Wikizdroje:Uživatelská stránka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Uživatelská stránka slouží k prezentaci uživatele Wikizdrojů, k ní příslušející diskusní stránka ke komunikaci s jinými uživateli. Přesto je nutné respektovat skutečnost, že tato stránka zůstává ve vlastnictví projektu (a podléhá licenci GFDL), není tedy soukromou stránkou uživatele. Účelem uživatelské stránky je tvorba projektu Wikizdroje.

Uživatelská stránka[editovat]

Každý uživatel si může zvolit libovolné uživatelské jméno, odpovídající názvu jeho uživatelského účtu a tedy i uživatelské stránky, kde platí – obdobně jako v české Wikipedii či jiných projektech – pouze malá omezení. Jméno uživatelského účtu (a tím i vaší uživatelské stránky) by mělo být voleno tak, aby:

 • neodporovalo všeobecným etickým zvyklostem, zákonům, aby nepobuřovalo ostatní uživatele, aby bylo pokud možno jako jméno identifikovatelné (tedy žádné pouze číslice apod.),
 • bylo jednoduché a též by se mělo dát snadno vypsat na normální klávesnici,
 • nemělo by se skládat z kakofonických směsí písmen a čísel a pokud možno by nemělo obsahovat jiné než latinské znaky apod.,
 • nemělo by být snadno zaměnitelné s jiným existujícím uživatelským jménem.

Dále vycházíme z toho, že uživatelská stránka patří do jmenného prostoru uživatelských stránek a nebude tedy upravována tak, aby vzbuzovala (matoucí) dojem, že se jedná o jiný jmenný prostor.

Některé kombinace, jako např. jména podobná e-mailovým adresám, neprojdou kontrolním systémem softwaru.

Diskusní stránka[editovat]

Obdobné platí i pro diskusní stránky uživatelů. Doporučujeme nemazat minulé diskuse, ale raději je archivovat na podstránkách. Připomínáme, že i diskusní stránky uživatelů spadají pod licenci GFDL.

Diskusní stránky nepřihlášených uživatelů (IP adresy) obsahují automaticky i text (včetně různých odkazů) systémové stránky MediaWiki:Anontalkpagetext.

Podpis[editovat]

Obdobné platí i pro podpisy uživatelů, které by měly být pokud možno normální – různé barevné a grafické designy, mnohdy velice oblíbené, jsou ve většině případů spíše na škodu komunikace a bylo by vhodné se jim vyhnout. Všeobecně tedy platí:

 • podpis my měl výrazně korespondovat s názvem účtu,
 • nepoužívejte v podpisu soubory, šablony a externí odkazy (vizte i Speciální:Preferences),
 • délka podpisu je softwarově omezena na 255 znaků (pokud možno méně),
 • použijte pokud možno jména a podpisu v latince, aby je každý mohl na své klávesnici bez potíží napsat,
 • barvy, blikání a podobné efekty nejsou vítány.

Nejvhodnější podpis je zpravidla ten nejjednodušší, generovaný softwarem MediaWiki: ~~~ (tři vlnovky) pro vložení podpisu s aktivním odkazem na vaši uživatelskou stránku (bez data), resp. v diskusích obvyklé ~~~~ (čtyři vlnovky) pro vložení téhož podpisu i s aktuálním datem.

Nálepky[editovat]

Používání různých uživatelských nálepek považujeme na Wikizdrojích za zbytečné. Nehledě na diskuse, které proběhly a probíhají na různých projektech, lze vycházet z následujícího zjištění: i kdyby pro čtenáře Wikipedie mohlo být zajímavé poznat názory a postoje autorů článků (kvůli možnému POV), je tento argument bezpředmětný na Wikizdrojích, kde činnost spolupracovníků nespočívá v psaní článků, ale v neutrálním zveřejňování (a redigování) původních dokumentů. Projekt Wikizdroje proto apeluje na uživatele, aby od užívání různých proklamativních nálepek upustili.

Výjimku tvoří jazykové nálepky Babel pro uživatele, kteří chtějí sdělit, jaké jazyky ovládají.

Použití uživatelského účtu[editovat]

Uživatelský účet má být užíván pouze ve prospěch Wikizdrojů, tedy v zájmu růstu a rozvoje tohoto projektu a pro komunikaci mezi komunitou. Z toho vyplývají následující závěry:

 • účet neslouží k propagaci názorů, přesvědčení apod.,
 • pokud se domníváte, že na takové okolnosti musíte upozornit, lze tak učinit odkazem na vaši webovou stránku jinde (pokud taková stránka neobsahuje text, odporující zásadám projektů Wikimedia),
 • účet neslouží propagaci vlastních či jiných firem (tzv. spam),
 • zásadně nesmí obsahovat extremistické názory či symboly, ani externí odkazy na ně,
 • protože se po zkušenostech jinde zdá, že není možné určit jednoznačnou hranici, považujeme za nejlepší prezentovat názory ne formou nálepek a infoboxů, ale zcela jednoduše v textu (pokud to neodporuje jiným zmíněným bodům),
 • provokace, resp. záměrné matení komunity a jiné manipulace nejsou žádoucí,
 • užití loutkového účtu k jiným účelům než editace stránky, tj. zejména vícenásobnému hlasování, matení diskusí apod. je nepřípustné,
 • a přirozeně jinde uvedené důvody jako osobní urážky, invektivy, napadání, agresivní vedení diskuse apod., popřípadě nejen na stránkách Wikizdrojů a jiných projektů nadace, ale i mimo jsou rovněž nežádoucí.

Bude-li se užití uživatelských účtů od tohoto odchylovat, přičemž je vcelku jedno, jedná-li se o původní či loutkové účty, budou tyto v případě zjevného narušování projektu blokovány, při opakování eventuelně až do odvolání; toto blokování mohou vykonat všichni momentálně činní správci.

Přejmenování, uzurpace[editovat]

Pro přejmenování účtů platí, že cílový účet ještě neexistuje (a pokud možno ani žádný s ním snadno zaměnitelný).

Existuje-li cílový účet, nebude se jednat o přejmenování, ale o tzv. uzurpaci existujícího účtu. Uzurpace je možná tehdy, když cílový účet nebyl nově založen, nevykazuje žádné editace, zejména pak žádné, které by spadaly pod licenci GFDL. V případě očividných vandalských účtů, majících editace, je uzurpace dle zmíněných pravidel nemožná, bude však možné o ní diskutovat (s nejasným výsledkem).

Uživatelské účty, jejichž jméno neodpovídá zmíněným principům nebo je dokonce hrubě porušuje, budou z rozhodnutí komunity nebo správců, resp. lokálního byrokrata přejmenovány (srovnejte Wikizdroje:Vynucené přejmenování uživatelů).

Pro přejmenování uživatelského účtu i pro tzv. uzurpaci platí pravidla používaná na anglické Wikipedii, anglické verzi Wikisource nebo na Metě (pokud zde není stanoveno jinak).

Podívejte se také na[editovat]

mimo české Wikizdroje:

anglický výtažek zde / English résumé here: