Diskuse k nápovědě:Odkazy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Odkazy na cs.wiki[editovat]

Když se dívám na Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou (což se tedy musí rychle přejmenovat), tak mne napadá, že v textech/dokumentech by se na patřičná hesla v cs.wiki nemělo odkazovat děláním linků v textu samotném, ale jinak, např. poznámkami atd. Důvod: program očividně nezkoumá, zda ono heslo na server české Wikipedie existuje či ne (viz zcela dole, podpisy signatářů), takže všechny takové odkazy jsou modré, a tím pádem trochu zavádějící - když si na ně kliknu, tak nic nenajdu... -jkb- 13:09, 22. 6. 2006 (UTC)

Rozlišování poznámek[editovat]

Poté co kolega Milda dnes (01.10.2006) do některých textů Starých pověstí dodal autorovy poznámky, zdá se mi nutné prodiskutovat, jak s tím budeme zacházet. První návrh je zde na stránce nápovědy. Volil jsem toto řešení jako návrh i proto, že poznámky pomocí kódu <ref> se dají umístit (současně) vždy jen na konci, zatím u některých např. juristických textů se nacházejí roztroušeny přímo pod umístěnou poznámkou v textu. Pro redakční poznámky pak existuje šablona {{References}} (viz např. První slovanská legenda o knížeti Václavu). Zde by ale bylo nutno asi použít kódu <sup>. Ovšem není mi jasné, o jaké poznámky se v případech Starých pověstí jedná: jsou to poznámky autora, jsou to poznámky nakladatelství, jsou ty poznámky ve všech vydáních či jen v některých. V prvním případě (poznámka autora, ve všech vydáních) bych ty poznámky umístil jako takové, nejspíš pomocí sup pro číslo a jejich vypsáním na konci; jinak by bylo možná vhodné, udělat z roho redakční poznámky Wikisource, kde by se jako první nacházelo něco jako upozornění, že se jedná o poznámky, které se vyskytovaly... ... ... Již přemýšlím, že onu šablonu References poopravím o možnost takového textu. Takže, co s tím? -jkb- 17:06, 1. 10. 2006 (UTC)

Přiznávám, že tuto stránku jsem nečetl; nápovědu, jak vkládat poznámky, jsem hledal na cs.wiki. Pokud jde konkrétně o poznámky ve Starých pověstech českých, například zde, mám za to, že jsou to autentické autorovy poznámky (vyskytují se ve více různých vydáních a delší poznámky odpovídají Jiráskovu jazyku), jsou umístěny průběžně v textu, zatímco nakladatelské poznámky jsou až souhrnně na konci knihy (ty jsem vzhledem k možné autorskoprávní ochraně nevkládal).
Je mi jedno, jakou metodikou budou původní autorovy poznámky do zdejších textů vkládány, a přizpůsobím se, ale zde uvedená varianta se <sup> a ručním vložením poznámky na místo totožné s původním dokumentem není vždy použitelná (poznámky bývají u spodního okraje stránky, kde často dochází ke zlomu uvnitř odstavce – toho zde, na rozdíl například od LaTeXu, nedosáhneme) a zbytečně by nabourávala tok textu. Pokud nedojde ve jednom dokumentu k současnému výskytu autorských a nakladatelských nebo redakčních poznámek, navrhuji používat vkládání pomocí <ref>text poznámky</ref> a před <references/> explicitně uvést, že se jedná o původní autorské poznámky. Má to tu výhodu, že kliknu a jsem dole na poznámce, kliknu znovu a jsem zpět v textu. Případně vytvořit nebo upravit šablonu, která nadpisek a značku <references/> vloží jednotným stylem, což asi -jkb- (pokud jsem ho pochopil správně) navrhuje.
Jak to řeší jiné jazykové verze Wikisource? --Milda 17:54, 1. 10. 2006 (UTC)

Jaké poznámky jsou od Jiráska samotného či jaké ne - posoudit nemohu; vyjděmež tedy z toho že jsou jeho. Přesto bych již zavčas chtěl nějaký mechanismus druhého poznámkového aparátu, který by fungoval (když se to odloží, vznikne chaos). Použít lze alternativně modifikovaných šablon z dřívějška, které se najdou snad ještě i na cs.wiki ({{ref}}, {{pozn}}). Mají ale nevýhody: buď se musí složitě formatovat, nejsou číslovány aoutomaticky, a text poznámek se nachází ne v textu (tedy i v kontextu), ale až na konci. Podívám se ještě, zda někde nenajdu něco jiného, ovšem když to nemá ani de.source, tak to asi nebude. Proto přemýšlím že vývojářům navrhnu zřízení druhého poznámkového mechanismu. Na přechodnou dobu si vymýšlím alternativní řešení a ozvu se. -jkb- 10:09, 2. 10. 2006 (UTC) - - - P.S. O softwarovou změnu požádáno (viz Bug 7465) -jkb- 10:49, 2. 10. 2006 (UTC)


Bug 7465/Bug 6271 vyřešen (možnost užití pojmenovaných skupin), -jkb- 09:23, 22. 3. 2008 (UTC)

