Autor:Jiří Polívka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jiří Polívka (1858–1933) byl český jazykovědec, profesor slovanské filologie a folklorista.

Dílo[editovat]

Vědecké práce[editovat]

 • Dvě povídky v české literatuře XV. stol. V Praze : Nákl. spis., 1889. 100 s. online – Národní knihovna České republiky
 • Drobné příspěvky literárně-historické. Část I—IV. V Praze : Nákl. spis., 1891. 139 str. online – Národní knihovna České republiky
 • Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1892. 143 s. online – Národní knihovna České republiky
 • Pohádkoslovné studie. Praha: Společnost národopisného musea českoslovanského, 1904. XXVIII, 211, 8 s. Internet Archive, Česká národopisná společnost
 • Lalija. [Praha: Král. čes. spol. nauk, 1914]. 52 s.
 • Povídky lidové o zkrocení zlé ženy. Lviv: [nákladem vlastním], 1914. 17, [I] s.
 • Znamení života, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách. Praha: J. Polívka, 1917. 96 s.
 • Lidové povídky slovanské: Vybrané rozpravy. [Díl] I. Uspořádali Jiří Horák a Václav Tille. V Praze: Národopisná společnost československá, 1929. [III], 152 s.
 • Slovanské pohádky. I, Úvod. Východoslovanské pohádky = [Les contes populaires slaves. I, Introduction. Les contes des Slaves de l'est]. V Praze: Slovanský ústav, 1932. [I], 255 s.
 • Lidové povídky slovanské: Vybrané rozpravy. [Díl] II. Polívka, Jiří (ed.) a Tille, Václav (ed.). Praha: Národopisná spol. českoslovanská, 1939. 8, 195 s.
 • Súpis slovenských rozprávok = [Collection de contes slovaques, populaires]. V Turčianskom Svätom Martine : Matica Slovenská. Sv. I. 1923, 335 str.; Sv. II. 1924, 494 str.; Sv. III. 1927, 467 str.; Sv. IV. 1930, 558 str.; Sv. V. 1931, 525 str.
 • Bolte, Johannes; Polívka, Georg: Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmärchen der Brüder Grimm. 5 Bände. Leipzig: Dieterich´sche Verlagsbuchhandlung, 1913-1932. Commons

Jako editor či vydavatel[editovat]

 • Povídky lidu opavského a hanáckého. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil J. Polívka. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. 176 s.
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Podhoří západní. Z úst lidu zapsal J. Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil J. P. V Praze : Česká Akademie věd a umění, 1922—1923, 3 sv., 883 str.
 • Lidové povídky z českého Podkrkonoší. Úkrají východní. Z úst lidu zapsal Josef Kubín. Vydal a komentářem kriticko-bibliograf. opatřil J. P. V Praze : Nákladem České akademie věd a umění, 1926, 474 str.
 • Výbor ruských pohádek. Sv. I. Bajky a legendy. Sv. II. Báchorky. Sv. III. Povídky ze života. Pověsti. Sestavil, mluvnickými poznámkami a slovníčkem opatřil za pomoci S. J. Karcevského J. P. V Praze : Státní nakladatelství, 1924—1925, 298+104 str. (ed. Slovanská knihovna; sv. 1—3)
 • Sborník prací věnovaných profesoru dru Václavu Tillovi k šedesátým narozeninám 1867-1927 : Mélanges publiés en l'honneur de M. le professeur Václav Tille à l'occasion de son 60ème anniversaire 1967-1927. Polívka, Jiří (ed.), Frček, Jan (ed.) a Ježek, Jiří (ed.). Praha: Orbis, 1927. 271 s.
 • Výbor ludových rozprávok. Turčiansky Sv. Martin : Matica Slovenská, 1927, 330 str.
 • Lidové povídky jihomakedonské: z rukopisů St. Verkovičových. Vydal Petr A. Lavrov a Jiří Polívka. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1932. IV, 595 s.
 • TILLE, Václav: Jihomakedonské lidové povídky. Jiří Polívka (ed.) a P. A. Lavrov (ed.). V Praze: [nákladem vlastním], 1934. str. [147] - 185.

Články v časopisech a sbornících[editovat]

Ottův slovník naučný[editovat]

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkou jpa. Je autorem hesel:

Díla o autorovi[editovat]

Externí odkazy[editovat]