Přeskočit na obsah

Lešetínský kovář

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Lešetínský kovář
Autor: Svatopluk Čech
Zdroj: ČECH, Svatopluk. Lešetínský kovář a menší básně. 4. vyd. V Praze : F. Topič. (Sebrané spisy Svatopluka Čecha; sv. díl 2). Dostupné online.  
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Dílo ve Wikipedii: Lešetínský kovář

LEŠETÍNSKÝ KOVÁŘ vyšel roku 1883 v „Poetických Besedách“ a byl za krátko konfiskován. Za změněných poměrů podávám jej v Sebraných spisech — ale přece bylo potřebí některých změn, které však nezasahují ve vlastní osnovu básně. Pozměnilť jsem v II. oddíle první dva řádky 13. odstavce a poslední čtyři řádky 15. odstavce; v III. oddíle vynechány jsou dva řádky (20. a 21.) druhé odpovědi kovářovy; v VIII. oddíle vynechal jsem dva řádky na konci 3. odstavce a po několika řádcích na místech označených ležatými čárkami v odstavcích 4., 5. a 6., v kterýchžto odstavcích jsem též ve 4 řádcích provedl nepatrné záměny slov; ve XII. oddíle vynechána je sloka na místě vyznačeném ležatými čárkami; a konečně v XVI. oddíle pozměnil jsem první čtyři řádky posledního odstavce.

S. Č.