Modlitby pro všední dny a svátky/Modlitba mladé dívky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba mladé dívky
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Otče na nebi, jehož chválu duchové nejvznešenější vysloviti nedovedou, jehož slávu sborové andělští nejsou s to vynachválit, v dětinné zbožnosti odvažuji se Tobě se přiblížiti, Tobě modlitbu svou upřímně ze srdce pronésti. Láska má k Tobě, Bože dobrotivý v této chvíli zbožnosti překonává i bázeň mou a mou ostýchavost, neboť v Tebe spoléhám. Tys uznal mne hodnou, Pane můj, abys mne milostí svou ochraňoval a ošetřoval, v každý den a v každou chvíli projevuješ mi známky své otcovské shovívavosti, udílíš mi zdraví a veselou mysl, opatruješ v srdci mém rozkvět lásky, abych milovaným svým rodičům namáhání a ošetřování splácela vděčností a poslušností. Děkuji Ti, Otče nebeský, za všecka tato dobrodiní, jež udílíš mi, ač jich nezasluhuji. Neodnímej mi i na dále podporu svou a učiň, abych den co den hodnější byla, dobrodiní Tvá přijímat. Popřej, abych se zalíbila Tobě a všem lidem dobrým a spravedlivým, vyslyš modlitbu mou a požehnej mi svým mírem. Amen.