jejich spuštění by měl panovat obecný konsensus; činnost robota byste vždy měli konzultovat, nejlépe Pod lípou“, Wikislovník zase stanovuje, že víceúčelový bot může provádět jakýkoli druh editací, ale pouze na konkrétní žádost, o které panuje na projektu shoda. Úplně nejmírnější je asi bot policy na metě, které se omezuje jen na obecné „they should never be used to perform controversial edits“. Jinými slovy, obecná politika napříč projekty je, že boti by měli být užíváni jen na věci, na které panuje předchozí shoda, což je poněkud v rozporu s Vaším zde deklarovaným přístupem, že případné rozpory by se měly řešit ex post facto. Požadavek Dannyho B. je zcela v souladu s bot policy na metě, když vyžaduje, aby uživatel nepoužíval bota k akcím, které považuje za potenciálně kontroverzní (zda ty akce jsou skutečně kontroverzní není téma na tuto stránku). Jenže české Wikizdroje mají vlastní politiku, a ta jde dokonce tak daleko, že „Příznak bota bude udělován jen ve zcela výjimečných případech, pokud je nutno provést obšírnější robotickou akci v rozsahu mnoha editací.“ Tedy žádný uživatel tu nemá nějaký automatický nárok na přidělení příznaku a už vůbec ne na dobu neurčitou a na předem neurčenou sadu úkonů. Pokud bychom postupovali v liteře lokální politiky, tak Danny B. překročil místní ustanovení už v okamžiku, kdy řekl, že bota za současných podmínek klidně přidělí. --Reaperman (diskuse) 13. 1. 2015, 21:56 (UTC)[odpovědět]
Také bych rád viděl diskusi, kde se Milda vyjádřil a vypsal důvody, proč nesouhlasí s tím, aby se sjednotilo uvádění autorů nepodepsaných hesel a kde je zároveň proti typografické opravě u uvádění stran v citacích. Děkuji. --Martin Kotačka (diskuse) 13. 1. 2015, 09:21 (UTC)[odpovědět]
Včerejší, noční a dnešní diskuse jsem prolétl jen velmi zběžně, víc času budu mít až večer. --Milda (diskuse) 13. 1. 2015, 09:30 (UTC)[odpovědět]
Pro jistotu jsem si přečetl i svůj příspěvek z 12. prosince, nyní již v loňském archivu U pramene. Ani já jsem nepsal, že něco zakazuji, bylo to formulováno jako výzva („zvažte“) a doporučení. Pořád si myslím, že ty Martinem Kotačkou prováděné úpravy nejsou akutní (rozhodně bych to nenazýval jako „nepořádek v infoboxech“, metadata hesel OSN patří k tomu lepšímu, i když v minulosti byla zakládána i hesla, která měla infobox natruc vyplněný nedostatečně; leda že byste metadata u některých jiných stránek na Wikizdrojích nazvali slovem, které na mé klávesnici snad ani napsat nejde) a je zbytečné upravovat infobox nadvakrát. Přesto pokud ty úpravy dělat už teď, tak ať je udělá robot (klidně Wesaliův), ale ať udělá těch úprav víc, pokud možno všechny, které se dohodnou. Pokračování ráno v Diskuse s uživatelem:Martin Kotačka/Úkolovník.
Pokud jde o samotný proces přidělování příznaku bota, tak z mých zkušeností bylo (na české Wikipedii) vyžadováno, aby jeho provozovatel buď doložil např. z jiných projektů, že má dostatečné zkušenosti s jeho používáním, nebo botem provedl několik editací toho typu, které hodlá s příznakem bota provádět.
