Ženy a milenky slovanských básníků/Poznámky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Poznámky
Autor: František Kvapil
Zdroj: KVAPIL, František. Ženy a milenky slovanských básníků. Praha: J. Otto, 1893. s. 245–246.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Don Juan polského Parnassu. Pěknou studii o Morsztynovi napsal Adam Bełcikowski. Kromě ní použito prací L. Sowińského, W. Przyborowského, A. Małeckého, K. Mecherzyńského, L. T. Rycharského.

Krásná Duňaša. Domněnka Kolcova, že Duňaša hořem zemřela, byla mylna. Spokojila se osudem, který byl jí určen, a po smrti básníkově vrátila se do Voroněže, kde žila šťastně dlouhá léta. Vylíčení Voroněže, tamní přírody, obyčejů a způsobu života vzato z Kuleše. V ostatním použil jsem prací Morfillových, Reinholdtových, Galachova, Ogarkova, Mamontova, Černova, V. V. Čujka, pamětí Turgéněva, studie Kolářovy.

Maryla. Signora Rachela. Eva Ankwiczova. V době libánek. Hlavním pramenem byla mi korrespondence Mickiewiczova a jeho přátel, dále paměti a listy A. E. Odyńce; kromě toho užito prací Lad. Mickiewicze, E. Duchińské. P. Chmielowského, W. Przyborowského, Lenartowicze, Al. Gąsiorowského, Bełcikowského, Tretiaka, Biegeleisena, Niewiarowicze.

Mademoiselle Kora. Panna Eglantina. Ženevská romance. Słowacki ve Florencii. Čerpal jsem nejvíce z překrásných listů Słowackého k matce, mimo to i z prací A. Małeckého, P. Chmielowského, W. Gasztowtta, W. Przyborowského, A. Bełcikowského.

Z memoirů o Prešernovi. Vylíčeni krajiny kolem Krajnu a Šmarnské hory vzato z cestopisu pí. Fabkovičové. Netřeba snad připomínati, že formy rozmluvy použito jen za účelem seskupení a výraznějšího podání stručného jinak děje. Pramenem byly práce Levstikovy, Bleiweisovy, Samhabrovy, Šafaříkovy, Čelakovského a j.

Neznámá. Delfina Potocká. Kromě listů Krasińského použito prací A. Kožmiana, J. Gnatowského, St. Tarnowského, P. Chmielowského, dra. A. Rólleho, W. Przyborowského, L. Siemieńského atd. Novější biografové strhli nediskretně závoj, halící až dosud „Neznámou“. Slula Johanka Morzkowská a byla provdána za Theodora Bobra Piotrowického. Nedávno vyšlého velkého díla St. Tarnowského o Krasińském již ovšem nemohlo býti použito.

Princezna Repninova. Užito prací Pypina, M. Čalého, Čužbinského-Afanasjeva, L. Sowińského, hr. Bataglia, Fr. Rawity, M. Dragomanova, E. Hannenka, Mordovceva, V. Maslova a j.

Puškinova Natáša. Čerpal jsem hlavně z listů Puškinových, uvěř. ve Věst. Jevropy 1878, mimo to ze vzpomínek Iv. Turgéněva a Žukovského z prací Bodenstedta, Galachova, V. V. Čujka, Reinholdta, Spasowicze a j. i rovněž z pěkných článků dra. Pavla Durdíka a Jar. Hrubého.

V objetí démona. Užito lecčehos z prací V. V. Čujka, P. Bykova, Galachova, Bodenstedta, Reinholdta, ze vzpomínek Iv. Turgéněva a E. A. Chvostové, ostatek vzat z pěkné a důkladné studie F. Provazníka. — Při všech článcích použito bylo rovněž k věci se vztahujících básnických prací jednotlivých básníků.