Anemonky/Meč králeviče Marka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Meč králeviče Marka
Autor: Tomáš Miloslav Marek (jako Tom. Miloslav Marek)
Zdroj: Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. Vydáno 1871. s. 83.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 140

Na balkánských na výšinách
bloudí junák ve skalinách,
bloudí dnem i nocí černou —
v rukou třímá pušku věrnou.

Volá mocně do dálavy:
„Kdy nám svitne zora slávy?
Vstaň již, Marko králeviči,
pomsti národ na lupiči!“

Volá, bloudí dál a dále —
aj tam břítký meč na skále!
meč to Marka králeviče,
pomsta Turky na lupiče.

Stane junák, slastí jásá,
národu že kyne spása;
aj na skále meč vztýčený
valně již jest nakloněný!

Až pak klesne na skalinu,
aj tu vhodná doba k činu;
probudí se národ z mdloby,
vzejde sláva nade hroby. —