Náš poklad

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Náš poklad
Podtitulek: 270 národních písní pro zpěv a klavír
Autor: Ferdinand Sládek
Krátký popis: sbírka písní
Zdroj:
Licence: PD old 70
Náš poklad

270 národních písní

Z písní bechyňských, blaťáckých, chodských, libických, řečických, slovenských, trocnovských, z MalátovaPokladu“ aj.

Zpěv a klavír

I. díl[editovat]

 1. Aby nás pán Bůh miloval
 2. Adámku náš!
 3. Ach, dolina, dolina
 4. Ach, není tu, není
 5. Ach, prší, prší rosička
 6. Ach, synku!
 7. A já sám
 8. A já vždycky
 9. Andulko, huběnko!
 10. Andulko, mé dítě
 11. Andulko šafářova
 12. Anička, dušička
 13. Anička mlynárova
 14. Aničko šafářovic!
 15. Aničko, dzěvečko!
 16. Ani vy to sobě, rodičové moji
 17. Až já pojedu přes ten les
 18. Boly časy, boly
 19. Což se mně, má milá, hezká zdáš
 20. Což ten jetelíček
 21. Čekala jsem
 22. Červená růžičko, rozvíjej se
 23. Či’s něbyl doma?
 24. Čí to husičky na tej vodě?
 25. Dej nám pán Bůh zdraví!
 26. Dívča, dívča
 27. Dobrú noc, má milá!
 28. Hajej, můj andílku
 29. Hájku
 30. Hej, Slované
 31. Holka modrooká!
 32. Hory doly
 33. Hrály dudy u Pobudy
 34. Chodila po včelínku
 35. Chodil jsem mnoho let
 36. Já jsem mistr
 37. Já jsem si vyvolil za ochranku
 38. Já jsem z Kutny Hory
 39. Já mám holubičku
 40. Já nechci žádného
 41. Jedna hodina s půlnoci byla
 42. Jel sedlák vorati
 43. Jeníčku, bloudíš
 44. Jenom ty mně, má panenko, pověz
 45. Ještě já se podívám
 46. Ještě mě v kolíbce kolíbali
 47. Jetelíčku, jeteli!
 48. Jetelíčku náš!
 49. Kde domov můj?
 50. Kde pak jsi, má milá, tak záhy chodila?
 51. Kdo jste boží bojovníci
 52. Kdybych já se nebál
 53. Kdybych já věděl, kerý deň umřu
 54. Kdyby mně to pán Bůh dal
 55. Kdyby moja milá samy pentle byla
 56. Kdyby se tatínek nevadil
 57. Kdybys měla, má panenko, sto ovec
 58. Když jsem já šel od mé milé
 59. Když jsem já k vám chodívával
 60. Když jsem plela len
 61. Když se ten ovísek vymetával
 62. Když tě vidím má panenko
 63. Kolíne
 64. Konvalinka roste pěkně zelená
 65. Koulelo se, koulelo
 66. Koupím já si koně
 67. Kudi, kudy, kudy cestička
 68. Lesti ťa, synečku, hlava bolí
 69. Letěl, letěl kraholíček
 70. Liboce sa, liboce
 71. Lúčka zelená
 72. Má milá slouží za vodou
 73. Měl jsem hezkou milou
 74. Měj mě, Jeníčku, měj mě rád!
 75. Měla jsem chlapce
 76. Měsíček svítí
 77. Mí zlatí rodiče
 78. Mně se, mně se…
 79. Moravo, Moravo
 80. Nad Tatrů
 81. Náš táta mne nutí
 82. Na to rozlóčení
 83. Nejsi, nejsi, jak jsi se dělala
 84. Nešťastný šafářův dvoreček
 85. Nevdávej se, má panenko!
 86. Neviděli jste tu mé panenky?
 87. Nic nedbám
 88. Nitra milá, Nitra!
 89. Okolo Libice
 90. Okolo Třeboně
 91. Otče, otče, otče, otče náš
 92. Ó Velvary!
 93. Pane Bože nebeskej
 94. Pásla ovčičky v zeleném háječku
 95. Poděbradská brána
 96. Pode mlejnem
 97. Pod dubem, za dubem
 98. Pod našima okny teče vodička
 99. Pod tým naším okenečkom
 100. Pořád se mne naši ptají
 101. Prídi, Janík premilený!
 102. Prídi ty, šuhajko!
 103. Proto jsem si kanafasku koupila
 104. Proč, kalino, v struze stojíš?
 105. Prší, prší, len sa leje
 106. Přeletěla łaštověnka
 107. Přišla je mi včera z rána
 108. Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku!
 109. Rajneráček
 110. Sadila, sadila
 111. Sedlák, sedlák
 112. Sila čočku
 113. Sivá holubičko
 114. Spadla mi šablička
 115. Spievaj si, slávičku!
 116. Šila košiličku
 117. Šla panenka pro vodu
 118. Tamhle chaloupka
 119. Teče voda
 120. Těšme se blahou nadějí
 121. Tluču, tluču
 122. To jsou dudy
 123. Travička zelená
 124. Ty bechyňský zvony
 125. Umrem, umrem
 126. U našich stájů
 127. U okýnka stával jsem
 128. U panského dvora
 129. U těch našich dvířek
 130. Už mně koně vyvádějí
 131. Už mou milou do kostela vedou
 132. Už mou milou na oddavky vedou
 133. Už vás opouštím
 134. Vdejte mě, matičko
 135. Vím já lučinu
 136. Voči, černé voči
 137. Voděnka studená jako led
 138. Vrať mi, milá, vrať mi ten dar
 139. Vychází sluníčko
 140. Vyletěla holuběnka ze skály
 141. Vy pantličky
 142. Vysvítla mi hvězdička
 143. Vyšla hvězda jasná
 144. Vždycky mně matička říkávala
 145. Zahučaly hory
 146. Zakukala žežulička
 147. Zda-li nám, panenky, povíte?
 148. Zdálo se mi, zdálo
 149. Zdálo se mně
 150. Zelení hájové

II. díl[editovat]

 1. Ach, dybych já byla tú bílú holubičkú
 2. Ach, holka, holka!
 3. Aj, hory, hory
 4. Išla Marina
 5. Ani vy to sobě, rodičové moji
 6. Bejvávalo, bejvávalo
 7. Běžela ovečka
 8. Bratří, bratří!
 9. Bývali Čechové statní jonáci
 10. Co je ti?
 11. Což ten slavíček
 12. Červená růžičko
 13. Čie sú to kone?
 14. Čí jsou to koníčky
 15. Hej, Slované!
 16. Dlouho, můj Jeníčku
 17. Dolina, dolina (Moravská)
 18. Dolina, dolina (Slovenská)
 19. Hajho, husy, ze pšenice
 20. Honzíčka mám ráda
 21. Hop, hej! cibuláři
 22. Horo, horo vysoká jsi!
 23. Hořela lípa, hořela
 24. Chovejte mě má matičko!
 25. Chytili jsme lososa
 26. Já bych šel za milou
 27. Já do lesa nepojedu
 28. Já mám chaloupku
 29. Já mám koně, vrany koně
 30. Já mám mou panenku v Roudnici
 31. Jede mladík
 32. Jináč není v posvícení
 33. Jsou, jsou na potoce ráčata
 34. Kde je sládek
 35. Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku
 36. Pasol Janko tri voly
 37. Boleraz
 38. Když jsem já ty koně pásal
 39. Když jsem nebyl doma
 40. Když jsem šel okolo vrat
 41. Když jsem šel cestičkou
 42. Kováři
 43. Křepelenka křepelala
 44. Kukulienka, kdze si bola?
 45. Kukulienka kuká
 46. Kylisaří za vodou
 47. Líto je mně, můj tatíčku!
 48. Loučení, loučení!
 49. Majerán, majerán
 50. Má milá, má milá, černé oči máte
 51. Mám já pole
 52. Mám šedivou hlavu
 53. Mariška! nepolievaj chodníčky!
 54. Má zlatá Mařenko
 55. Pěknej obrázek mám
 56. Měla jsem holoubka
 57. Moje panenka na mě se hněvá
 58. Muzikanti, co děláte?
 59. Nad Berounkou pod Tetínem
 60. Na tom našem dvoře
 61. Na tom pražském mostě
 62. Láska, Bože, láska
 63. Na tý louce zelený
 64. Na vojnu nepůjdu
 65. Nechci, nebudu k vám chodívat
 66. Nechoď tam!
 67. Nepudu domů
 68. Nestůjte mládenci pod okny
 69. Nevybírej
 70. Oliva, oliva
 71. O řebíčku zahradnický
 72. Ovčáci!
 73. Petrovický zámek
 74. Petře, Pavle!
 75. Píme pivo s bobkem!
 76. Písně dcery ducha mého
 77. Počkej, povím
 78. Pred vaší je zahrádečka
 79. Pri Prešporku na Dunaji
 80. Proč bychom veseli nebyli?
 81. Okolo Frýdku cestička
 82. Proč si k nám nepryšeu?
 83. Pršívalo, jen se lilo
 84. Sil jsem proso
 85. Slovan jsem
 86. Slyšel jsem
 87. Strejček Nimra
 88. Sviť měsíčku, polehoučku!
 89. Šla panenka k zpovídání
 90. Moravo, Moravo
 91. Takú som si frajerôčku
 92. Tatíčku starej náš!
 93. Tážete se, proč jsem Slovan?
 94. Ten dráchovskej kostelíček
 95. Těš se, má panenko!
 96. Těžko je mi
 97. Trávo, trávo!
 98. U našeho jazera
 99. Zelení hájové
 100. Už se fašang kráci
 101. Včera neděle byla
 102. Včera se mně něco zdálo
 103. V dobrém jsme se sešli
 104. Veleť, vtáčko, veleť
 105. Vím ja hruščičku jednu
 106. Vlaštovička lítá
 107. V Nevolickém oudolí
 108. Vstávej, má Andulko
 109. Vodu, vodu
 110. Však nám tak nebude
 111. Všeci povídajú
 112. Vy hvězdičky
 113. V tom našem sádečku
 114. Zadudej, dudáčku
 115. Za háj
 116. Zahrejte mně, muzikanti!
 117. Zakukala zezulenka
 118. Zasviť mi, ty slunko zlaté
 119. Zazpívej, slavíčku, vesele!
 120. Žežulinka kuká