Wikizdroje:Informace pro Autority NKP

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka se již neaktualizuje. V květnu a červnu 2020 byly v rámci rozsáhlého projektu k většině autoritních záznamů vytvořeny položky na Wikidatech, které umožňují shromažďování strukturovaných dat bez nutnosti následných manuálních kroků ze strany pracovníků knihovny. Na přelomu června a července byly do Wikidat přepsány všechny zde uvedené chybějící údaje (s výjimkou encyklopedicky i literárně bezvýznamných učitelů z Litomyšle "činných 1897" a několika dalších se špatnými referencemi). Od té doby nemá přidávání dalších informací na tento seznam smysl.

Pokud zjistíte chybějící nebo nepřesná data v autoritních záznamech, zadejte je prosím přímo na Wikidata. Příklad: Hugo Schick = jn20010316177.


Databáze národních autorit, kterou spravuje Národní knihovna ČR, je pro Wikizdroje významným zdrojem informací o datech narození a úmrtí autorů textů. Údaje z této databáze se využívají na autorských stránkách, ale jsou velmi přínosné i při psaní životopisných článků ve Wikipedii, kde často poskytují základní vodítko k hledání podrobnějších informací. Význam Autorit se ještě zvýšil po schválení novely autorského zákona (platné od 07.11.2014), protože „katalog Národní knihovny České republiky“ je tam výslovně uveden jako jeden ze zdrojů pro „důsledné vyhledávání“, kdo je autorem osiřelého díla a zda trvají jeho práva.

Redaktoři Wikizdrojů a Wikipedie při své činnosti občas zjistí důležité informace (zejména datum úmrtí autora), které v autoritní databázi chybí. Cílem této stránky je vytvořit „komunikační kanál“, jehož prostřednictvím by bylo možné tyto údaje vhodným způsobem předávat.

Co sem patří[editovat]

Následující chybějící nebo nesprávné informace o osobě, která už má záznam v databázi autorit, pokud je můžete doložit spolehlivým zdrojem:

 • datum (nebo alespoň rok) narození a úmrtí
 • pseudonym, používaný danou osobností
 • informaci, že je autorem publikace, která je uvedena v katalogu NK ČR bez udání autora nebo s údajem někoho jiného
 • výjimečně i významnou veřejnou aktivitu nebo obor činnosti (Autority nejsou Wikipedie; patří sem jen základní heslovité informace umožňující odlišení od dalších osob téhož jména, a ty jsou téměř vždy OK)

Co sem nepatří[editovat]

 • Údaje o autorech, kteří dosud nejsou do databáze zařazeni a nemají v katalogu SKC žádné dílo.
 • Údaje, které nejsou bezpečně podloženy důvěryhodnými zdroji. Autority jsou úřední databáze a pro dohady a nejasnosti, které by za určitých okolností mohly být přijatelné ve Wikipedii, v nich není místo.
 • Drobná doplnění jinak správných a vcelku dostačujících informací (např. přesné datum nebo místo narození nebo úmrtí pokud už je uveden rok; další aktivity dané osobnosti)
 • Informace o žijících lidech, pokud nejsou zcela bezpečně veřejně známé. (viz např. Autorský zákon, § 7: Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projevu jeho vůle zveřejněno bez udání jména (dílo anonymní), popřípadě pod krycím jménem nebo pod uměleckou značkou (dílo pseudonymní), není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.)

Jak postupovat[editovat]

 • Pokud zjistíte užitečnou informaci splňující výše uvedená kritéria, zadejte ji mezi Aktuální návrhy včetně zdrojů, na které se odvoláváte, vždy na konec seznamu. Sekce je rozdělena na tři části - Duplicity (nejnaléhavější pro konsistenci databáze), Další čeští autoři (ostatní úpravy autorů původem z Čech, kde je NK ČR zdrojem dat pro případné další světové knihovny) a Další zahraniční autoři (jejich údaje se dají zpravidla snadno najít přes Google v zahraničních knihovnách či jiných zdrojích, informace tudíž nejsou z uživatelského hlediska tak hodnotné).
 • Správci jmenných autorit v NK ČR se na tuto stránku občas podívají a vhodné informace využijí. Postupují přitom zpravidla zhora dolů (tj. k zahraničním autorům se dostanou až po vyčerpání všech českých, což by mělo být v souladu s relativní důležitostí). Jakmile uvidíte, že údaje jsou již aktualizované, přesuňte náměty do vyřízených (nejnovější nahoru, bez rozdílu českých a zahraničních) a pak (např. po > 100 záznamech) do archivu.
 • Pokud zjistíte informace ne zcela důvěryhodné, popř. si myslíte, že jste "skoro u cíle" (ale datum stále chybí), zvažte uvedení údajů na stránku pro /Nejisté a neúplné údaje.
 • Na závěr: Záznamy v databázi NK ČR pocházejí z velké části z roku 1998 (hlavně ty "jk..."), jsou tudíž v současné podobě přes 15 let, aniž by jejich případné nedostatky někomu zvlášť vadily. Takže žádný stres a spěch na obou stranách - pokud nějakou užitečnou informaci najdeme, podělme se o ni, ale není důležité, jestli se určitý záznam opraví zítra nebo za půl roku. Všichni máme řadu jiných úkolů, a i pro pracovníky Autorit NKP je doplňování životopisných dat jen malou a neplánovanou částí jejich rozsáhlých a náročných aktivit.

Aktuální návrhy[editovat]

Duplicitní záznamy[editovat]

V této sekci se oznamují případy, kdy má jeden autor dva nebo více nepropojených záznamů v databázi. Jejich oprava je z hlediska NK ČR prioritní. Pokud k takovému autoru zjistíte další chybějící informace, uveďte je zde také. (Pozn.: Autoři žijící po 01.01.1900 mají dle platných pravidel vždy jeden záznam s občanským jménem (je-li známo) a jeden pro každý pseudonym; ty však musí být navzájem propojeny.)


Další čeští autoři[editovat]

