Stránka:Bible česká SZ I.djvu/8

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

Seznam biblických knih a zkratky, jimiž se v tomto překlade uvádějí.

  1. Kniha proroka Micheáše stručně uvedeno Mich
  2. „ „ Nahuma „ „ Nah
  3. „ „ Habakuka „ „ Hab
  4. „ „ Sofoniáše „ „ Sof
  5. „ „ Aggea „ „ Ag
  6. „ „ Zachariáše „ „ Zach
  7. „ „ Malachiáše „ „ Mal
 1. 45.—46. Dvě knihy Machabejské:
  1. První kniha Machabejská „ „ 1 Mach
  2. Druhá kniha Machabejská „ „ 2 Mach

Celkem tedy čtyřicet šest knih.[1]


Biblické knihy N. Z. jsou tyto:

 1. 1.—4. Čtyři evangelia, a to:
  1. Evangelium podle sepsání sv. Matouše stručně uvedeno Mt
  2. „ „ „ „ Marka „ „ Mk
  3. „ „ „ „ Lukáše „ „ Lk
  4. „ „ „ „ Jana „ „ Jan
 2. Skutky apoštolské „ „ Sk
 3. 6.—19. Čtrnácte listů sv. Pavla, a to:
  1. List k Římanům „ „ Řím
  2. První list ke Korintským „ „ 1 Kor
  3. Druhý „ „ „ „ „ 2 Kor
  4. List ke Galatům „ „ Gal
  5. „ k Efeským „ „ Ef
  6. „ „ Filippským „ „ Fil
  7. „ „ Kolosským „ „ Kol
  8. První list k Soluňským „ „ 1 Sol
  9. Druhý „ „ „ „ „ 2 Sol
  10. První list k Timoteovi „ „ 1 Tim
  11. Druhý „ „ „ „ „ 2 Tim
  12. List k Titovi „ „ Tit
  13. „ „ Filemonovi „ „ Filem
  14. „ „ Židům „ „ Žid
 4. List sv. Jakuba „ „ Jak
 5. První list sv. Petra „ „ 1 Petr
 6. Druhý „ „ „ „ „ 2 Petr
 7. 23.—25. Tři listy sv. Jana, a to:
  1. První list sv. Jana „ „ 1 Jan
  2. Druhý „ „ „ „ „ 2 Jan
  3. Třetí „ „ „ „ „ 3 Jan
 8. List sv. Judy „ „ Juda
 9. Zjevení sv. Jana „ „ Zjev

Všech posvátných knih obojího zákona jest sedmdesát a tři knihy. (Počítáme-li starozákonních jen 45, pak jest jich jen 72.)


 1. Bar se počítává s Jer za jednu knihu, tak že jest pak celkem 45 starozákonných knih.