Náš poklad/Pasol Janko tri voly

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Údaje o textu
Titulek: Pasol Janko tri voly
Autor:
Zdroj:
Licence: PD traditional
Související:

\transpose f es \relative f' {
 \key f \major
 \time 4/4
 \mark "Moderato."
 \autoBeamOff
 R1*2 \bar "||"
  f8 c f g a c g r16 a f2 f8 r r4
  c'8 g c d e g d r16 e c2 c8 r r4
  f8 f e d c f c4 d8 d c bes a g f4
  f8 c f g a c g r16 a f2 f8 r r4
  \bar "|."
 }
\addlyrics{
 Pa -- sol Jan -- ko tri vo -- ly u há -- ja,
 pa -- sol Jan -- ko tri vo -- ly u há -- ja,
 pa -- sol Jan -- ko tri vo -- ly
 na ze -- le -- nej ja -- te -- ly,
 na ze -- le -- nej ja -- te -- ly,
 u há -- ja.
 }
\addlyrics{
 Při -- šli naň ho haj -- ní -- ci, u há -- ja,
 při -- šli naň ho haj -- ní -- ci, u há -- ja,
 při -- šli naň ho haj -- ní -- ci,
 ti u -- her -- ští zboj -- ní -- ci,
 ti u -- her -- ští zboj -- ní -- ci, u há -- ja.
 }
\addlyrics{
 Le -- ží Ja -- no za -- bi -- tý, u há -- ja,
 le -- ží Ja -- no za -- bi -- tý, u há -- ja,
 le -- ží Ja -- no za -- bi -- tý,
 roz -- ma -- ri -- nou pri -- kry -- tý,
 roz -- ma -- ri -- nou pri -- kry -- tý, u há -- ja.
 }