Wikizdroje:Wikiprojekt Bible

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Název projektu
Wikiprojekt Bible
Založeno
Obnoveno
Cíl projektu
Tento projekt by měl koordinovat zveřejnění různých vydání Bible, zejména pak:
 • jaká vydání by na Wikizdroje patřila,
 • jak tato vydání od sebe odlišit,
 • jak je kategorizovat a opatřit šablonami
 • a další.
Účastníci

Stav říjen 2007[editovat]

Koncem února 2007 tu kolega SPCV započal se zveřejněním kralické Bible, viz Bible kralická. V říjnu nabídl kolega (zatím) 217.145.195.183 další bibli - viz Diskuse k Wikizdrojům:Wikiprojekt Bible#Vydání 1766. Tím nastává situace, kdy je nutno poněkud koordinovat. Více verzí Bible na Wikizdrojích je přirozeně v pořádku, pokud se skutečně jedná o různé verze tedy překlady (šlo by pak o studijní vydání ap.).

Současný stav je ovšem ten, že heslo Bible odkazuje na Bible kralická, což by muselo být změněno, celá kategorizace kralické bible by musela být změněna (to je úloha pro bota, no problem), a také i {{Biblickýobsah}} pak nesouhlasí. Dále nutno diskutovat i úpravu obsahové stránky ap.

Stav říjen 2018[editovat]

Od založení wikiprojektu se leccos změnilo, přibyly nějaké texty a nástroje. Výše zmíněná potřeba koordinace sice není tolik palčivá s ohledem na nízkou aktivitu editorů v této oblasti, přesto latentně existuje a má-li se někdy v rozvíjení biblistiky na Wikizdrojích pokračovat, byl by připravený organizační rámec velmi prospěšný.

V použitelném stavu jsou texty Bible kralické. Vložen je celý text (bez deuterokanonických a apokryfních knih). Chybí však provázání s konkrétním vydáním a tím i možnost systematické korektury textů. Dále chybí veškeré připojené poznámky a anotace kapitol. Naproti tomu jsou jednotlivé verše opatřeny kotvami a jsou odkazovány pomocí citačních šablon z jiných projektů (zejména z Wikipedie).

U několika dalších biblí jsou zde vloženy jednotlivé knihy a u dvou jsou připraveny indexové stránky pro zpracování pomocí rozšíření Proofread.

V posledních měsících dochází na Wikizdrojích k rušení tematické kategorizace; bible a biblistiky se tento krok zatím nedotknul, nicméně zdá se, že s ní nelze do budoucna počítat; navíc i tematická kategorizace v současném stavu trpí řadou nedostatků; tak jako tak se jeví jako žádoucí zmapovat kromě biblí i stav textů tematicky se vztahujících k bibli a zapracovat na nástrojích k jejich dohledání a vzájemnému provázání.


Přehledy[editovat]

Seznam biblí
Přehled biblí, které jsou zpracovávány nebo jejichž zpracování přichází v úvahu. Přehled jednotlivých knih bible a jejich pojmenování a stavu zpracování v jednotlivých vydáních.
Seznam literatury
Přehled biblistické a ohlasové literatury.
Seznam encyklopedických hesel
Přehled encyklopedických hesel, především v OSN.
Seznam biblistů
Přehled biblistů.

Nástroje[editovat]

 • Extenze proofread pro snadnější převod a korekturu naskenované předlohy
 • Wikidata
 • Interwiki
 • Transkluze umožňující vytvářet různá uspořádání z jednoho zdrojového textu

Šablony a moduly[editovat]

Úkoly[editovat]

 • Revize „úvodní“ stránky Bible; případně vytvoření portálu.
 • Vytvořit standarty pro pojmenování stránek (názvy jednotlivých vydání, jednotlivých knih).
 • Upgrade šablony pro reference (Šablona:Citát bible), rozšíření funkčnosti na další vydání, rožšíření formátovacích možností.
 • Struktura stránek a podstránek biblí, zejména komentovaných.
 • Postupy pro proofread.
 • Doporučení pro formátování a značkování biblických textů; revize šablony {{Verš}}.
 • Vytvoření přehledu biblické a biblistické literatury (odborné, encyklopedické, beletrie) náhradou za rušenou kategorizaci.