Spindler, Joseph, činný 1883-1902 - http://aut.nkp.cz/mzk2010473881
Narozen 17. 1. 1855 v Kolíně, zemřel 15. 12. 1929. Advokát v Praze v letech 1880-1910, zástupce pražského spolku pro udržování škol (Prager Schulerhaltungsverein), autor právních a filosofických textů vydávaných zčásti v Německu. Zdroj: Datum narození a většina životopisných dat: Deutsche Zeitung Bohemia, 17. 1. 1925, roč. 98, č. 15, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22313371 (3. sloupec). Místo narození: Národní archiv, Matrika narozených židovské obce v Kolíně, kn 824, s. 135, http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1095&reproId=40181 . Datum úmrtí: Prager Tagblatt, 19. 12. 1929, roč. 54, č. 296, s. 19, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=19291219&seite=19&zoom=33 (parte; potvrzení viz např. http://www.geni.com/people/Josef-Spindler/6000000026065789577 ). Životopis zmiňuje knihu o F. Nietzschovi, což je zjevně Nietzsches Persönlichkeit und Lehre im Lichte seines "Ecce homo" (online, resp. v katalogu DNB) a příspěvky do Preuß-Jahrbüchern a Kant-Studien (zřejmě např. tento). Zajímavostí je rovněž jeho v Lipsku vydaný spis o potížích německé školy ve Vršovicích (ke stažení). V židovské matrice zemřelých v Kolíně - http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1107&reproId=71628 - není zapsán, místo úmrtí je proto nejisté.
Thum, Bedřich K. (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01132363
Narozen 30. 4. 1845 v Kněževsi u Rakovníka, zemřel 24. 11. 1909 v Praze. Papírník, staročeský novinář a politik, člen sboru obecních starších, vydavatel časopisu Břitva. Zdroj: Datum úmrtí a věk: Národní politika, 1. 12. 1909, roč. 27, č. 331, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6563576 (3. sloupec). Datum narození a úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých TRS Z5 • 1879-1915, s. 254, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=C00FE50854E5438A85FD3B63C4E8C8F0&scan=254 . Potvrzení: SOA Praha, Matrika narozených Kněževes 08, s. 44, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6573/48# (3. zhora). Životopisná data: např. Národní listy, 16. 2. 1892, roč. 32, č. 47, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4587769 (1. sloupec nahoře). Viz též Kuncovu kartotéku.
Skřivan, Vladimír (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01111633
Narozen 6. 11. 1853 v Praze, zemřel 25. 10. 1924. Od r. 1872 učitel, po r. 1887 majitel a ředitel obchodní školy v Praze. Zdroj: Datum úmrtí: Národní listy, 28. 10. 1924, roč. 64, č. 298, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9153878 (3. sloupec zcela dole). Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, soupis pražských domovských příslušníků 1830-1910, list 339 • 1853 • Skřivan, Vladimír, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=FFA00318697011E3BD1240618600A675&scan=1 . Životopisná data: Národní politika, 13. 9. 1906, roč. 24, č. 252, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7302129 (1. sloupec zcela dole). Data odpovídají Kuncově kartotéce.
Borovanský, Ludvík, 19. stol. - http://aut.nkp.cz/jx20081210007
Narozen 8. 8. 1851 v Rabí, zemřel 27. 7. 1918 v Praze (Karlíně). Zdroj: Datum úmrtí: Národní politika, 30. 7. 1918, roč. 36, č. 171, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8701243 , 1. sloupec. Potvrzení a datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých KAR Z7, s. 65, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=C31261CE01E241FABCF2EA5EC35BD691&scan=70 . Potvrzení: SOA Plzeň, Matrika narozených Budětice 08, s. 237, http://www.portafontium.eu/iipimage/30060672/budetice-08_2390-n?x=40&y=245&w=494&h=186
Turinský, M. Fr. (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01140456
Též Moric Turinský. Narozen 31. 10. 1847 v Libochovicích, zemřel 29. 7. 1918 v Praze. Pojišťovnický odborník, tajemník pojišťovny Rakouský Fénix ve Vídni, redaktor Assekuračních listů, filantrop, básník a prozaik, autor životopisu svého otce Františka Turinského. Zdroj: Datum narození a životopisná data: Národní listy, 30. 10. 1907, roč. 47, č. 300, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9224799 (4. sloupec nahoře). Datum úmrtí: Národní politika, 30. 7. 1918, roč. 36, č. 171, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8701243 (1. sloupec). Data + místo narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 267 • 1847 • Turinský, Mauritz, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=714901AF17EC11E48C0840618600A675&scan=1 . Potvrzení: SOA Litoměřice, Matrika narozených N • 1846 - 1853 • 96/12, s. 31, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7440&scan=32#scan32 . Data odpovídají kartotéce J. Kunce. Můžete ho také přiřadit jako vedlejšího původce ke knize Františka Turinského Básnické spisy (SKC), kde na str. 699 a násl. uveřejnil životopis svého otce.
Brabec, Alois, nar. 1872 - http://aut.nkp.cz/jk01012878
Narozen 22. 6. 1872 v Rakovníku, zemřel 26. 1. 1918 v Praze. Zdroj: Datum úmrtí: Národní listy, 28. 1. 1918, roč. 58, č. 22, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6248353 (parte). Datum narození: SOA Praha, Matrika narozených Rakovník 23, s. 14, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11067/16. Viz též pražskou policejní přihlášku, Kuncovu kartotéku a Almanach lékařů, s. 25. - jsou tam nepřesnosti, ale dohromady potvrzují, že jde o jednu osobu.
Štěpánek, Jan, nar. 1848 - http://aut.nkp.cz/jk01131280
Narozen 28. 4. 1848 v Neustupově, zemřel 18. 8. 1924 v Praze. Středoškolský profesor v Praze a Kutné Hoře, první ředitel státní reálky v Příbrami. Zdroj: Národní listy, 19. 8. 1924, roč. 64, č. 229, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9135174 (1. sloupec). Datum narození: SOA Praha, Index narozených Neustupov 25, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9683/96# (2. sloupec na levé straně); vlastní matrika zatím není digitalizována ( http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9677/1 ). Profil odpovídá kartotéce J. Kunce.
Hafenrichter, Laurenz, 19. stol. - http://aut.nkp.cz/jx20110601004
V češtině uváděn jako Vavřinec Hafenrichter. Narozen 19. 11. 1822 v Plesné (Fleissen) u Chebu, zemřel 6. 3. 1898 v Praze. Zdroj: Egerer Zeitung, 12. 3. 1898, roč. 52, č. 21, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28649333 (jen v NK). Česká verze jména + datum úmrtí: Národní politika, 6. 3. 1898, roč. 16, č. 65, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29772652 (zcela vlevo nahoře). Potvrzení data narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Křižovatka 15, s. 71, http://www.portafontium.eu/iipimage/30064662/krizovatka-15_0770-n?x=-31&y=50&w=1020&h=397 (první záznam)
Heintzová, Albína, 19. stol. - http://aut.nkp.cz/jx20100429009
Narozena 1841, zemřela 2. 12. 1865. Zdroj: Datum úmrtí: Die Debatte, 6. 12. 1865, roč. 2, č. 337, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ddb&datum=18651206&seite=2&zoom=33&query=%22Heintz%22&provider=ENP&ref=anno-search (vpravo dole, zvýrazněno). Viz též Národní listy, 5. 12. 1865, roč. 5, č. 274, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6702099 (Úmrtí, prostřední sloupec), které naznačují datum 3. 12. (nicméně 2. 12. je zřejmě správně, viz např. Neue Freie Presse http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=18651206&seite=5&zoom=33&query=%22Heintz%22&provider=ENP&ref=anno-search ). Datum narození: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 153, obraz 41, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=153&folium=41 (pod jejím jménem je podtrženo slovo Schauspielerin)
Spurný, Jan, zemř. ca 1860 - http://aut.nkp.cz/nlk20040158272
Narozen 1790 v Praze, zemřel 27. 1. 1859 tamtéž. Zdroj: Datum úmrtí: Pražské noviny, 30. 1. 1859, č. 26, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7205579 (prostřední sloupec). Rok narození: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 560, obraz 541, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=560&folium=541
Fuchs, Václav (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20071114025
Narozen 4. 6. 1857 v Hořicích, zemřel 27. 9. 1911 v Praze. Zdroj: Matrika zemřelých na Smíchově 1907-1914, s. 221, položka 519, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=73A6BE523F5241BCAA46CA0F3D553388&scan=225 (zcela dole). Potvrzení a další info: Národní listy, 2. 11. 1911, roč. 51, č. 303, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8529880 (pod čarou, poslední sloupec). Týká se samozřejmě jen knih vydaných před 1. sv. válkou (stejnojmenné autory pozdějších prací se zatím nepodařilo najít).
Bízek, Tomáš, činný 1891-1895 - http://aut.nkp.cz/jk01012177
Narozen 16. 12. 1861 v Žíchovci (část obce Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice), zemřel 15. 1. 1943. Ředitel hlavní školy v Plzni. Zdroj: Český deník, 17. 1. 1943, roč. 32, č. 15, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/18243132 (jen v NK). Potvrzení data narození: SOA Třeboň, Matrika narozených Strunkovice nad Blanicí 12, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/7579/78 (druhý zhora)
Dušek, Vavřinec Josef, 1858-1911 - http://aut.nkp.cz/jk01023425
Používal rovněž pseudonym Zaruckij, A. A. a byl autorem knihy Přehled vývoje náboženských dějin ruských (SKC). Zdroj: Národní listy, 18. 3. 1911, roč. 51, č. 77, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8508887 (poslední sloupec, nekrolog).
Severa, Raimund F., nar. 1873 - http://aut.nkp.cz/jk01110803
Narozen 6. 9. 1873 v Borovanech, zemřel 19. 1. 1933. Zdroj: Datum úmrtí: Národní listy, 20. 1. 1933, roč. 73, č. 20, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6124492 (1. sloupec). Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 126 • 1873, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=B7FAB110DA6811E2933240618600A675&scan=1#scan1 a SOA Třeboň, Matrika narozených Borovany 5A, s. 26, http://digi.ceskearchivy.cz/de/9300/28 (poslední).
Koutník, František (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01062375
Narozen 31. 10. 1853 v Branišově u Domažlic, zemřel 20. 11. 1885 ve Slavkově u Brna. Učitel na měšťanských školách v Novém Městě na Moravě a ve Slavkově, šachista, autor šachových úloh v časopisech. Používal také pseudonym Svobodín Chodov. Zdroj: Datum úmrtí, věk a místo narození: Matrika zemřelých Slavkov u Brna 13151, s. 87, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/887/?strana=87 . Přesné datum narození: Matrika Kdyně 18, folio 41, http://www.portafontium.cz/iipimage/30063719/kdyne-18_0300-n (obr. 30, poslední řádek - obtížně čitelné, ale nemůže to být nikdo jiný). Životopisná data vč. pseudonymu: Světozor, 18. 12. 1885, roč. 19, č. 52, s. 832, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8314721 (Zprávy šachové). Podle Kuncovy kartotéky (s odkazem na Kryšpína) pracoval v Novém Městě na Moravě, ale Moravská orlice, 27. 8. 1885, roč. 23, č. 195, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17123755 (poslední sloupec, Z mor. zemské školní rady) uvádí, že byl poté přeložen do Slavkova.
Müller, Alois (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jo2012688038
Narozen 22. 11. 1838 v Praze, zemřel 7. 7. 1909 tamtéž. Referent pozemkové daně, hospodářský a účetní znalec, komisař hypotéční banky, úředník zemského výboru, genealog, padělatel záznamů o šlechtickém původu. Podepisoval se také jako Alois Müller rytíř z Mildenbergu, popř. Alois Müller Ritter von Mildenberg. Zdroj: Data a většina životopisných údajů: Archiv hl. m. Prahy, soupis pražských domovských příslušníků 1830-1910, list 278 • 1838, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=7BFDB13AD0D211E181F6002215111B5A&scan=1 . Viz též Elznic, Václav: Renobilitační procesy pražské, Ostrava 1986, s. 10-14 (datum úmrtí je až na konci), http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/elznic1986.pdf
Pour, Josef, nar. 1846 - http://aut.nkp.cz/jk01100837
Narozen 11. 8. 1846 v Rohoznici, zemřel 30. 5. 1926 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků 1830-1910, list 325 • 1846 • Pour, Josef, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=06111DA480BF11E2B97974F06DCD07FC&scan=1 . Profil (učitel u sv. Mikuláše, ředitel sirotčince, rok a místo nar. apod.) odpovídají kartotéce J. Kunce.
Purkyně, Jan Evangelista, nar. 1860 - http://aut.nkp.cz/jk01101766
Zemřel 28. 12. 1910 v Praze. Zdroj: Národní listy, 29. 12. 1910, roč. 50, č. 358, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17766107 (4. sloupec)
Kopecký, Václav (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20110120006
