Modlitby pro všední dny a svátky/Modlitba za zesnulé (הזכרת נשמות)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba za zesnulé[1] (הזכרת נשמות‎)
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Otče v nebesích! Pane života! V ruce Tvé jest život náš. Ty vdechuješ dech ve schránku člověka, aby živým byla tvorem, a opět jej odnímáš, když cíl pomíjejitelnosti přiblížil se smrtelníku, aby pak na dále trval na výšinách nebeských v ochraně Tvé. Člověka pobyt na zemi je pomíjejícím jako stín, jenž při západu slunce mizí a zaniká. Protož člověk nechť po dobu krátké své pouti pozemské pamětliv je pomijicnosti a hledí nastřádat pokladů, jež nepropadají prachu, jež přečkají tělo lidské: poklady ctnosti a šlechetných skutků, jež podobny jsouce duši, z níž pocházejí, pomijicné dočasnosti nenáležejí, nižádnému zničení nejsou podrobeny, nýbrž věčně vzrůstajíce tvoří ovoce života.

Též drahých příbuzných a přátel v lásce vzpomínati máme a pamětlivi toho býti, jak milými nám byli, za spásu duše jejich k Bohu modliti se, aby je ochraňoval a spásu jim udělil a my abychom opětnému spojení s nimi hleděli vstříc s klidnou a pokojnou myslí. Tvá spravedlnost nevyzpytatelná i mně odňala drahou osobu a vzpomínka na tuto ztrátu nenahraditelnou plní smutné mé srdce bolestí a trpkostí. Promiň, o Pane, že cit lidský mé oči k slzám nutí, vždyť pocit duše před láskou Tvou není hříchem.

Již zhynuli mně milí moji? Nikoliv, nezhynuli mně, odebrali se v Tvé věčné království nebeské. Proč tedy truchlím? Vždyť opět shledám se s nimi, shledám se s nimi tam, kde není smrti ani odloučenosti více.

Modlím se za spásu duše

svého drahého zesnulého otce své drahé zesnulé matky

a příbuzných svých, jakož i za spásu duše svých bližních; přijmi je s otcovskou láskou na výšinách nebeských, nevzpomínej poklesků jejich, ale pomni, že byli tvorové Tvých rukou. Uveď je v světlo, přijmi je v blaženost svou a popřej jim, by v lesku pravé ctnosti Tvou vznešenou tvář zřeli a probouzejíce se potěšili se slastným pohledem na Tvou velebnost. Amen.

  1. a b Modlí se v poslední den pasah (פסח‎), v druhý den slavnosti týdnů (שבועות‎) v den smíření (יום כפור‎) a v předposlední den slavnosti podzelené (שמיני עצרת‎).