Wikizdroje:Přejmenování účtů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přejmenování uživatelského účtu je možné tehdy, pokud na Wikizdrojích uživatelský účet s požadovaným jménem ještě neexistuje. V opačném případě je nutné požádat o uzurpaci. Ujistěte se ale, že vámi zvolené jméno účtu neexistuje ani na jiných projektech jako cizí účet. Pokud má dojít k přejmenování na jméno vašeho již existujícího globálního účtu, musíte napřed u těchto účtů sjednotit e-mailovou adresu a heslo.

Pro přejmenování platí stejné zásady jako pro zakládání uživatelských účtů (nové jméno musí být zvoleno podle principů na stránce Wikizdroje:Uživatelská stránka). Pokud žádáte o přejmenování v rámci sjednocení globálního účtu (SUL) a pokud vámi zvolené nové jméno silně odporuje našim zásadám, budeme se společně snažit najít řešení uspokojující obě strany.

Od podání vaší žádosti až do vyřízení považujeme vámi navržené jméno jako pro vás rezervované; pokud by někdo v této krátké době založil účet s tímto jménem, budeme s ním jednat o přejmenování.

Žádost o přejmenování svého účtu můžete podat zde.

The renaming of a user account can be practized in the case only if there is no such account on the Czech Wikisource yet. If there is one so you have to request a usurpation. But be sure that the new name does not exist in any other project owned by somebody else. In case you are requesting the renaming to an already existing global SUL account you should unify the email address and the password first.

For the renaming of an account we use the same guidelines like for the creation of an account (see the principles on the page Wikizdroje:User account). If you request a renaming with the goal to unify a global SUL account and if the new name does not fit our guidelines, we shall search for a satisfactory solution.

After you have applied the renaming we are like to reserve the account name for you. Should somebody else create in the meantime an account with this name we shall try to ask him for a renaming.

A renaming of a user account can be requested here.

Čeho přejmenováním nelze dosáhnout:[editovat]

  • není možné přejmenovat anonymní IP adresy (a tedy ani přiřadit editace provedené z IP adres novému účtu),
  • nelze sloučit dva účty do jednoho.

Důsledky přejmenování:[editovat]

  • po přejmenování účtu budou vaše dřívější uživatelská stránka a diskusní stránka, případně i jejich podstránky, přesunuty na nový název; ujistěte se, zda přesun všech těchto stránek proběhl, jak měl, nebo je nutné ručně přesunout další podstránky;
  • všechny vaše příspěvky budou přiřazeny k novému účtu a vaše nastavení, seznam sledovaných stránek, heslo, e-mailová adresa atd. budou zachovány;
  • pouze vaše dřívější podpisy zůstanou beze změny, můžete je ale opravit ručně;
  • přejmenováním se původní účet stává volným a může být znovu založen jakýmkoliv uživatelem. Doporučujeme tedy založit tento účet znovu a eventuelně i požádat o jeho zablokování, v případě potřeby je pak možné umístit tam přesměrování na váš nový účet.