Narozen 4. 4. 1841 v Golčově Jeníkově, zemřel 29. 1. 1917 v Nových Hradech u Vysokého Mýta. Zdroj: Obnova, 9. 2. 1917, roč. 23, č. 6, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6864266 (vyhledat "Kopecký" a "městě"). Profil odpovídá (kněz + středoškolský profesor a zeměpisná blízkost, byť se nezmiňuje Havl. Brod). V katalogu SKC se ho týká zřejmě jen Obrana základních pravd křesťanských pro školu a rodinu (SKC), další 2 knihy se nepodařilo najít resp. jednoznačně přiřadit. Naopak v současnosti jsou k němu (v katalogu SKC) přiřazené knihy, které by logicky patřily spíš ke komunistickému politikovi ( http://aut.nkp.cz/jk01061696 ) - viz např. [1], [2] a několik dalších.
Schick, Hugo, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/jn20010316177
Narozen 24. 7. 1853 v Novém Bydžově, zemřel 27. 9. 1938 v Praze. Velkoobchodník, komerční rada, pražský komunální politik, člen rady Obchodního grémia, soudce. Zdroj: Narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 350 • 1853 • Schick, Hugo, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=9FAD565DED2B11E294EF40618600A675 (potvrzení: Národní archiv, Matrika narozených židovské obce v N. B., kn 1406, s. 126, http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1856&reproId=34550 , 2. zhora ). Datum úmrtí: Národní listy, 29. 9. 1938, roč. 78, č. 267, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6560341 (parte). Životopisná data: Národní politika, 25. 7. 1933, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17499028 (1. sloupec). O jeho aktivitě ve prospěch osleplých vojáků se zmiňuje např. Národní politika z 5. 2. 1915, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8640814 (1. sloupec).
Bruckner, Peter, 19. stol. - http://aut.nkp.cz/mzk2005295138
Narozen 10. 12. 1747 v Ottenthal (Rakousko), zemřel 19. 7. 1825 v Hustopečích u Brna (Auspitz). Uváděn též jako Peter Brukner. Zdroj: Wiener Zeitung, 16. 8. 1825, č. 185, s. 1, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=18250816&seite=1&zoom=33&query=%22Brukner%22&provider=ENP&ref=anno-search . (Orden der frommen Schulen = Řád zbožných škol = piaristé). Potvrzení: Moravský zemský archiv, Matrika zemřelých Hustopeče 2675, s. 28, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2700/?strana=15 (1. zápis vlevo - je špatně čitelný, ale 2. řádek uvádí "Petrus Bruckner" a pod ním "Provinzial des piaristischen Ordens")
Hortvík, František, nar. 1871 - http://aut.nkp.cz/jk01042293
Zemřel 3. 4. 1933 v Brně. Zdroj: Lidové noviny, 4. 4. 1933, roč. 41, č. 173, s. 3, http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:57cb1ac0-e11a-11dc-9987-000d606f5dc6 (1. sloupec). Profil (obvodní lékař v Kloboukách u Brna) odpovídá kartotéce J. Kunce.
Kroužilka, Augustin, nar. 1871 - http://aut.nkp.cz/jk01063496
Narozen 31. 10. 1871 v Městci Králové, zemřel 3. 6. 1934. Železniční právník, ministerský rada, vedoucí personálního oddělení na ministerstvu železnic, předtím též důstojník dělostřelectva. Zdroj: Datum úmrtí: Národní politika, 7. 6. 1934, roč. 52, č. 155, s. 10, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/16983705 (parte). Datum narození + životopis: Národní politika, 6. 6. 1934, roč. 52, č. 154, str. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/16983935 (3. sloupec - pozor, místo narození je nesprávně). Datum a místo narození: SOA Praha, matrika narozených Městec Králové 10, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8479/256 (1. zápis na stránce). Další životopisné informace (dělostřelectvo): Národní politika, 7. 6. 1934, roč. 52, č. 155, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/16983678 (3. sloupec)
Šafhauser, Josef, nar. 1871 - http://aut.nkp.cz/jk01122371
Zemřel 1958. Zdroj: Kašperskohorský zpravodaj, ročník 8, číslo 5/2011, s. 11, http://khory.sumava.net/mukhory/user/deska//Zpravodaj%205_2011%20web.pdf . (Informaci uvádí i kronika obce Javorník, kde byl čestným občanem, http://www.mija.cz/foto/foto/kronika%20Javornik/ ; potvrzuje rok 1958, ale rovněž bez přesného data.)
Valach, František Xaver, nar. 1880 - http://aut.nkp.cz/jk01141184
Narozen 30. 11. 1880 ve Zdounkách, zemřel 18. 5. 1940 v Prosenicích. Zdroj: Našinec, 19. 5. 1940, roč. 76, č. 114, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7426125 (jen v NK). Profil (kooperátor v Podštátě, Mar. Horách a Ostravě) odpovídá Kuncově kartotéce. Potvrzení: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Zdounky 8525, s. 9, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/9296/?strana=5 (obě data odpovídají).
Charvát, Jaroslav, nar. 1862 - http://aut.nkp.cz/jk01050107
Narozen 4. 9. 1862 v Bukoli, zemřel 18. 4. 1927 v Plzni. Zdroj: Národní listy, 23. 4. 1927, roč. 67, č. 111, s. 10, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9356996 (parte). Potvrzení + datum narození: Matrika zemřelých Plzeň 120, str. 49, pol. 285, http://www.portafontium.cz/iipimage/30070763/plzen-120_0520?x=-50&y=342&w=1092&h=367 . Datum narození: SOA Praha, Matrika narozených Hostín 23, s. 17, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5607/20# .
Gottlob, Sigmund, ca 1844-1916 - http://aut.nkp.cz/jo2013793814 (doplněk staršího návrhu)
Narozen 26. 2. 1844 v Rousínově (Neu-Rausnitz). Zdroj: Národní archiv, Matrika zemřelých židovské obce v Plzni kn 1554, s. 88, http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=2047&reproId=32014 (poslední řádek - uvádí datum 26. 1.) a Národní archiv, Matrika narozených židovské obce v Rousínově kn 1813, s. 9, http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=2383&reproId=13263 (6. řádek)
Kropsbauer, Anton (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20100421014
Narozen 5. 6. 1828 ve Břvanech (Weberschan), zemřel 24. 10. 1909 v Děčíně. Zdroj: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých 28/63 • Děčín, s. 23, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-76f7&scan=24#scan24 a SOA Litoměřice, Matrika narozených 17/1 • Břvany, s. 153, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7ce2&scan=152#scan152
Axamitová, Marie, nar. 1817 - http://aut.nkp.cz/jk01010461
Narozena 6. 10. 1817 v Písku, zemřela 1. 8. 1909 tamtéž. Zdroj: Datum úmrtí: SOA Třeboň, Matrika zemřelých v Písku 1902-1909, s. 384, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6420/387 (poslední na stránce). Datum narození: SOA Třeboň, Matrika narozených v Písku 1816-1828, s. 37, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6371/39 (pozor, část na pravé straně je posunutá). Zápisy jsou trochu zmatené - např. úmrtní matrika tvrdí, že zemřela v 94 letech (ve skutečnosti nedožitých 92), že se její otec jmenoval Ignác a byl obuvník (matrika narozených ale tvrdí, že to byl Tomáš, vysloužilý kapitulant od De Vaux) a že její matka byla Kateřina (podle matriky narozených Karolina), ale údaje o rodičích se shodují s prof. Ignácem Axamitem - http://aut.nkp.cz/jk01010458 (viz matriku narozených), který byl podle Kuncovy kartotéky jejím bratrem, a nikdo jiný téhož jména se v té době v Písku podle indexu narozených a indexu zemřelých nenarodil a nezemřel. Takže snad můžeme předpokládat, že jsou informace v této podobě správné. M. A. žila ještě v roce 1899, kdy ji uváděli (jako "slečnu") v Národním albu.
Frejka, Vojtěch, nar. 1860 - http://aut.nkp.cz/jk01031816
Zemřel 17. 2. 1937 v Praze. Kněz na Svatém Kopečku u Olomouce, převor premonstrátů v Nové Říši, farář v Bohušovicích nad Ohří, Holedečku u Žatce a Velké Chýšce u Pacova, nakonec podpřevor Strahovského kláštera. Zakladatel kongregace sester premonstrátek. Zdroj: Našinec, 18. 2. 1937, roč. 73, č. 40, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7374999 (jen v NK). Přesné datum: www(Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek), http://www.premonstratky.cz/historie_ksp.htm
Káňa, Jan Evangelista, nar. 1860 - http://aut.nkp.cz/jk01052828
Zemřel 1. 2. 1920 v Žarošicích. Zdroj: Moravský zemský archiv, matrika zemřelých Žarošice 6040, s. 272, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/475/?strana=140 . Profil (farář v Žarošicích) odpovídá Kuncově kartotéce.
Lingg, Emil, nar. 1860 - http://aut.nkp.cz/jo2012723941
Narozen 5. 12. 1860 v Praze, zemřel 21. 12. 1932. Advokát v Praze (od r. 1895), autor prací o mezinárodním právu (Völkerrecht), teorii státu (Staatslehre) a postavení žen (Frauenfrage), politický komentátor v deníku Bohemia. Předseda německého spolku pro městské záležitosti. Zdroj: Deutsche Zeitung Bohemia, 22. 12. 1932, roč. 105, č. 301, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22194431 (2. sloupec). Zajímavostí u něj je, že si v roce 1890 nechal změnit příjmení z Löwy na Lingg (viz např. jeho přihlášku k pobytu, popř. záznam v matrice narozených).
Weber, Amand, nar. 1860 - http://aut.nkp.cz/jk01151440
Zemřel 23. 9. 1928. Rakouský kněz-benediktin, činný v Lambachu a Neukirchenu (Rakousko). Zdroj: Eilenstein, Arno. Die Benediktinerabtei Lambach in Österreich ob der Enns und ihre Mönche. Linz 1936, s. 108, http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Aat%3AAT-OOeLB-1933501
Altschul, Theodor (bez dat) - http://aut.nkp.cz/mzk2010508339
Narozen 13. 10. 1850 v Praze, zemřel 6. 10. 1918 tamtéž. MUDr., praktický lékař, hygienik, vrchní zdravotní rada v Praze, autor prací v oboru tělovědy (somatologie) a školní hygieny, také zdravotních článků v deníku Bohemia. Angažoval se v boji proti přenosným nemocem, zvláště tuberkulóze. Zdroj: Většina informací: Deutsche Zeitung Bohemia, 7. 10. 1918 roč. 91, č. 274, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22290090 (začátek v prvním sloupci; pozor - místo narození (Česká Lípa) je chybně). Místo narození: Národní archiv, Matrika narozených židovské obce v Praze 1843-1856 (chlapci), kn 2494, s. 139, http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=3287&reproId=80921 (2. zápis). Viz též krátkou zprávu v češtině: Národní listy, 7. 10. 1918, roč. 36, č. 229, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8690872 (prostřední sloupec). Má také záznam v DNB: http://d-nb.info/gnd/116295686
Dotlačil, Osvald, nar. 1847 - http://aut.nkp.cz/jk01022855
Zemřel 1. 7. 1928 v Postupicích. Učitel na Pelhřimovsku, v Neveklově a Benešově, pak řídící učitel a předseda místní organizace Československé národní demokracie v Postupicích. Zdroj: Datum úmrtí: SOA Praha, Index zemřelých Postupice 45, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/10148/29 . Životopis: Národní listy, 19. 7. 1927, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9376712 (4. sloupec). Data odpovídají Kuncově kartotéce.
Eltz, Eduard von (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jo2012703037
Narozen 2. 7. 1836 v Bad Ischl, zemřel 24. 2. 1915 v Karlových Varech. Sudetoněmecký politik, poslanec, zakladatel hospodářských spolků na Sokolovsku, organizátor turnérského hnutí, publicista. Zdroj: Datum narození a životopisná data: Deutsche Zeitung Bohemia, 26. 2. 1915, roč. 88, č. 57, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22062477 (poslední sloupec). Datum úmrtí: Prager Abendblatt, 25. 2. 1915, roč. 49, č. 47, s. 4, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pab&datum=19150225&seite=4&zoom=33&query=%22Eduard%22%2B%22Eltz%22&provider=P02&ref=anno-search (zvýrazněno).
Friedrich, Anton (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20110413007
Narozen 25. 7. 1810, zemřel 25. 4. 1894 v Rumburku. Zdroj: Datum úmrtí + narození: Blahověst, 25. 5. 1894, roč. 44, č. 15, s. 240, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6338984 (jen v NK). Potvrzení: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých L135/88 • Rumburk, s. 532, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7508&scan=267#scan267 . Matrika zemřelých uvádí jako místo narození Žďár u Tanvaldu (gebürt. von Brandt b. Tanwald - viz převodní tabulku pro švabach), ale v tamní matrice nenalezen (viz SOA Litoměřice, Matrika narozených Albrechtice v Jiz. horách L1/18 , s. 19, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7bfd&scan=40#scan40 . V katalogu SKC je pochopitelně jen autorem díla z r. 1891 (stejnojmenné moderní autory se nepodařilo najít).
Göttl, Hugo (bez dat) - http://aut.nkp.cz/kv2011647019
Narozen 3. 11. 1821 v Jindřichovicích u Sokolova, zemřel 26. 8. 1896 v Karlových Varech. Chemik, lékárník, majitel lékárny Zur Böhmischen Krone v Karlových Varech, politik, funkcionář spolku ostrostřelců. Zdroj: Datum narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Jindřichovice 14, s. 11, http://www.portafontium.eu/iipimage/30063420/jindrichovice-14_0110-n?x=61&y=308&w=275&h=100 . Datum úmrtí a životopisná data: Prager Abendblatt, 28. 8. 1896, roč. 1896, č. 197, s. 3, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pab&datum=18960828&seite=3&zoom=33&query=%22Hugo%22%2B%22G%C3%B6ttl%22&provider=P02&ref=anno-search (zvýrazněno).
Herrmann, Franz (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20070730013
