Modlitby pro všední dny a svátky/Modlitba o radostné slavnosti udílení zákona (שמחת תורה)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba o radostné slavnosti udílení zákona (שמחת תורה‎)
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
Související články ve Wikipedii:
Simchat Tóra
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Otče nebeský! Ty stvořil jsi člověka pro svízele života a přislíbil mu, že překonav je navrátí se k světlu, k nebeské blaženosti. Jako temné chvíle života často světlem radosti bývají vyjasňovány, tak jest radost i světlým mostem, jež z temnoty pozemské v nebe uvádí. Radost zůstala nám, by povznesla nás k Bohu. Jak občerstvuje a povznáší radostný pocit po započatém šlechetném skutku, jak oživuje radost člověka po přestálém zápasu s vášní, jež strhla by lidské srdce v prach. Takováto radost jest nám dnes poskytnuta, dnes jest veselý, slavnostní den, kdy pročítání svaté tóry končíme a její svatá slova znova pročítati počínáme.

Tento den budiž nám dnem svátosti a zbožnosti, buďme tedy pamětlivi toho, že Tvé učení svaté jest nejskvostnějším klenotem, jenž udělil jsi lidstvu Móšem, tvým věrným služebníkem. Kéž účastni jsme spasného světla, jež z této svaté knihy září; uděl nám, Pane světla, důvtip a schopnost, abychom poznávali Tvá svatá přikázání a jejich pravý význam ocenili a v skutek uváděli. Nedej, o Pane, zaniknouti v mysli naší úmyslu, dle vůle Tvé žíti ctnostně a bez pohany a polepšiti se, pak budeme s to, slaviti s čistým potěšením slavnost radosti z uděleného zákona, neboť pak stane se Tvé slovo svaté životem duší, vzpřímí nás a povznese, že dospějeme k poznání a rozeznáme dobré od zlého. Amen.