Anemonky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Anemonky
Podtitulek: Básně omladiny jižních Čech
Autor: spořádali Josef Kálal, Jan Dunovský a František Herites
Zdroj: Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. V Praze nákladem vydavatelovým, 1871.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Slavné paměti Petra Chelčického, velikého reformatora.

Sbírku básní těchto hodlali jsme vydati ku slavnosti Petra Chelčického, kterážto se v měsíci srpnu tohoto roku odbývati měla; však okolnosťmi nepříznivými stalo se, že zabráněno bylo jejímu uskutečnění. My nechtějíce, aby básně sebrané ladem ležely, až by snad k vydání jich za účelem původním přikročiti se mohlo, podáváme je tuto u veřejnosť a věnujeme muži, jehož paměť vděčná aby v národu našem opět byla obnovena a zachována, tak vřele sobě přejeme.

V Praze, na den sv. Mikuláše 1871.

Pořadatelé.

Obsah[editovat]

Josef Adámek
Jihu
Oj ta láska!
Je svátek
Josef V. Blanický
Kdo Čech jsi, vytrvej!
Kozáci
František Borovský
Pomiluj ny!
Růže. Allegorie
Vácslav Daněk
Holubice
Z písní
Jan Dunovský
Povzbuzení
Ku životu
Dvě růže
U kaple. Ballada
Matčina rakev. Ballada
Lubomír Fryč
Je láska pouto sladinké
Sen
Karel Frič
Opuštěn!
Otakar Halina
Rozleť se volně písni má
Mojí lyře
Máj
Řím
František Herites
Zpěvanky
Do Hor!
Svadlá růže
Na hřbitově. Fantasie
Josef Holeček
O vzkříšení
Ukolébavka mé lásce
Bohdana Hrdličková
Sama sobě nerozumím
Jak jsem v světě osamělá
Na hvězdičky
Na růži když patřím
Těžká pomoc
Ani v nebi
Píseň
Moje kletba
Filip Hyšman
Před bojem
Klam
Poupě lásky
Nechte mne!
Dívčí zvuky
Rybákova dcera
Josef Kálal
My svět svůj máme!
Mladý drotar
František Kolář
Anděl strážce
Jsem lékařem
Boly mého srdce
Miloslav Ladinský
Mé stesky
Uskok
František Malač
Slzenky
Tom. Miloslav Marek
Na Kavkaze
Kozáci
Harač
Meč králeviče Marka
Otmica
Ferdinand Marenko
Dědictví
Nešťastné děvče bledé
Prosba
Opuštěná
Josef Maršálek
Ptáš se?
Viola
August Nevšímal
Epigramy
Hrobní nápisy
Slavoslav Novák
Z májových písní
Vojtěch Novotný
Poutník
Ballada
Ondřej Palák
Chci žíť!
Má letí loď…
Palte oběť!
Vojtěch Pekař
Z „Ozvěny“
Znělky
Píseň
Jan Pelikán
Znělka
Z písní
Světimír Smutenský
Za jitra
Ty’s byla v chrámu velebném
Boleslav Strahovský
Ta pravá láska
Umíralo slunko
Božena Studničková
Když za večera…
Mému srdci
Kouzlo lásky
Má touha
Nemějte za zlé motýlku…
Jak rozvitá lilie
Víra, naděje, láska
Pověz ty mi, ptáčku!
Naše zpomínání
Jarní pohřeb
To srdce ubohé!
Ideály strhej!
V posvátném míru
Bratru
Běhy života
Boleslav Světelský
Písně
Josef Tesař
Mé pušce
Povzdechnutí
Marie Těšínská
V lesní tišině
Vítězoslav Tůma
Píseň
V ňádrech
Jaroslav Vrchlický
Sežloutla ta lípa…
Z lesa
Lístky routy
Z dalekých cest
Všední ballada
Fata morgana