Narozen 5. 4. 1811 v Kunraticích u Frýdlantu, zemřel 16. 2. 1892 v Liberci. Pedagog německé národnosti, učitel ve Varnsdorfu, školní inspektor v Rumburku a Karlových Varech, poslanec českého sněmu a rakouské říšské rady. Angažoval se v zavádění moderních vyučovacích metod. Zdroj: Bohemia, 18. 2. 1892, roč. 65, č. 49, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7522683 (2. sloupec). Přesné datum narození: SOA Litoměřice, Matrika narozených L37/43 • Kunratice, s. 44. http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7a2f&scan=45#scan45 (1. zápis - 5. dubna narozen, 6. dubna pokřtěn).
Jahnel, A. (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20100308020
Celým jménem Anton Jahnel. Narozen 1. 5. 1825 v obci Šváby u České Lípy, zemřel 20. 4. 1896 v Liberci. Právník, magistrátní úředník v Liberci, poslanec českého zemského sněmu. Zdroj: Bohemia, 22. 4. 1896, roč. 69, č. 111, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7750305 (1. sloupec). Potvrzení dat: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých L84/179 • Liberec, s. 196, http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite//permalink?xid=10904&scan=99
Knoll, Alfred (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20100412029
Narozen 1823, zemřel 23. 5. 1893 v Karlových Varech. Právník německé národnosti, advokát v Karlových Varech, poslanec českého zemského sněmu a rakouské říšské rady. Zdroj: Rok narození: Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L., http://katalog.svkul.cz/l.dll?hal~1000409525 . Datum a místo úmrtí: SOA Plzeň, Matrika zemřelých Karlovy Vary 61, s. 236, http://www.portafontium.cz/iipimage/30063564/karlovy-vary-61_2400-z?x=99&y=297&w=516&h=173 . Životopisná data: Teplitz-Schönauer Anzeiger, 27. 5. 1893, roč. 33, č. 43, s. 8, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tsa&datum=18930527&query=%22Alfred%22+%22Knoll%22&provider=P02&ref=anno-search&seite=8 (zvýrazněno)
Král, Josef, 1808-1890 - http://aut.nkp.cz/jk01062772
Zemřel 16. 1. 1884 v Rakovníku. Zdroj: Národní listy, 19. 1. 1884, roč. 24, č. 19, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8856084 (3. sloupec). Potvrzení: SOA Praha, Matrika zemřelých Rakovník 30, s. 191, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11074/193
Dietl, Hroznata Josephus, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/kpwa11634
Zemřel 6. 12. 1923 v Doupově. Zdroj: Unser Egerland, 1924, roč. 28, č. 2-3, s. 30, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6112507 (jen v NK), popř. SOA Plzeň, matrika zemřelých Doupov 61, s. 222, http://www.portafontium.cz/iipimage/30071312/doupov-61_2260 (1. zápis na stránce, datum narození odpovídá).
Lipka, Erhard (bez dat) - http://aut.nkp.cz/mzk2009539671
Narozen 7. 1. 1863 v obci Kololeč, zemřel 5. 7. 1916 v Ústí nad Labem. Učitel, ředitel základní školy, poslanec Českého zemského sněmu a rakouské Říšské rady. Zdroj: Data: Lišková, Marie. Slovník představitelů zemské samosprávy v čechách 1861-1913. S. 179. http://books.google.cz/books?hl=cs&id=rOtnAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=Lipka . Životopisné údaje: Deutsche Zeitung Bohemia, 6. 7.1916, roč. 89, č. 185, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22234105 (1. sloupec).
Macháček, Josef, nar. 1862 - http://aut.nkp.cz/jk01072946
Zemřel 22. 10. 1929 v Praze. Ředitel Českomoravské továrny na stroje, poslanec Českého zemského sněmu. Zdroj: Národní listy, 22. 10. 1929, roč. 69, č. 291, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9024895 , poslední sloupec.
Schrott, Josef (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jo2012721449
Narozen 17. 2. 1813 ve Vídni, zemřel 22. 12. 1888 tamtéž. Profesor státního účetnictví na univerzitách ve Lvově (do r. 1851), v Praze (1851-1870) a ve Vídni (1870-1884), český zemský poslanec a pražský komunální politik. Zdroj: Data: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 12 (Lfg. 56, 2002), S. 130f. (heslo Seidler Gustav, http://www.biographien.ac.at/oebl_12/130.pdf ). Viz též: Bohemia, 25. 12. 1888, roč. 61, č. 257, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8014394 (3. sloupec).
Strádal, Ferdinand, 19. stol. - http://aut.nkp.cz/jx20090129004
Narozen 17. 9. 1841 v Želenicích u Slaného, zemřel 29. 1. 1888 ve Vodochodech. Správce statku hospodářské školy v Hracholuskách u Roudnice nad Labem, později nájemce dvora ve Vodochodech. Zdroj: Datum narození: SOA Litoměřice, Matrika oddaných N39/11, s. 94, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:18223211:1295e72213a:-7f18&scan=49#scan49 . Datum a místo úmrtí: Národní listy, 31. 1. 1888, roč. 28, č. 31, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6737393 (parte) a SOA Litoměřice, Matrika N39/18, s. 57, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:18223211:1295e72213a:-7f0c&scan=61#scan61 . V údajích jsou trochu rozpory (původem ze Želenic vs. Černěvsi, rodné příjmení manželky), ale zjevně se podruhé oženil - viz záznam o narození jeho syna ( http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:18223211:1295e72213a:-7f1c&scan=179#scan179 ), takže by informace měly takto být správné.
Strache, Eduard (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20110506015
Narozen 13. 4. 1847 v Rumburku, zemřel 1. 7. 1912 ve Varnsdorfu. Nakladatel, novinář a politik německé národnosti, vydavatel regionálních listů Abwehr (ve Varnsdorfu) a Haidauer Wochenblatt (v Novém Boru), 1885-86 poslanec rakouské Říšské rady, 1897-1912 poslanec českého zemského sněmu, 1901-05 starosta Varnsdorfu. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 13 (Lfg. 61, 2009), S. 337f, http://www.biographien.ac.at/oebl_13/337.pdf .
Morawetz, Max (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20100723007
Narozen 19. 6. 1877 v Opavě, zemřel 17. 12. 1914 v Krakově. Odborný učitel v Sokolově, poslanec českého zemského sněmu. Zdroj: SOA Plzeň, Matrika zemřelých Sokolov 77, s. 35, http://www.portafontium.cz/iipimage/30068425/sokolov-77_0360 .
Wolf, Karl Hermann, 1862- - http://aut.nkp.cz/skuk0001498
Narozen 27. 2. 1862 v Chebu, zemřel 11. 6. 1941 ve Vídni. Zdroj: Data: Wiener neuste Nachrichten. 12. 6. 1941, roč. 17, čís. 6592, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wnn&datum=19410612&seite=2&zoom=33&query=%22Karl%22%2B%22Wolf%22&provider=P03&ref=anno-search (zvýrazněno; pozor - místo narození je nesprávně). Místo narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Cheb-sv. Mikuláš 021, s. 37, http://www.portafontium.cz/iipimage/30062719/cheb-sv-mikulas-21_0370 .
Wessely, Viktor Heinrich Leopold, 1845- - http://aut.nkp.cz/mzk2006348626
Zemřel 8. 3. 1919 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 42, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=966E399E73E911E4801840618600A675&scan=1 . Potvrzení: Národní listy, 10. 3. 1919, roč. 59, č. 57, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7352372 (3. sloupec).
Wisnar, Julius, činný 1894-1899 - http://aut.nkp.cz/jx20090128010
Narozen 19. 5. 1856 v Příboru (Freiberg), zemřel 18. 7. 1922 ve Františkových Lázních. Středoškolský profesor, od r. 1886 činný na gymnáziu ve Znojmě. Zdroj: Datum narození a životopisné údaje: Znaimer Wochenblatt, 20. 5. 1916, roč. 67, č. 40, s. 5, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=zwb&datum=19160520&seite=5&zoom=33&query=%22Julius%22%2B%22Wisnar%22&provider=P02&ref=anno-search . Datum a místo úmrtí: MZA Brno, Matrika zemřelých Znojmo - sv. Mikuláš 15055, s. 705, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/984/?strana=352 , popř. Deutsche Zeitung Bohemia, 21. 7. 1922, roč. 95, č. 169, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22297539 (2. sloupec)
Markl, Antonín (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01080252
Narozen 22. 1. 1836 v obci Podrážek u Dvořiska u Chocně, zemřel 3. 8. 1907 v Praze. Chemik, fotograf v Praze, lektor fotografických kurzů, ředitel škrobárny v Sezemicích u Pardubic. Zdroj: www(Pavel Scheufler), http://www.scheufler.cz/cs-CZ/fotohistorie/fotografove,m,markl-antonin,239.html
Markl, Bohuslav, činný 1898 - http://aut.nkp.cz/jx20100722016
Narozen 9. 3. 1870, zemřel 20. 9. 1937. Fotograf a majitel kosmetické laboratoře v Nové Pace, od roku 1919 činný v Praze. Též ředitel pivovaru a škrobárny. Zdroj: www(Jiří Riki Řeháček), https://rehacek1957.wordpress.com/category/osobni/hledani-korenu/ . Jeho obchodní a kosmetickou činnost v Nové Pace zmiňují např. inzeráty v Národních listech (1. 11. 1889, s. 12, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5119121 , 4. sloupec) a Národní politice (16. 10. 1901, s. 10, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29623334 , 2. sloupec, popř. 21. 12. 1902, s. 15, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28630333 , 1. sloupec).
Pinkas, Jakub, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/pna2013751251
Narozen v květnu 1805 v Buděticích (zřejmě 5., možná 11.), zemřel 26. 6. 1879 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 34, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=6D2D629D5BCA11E2B92440618600A675&scan=1 . Potvrzení: SOA Plzeň, SOA Plzeň, Matrika Budětice 07, folio 3 , http://www.portafontium.eu/iipimage/30060671/budetice-07_0045 (uvádí datum 11. května, ale den vypadá přeškrtnutý a zápis provedli až v červenci, takže možná není ani přesný) a Národní listy, 27. 6. 1879, roč. 19, č. 152, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6508876 (parte).
Šimek, Václav, činný 1869-1900 - http://aut.nkp.cz/xx0173272
Narozen 30. 6. 1840 v obci Boreč (okres Mladá Boleslav), zemřel 19. 7. 1903 v Písku. Zdroj: Datum úmrtí: SOA Třeboň, Matrika zemřelých Písek 62, s. 73, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6420/75 . Datum narození (s odkazem na matriku zemřelých): SOA Praha, Matrika narozených Skalsko 06, s. 184, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11827/82 .
Hoser, Johann, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20090529015
Narozen 1770, zemřel 9. 7. 1860 v Praze. Hospodářský správce na schwarzenberském panství. Zdroj: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 198, obraz 391, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=198&folium=391 („pens. fürstl. Schwarzenberg. Direktor“). Potvrzení: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých PMV Z3 • 1839-1865, s. 281, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=9FB88EDEA3A74EADBABC99F2E49F4E3C&scan=187 („jubil. fürstl. Schwarzenbergisch Amtsdirektor“), popř. údaj na jedné z jeho knih (online)
Jahn, Kr. Bed. Aug., činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jk01050641
Narozen 4. 11. 1817 ve městě Sandersleben v Německu, zemřel 18. 5. 1894 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 255 • 1817, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=1E00FF2023A911E08F90005056C00008&scan=1 („Spůsobilost - ...Direktor von Gemeinde-Gasanstalt von Prag“, „Poznamenání - geboren in Sandersleben in Harz-Anhalt)“. Viz též Národní listy, 25. 5. 1894, roč. 34, č. 142, č. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7341897 (1. sloupec, Zemřelí v Praze)
Jaksch, Ignaz, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20031124050
Narozen 12. 9. 1792 ve Stráži pod Ralskem (Wartenberg), zemřel 23. 3. 1857 v Praze. ThDr., katolický kněz, kanovník litoměřické kapituly, biskupský notář, autor a vydavatel pedagogické literatury, od r. 1854 místodržitelský rada v Praze. Zdroj: Bohemia, 24. 3. 1857, roč. 30, č. 71, s. 432, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7309785 (1. sloupec).
Klofetz, Johann, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20100419020
Narozen 15. 7. 1820, zemřel 9. 6. 1878 v Praze. JUDr., notář, kurátor svazu českých spořitelen. Zdroj: Rok narození, datum úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 100 • 1820, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=C9BDE4CD959B11E08159002215111B5A&scan=1 (data) a Bohemia, 12. 6. 1878, roč. 51, č. 160, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22552802 (parte s funkcemi). Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 102 • 1775 • Klofetz, Johann, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=FD84F2DD959B11E08159002215111B5A&scan=1#scan1 .
Kopecký, František, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jk01061650
Narozen 10. 8. 1843 v Louňovicích pod Blaníkem, zemřel 17. 5. 1887 v Českých Budějovicích. Zdroj: Obecná informace: Budivoj, 19. 5. 1887, roč. 23, č. 40, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4892735 . Datum úmrtí + místo narození: SOA Třeboň, Matrika zemřelých České Budějovice (sv. Mikuláš), kniha 104, s. 135, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/2814/136/1363/1932/50/0 . Datum a místo narození: SOA Praha, Index narozených Louňovice pod Blaníkem 18, obr. 59, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8181/59
Kössler, Josef, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20090408005
