Přeskočit na obsah

Wikizdroje:Boti

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Lokální politika pro boty

Preferováni zde jsou boti, jejichž provozovatelé mají dobré zkušenosti s prací na Wikizdrojích a její strukturou. Jedná se tedy o boty zkušených uživatelů ze zdejší nebo z jiných jazykových verzí Wikisource.

Pokud se bude jednat o zřejmě malý počet editací (jen několika editací týdně), je po patřičné dohodě s komunitou možné provozovat bota bez příznaku (žádosti zde).

Příznak bota bude udělován jen ve zcela výjimečných případech, pokud je nutno provést obšírnější robotickou akci v rozsahu mnoha editací. Požádejte v tomto případě o příznak také zde. O možnost přidělení příznaku flood flag tato subdoména zatím nepožádala.

Pro práci pouze na této subdoméně budou navíc požadovány i jazykové znalosti.

Název účtu by měl obsahovat i označení BOT. Boti, o jejichž práci na této doméně bylo dosaženo dohody, jsou opatřeni nálepkou {{Povolení boti}}. Boti, provádějící hromadné editace, by měli mít i lehce dosažitelné tlačítko STOP (nouzový vypínač).

Local policy for the bots

The Czech Wikisource (Wikizdroje) prefers bots whose owners have a profound experience with Wikisource and its structure. These are bots of experienced users from this or from other subdomains of Wikisource.

If you are likely to make a few edits per week only, you will be allowed to do so without a bot flag after an agreement with the community (apply here).

The bot flag will be given only rarely, if there is a need of an action of many edits. Ask here as well for a bot flag. The flood flag will not be granted here at the moment.

For work on the Czech subdomain only there is a additionally knowledge of the language of great interest.

The bot name should contain the word BOT. Bots which are allowed to work here will be given the template label {{Povolení boti}}. Bots providing mass edits should contain a STOP button for emergency shut off.

See also English guidelines.

Přehled botů

název účtu odkazy *) uživatel příznak popis / účel
CommonsDelinker DESTOP (systém) ne správa souborů z domény Commons
Cswikisource-bot DESTOP Milda ano různé hromadné editace dle potřeby a možností (zakládání kategorií, přesuny stránek, náhrady textu, v budoucnu náhrada šablon infoboxů)
Dinybot DESTOP Martin Kozák ne prozatím žádná dohoda o užití
MediaWiki default DESTOP systém ano systémový účet (systémová hlášení)
Porthos DESTOP Zirland ne (ano) bot pro jednorázové vnitřní potřeby domény, v případě provozu dostává příznak bota
Proxybot DESTOP Egg ne původně bot s příznakem správce s účelem hromadného blokování adres open proxy, anonymizerů apod.; od listopadu 2007 neaktivní
Zumg DESTOP 555 ne pracuje na více doménách Wikisource, specifické editace
RedirectBot DESTOP systém ne pracuje na všech projektech, oprava dvojitých přesměrování

*)  D = diskusní stránka, E = editace, STOP = nouzové blokování (pouze správci)


Systémový výpis botů s příznakem na Wikizdrojích najdete na stránce Speciální:Listusers/bot.

Žádosti na registrované roboty o provedení různých úkolů se zaznamenávají na stránce Wikizdroje:Technická pomoc.