Přeskočit na obsah

Wikizdroje:Co jsou Wikizdroje

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Wikizdroje (anglicky Wikisource) jsou jeden z projektů nadace Wikimedia, který se zabývá uchováváním volně dostupných textů a dokumentů, a to jak primárních zdrojů v libovolném jazyce, tak i jejich překladů. Wikizdroje jsou tedy svobodná, otevřená knihovna.

Projekt Wikisource vznikl jako vícejazyčný projekt, který dodnes existuje na adrese wikisource.org. Vedle něj existuje více než padesát jazykových verzí, jako jsou i české Wikizdroje, které se postupem času z wikisource.org odštěpily, české Wikizdroje v březnu 2006 (viz Kroniku). To je podstatný rozdíl ve srovnání s jinými projekty jako Wikislovník, Wikicitáty atp. včetně Wikipedie, které z nějakého mateřského vícejazyčného projektu nevznikly a nejsou na něj vázány.

Všechny tyto projekty fungují na stejném programovém vybavení MediaWiki jako ostatní projekty nadace Wikimedia.

Co jsou Wikizdroje[editovat]

Wikizdroje jsou sbírka původních textů a dokumentů. Místo zde mají různé texty, které již byly někde zveřejněny (a byly dostupné většímu počtu čtenářů), a přirozeně i překlady (i vlastní) takových textů. Patří sem mimo jiné literární texty, tedy próza, poezie atd. Mnohdy takové texty slouží k doplnění či ilustraci odpovídajících článků na české Wikipedii.

V úvahu přicházejí tištěné i elektronické texty (např. z internetu); obohacením mohou být i naskenovaná původní či jinak významná vydání. Ve zvláštních případech přichází do úvahy i zveřejnění více verzí téhož textu.

Při kopírování textů z internetu je nutné přihlížet k různým kritériím: jde o původní text, nebo byl tento někým přepracován (modernizován, zkrácen či jinak „vylepšen“)? jedná se o seriózní zdroj (blogy nebo rozesílané emaily nejsou ve většině případů za takové považovány)? atd.

Jazykem, v němž zde mohou být dokumenty zveřejněny, je čeština včetně jejích současných i dřívějších dialektů a historických vývojových forem. Dokumenty v jiných jazycích patří na příslušnou jazykovou verzi. To platí i o překladech původně českých textů do jiného jazyka nebo např. proslovech českých politiků v cizím jazyce.

Původní texty[editovat]

Původní texty, zdroje, prameny jsou hlavní část textů na Wikizdrojích; předpokládá se, že se nejedná o kompilát z více textů, dále, že text byl již publikován věrohodnými médii (zveřejnění na internetovém blogu výslovně nestačí). Příklady:

 • romány, básnické sbírky, almanachy,
 • jednotlivé povídky, básně, písně, novinové články,
 • historicky významná díla (jako národní hymny, ústavy, obdobné – i právní – dokumenty),
 • řeči a proslovy,
 • prohlášení a otevřené dopisy,
 • písně, církevní chorály,
 • disertace a podobné práce za předpokladu, že byly uznány věrohodnou akademickou institucí.

Sem se počítají i anonymní texty, resp. texty, kde autorství již nelze zjistit (mnohdy u historických dokumentů).

Přidaná hodnota[editovat]

Přidaná hodnota k jinému pramenu: jedná se o jistou výjimku v tomto výběru, kdy Wikizdroje akceptují přidanou hodnotu k již existujícím textům ve formě překladu, komentářů a multimédií; vychází se přitom z toho, že se nejedná o zveřejnění nového (ještě nepublikovaného) textu, ale o zveřejnění přidané hodnoty k již existujícímu textu.

Překlady[editovat]

České Wikizdroje zveřejňují texty psané česky, pro jiné jazyky existují odpovídající jazykové mutace. Něco jiného jsou ovšem překlady z jiných jazyků a také dvojjazyčné texty, kde se jedná o cizojazyčný originál a překlad do češtiny.

Protože nelze vycházet z toho, že všechny pro Wikizdroje zajímavé a relevantní cizojazyčné texty již byly přeloženy (respektive jsou dostupné volné české překlady), akceptují Wikizdroje i vlastní překlady uživatelů samotných. V každém případě je nutné dodržet licenční podmínky pro překlady.