Narozen 18. 6. 1849 v Praze, zemřel 1. 2. 1910 v Praze. Řezník, jednatel Prvního spolku vzájemně se podporujících řezníků pražských, vrchní dozorce obecních náplavek. Zdroj: Data + povolání: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 195 • 1849, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=7710F4E1D86011E08172002215111B5A&scan=1 . Funkce ve spolku: Národní listy, 2. 4.1903, roč. 43, č. 91, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9321207 (2. sloupec nahoře, článek začíná v 1. sloupci dole).
Lokota, Ondřej, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20101111006
Narozen 16. 6. 1835 v Praze, zemřel 18. 5. 1905 v Praze. Policejní úředník, prozaik a hudebník. Zdroj: Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 93 • 1798, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=3CF85A82684111E181AA002215111B5A&scan=1 (4. osoba zhora). Datum úmrtí: Národní listy, 26. 5. 1905, roč. 45, č. 143, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9143570 (3. sloupec, Zemřelí v Praze). Vztah k hudbě: Národní listy, 20. 7. 1904, roč. 44, č. 199, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8987568 (inzerát „Ct. pp. ředitelům divadel“ ve 2. sloupci), jako "spisovatel" se uvádí i v dalším inzerátě (Pražský deník, 26. 10. 1881, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8093271 , 4. sloupec „Za domovníka“). S velkou pravděpodobností je také autorem následujících knih (o třech se zmiňoval tehdejší tisk, nikde ale nenapsali nic bližšího):
Zwettler, Josef, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/ola2014842857
Narozen 27. 6. 1816 v Miletíně, zemřel 8. 12. 1853 ve Znojmě. Zdroj: Datum a místo narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 176 • 1788, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=B23C70B7EE4111E4B6BB40618600A675&scan=1 (3. osoba zhora; ukazuje, že byl litografem a synem Josefa Z. (1788-1841)). Datum úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 175 • 1816, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=B23C70B6EE4111E4B6BB40618600A675&scan=1 (zápis vpravo - „laut ... 421 ... 854 ... am 8. Dezember 853 gestorben“), což potvrzuje Moravský zemský archiv, Matrika zemřelých Znojmo - sv. Kříž 14986, str. 8, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2352/?strana=5
Zirnstein, Franz Josef, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2010584137
Narozen okolo roku 1768, zemřel 14. 3. 1846 v Žitenicích. Zdroj: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých Z • 1845 - 1897 • 195/13, s. 3, http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite//permalink?xid=15227&scan=3 (uvádí: Franz Josef Zirnstein, ... , Schullehrer a věk 78 let).
Walter z Waldheimu, Jindřich, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20100322023
Narozen 1826, zemřel 6. 7. 1882 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 424 • 1826, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=8BF552B13E5511E489B740618600A675&scan=1 (... defin. Lehrer an der deutschen ...schulen). Potvrzení: Národní listy, 17. 7. 1882, roč. 22, č. 195, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5067183 (4. sloupec, Zemřelí v Praze).
Wach, Antonín, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/js20051031045
Narozen 20. 10. 1803, zemřel 19. 4. 1883 v Praze. Zdroj: Datum úmrtí: Národní listy, 20. 4. 1883, roč. 23, č. 94, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8862557 (2. sloupec). Další data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 108 • 1803, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=9F05E73934D711E4B48940618600A675&scan=1 .
Vladyka, Jan Rafael, rytíř, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20050824031
Narozen 6. 8. 1799 v Mladé Vožici, zemřel 5. 6. 1878 v Českých Budějovicích. Zdroj: Datum a místo úmrtí, věk a místo narození: Budivoj, 6. 6. 1878, roč. 14, č. 45, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4886231 . Datum narození: SOA Třeboň, Matrika narozených Mladá Vožice, kniha 10, s. 187, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/5637/94/2723/1341/100/0 (otec je uveden jako „Franz Wladika“).
Vlček, František, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20080925024
Narozen 11. 11. 1847 v Praze, zemřel 6. 6. 1902 v Praze. Inspektor státního cejchovního úřadu (c. k. cimentmistr) ve Slaném a Praze. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 285 • 1847, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=5E5126329A6411E483B740618600A675&scan=1 . Datum a místo narození: Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených MIK N20, s. 14, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4037FBDEF7D343029ECD431C9B9C641B&scan=16#scan16 (prostřední zápis, jména rodičů odpovídají). V knize Stručný návod ku převádění... (online, v SKC) je uveden jako „cimentmistr ve Slaném“. Přesný význam toho slova jsem nikde nenašel, ale Ottův slovník naučný (Cejchování, 5. díl, s. 264 vlevo nahoře, http://www.archive.org/stream/ottvslovnknauni22ottogoog#page/n277/mode/2up ) uvádí: Cejchování předchází zkouška (cimento, odkudž »cimentovati«) dle řádu cejchovního... a v Samosprávném obzoru 5/1882, s. 148, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8431136 , si stěžovali: „Do obce přijede c. k. úřadník, zvaný cimentmistr, …, vyzve starostu neb jeho zástupce, aby šel s ním na revisi, a chodí po všech živnostnících, pátraje jednak po starých měrách a vahách, kteréž ať jsou v užívání nebo ne, konfiskuje, jednak slídě, zdali která míra nebo váha má nový cejch, t. j. zdali není déle tří let cimentována; je-li spravedlivá nebo není, na tom mu nezáleží; nový cejch jen musí míti.“ - takže moderní popis povolání snad odpovídá.
Ulrich, Antonín, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20101027022
Narozen 15. 10. 1828 v Kácově, zemřel 20. 1. 1890 v Praze (Karlíně). Kontrolor uhelných dolů a vedoucí závodu kladensko-buštěhradské uhlířské jednoty. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 83 • 1828, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=0C0CA9AC22C711E4936B40618600A675&scan=1 a Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých KAR Z5, s. 39, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=0A985C1C508A41EEBC75BF45992A5E75&scan=45 .
Tuwar, Wenzel Adolf, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20081118018
Narozen 1778, zemřel 20. 9. 1856 v Praze. Zdroj: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 659, obraz 216, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=659&folium=216 . Potvrzení: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých MIK Z11, s. 1, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=9EEF236F062F4819878683C0CD3CDCE6&scan=4 .
Tallaya, Martin, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20080219008
Narozen okolo r. 1786, zemřel 30. 10. 1854 v Náměšti na Hané. Zdroj: Zemský archiv v Opavě, Matrika zemřelých Náměšť inv. č. 6458, s. 33, http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=be960836-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=18
Wostrý, Carolus, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20100312026
Též Carl Wostrý. Narozen 22. 2. 1808 v Táboře, zemřel 17. 6. 1878 v Žatci. Okresní lékař a komunální politik v Žatci. Zdroj: Obecné info: Bohemia, 12. 6. 1878, roč. 51, č. 160, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22552845 (parte). Přesné datum + místo úmrtí a místo narození: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých 189/66, s. 872, http://matriky.soalitomerice.cz/matriky_lite//permalink?xid=17456&scan=441 . Datum narození: SOA Třeboň, Index narozených Tábor, kniha 58, snímek 121, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/7911/121/2350/707/50/0 , popř. SOA Třeboň, Matrika narozených Tábor, kniha 8, s. 309, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/7861/328/1665/1743/50/0 .
Gebhard, Johann Nepomuk (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20110607005
Narozen 18. 4. 1802 v Doupově, zemřel 3. 7. 1882 ve Vídni. Kněz, kanovník vyšehradský, v letech 1826-62 vychovatel v rodině knížete Windischgrätze. Zdroj: Data: Blahověst, 5. 7. 1882, roč. 32, č. 19, s. 304, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6282018 (1. sloupec). Životopis: Das Vaterland, 18. 7. 1882, roč. 23, č. 196, s. 4, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=vtl&datum=18820718&seite=4&zoom=33&query=%22Gebhard%22&provider=P02&ref=anno-search (zvýrazněno). Potvrzení data narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Doupov 07, s. 104, http://www.portafontium.eu/iipimage/30061392/doupov-07_1060-n?x=5&y=289&w=921&h=372 (4. záznam zdola)
Janura, Václav, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jk01051185
Narozen 12. 1. 1819 v Čeradicích (část obce Moravany, okres Pardubice), zemřel 7. 4. 1877 v Hradci Králové-Kuklenách. Katolický kněz, farář v Novém Hradci Králové a Kuklenách, autor náboženských spisů. Zdroj: Blahověst, 15. 4. 1877, roč. 27, č. 11, s. 152, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6283503 (uveden jako „spisovatel“, je to tudíž on). Přesun z Nového HK do Kuklen: Blahověst, 5. 5. 1870, roč. 20, č. 13, s. 208, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6576749 . Potvrzení data a místa narození: SOA Zámrsk, Matrika narozených Čeradice, sign. 521, ukn2626, s. 148, online: příslušná stránka nebo celá kniha.
Tausik, Josef, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20091209003
Narozen 4. 12. 1857 v Poličce, zemřel r. 1943 v Terezíně. Právník, advokát v Hradci Králové, organizátor českožidovského hnutí, jednatel spolku pro udržování pomníků z války roku 1866, funkcionář židovské obce v Hradci Králové. Zdroj: Knihovna Hradec Králové, http://www.knihovnahk.cz/clavius/ger/l.dll?hal~1003848763 , popř. Rozhledy, 3. 12. 1937, roč. 19, č. 49, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6108897 (jen v NK).
Sochor von Friedrichsthal, Eduard, rytíř, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2005300639
Narozen 10. 6. 1833 v Divákách na Moravě, zemřel 28. 5. 1916 v Baden u Vídně. Právník, železniční úředník, generální ředitel Haličské dráhy Karla Ludvíka, tvůrce železničních provozních předpisů, poslanec rakouské Říšské rady za Halič. Zdroj: Neue Freie Presse, 29. 5. 1916, č. 18595, s. 6, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19160529&seite=6&zoom=33&query=%22Eduard%22%2B%22Sochor%22&provider=P02&ref=anno-search (zvýrazněno)
Sievers, Leopold, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20051215019
Narozen 1804 v Braunschweigu, zemřel 16. 11. 1879 v Praze. Též faktor a později majitel knihtiskárny. Zdroj: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 544, obraz 639, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=544&folium=639 (jako povolání uvádějí „Buchdruckerei- (přeškrtnuto: faktor) besitzer“. Viz též Prager Tagblatt, 18. 11. 1879, roč. 3, č. 320, s. 4, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=18791118&seite=4&zoom=33&query=%22Sievers%22&provider=P02&ref=anno-search (zvýrazněno).
Rohlíček, Bedřich, činný 1849-1860 - http://aut.nkp.cz/xx0039785
Narozen 6. 11. 1798, zemřel 31. 8. 1871 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 133 • 1798, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=54E61747AE6611E2BC0440618600A675&scan=1 (jako zaměstnání je uvedeno "Buchdrucker... Inhaber). Viz též Národní listy, 13. 9. 1871, roč. 11, č. 251, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6783576 (poslední sloupec, Zemřelí).
Toužimský, Jan, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jk01132830
Narozen 1. 3. 1851 v Praze, zemřel 6. 8. 1918 v Praze. Knihař, jednatel řemeslnicko-živnostenské besedy v Praze, poslanec českého zemského sněmu. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 200 • 1851, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=5E79EDB0028F11E4BF4840618600A675&scan=1 . Že je to on, dokládá jednak oznámení: Národní politika, 8. 8. 1918, roč. 36, č. 179, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8701035 (poslední sloupec; uvádí, že byl knihař a poslanec, a datum úmrtí + jméno manželky se shodují), a zpráva: Národní politika, 12. 4. 1890, roč. 8, č. 100, s. 1, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29847578 (poslední sloupec těsně nad čarou; uvádí, že byl jednatelem besedy a poslancem). Článek na cs.wiki Jan Toužimský (politik)
Svoboda, Josef (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20031118013