Osobní názor: postup „jsem zde nový, založil jsem jednu stránku, přitom jsem narazil na něco, co bych mohl v ostatních heslech opravit roboticky, tak mi na to dejte příznak“, mezitím se rozvine diskuse o tom, jestli vůbec je potřeba ty robotické editace teď dělat, žadatel tuto námitku akceptuje a zapojí se do činnosti, která v budoucnu umožní to upravit všechno dohromady; do toho přijdou Vánoce, kdy někteří lidi fungují jinak než obvykle, jiný z editorů začne ty dílčí úpravy dělat ručně, tak žadatel se vrátí k původní myšlence a rozčiluje se, „jaktože ještě nemám ten příznak?“ (trochu jsem to nadsadil, pardon) – opravdu není nejšťastnější. --Milda (diskuse) 14. 1. 2015, 00:41 (UTC)[odpovědět]
Váš poslední odstavec, Mildo, nijak nepopisuje reálnou situaci a je v kontextu toho, co se skutečně událo na Wikizdrojích nesmyslný. Projíždět ručně hesla, sjednocovat autory, typografii a kategorizovat, jsem nezačal proto, že by se někdo dlouho nevyjadřoval k žádosti o bota nýbrž sám od sebe a dávno před Wesaliovým příchodem, kdy jsem viděl, že se Ottův slovník naučný zejména díky Hadonosovi (a snad tak trochu i za mého přispění Ottem v digitální podobě zdejším editorům) opravdu rozjel a že by bylo nutné to sjednotit a opravit ještě dříve, než budeme mít desetitisíce hesel, ve kterých už by to byl problém. Mimo výše uvedené věci se snažím řešit i další problémy, na které narazím. Nejčastěji je to nevyplněný autor, neprovázanost ze článkem ze stránky autora nebo neprovázanost s Wikipedií, kdy máme jen jednosměrně odkaz na Wikipedii a už ne zpětně. Proto také nechápu Dannyho výrok o jednoúčelových editacích. V jakém smyslu jsou jednoúčelné? A jaký podle něj mají účel? Nemá snad drtivá většina zdejších editací právě jeden účel, tj. nejčastěji vložit obsah, opravit chybu, kategorizovat apod.? Stejně tak nechápu, Mildo, vaše slova "je zbytečné upravovat infobox nadvakrát". Nevím nic o tom, že by někdo opravoval infobox nadvakrát. --Martin Kotačka (diskuse) 14. 1. 2015, 05:13 (UTC)[odpovědět]
P.S. Když se dívám na své editace, tak jsem úpravy v heslech pod písmenem A (proti kterým mimochodem do té doby nikdo nic nenamítal) dokončil jen několik dní po diskusi, na kterou odkazujete a od té doby zatím nepokračoval. Takže váš popis událostí je opravdu mimo to, co se skutečně událo. --Martin Kotačka (diskuse) 14. 1. 2015, 05:24 (UTC)[odpovědět]
Také nevím o tom, že by se něco dělalo nadvakrát, ale i kdyby, tak v tom nevidím problém. Trochu se bojím, že se tak dlouho budeme domlouvat, co všechno je potřeba udělat, aby se to udělalo naráz, až se neudělá nic. (Jinak připojuji se k Martinovi, že zmíněné opravy nejsou nic nového. Konkrétně typografickou opravu s. x S. jsem tuším začal dělat já, i když jen příležitostně, a to již krátce po svém zapojení do projektu.) Jan.Kamenicek (diskuse) 14. 1. 2015, 08:40 (UTC)[odpovědět]

