Stránka:Bible česká SZ I.djvu/7

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována
Seznam biblických knih a zkratky, jimiž se v tomto překladě uvádějí.

Biblické knihy S. Z. jsou tyto:

 1. 1—5. Patero knih Mojžíšových čili Pentateuch, t. j.
  1. Prvá kniha Mojžíšova čili Genesis,, stručně uvedeno: 1 Mojž (Gn)
  2. DruháMojžíšovaExodus, „ „ 2 Mojž (Ex)
  3. TřetíMojžíšovaLevitikus, „ „ 3 Mojž (Lv)
  4. ČtvrtáMojžíšovaNumeri „ „ 4 Mojž (Nm)
  5. PátáMojžíšovaDeuteronomium „ „ 5 Mojž (Dt)
 2. Kniha Josue „ „ Jos
 3. Kniha Soudců „ „ Sdc
 4. Kniha Rut „ „ Rut
 5. 9—12. Čtyři knihy Královské, a to:
  1. První kniha Královská čili první kniha Samuelova „ „ 1 Král
  2. Druhá kniha Královská čili druhá kniha Samuelova „ „ 2 Král
  3. Třetí' kniha Královská „ „ 3 Král
  4. Čtvrtá kniha Královská „ „ 4 Král
 6. 13.—14. Dvě knihy Kronik čili Paralipomenon, první a druhá „ „ 1 Par; 2 Par
 7. 15.—16. Dvě knihy Esdrášovy, a to:
  1. První kniha Esdrášova „ „ 1 Esdr
  2. DruháEsdrášova č. Nehemiášova „ „ 2 Esdr;Neh
 8. Kniha o Tobiášovi čili „Tobiáš“ „ „ Tob
 9. „ o Juditě čili „Judita“ „ „ Jud
 10. „ o Esteře „ „Ester“ „ „ Est
 11. „ o Jobovi „ „Job“ „ „ Job
 12. Žaltář čili Kniha žalmů; jednotlivě žalmy „ Ž
 13. Kniha Přísloví „ „ Přís
 14. Kazatel „ „ Kaz
 15. Píseň Šalamounova čili Píseň písní „ „ Pis
 16. Kniha Moudrosti „ „ Moud
 17. „ Ježíše, syna Sirachova, čili kniha Sirachovcova ,, „ Sir
 18. 27.—32. Knihy čtyř velikých proroků, a to:
  1. Kniha proroka Isaiáše „ „ Is
  2. „ „ Jeremiáše „ „ Jer
  3. Pláč čili Žalozpěv proroka Jeremiáše „ „ Pláč
  4. Kniha proroka Barucha, písaře Jeremiášova „ „ Bar
  5. Kniha proroka Ezechiela „ „ Ez
  6. „ „ Daniela „ „ Dan
 19. 33.—44. Knihy dvanácti proroků' „malých“, a to
  1. Kniha proroka Oseáše „ „ Os
  2. „ „ Joela „ „ Jo
  3. „ „ Amose „ „ Am
  4. „ „ Abdiáše „ „ Abd
  5. „ „ Jonáše „ „ Jon