Josefů Svobodů je hodně, ale tohoto snad můžeme určit přesně: Narozen 24. 3. 1866 v Semíně u Pardubic, zemřel 17. 11. 1910 v Praze. Městský zvěrolékař na ústředních jatkách v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 20 • 1866, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=619E6947E0B911E3BA8640618600A675&scan=1 a Národní listy, 19.11.1910, roč. 50, č. 319, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17758031 (3. sloupec nahoře). Kniha „Ohledání dobytka jatečného a masa“ (NKC) vyšla nejpozději r. 1905 (viz Národní listy, 10. 8.1905, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9132289 (1. sloupec dole)), což odpovídá době jeho činnosti. Přispíval též do Ottova slovníku naučného (viz Seznam spolupracovníků 19. dílu).
Tichý, Karl (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20111005027
Narozen 20. 1. 1839 ve Slaném, zemřel 22. 6. 1908 v Praze. Továrník, císařský a komerční rada, zakladatel firmy Bárta a Tichý ve Slaném, funkcionář obchodních a podnikatelských sdružení, člen pražské městské rady, poslanec českého zemského sněmu. Zdroj: Národní listy, 22. 6. 1908, roč. 48, č. 171, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9532770 (1. sloupec). Rok vydání přiložené práce (1898) odpovídá době jeho působení v pražské městské radě (1889-99).
Matyáš, František, 1846- - http://aut.nkp.cz/jk01080868
Zemřel 11. 12. 1909 ve Vídni. Zdroj: Moravská orlice, 14. 12. 1909, roč. 45, č. 196, s. 4, http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:b6851335-8294-11e0-b92b-0050569d679d (parte). Případně viz též další odkazy na str. Autor:František Matyáš.
Charvát, Ignác, 1863- - http://aut.nkp.cz/jk01050103
Zemřel 8. 5. 1935 v Třeboni. Zdroj: Národní listy, 10. 5. 1935, roč. 75, č. 129, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7162962 (1. sloupec, Společenský život). Že byl profesorem v Třeboni, uvádí např. Kuncova kartotéka; ještě r. 1930 tam byl činný (viz např. Národní listy z 22.10.1930, Gážistická hlídka, poslední sloupec).
Březnovský, Jan, 1829-1891 - http://aut.nkp.cz/jx20080910021
Narozen 16. 5. 1829 v Butovicích (dnes část Prahy), zemřel 9. 1. 1893 v Praze. Zdroj: Národní politika, 10. 1.1893, roč. 11, č. 10, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29330376 (začátek v 2. sloupci dole - pozor, datum narození je nesprávné). Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 272 • 1829 • Brzeznowský, Johann, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E01148623A911E08F90005056C00008&scan=1#scan1 a Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených JIN N4, s. 180, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=C8BFC212701548C7A7FCA93ECA82D4D9&scan=91#scan91 (druhý zdola). Roku 1891 jen odešel do důchodu.
Bensinger, Zikmund, činný 1861-1900 - http://aut.nkp.cz/xx0046523
Narozen 16. 9. 1825 v Mannheimu (Německo), zemřel 14. 2. 1896 v Opatii (dnes Chorvatsko). Zdroj: Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 231 • 1825, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E01050323A911E08F90005056C00008&scan=1 . Datum úmrtí: Prager Tagblatt, 17. 2. 1896, s. 7, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=18960217&seite=7&zoom=33&query=%22Bensinger%22&provider=P02&ref=anno-search
André, Karl, činný 1847-1863 - http://aut.nkp.cz/jx20111024001
Narozen 1799 (podle jiných zdrojů 1796), zemřel 16. 11. 1876 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 22 • 1799, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E6C3AD123A911E08F90005056C00008&scan=1 . Potvrzení: Prager Abendblatt, 17. 11. 1876, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pab&datum=18761117&seite=2&zoom=33&query=%22Karl%22%2B%22Andre%22&provider=P02&ref=anno-search . Alternativní rok narození: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 5, obraz 675, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=5&folium=675
Beneš, Jakub, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20080908020
Narozen 1792, zemřel 25. 5. 1873 v Praze. Uveden jako kazatel a superintendent českého evangelického sboru (Pastor der evangelischen böhm. Gemeinde, Superintendent). Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 83 • 1792, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1E01046F23A911E08F90005056C00008&scan=1
Neubauer, Johann - http://aut.nkp.cz/mzk2009544200
Narozen 27. 4. 1849 v Lítově u Habartic (okres Sokolov), zemřel 22. 11. 1909 v Krajkové (okres Sokolov). Zdroj: Unser Egerland, 1909, roč. 13, č. 1, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6079240 (jen v NK). Potvrzení data narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Chlum sv. Maří 17, str. 79, http://www.portafontium.eu/iipimage/30062899/chlum-sv-mari-17_0811-n?x=-38&y=235&w=1083&h=409
Fejfar, Matěj Maria, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2014826982
Narozen kolem roku 1822 (nepodařilo se nalézt), zemřel 18. 5. 1888 v Mikulově. Katolický kněz, historik, kaplan v Drážďanech (do r. 1862), kooperátor v Terezíně, katecheta v Litoměřicích, farář ve Fukově (1864-71) a Pohledu (1871-72), nakonec kanovník v Mikulově. Zdroj: Datum úmrtí a věk: Moravský zemský archiv, Matrika zemřelých Mikulov - sv. Václav 2954, str. 206, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/237/?strana=104 (1. záznam). Potvrzení: Nikolsburger Wochenschrift, 26. 5. 1888, roč. 28-29, č. 21, s. 1, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17876109 (1. zpráva). Že je to on, dokládá recenze jeho dějin johanitského řádu v deníku Bohemia z 5. 4. 1883, s. 6 ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22686206 , prostřední sloupec), kde je uveden jako Residential-Canonicus in Nikolsburg (ehemalige[r] Priester der Leitmeritzer Diözese). Životopisné informace: Přesun z Drážďan do Terezína: Blahověst, 15. 11. 1862, roč. 12, č. 32, s. 520, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6567926 . Z Litoměřic do "Fugavy": Blahověst, 15. 8. 1864, roč. 14, č. 23, s. 368, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6547912 . Z Fukova do Pohledu: Blahověst, 25. 10. 1871, roč. 21, č. 30, s. 480, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6264347 . Z Pohledu do Mikulova: Blahověst, 15. 11. 1872, roč. 22, č. 32, s. 512, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6268435 .
Krach, Robert (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jo2012722235
Narozen 4. 3. 1818 v Praze, zemřel 17. 12. 1868 v Praze. Elitní pražský krejčí, spolumajitel firmy „Bratři Krachové“ s pobočkami rovněž ve Vídni a Istanbulu. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 345 • 1818, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=64E996CAE8DC11E0817A002215111B5A&scan=1 (pozor, měsíc úmrtí je nesprávný). Přesné datum úmrtí: např. Die Presse, 21. 12. 1868, s. 5, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=apr&datum=18681221&seite=5&zoom=33&query=%22Robert%22%2B%22Krach%22&provider=ENP&ref=anno-search ("Donnerstag"). Životopisná data: Pražský denník, 27. 12. 1868, roč. 3, č. 358, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8229201 (prostřední sloupec).
Zamykal, Ladislav (1884–1937) – http://aut.nkp.cz/jk01152077
Ve svých záznamech nemá uvedenu knihu Velký Olomouc, jejímž je sestavitelem. Viz Doslov.
Severa, Josef (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20090407024
Narozen 11. 2. 1843 v Praze, zemřel 6. 4. 1898 v Plzni. Též operní pěvec a hudební publicista. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 131 • 1802 • Sewera, Wenzl, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=08C35B10DA6911E2933240618600A675&scan=1#scan1 . Životopisné údaje: Plzeňské listy, 7. 4. 1898, č. 42, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22813923 (jen v NK). Viz též matriku zemřelých, http://www.portafontium.eu/iipimage/30067299/plzen-evangelicka-02_0650-z?x=215&y=595&w=485&h=196 .
Maysl, Albert, 1874- - http://aut.nkp.cz/jk01080971
Narozen 2. 2. 1874 v Slaném, zemřel 1946. Od roku 1914 továrník v Plzni. Zdroj: Datum narození: SOA Třeboň, Matrika oddaných České Budějovice (sv. Mikuláš), 1901-1905, kniha 70, s. 285, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/2780/287 . Datum úmrtí: Archiv města Plzně, fond 1220, http://badatelna.eu/fond/151330/ . Potvrzení: Pravda, 17. 8. 1946, roč. 2, č. 189, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/30088853 (jen v NK); jméno manželky odpovídá. Stěhování do Plzně: Budivoj, 14. 4. 1914, roč. 50, č. 30, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5349130 (3. sloupec). Matrika narozených ve Slaném není prozatím digitalizována ( http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12000/1 ), matrika zemřelých - zřejmě v Plzni - bude tajná nejméně do r. 2021.
Štěpánek, Adolf, činný 1868 - http://aut.nkp.cz/jx20100715019
Narozen 1. 6. 1831 v Plzni, zemřel 1. 6. 1889 v Plzni. Zdroj: Datum úmrtí: Plzeňské listy, 1. 6. 1889, roč. 1889, č. 66, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22414969 (2. sloupec dole). Potvrzení + věk: SOA Plzeň, matrika zemřelých Plzeň 087, s. 57, http://www.portafontium.eu/iipimage/30067271/plzen-087_0590-z?x=-61&y=52&w=891&h=360 . Datum a místo narození potvrzuje SOA Plzeň, Matrika narozených Plzeň 012, s. 12, http://www.portafontium.eu/iipimage/30067196/plzen-012_0160-n?x=30&y=128&w=967&h=390 (3. zápis zhora); spojnicí s matrikou zemřelých (jména rodičů, jméno manželky, věk) je SOA Plzeň, Matrika oddaných Plzeň 027, s. 375, http://www.portafontium.eu/iipimage/30067211/plzen-027_3800-o?x=70&y=561&w=474&h=191 (poslední zápis na stránce).
Prokšová, Marie, činná 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20080722009
Narozena 23. 3. 1847 ve mlýně Sárovec u Vysokého Mýta (jako Marie Zamastilová), zemřela 11. 3. 1897 ve Vamberku. Manželka řídícího učitele ve Vamberku, činná v ženském hnutí. Zdroj: Datum úmrtí + rodné příjmení: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Vamberk, sign. 168-6147, ukn 9990, strana 42, přímý odkaz na stránku, popř. na celou matriku. Datum narození: SOA Zámrsk, Matrika narozených Vysoké Mýto, sign. 2287, ukn 10519, strana 412, přímý odkaz na stránku, popř. na celou matriku. Že se jedná o stejnou osobu, dokládá jednak údaj v přiložené knize na str. 1f ( http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:54758890-bc4d-11e4-837c-001018b5eb5c - "Ve Vamberku"), jednak časté zmínky o ní (a jejích příspěvcích na charitu) v Ženských listech (po zadání hesla "Prokšová" do vyhledávání na http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452825 ). Když zemřela, zmínili(y) ji jako "dávný milený člen náš" - viz Ženské listy, 4/1897, roč. 25, č. 4, s. 73, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8738392 , tudíž by to neměl být nikdo jiný.
Slavíček, František, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20060512020
Narozen 6. 11. 1798 v Modlešovicích (část města Strakonice), zemřel 27. 2. 1848 v obci Dlažov (okres Klatovy). Katolický kněz, kaplan v Jindřichově Hradci, lokalista v Dlažově, překladatel náboženské literatury do češtiny. Zdroj: Obecná informace: Ohlas od Nežárky, 1. 12. 1883, roč. 13, č. 48, s. 388, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7971324 (1. sloupec; pozor: 1. datum narození je nepřesné; 2. "Hlosava" = zkomolenina německého "Glossau" = Dlažov). Datum narození: SOA Třeboň, Matrika narozených Podsrp 1786-1856, s. 147, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6526/130 (třetí zdola). Datum úmrtí: SOA Plzeň, Matrika zemřelých Dlažov 04, s. 128, http://www.portafontium.eu/iipimage/30061040/dlazov-04_2130-z?x=-10&y=320&w=962&h=388 .
Mollenda, Karel (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01081994
Narozen 22. 11. 1842 v Písku, zemřel 4. 11. 1901 v Praze. Středoškolský profesor na gymnáziích v Pelhřimově a Praze-Vinohradech, meteorolog. Zdroj: Obecná informace: Národní listy, 6. 11. 1901, roč. 41, č. 306, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9271331 (3. sloupec). Potvrzení + datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých VIN Z4, s. 107, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=435A5727AAFB47F8B213DE50CFF33DA7&scan=110#scan110 . Potvrzení data narození: SOA Třeboň, Matrika narozených Písek 1842-1849, s. 43, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6374/44 . (Že je to on, dokazuje záznam o narození jeho syna Ladislava (pozdějšího právníka) - viz http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6318/137 - kde souhlasí údaje o rodičích (s matrikou narozených), manželce (s matrikou zemřelých) i době pobytu v Pelhřimově (s Kuncovou kartotékou).)
Suchanek, Theobald, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20090603017
Narozen 1. 7. 1838 v Brně, zemřel 3. 1. 1915 v Brně. Státní úředník, účetní ředitel moravského místodržitelství, pomolog, dlouholetý funkcionář a čestný člen odboru pro pěstování ovoce, vína a zahradnictví c. k. moravsko-slezské společnosti pro orbu, přírodo- a zeměznalství. Zdroj: Brünner Zeitung, 4. 1. 1915, č. 2, s. 2, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:05b4e010-ee03-11e4-a794-5ef3fc9bb22f (1. sloupec vlevo nahoře). Český název spolku viz např. Moravská orlice, 29. 11. 1878, roč. 16, č. 275, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17075489 (inzerát v prostředním sloupci)