@Milda: Chápu, že zdejší projekt má díky menší komunitě jinou dynamiku než wikipedie (i když jsem původně čekal, že bude naopak pružnější), ale snížení aktivity přes Vánoce nevysvětluje to, že se nechávají žádosti bez reakce. Něco jiného je napsat, třeba krátkou a stručnou, ale nějakou odezvu na žádost a pak něco zvažovat. Ale odpověď na tuto žádost o bota trvala celý měsíc. Nebylo to tak, že jsem se k myšlence vrátil, čekal jsem, až ji někdo vyřídí, ale nedošlo k tomu, až jsem ji urgoval na nástěnce správců. Stejně tak byla ignorována žádost o novou extenzi u pramene. A podle vyjádření Martina Kotačky v diskuzi u jeho úkolovníku není tento "přístup" k žádostem na zdejším projektu novotou.

Jinak v žádosti jsem doložil moji zkušenost s robotickými editacemi z wikipedie, ale pokud chcete, abych i zde provedl pár editací nahrazení textu, tak to rád udělám, ale je třeba to komunikovat.

A váš příklad jste nadsadil příliš, krom výše zmíněné rychlosti odezvy přes Vánoce taky píšete o tom, že jsem "založil jednu stránku". Není tomu tak, přispěl jsem dvěma díly (Jak se co dělá, Život a dílo skladatele Foltýna) od Karla Čapka, což je samozřejmě marginalita proti objemu příspěvků místních starousedlíků, ale jedna stránka nováčka to také není.

Ale rád bych, aby se diskuze vrátila zpět k mé žádosti. Mám označenou stránku bota. Chystám se dělat jednoduché, konsenzuálně schválené editace, především v rámci OSN (ozn. neuvedeného autora, typograf.opravy) a po vytvoření nových šablon (Navigace a TextInfo) i v článcích, které budou tyto šablony obsahovat. Zkušenosti s robotem mám. Ohledně jednoúčelovosti úprav již odpověděl Martin Kotačka. Wesalius d|p 14. 1. 2015, 14:26 (UTC)[odpovědět]

Aby se tady stále nepřekrucovalo a nespekulovalo, co jsem myslel slovem jednoúčelová editace: Botí editace, která změní "s." -> "S." je jednoúčelová. Botí editace, která změní "s." -> "S." a zároveň "Wikipedia" -> "Wikipedie" a zároveň "foo" -> "bar" a zároveň "lorem" -> "ipsum" a zároveň ... (zde má být samozřejmě seznam dohodnutých úprav, jmenoval jsem dvě, které si pamatuji z hlavy, ale jistě jich je mnohem více) (eventuálně navíc - anžto je to součást PWB - a zároveň narovnání přesměrování a zároveň dohodnuté kosmetické úpravy) není jednoúčelová.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 14. 1. 2015, 21:54 (UTC)[odpovědět]

Aha, už je to jasnější. Díky. Wesalius d|p 15. 1. 2015, 21:50 (UTC)[odpovědět]
Z pozice byrokrata na jiném projektu a zároveň provozovatele bota: Myslím, že by Wesalius měl nyní posbírat co nejvíce možných náhrad, připravit si příslušný skript, zapnout kosmetické změny a udělat několik zkušebních editací. Na jejich základě by se pak dalo mnohem lépe posoudit, zda jsou takové editace žádoucí a zda botu příznak přidělit, nebo zda ještě doladit příkazy či že je robot v této podobě nepřijatelný. Jinak je to jen málo plodná diskuse. JAn Dudík (diskuse) 15. 1. 2015, 07:50 (UTC)[odpovědět]

Doufám, že po dnešním excesu, už příznak bota ani oprávnění editovat robotem bez příznaku u tohoto uživatele nepřipadá v úvahu. --Reaperman (diskuse) 27. 1. 2015, 21:14 (UTC)[odpovědět]

Příznak nepřidělen a účet bota navíc mj. pro porušení elementárních zvyklostí projektů Wikimedia do odvolání zablokován.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 29. 1. 2015, 23:31 (UTC)[odpovědět]

Mykhal / MykhalBot[editovat]

Majitel bota / Bot operator
Mykhal (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)
Jméno bota / Bot name
MykhalBot (diskuseSUL infopříspěvky [počítadlo 1počítadlo 2] • zablokování)

Přidělit příznak

 • programovací jazyk: Python (pywikibot)
 • žádost o příznak: ano
 • účel a frekvence nasazení: automatizování příležitostných menších dávek nekontroverzních oprav/úprav; větší akce po prodiskutování
 • zkušenost s činností na více jazykových mutacích Wikizdrojů:
  • cswiki (MykhalBot, na enwiki asi zablokován kvůli obecnému pojetí)
  • enwiki (stejný SW, specializovaný NbspCleaner)
 • žádost podána: 7. 10. 2021, 16:31 (UTC)