Funkcionalita bugu[editovat]

Je škoda že to přišlo tak pozdě, je tu už moc stránek kde to je. Tedy, jak vyzkoušeno na pískovišti, lze použít jak skupinou označené poznámky tak i neoznačovat; Lze to pak odděleně vyhodit syntaxí s nebo bez skupiny, přičemž je možno syntaxi zabudovat do šablony (jako je momentálně {{References}}). Co ale v popisech budgu, které jsem viděl, nestálo, je to, že (jak jsem žádal někde v bugu 7466, se paměť nyní vyprazdňuje, takže tento systém poznámek je možno použít i pro poznámky pro jednotlivé oddíly/sekce/tabulky/boxy a tyto pak v té sekci nechat vyhodit (dosud se všechny reference obevili po opětovném vyvolání později).
Otázka je jak co nejefektivněji rozlišovat na našich stránkách původní poznámky originálu a naše redakční poznámky. Označit redakční poznámky skupinou ref a původní nechat bez skupiny nejde, muselo by se vše předělat a je toho hodně. Nechat to tak jak je a označovat v budoucnu poznámky z originálu skupinou je myslitelné, ale to by právě asi rušilo (v textu se označení skupiny objevuje; skupina označená jen mezerou nejde; skupina označená tečkou jde, ale v textu se to rozlézá do šířky). Třetí možnost je dělat to podle toho, čímž vznikne binec, čtvrtá pak je používat pro originální poznámky systém de.source, kde lze pak skutečně nejen užívat čísel ale i třeba písmen nebo 2, 2a atd., což někdy je nutné vzhledem k takovému číslování v originále (je to trochu zautomatizovaný ošablonizovaný manuelní proces). -jkb- 15:11, 22. 3. 2008 (UTC)

Myslím, že takový problém to zase nebude. Nabízí se následující řešení:
 1. Původní poznámky v textu bude určitě vhodné nechat stejně jako dosud, tedy refy s prostým automatickým číslováním (tuto malou odlišnost oproti hvězdičkám nebo křížkům v původním dokumentu si můžeme dovolit, protože smysl původního dokumentu tím neměníne) a bez skupiny.
 2. Tam, kde jsou pouze naše redakční poznámky a žádné původní, můžeme i nemusíme přejít na pojmenovanou skupinu, respektive dá se na pojmenovanou skupinu pro redakční poznámky přejít kdykoliv v budoucnu, a to dokonce roboticky.
 3. Tam, kde se na jedné stránce kombinují původní i redakční poznámky, řešit původní poznámky jako refy bez skupiny, redakční poznámky jako refy se skupinou.
 4. Pro případy 2 a 3 bude stačit doplnit stávající šablonu {{References}} o nepovinný parametr např. typ, podle jehož přítomnosti bude šablonou do kódu stránky vloženo <references /> nebo <references group="{{{typ}}}" />, tedy volání šablony bude vypadat např. {{References|typ=red}}. (Dokonce to může být natolik sofistikované, že podle hodnoty parametru se automaticky vloží nadpis Redakční poznámky, Vydavatelské poznámky nebo jiný, a též vhodně nastyluje.)
--Milda 16:27, 22. 3. 2008 (UTC)

Nehrnout se do předělávání bude asi tedy to nejlepší. Jednotlive k bodům:

 1. více méně ano s tím, že bych se snad přeci jen časem podíval na ten systém de.source kde ty znaky pro poznámky jsou volitelné – funguje jim to lépe než dělat vše ručně pomocí <sup></sup> ap. To nespěchá, ale na několika stránkách, třeba u pozměňovaných zákonů, jsem si všiml, že hodně poznámek později vložených má písmenka, jiné zase scházejí, přečíslovat se to u zákonů pak ale nedá a musí zůstat tak jako je ve Sborníku. To se týká ale jen několika málo stránek se zcela ručně vytvořeným poznámkovým aparátem; ovšem, viz i bod 4, protože by to tak jako tak znamenalo že v případech pouze poznámek původních se bude stejně něco muset změnit, tak by zde, pokud se jedná o původní poznámky pročíslované, změnila i šablona References (která tam momentálně zřejmě není, jde ale o celkem ne hodně případů)
 2. ano.
 3. to jsem měl na mysli, bude pak lepší dát redakční poznámky do nějaké skupiny, nejlépe pak jednotně používané, něco jako group=red, group=WS a tak
 4. vycházím z toho, že budou snad lepší dvě šablony na vyhození poznámek: stávající pro redakční, která je graficky jasně odlišena od textu (změnky jsou myslitelné+, ale pro původní poznamky pak jinou šablonu, kde bude naformatováno nanejvýš zmenšené písmo, jinak žádné grafické odlišení od textu (ke kterému to patří), snad jen možnost volit název a sice dle originálu (Poznámky pod čarou, Prameny, Poznámky atp prostě tak jak to je v originále); také si jaksi myslím, že tyto sekce (a sice obě) jako ==sekce značeny== by být neměly tedy že se vůbec nedostanou do obsahu, je-li na stránce vůbec už nějaký (a když, tak snad jen poznámky z originálu, ne poznámky WS); Němci to řeší, je-li nadpisů třeba více, jednoduše ztučněním, viz Das Hotel New Hampshire#Einzelnachweise und Anmerkungen, mně se ale zdá že Tvůj návrh řešit to pomocí vložení typů je lepší