Galusek, Vilibald, činný 18. století-19. století - http://aut.nkp.cz/ola2016915049
Podle přiložené diplomové práce - http://is.muni.cz/th/261303/ff_b/ (s. 26 pdf) - i dat vydání jeho vlastních prací ([3], [4], [5]) nebyl činný na přelomu 18. a 19. století, ale o 100 let později. Takže záznam by mohl znít např. takto: Narozen 19. 1. 1858 v obci Jívoví (okres Žďár nad Sázavou), zemřel 22. 7. 1928 v Brně. Právník, státní úředník, okresní hejtman v Prostějově, Hranicích a Kroměříži, ministerský rada v Brně. Autor výkladů právních předpisů v oboru obecní samosprávy. Zdroj: Obecná informace: Lidové noviny, 26. 7. 1928, roč. 36, č. 375, s. 5, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:cd8f1520-8c9e-11dc-851b-000d606f5dc6 (pravá strana, 2. sloupec). Potvrzení + datum narození: Moravský zemský archiv, Matrika zemřelých Brno - sv. Tomáš 17056, s. 123, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10374/?strana=62 (poslední vpravo dole; pozor - místo narození je nepřesné). Datum a místo narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Křižanov 15715, Jívoví s. 18, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6523/?strana=206 (první vlevo nahoře). (Matrika farnosti Křižanov je rozdělená podle obcí, přičemž každá část má své vlastní stránkování a název obce je uveden jen na začátku, tj. zde: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6523/?strana=197 ; místo narození ale potvrzuje také rejstřík - http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6604/?strana=23 (jediný vpravo, obec je "Iwowi"). Brněnského kněze při zápisu do matiky zemřelých zřejmě spletlo, že Vilibaldův otec byl v době jeho narození hospodářským kontrolorem v Jakubovicích.)
Brüx, Jindřich, asi 1845-asi 1884 - http://aut.nkp.cz/jk01013335
Uváděn také jako Jindřich Brix. Narozen 11. 7. 1845 ve Slavkově u Brna, zemřel 12. 6. 1886 v Luhačovicích. Lékař v Brně a Rajhradě. Zdroj: Životopis a alternativní jméno: Moravská orlice, 16. 6. 1886, roč. 24, č. 136, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17121115 (1. sloupec). Potvrzení data úmrtí: Moravský zemský archiv, Matrika zemřelých Luhačovice 4345, s. 131, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4183/?strana=68 (poslední vpravo dole). Datum narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Slavkov u Brna 13126, s. 36, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1957/?strana=20 (5. zhora). Údaje odpovídají Kuncově kartotéce.
Mattkey, Heřman, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20100122011
Narozen 28. 7. 1819 v Mostě, zemřel 20. 2. 1905 v Lanškrouně. Zdroj: Mährisch-Schlesische Presse, 1. 3. 1905, roč. 22, č. 17, s. 5, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=msp&datum=19050301&seite=5&zoom=33&query=%22Mattkey%22&provider=P03&ref=anno-search (1. sloupec, zvýrazněno; pozor - datum úmrtí neodpovídá matrice). Datum úmrtí, datum a místo narození: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Lanškroun, sign. 6409, ukn 4817, s. 725, dostupné online: příslušná strana nebo celá matrika jako zip. Potvrzení data narození: SOA Litoměřice, Matrika narozených Most a Zahražany, sig. 118/6, s. 317, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-6c7c&scan=320#scan320 (1. zápis).
Žváček, Jiří, 1943- - http://aut.nkp.cz/jn20000402976
Zemřel 24. 11. 2015. Zdroj: Fakulta informatiky a statistiky VŠE, http://fis.vse.cz/doc-ing-jiri-zvacek-csc-zemrel/
Jirovec, Karel, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20101026008
Narozen 4. 11. 1862 v obci Kejnice (okres Klatovy), zemřel 25. 12. 1908 v Praze. Středoškolský profesor v Praze a Novém Bydžově, spolupracovník Ottova slovníku naučného. Uváděn též dlouhou formou (Karel Jírovec). Zdroj: Datum úmrtí + narození (nepřesně): Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých VIN Z5 • 1905-1910, s. 300, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=25502C895A664674A528F5FBC7BB5BF6&scan=304#scan304 . Přesné datum narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Nezamyslice 24, s. 255, http://www.portafontium.eu/iipimage/30066398/nezamyslice-24_2390-n?x=46&y=-7&w=928&h=374 . Podle údaje na titulní straně jeho knihy o Františku Josefovi (SKC) byl roku 1894 „suppl. prof. při c. k. akademickém gymnasiu v Praze“, což potvrzuje např. Výroční zpráva soukromé střední školy dívčí a spolku Minervy v Praze, 1891, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8319510 (jen v NK). Roku 1895 byl ze suplenta povýšen na zatímního učitele v Praze (Národní listy, 17. 7. 1895, roč. 35, č. 195, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7642602 (3. sloupec nahoře) a v roce 1897 na gymnazijního profesora v Novém Bydžově (Národní politika, 9. 7. 1897, roč. 15, č. 188, s. 1, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28575370 (3. sloupec, 2. odstavec). V létě 1908 se vrátil na Vinohrady (Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 237, obraz 316, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=237&folium=316 - viz poznámku „posledně Nový Bydžov“), kde krátce poté zemřel. Je uveden i na seznamu spolupracovníků Ottova slovníku naučného se shodnými údaji - http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:5ca28f20-0ef2-11e5-b269-5ef3fc9bb22f .
Moser, Václav Leopold (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01082120
Narozen 19. 1. 1811 v Mítově (okres Plzeň-jih), zemřel 7. 1. 1886 v Praze. Lékař, překladatel a spisovatel. Zdroj: Obecná informace: Plzeňské listy, 12. 1. 1886, č. 5, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22480432 (2. sloupec). Přesné datum úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých VIN Z1 • 1884-1887, s. 83, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=7D0EDBC18A684F9DAE3A23E7B4F08F41&scan=87#scan87 . Přesné datum narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Nové Mitrovice 02, obr. 46, http://www.portafontium.eu/iipimage/30066492/nove-mitrovice-02_0470-n?x=19&y=69&w=470&h=189 .
Fikerle, Jaroslav, 1879- - http://aut.nkp.cz/jk01031118
Narozen 18. 1. 1879 v Plzni, zemřel 29. 7. 1938 v Poděbradech. Vlastním jménem Jaroslav Fikrle. Zdroj: Obecná informace: VIKTORA, Viktor. Z významnějších učitelských osobností 2. československé státní reálky v Plzni, http://old.mikulasske.cz/historie/almanach/profesori.doc a Český deník, 02.08.1938, roč. 27, č. 210, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4758567 (jen v NK). Datum úmrtí + narození: SOA Plzeň, Matrika zemřelých Plzeň 132, s. 312, http://www.portafontium.eu/iipimage/30071597/plzen-132_3150-z?x=-21&y=124&w=878&h=354 (datum narození povrzuje, že jde o "Fikerleho" z Kuncovy kartotéky). Potvrzení data narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Plzeň 061, s. 368, http://www.portafontium.eu/iipimage/30067245/plzen-061_3730-n?x=62&y=342&w=928&h=375 .
Grosse, Bedřich, činný 1847-1897 - http://aut.nkp.cz/xx0082117
Narozen 7. 7. 1816 v obci Stöntzsch u Lipska (Německo), zemřel 5. 12. 1897 v Olomouci. Zdroj: Obecná informace: Našinec, 8. 12. 1897, roč. 33, č. 141, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6810928 (jen v NK). Potvrzení a datum + místo narození: Zemský archiv v Opavě, Matrika zemřelých inv. č. 11292, sig. EM II 6, 1878 - 1934, Olomouc, s. 127, http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=dd4acd7737c68136:5e44cc3e:12c9fad6ac6:-7cb8&scan=72 (1. řádek).
Kisch, Mathias, 1847- - http://aut.nkp.cz/jx20110518008
Zemřel 17. 1. 1931 v Praze. Také úředník židovského pohřebního bratrstva a správce židovského hřbitova v Praze. Zdroj: Prager Tagblatt, 18. 1. 1931, roč. 55, č. 16, s. 4, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=19310118&seite=4&zoom=33&query=%22Kisch%22&ref=anno-search (4. sloupec vpravo nahoře, zvýrazněno). Potvrzení: Národní archiv, Index zemřelých židovské obce Praha-Žižkov, obr. 21, http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=3786&reproId=36218 .
Kaufhold, Ernst Christian, 1847- - http://aut.nkp.cz/jx20110502008
Narozen 15. (?) 3. 1847 v Magdeburgu (Německo), zemřel 14. 5. 1918 v Kremži (Rakousko). Německy píšící katolický básník a novinář, organizátor katolických spolků, činný převážně v Praze. Zdroj: Reichspost, 22. 5. 1918, roč. 25, č. 229, s. 5, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19180522&seite=5&zoom=33&query=%22Kaufhold%22&ref=anno-search (zvýrazněno). Přesné datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 160 • 1847 • Kaufhold, Ernst, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=45DEC4CE805711E0814C002215111B5A&scan=1#scan1 . Přesné datum úmrtí: Diözesanarchiv St. Pölten, Sterbebuch Krems - St.Veit 03-20, s. 277, online (1. řádek)
Kurz, Josef, 1847- - http://aut.nkp.cz/jo2010573429
Narozen 4. 8. 1847 v Novákovicích (část obce Lomec, okres Klatovy), zemřel 8. 11. 1906 v Lounech. Učitel na obecné chlapecké škole v Lounech. Zdroj: Datum úmrtí + povolání: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých sig. 100/45 Louny, s. 121, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-737d&scan=122#scan122 . Místo narození: SOA Litoměřice, Matrika oddaných sig. 100/31 Louny, s. 313, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-738a&scan=321#scan321 . Přesné datum narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Klatovy 45, s. 30, http://www.portafontium.eu/iipimage/30063841/klatovy-45_0310-n?x=23&y=178&w=928&h=375 (3. zdola).
Klíma, František, 1847- - http://aut.nkp.cz/jk01060509
Zemřel 31. 1. 1941 v Suchonicích u Olomouce. Zdroj: Našinec, 1. 2. 1941, roč. 77, č. 27, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7461626 (jen v NK). Viz též foto náhrobku s daty na https://cs.billiongraves.com/grave/Franti%C5%A1ek-Kl%C3%ADma/14021847#/ .
Šilhan, Antonín, 1847- - http://aut.nkp.cz/jk01122916
Zemřel 24. 6. 1914 v Buštěhradě. Zdroj: Národní listy, 26. 6. 1914, roč. 54, č. 173, s. 10, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8563737 (parte)
Černý, Gothard, 1849- - http://aut.nkp.cz/jk01021536
Narozen 25. 2. 1849 v Českém Brodě, zemřel 22. 2. 1932 v Praze. Řídící učitel, funkcionář spolků a čestný občan v Horních Počernicích (dnes část Prahy). Zdroj: Datum úmrtí: Národní politika, 24. 2. 1932, roč. 50, č. 55, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17522224 (2. sloupec, Zprávy osobní a rodinné). Datum narození: SOA Praha, Matrika narozených Český Brod 10, s. 420, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4798/424#
Suchý, Antonín, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0114199 (j-návrh)
Narozen 1854 (? - špatné OCR) ve Svratce, zemřel 26. 2. 1919 v Litomyšli. Zdroj: Východ, 8. 3. 1919, roč. 2, č. 20, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5603749 (jen v NK).
Kadlec, Karel, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110576 (j-návrh)
Narozen 26. 11. 1850 (? - špatné OCR), zemřel 4. 6. 1933 v Litomyšli. Zdroj: Datum narození: Východ, 27. 11. 1931, roč. 14, č. 47, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5628475 (jen v NK). Datum úmrtí: Východ, 9. 6. 1933, roč. 16, č. 23, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5679392 (jen v NK).
Vytlačil, Jan, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0114665 (j-návrh)
Narozen 28. 4. 1845 ve vsi Pazucha (část města Litomyšl), zemřel 4. 11. 1922 v obci Horní Újezd (okres Svitavy). Zdroj: Datum úmrtí: Východočeský republikán, 17. 11. 1922, roč. 4, č. 47, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5141325 (jen v NK). Místo narození: Východ, 8. 11. 1930, roč. 13, č. 45, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5626699 (jen v NK). Přesné datum narození: SOA Zámrsk, Matrika narozených Pazucha 1837-1890, sign. 5412, ukn 5437, s. 39, dostupné online: příslušná stránka nebo celá kniha ke stažení (506 MB).
Bulva, Jan (bez dat) - http://aut.nkp.cz/xx0109952
Narozen 27. 3. 1836 v obci Budislav (okres Svitavy), zemřel 20. 3. 1905 v Litomyšli. Zdroj: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Litomyšl 1903-1912, sign. 7490, ukn5466, s. 63, dostupné online: příslušná stránka nebo celá kniha (468 MB)
Röhrich, Jan, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0114191 (j-návrh)
Narozen 13. 6. 1843 ve vsi Rusek (část města Hradec Králové), zemřel 1. 6. 1909 v Litomyšli. Zdroj: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Litomyšl 1903-1912, sign. 7490, ukn5466, s. 162, dostupné online: příslušná stránka nebo celá kniha (468 MB)
Míček, Jan, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110465 (j-návrh)
Narozen 9. 12. 1875 v Litomyšli, zemřel 3. 5. 1910 v obci Trstěnice (okres Svitavy). Zdroj: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Litomyšl 1903-1912, sign. 7490, ukn5466, s. 185, dostupné online: příslušná stránka nebo celá kniha (468 MB)