Komentáře[editovat]

Dříve zveřejněné texty s komentáři a poznámkami patří do Wikizdrojů (přičemž je nutné vzít v úvahu, nakolik musí být upraveny apod.). Komentáře mohou sestávat z kritických poznámek o textu samotném, komentářů v poznámkovém aparátu, referencí, úvodu, shrnutí, indexu, obrazového materiálu atd. Takové doplňky však musí být k původnímu textu přiřazeny takovým způsobem, že je možné identifikovat původní znění textu (možným technickým řešením je odlišná barva nebo paralelní zveřejnění původního textu bez takových komentářů). Pro vysvětlivky a komentáře nepocházejících z původního díla slouží {{Redakční poznámky}}

Multimédia[editovat]

Různé audiovizuální komponenty mohou značně zvýšit kvalitu textů. Mohou to být kresby nebo fotografie – obaly knih, obrazový materiál z díla samotného, namluvené přednášky či recitace atd.

Takový takový materiál, pokud má vyřešenou otázku autorských práv, bude nahrán na Commons.

Co Wikizdroje nejsou[editovat]

Na Wikizdrojích se diskutovalo nejen o licenční politice, ale i o tom, pro jaké texty tento projekt otevřen není. Sporné dříve např. bylo, zda do Wikizdrojů patří třeba zdrojové kódy programů v různých programovacích jazycích. Diskuse, která byla vedena na vícejazyčném portálu Wikisource, došla k závěru, že ne.

Příklady[editovat]

 • vše, co jakýmkoliv způsobem porušuje autorská práva,
 • originální texty, tedy vlastní příspěvky uživatele samotného, zejména pokud ještě nebyly publikovány; to platí i tehdy, pokud je na Wikizdrojích zveřejní někdo jiný (originální texty lze publikovat na Wikiknihách),
 • reklama, spam a podobné příspěvky,
 • díla, která se nacházejí ve stádiu vzniku, resp. vývoje,
 • takzvaný referenční materiál, kam spadají zejména:
  1. listiny a seznamy, zejména pokud jsou nestabilní (předsednictvo spolku…), ale i další často problematické seznamy (např. různé žebříčky oblíbenosti[1]),
  2. matematické konstanty,
  3. statistický materiál, tabulky s nějakými výsledky apod.,
  4. kryptografický materiál,
  5. zdrojové kódy programů,
  6. recepty, pokud se nejedná o přepisy historických kuchařských knih[2]
  7. pravidla různých her.

Jedná-li se o všeobecná pravidla (recept apod.), pak se s největší pravděpodobností nejedná o dokument ve smyslu Wikizdrojů (v této verzi již někde zveřejněný), ale spíše o interpretaci či něčí soupis ve smyslu Wikiknih; jedná-li se o pravidla apod. již někde zveřejněná, lze s největší pravděpodobností vycházet z toho, že jsou chráněna autorským právem; nejsou-li, bylo by vhodnější zveřejnit je též na Wikiknihách. Dalším problematickým bodem jsou fragmenty.[3]

Další předpoklady[editovat]

Vzhledem k požadavkům autorského práva musí zde zveřejněné texty splňovat několik dalších (technických) kritérií:

 • důležitý je zdroj, odkud byl text převzat, ideálně s odkazem na online kopii
 • ještě důležitější je pak licence: texty musí být volně dostupné (tedy stát pod licencí Public domain) nebo svobodné licenci (GFDL, CC),
 • text již musel být někde publikován – zveřejňování originálních textů se nepředpokládá (výjimku tvoří překlady textů, které již byly publikovány jinde v jiném jazyce).

Odkazy[editovat]

Poznámky[editovat]

 1. Dá se předpokládat, že jakkoliv jsou veřejně přístupné, tak jsou chráněné autorským právem; v Německu např. již došlo k takovému soudnímu rozhodnutí, vizte rozsudek Spolkového soudního dvora/Bundesgerichtshof, http://www.aufrecht.de/4188.html
 2. Recepty patří do Wikikuchařky na Wikiknihách.
 3. Vizte diskusi na stránce /Fragmenty.

Podívejte se také na[editovat]

Mimo Wikizdroje[editovat]

Podstránky[editovat]