Na okraj: pár poznámek bylo uděláno na w:de:Hilfe:Einzelnachweise (hl. v sekci Befehle für Einzelnachweise), je tam i hodně interwiki, ovšem na en.wiki a p. si s tím pokud jsem viděl práci ještě nedali. -jkb- 11:15, 24. 3. 2008 (UTC)

Odkazy na Wikipedii[editovat]

Mimo onen malý problém s odkazy v boxu (viz Wikisource:U pramene/Archiv 2#Mladý Hermes a Hermés: odkazy) bych rád nějak ještě jednou probral otázku odkazů vůbec, a sice odkazy v textu, které, jak prozatím stojí jako doporučení (zde na hl. stránce), by být neměly. Když jsem to psal, tak jsem se řídil de.source a en.source, navíc to zastávám sám. Argumenty jsou asi tak:

 • v původním textu to není, tedy otázka autentičnosti
 • WS není encyklopedie, která má to i ono vysvětlit, je to sbírka textů
 • odkazy ruší, zejm. v tom smyslu, že lákají čtenáře skočit jinam (dokonce i na jiný projekt), aniž by dočetl zde
 • kdo má zájem, najde si povětšinou link na nějaký článek na cs.wiki a tam se může v klikání na linky vyřádit
 • nedělat ze čtenáře blbce a vysvětlovat mu, co je smlouva, zákon, básnička ap.

To si myslím více méně dodnes. Na en.source to již několikrát mezitím dál diskutovali (s argumentem: využijme elektronických možností), naposledy zde, vcelku rozporně, ale při té příležitosti jsem si tam všiml jedné poznámky ([1], a vzpomněl si na podobnou diskusi na cs.wiki): BirgitteSB tvrdí že má v monobooku skript na schování odkazů, a na cs.wiki kdysi proběhla debata o šabloně cizojazyčně, která by produkovala něco jako bublinu. I když bych nebyl stoprocentně nadšen, tak by to bylo možné řešení namísto dosud praktikovaných redakčních poznámek, to za předpokladu, že by se neužívalo extenzívně ale jen skutečně v případě nutnosti. Také mi zatím není jasné, zda by praktické použití takového triku bylo či nebylo náročnější pro editory. -jkb- 22. 7. 2008, 10:32 (UTC)[odpovědět]

Protože výjimka potvrzuje pravidlo, navrhuji, aby odkazy na jiné knihy (Např. Tak Homer Odys. III. 71. a IX. 252., Jinak Herodot I. 171., Dále viz II. II. 683. a d., IX. 395., XVI. 595. apod.) byly linkovány z praktických důvodů přímo v původním textu, a ne postranně, pokoutně v příslušném infoboxu. (Zvláště pokud se jedná o poznámku, a ne integrální součást hlavního textu.) Námitku autentičnosti odmítám jako za nepříliš opodstatněnou a přesvědčivou, pokud se zde narušuje původní paginace (z důvodů iw atd.), z praktických důvodů slučuje poznámkový aparát umístěný na konci knihy s hlavním textem. (Viz např.: Ilias/Zpěv první), "trhají se" původní knihy na jednotlivé kompotenty (z důvodů autorskoprávních a z důvodu neexistence vhodné šablony Posloupnost Viz např.: Poesie francouzská nové doby). Nedělejme z čtenářů blbce. V drtivé většině případů je evidentní, že původní text nebyl publikován elektronicky, takže je jasné, že tyto odkazy v původním textu být nemohou.
Pokud s tímto postupem bude vysloven souhlas, respektive pokud s ním nebude vysloven nesouhlas, začal bych s realizací výše navrhnutého postupu u Sepsání války peloponnesské. Již nyní jsem si však vědom problému, který lze jistě nějak technicky řešit, ale já netuším jak. Když například Desolda například zde Sepsání války peloponnesské/10. odkazuje na příslušný verš Iliady (Il. II. 719. a d.), jak mám docílit, aby se stránka po náležitém prolinkování otevřela u příslušného verše a nikoliv úplně nahoře u nadpisu jako obvykle? Za praktickou radu (nejlépe s praktickou ukázkou) předem děkuji. --Čočkin 22. 4. 2010, 20:47 (UTC)[odpovědět]
Několikrát jsem to taky již použil a vesměs se jednalo právě o odkazy z poznámek, viz např. Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého/§. XII.#cite_note-18 (tam to jsou odkazy mezi poznámkami v jedné stránce nebo mezi poznámkami v různých podstránkách téže stránky). Zrovna u odkazů na Iliadu to technicky problém není, on má v souladu s použitým zdrojem očíslovaný každý pátý verš, takže alespoň přibližně se dá skočit už teď na verš 715. --Milda 22. 4. 2010, 21:10 (UTC)[odpovědět]