Kastner, Jan, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0154144 (j-návrh)
Narozen 12. 7. 1847 v Poličce, zemřel 5. 9. 1910 v Litomyšli. Zdroj: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Litomyšl 1903-1912, sign. 7490, ukn5466, s. 193, dostupné online: příslušná stránka nebo celá kniha (468 MB)
Gregor, František, 1833-1914 - http://aut.nkp.cz/jk01032620
Zemřel 4. 4. 1911 v Litomyšli. Zdroj: Národní politika, 6. 4. 1911, roč. 29, č. 96, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7519136 (1. sloupec dole). Potvrzení: SOA Zámrsk, Matrika zemřelých Litomyšl 1903-1912, sign. 7490, ukn5466, s. 185, dostupné online: příslušná stránka nebo celá kniha (468 MB)
Zbíral, Jaroslav (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01152289
Narozen 29. 12. 1868 v Praze, zemřel 28. 3. 1925 v Praze. Úředník pražského magistrátu a funkcionář Národní jednoty severočeské. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých POD Z6 • 1923-1935, s. 24, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=2886AF2E20F044629B291F43E87AE8F6&scan=27#scan27 . Potvrzení data narození: Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených FR N15 • 1868-1877, s. 15, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=9EABEC2AEC354A828758D2CB8FB2082F&scan=18#scan18 . Že se jedná o stejnou osobu, dokazuje Čech, 24. 7. 1906, s. 5, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=cdb&datum=19060724&seite=5&zoom=33&query=%22Zb%C3%ADral%22%2B%22severo%C4%8Desk%C3%A1%22&ref=anno-search (zvýrazněno) - podle tohoto článku byl magistrátní úředník J. Zbíral funkcionářem Národní jednoty severočeské a tato organizace rovněž vydala knihy uvedené v SKC u Zbírala.
Storchová, Marie (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01121277
Narozena 3. 2. 1863 ve Stráži (část města Sušice), zemřela 26. 4. 1925 v Praze. Ředitelka měšťanské školy v Berouně, starostka Zemské ústřední jednoty učitelek v Čechách. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých POD Z6 • 1923-1935, s. 26, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=2886AF2E20F044629B291F43E87AE8F6&scan=29#scan29 . Potvrzení + životopisná data: Národní listy, 28. 4. 1925, roč. 65, č. 116, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9147988 (3. sloupec, Ze společnosti) a Ženské listy, 8/1897, roč. 25, č. 8, s. 172, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a06c6d88-435e-11dd-b505-00145e5790ea (2. odstavec zdola). Potvrzení data narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Sušice 20, s. 206, http://www.portafontium.eu/iipimage/30069087/susice-20_1065-n?x=60&y=522&w=629&h=254 (poslední záznam na stránce)
Brož, Antonín, 1865- - http://aut.nkp.cz/jk01013195
Zemřel 7. 10. 1928 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých POD Z6 • 1923-1935, s. 92, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=2886AF2E20F044629B291F43E87AE8F6&scan=97#scan97
Stehlík, Gustav, 1870- - http://aut.nkp.cz/nlk20010100775
Zemřel 7. 5. 1931 v Praze. Lékař v oboru ORL v Praze-Smíchově, později zubní lékař na Smíchově. Autor článku v oboru dermatologie. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých POD Z6 • 1923-1935, s. 149, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=2886AF2E20F044629B291F43E87AE8F6&scan=159#scan159 . Životopisné údaje: Almanach lékařů (již citovaný), s. 298, http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:fde10055-6a61-11e3-ab2b-d485646517a0
Burešová, Marie, 1882- - http://aut.nkp.cz/nlk20000085193
Zemřela 2. 2. 1933 v Praze. Lékařka v Praze (nikoliv politička - Navrátil píše, že r. 1912 vstoupila do politické státní služby, tj. stala se "státní úřednicí"), autorka článků v Časopise českých lékařů. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých POD Z6 • 1923-1935, s. 181, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=2886AF2E20F044629B291F43E87AE8F6&scan=191#scan191 a Almanach lékařů (již citovaný), s. 27, http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:fbd1f672-6a61-11e3-ab2b-d485646517a0
Buben, František (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01020072
Narozen 12. 1. 1874 v Novém Městě na Moravě, zemřel 9. 11. 1933 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých POD Z6 • 1923-1935, s. 191, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=2886AF2E20F044629B291F43E87AE8F6&scan=201#scan201 . Potvrzení data narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Nové Město na Moravě 15924, s. 244, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6835/?strana=118 . (V katalogu není jeho román Dravé proudy - nejedná se o omyl? Jediná kniha s tímto titulem v katalogu SKC (zde) má jiného autora.)
Koncelik, Richard, činný 1876-1880 - http://aut.nkp.cz/mzk2011656956
Narozen 1844 ve Lvově (Ukrajina), zemřel 14. 5. 1932 v Olomouci. V českých zdrojích uváděn jako Richard Končelík. Zdroj: Našinec, 19. 5. 1932, roč. 68, č. 115, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7345069 (jen v NK). Další informace uvádí Našinec, 9. 10. 1924, roč. 60, č. 232, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7615175 (jen v NK) - slavil 80. narozeniny, mohlo by tam být přesné datum narození.
Klímová, Marie, -1923 - http://aut.nkp.cz/jk01060600
Narozena 26. 12. 1866 v Rychnově nad Kněžnou, zemřela 1. 4. 1923 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých v Podolí, sign. POD Z5 • 1915-1923, s. 188, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=E1D35502B7FC41369EA6F8B95BE9409A&scan=193#scan193 . Že je to ona, dokazuje např. Zvon, 3. 5. 1923, roč. 23, č. 33, s. 464, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d8360170-ce8f-11e3-93a3-005056825209 (uvádí nesprávné datum úmrtí, které pak převzaly i jiné zdroje, ale jinak potvrzuje, že se jedná o stejnou osobu).
Smělý, Václav (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01120034
Narozen 2. 11. 1838 v Křížově (část obce Korkyně, okres Příbram), zemřel 6. 5. 1928 v Praze. Učitel, později ředitel na obecných a měšťanských školách v Praze. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z17, s. 26, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=041D4FEA9D194A31932973984AD66A5A&scan=30#scan30 . Životopisné údaje: KRYŠPÍN, Vojtěch. Obraz činnosti literární učitelstva českoslovanského, s. 397, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10466033 a Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 126 • 1838 • Smělý, Vácslav, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=D478E95A785D11E38DF940618600A675&scan=1#scan1 . Potvrzení data narození: SOA Praha, Matrika narozených Slapy 06, s. 130, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12067/115# .
Skrbek, Josef, 1866- - http://aut.nkp.cz/nlk20010100766
Narozen 23. 2. 1866 ve Vysokém nad Jizerou (okres Semily), zemřel 20. 5. 1928 ve Staré Boleslavi. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z17, s. 27, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=041D4FEA9D194A31932973984AD66A5A&scan=31#scan31 . Datum narození: SOA Zámrsk, Matrika narozených Vysoké nad Jizerou, sign. 5726, ukn 10621, s. 31, online:příslušný list nebo celá kniha. Viz též Almanach lékařů, s. 283, http://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:fde10055-6a61-11e3-ab2b-d485646517a0#page=33 (již citovaný) a Národní listy, 23. 5. 1928, roč. 68, č. 143, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4521784 (parte).
Černý, Jan Maria, 1871- - http://aut.nkp.cz/jk01021554
Narozen 20. 10. 1871 v Lipníku nad Bečvou (okres Přerov), zemřel 27. 9. 1929 v Praze. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z17, s. 86, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=041D4FEA9D194A31932973984AD66A5A&scan=95#scan95 . Potvrzení data a místa narození: Zemský archiv v Opavě, Matrika narozených N • inv. č. 6665 • sig. L I 13, s. 150, http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=be95a0a8-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=76 (třetí vlevo zhora)
Rosendorf, František Josef (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01102698
Narozen 15. 7. 1865 v Mladé Boleslavi, zemřel 13. 4. 1930 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z17, s. 107, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=041D4FEA9D194A31932973984AD66A5A&scan=116#scan116 . Potvrzení: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 260, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=91CFC7A0B8B211E2850074F06DCD07FC&scan=1#scan1 a Archiv hl. m. Prahy, Matrika oddaných u sv. Štěpána, sign. ŠT O17, s. 158, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=B3A49C5C8F8B4FE69D8D48F2253109B3&scan=177#scan177 (dokládá, že se jistou dobu podepisoval jako "František Josef"). Potvrzení data narození: SOA Praha, Matrika narozených Mladá Boleslav 21, s. 230, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/8694/233# .
Adámek, Antonín, 1854-1916 - http://aut.nkp.cz/jk01010055
Narozen 11. 1. 1854 v obci Zvole (okres Praha-západ), zemřel 26. 1. 1931 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z17, s. 135, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=041D4FEA9D194A31932973984AD66A5A&scan=149#scan149 . Potvrzení data narození: SOA Praha, Index narozených Vrané nad Vltavou 20, obraz 3, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7571/3# (8. vpravo zhora; samotná matrika není dosud digitalizovaná). Dostupné údaje se shodují s Kuncovou kartotékou. Je otázka, odkud pochází údaj o úmrtí r. 1916 - možná si ho někdo spletl s Bohumilem Adámkem (jk01010057), který zemřel r. 1915 a v roce 1916 se v tisku často zmiňovalo jeho dědictví odkázané na vlastenecké účely.
Fibinger, František A. (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01031062
Narozen 9. 9. 1857 v obci Habrovany (okres Vyškov), zemřel 9. 2. 1931 v Praze. Zdroj: Data: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z17, s. 137, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=041D4FEA9D194A31932973984AD66A5A&scan=154#scan154 . Potvrzení data narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Královopolské Vážany 12665, s. 109, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1418/?strana=169 (třetí vpravo zhora). Jeho činnost ilustruje např. Moravská orlice, 28. 2. 1899, roč. 37, č. 48, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17139946 (pravý sloupec). Úmrtí zmiňovala také Národní politika, 21. 2. 1931, roč. 49, č. 52, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17842899 (Zprávy osobní a rodinné)
Řehák, Václav, 1839- - http://aut.nkp.cz/jk01110035
Zemřel 27. 11. 1919 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z16, s. 23, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=B7829041B52046B5A707D07B277A19AF&scan=29#scan29
Škardová, Vilma (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20100723012
Narozena 29. 4. 1864 v Rajhradě (okres Brno-venkov), zemřela 22. 10. 1921 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z16, s. 83, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=B7829041B52046B5A707D07B277A19AF&scan=91#scan91 . Potvrzení data narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Rajhrad 1668, s. 319, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10750/?strana=162 (druhá zdola vpravo).
Böhm, Franz, činný 1881-1893 - http://aut.nkp.cz/mzk2010570748
Narozen 26. 1. 1852 v obci Dolní Dunajovice (okres Břeclav), zemřel 13. 5. 1902 v Reichenau an der Rax (Rakousko). Učitel, později ředitel na chlapecké měšťanské škole ve Znojmě. Autor pedagogické literatury a příležitostných spisů o Josefu II., redaktor časopisů Znaimer Lehrerbote a Deutscher Lehrerfreund. Zdroj: Znaimer Tagblatt, 15. 5. 1902, roč. 6, č. 110, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ztb&datum=19020515&seite=2&zoom=33&query=%22B%C3%B6hm%22%2B%22Direktor%22&ref=anno-search (zvýrazněno; pozor - datum narození je nepřesné). Datum narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Dolní Dunajovice 2554, s. 202, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2564/?strana=103 (první vlevo nahoře).
Sobota, Emil, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20090608011
Narozen 20. 5. 1854 v Praze, zemřel 1. 1. 1915 v Olomouci-Nové Ulici. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 119 • 1854 • Sobota, Emil , http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=9ACD30E681B511E3B2EB40618600A675&scan=1#scan1 . Potvrzení data narození (souhlasí jména rodičů): Archiv hl. m. Prahy, Matrika narozených PMV N6, s. 160, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=D312C5FCF4394FFF995A661D8E8B1BF5&scan=164#scan164
Schenkl, Conrad Philipp, činný 1841-1851 - http://aut.nkp.cz/mzk2010473815
Narozen 20. 2. 1811 v Brně, zemřel 19. 8. 1866 v Brně. Dr., kartograf, zemský stavební ředitel, autor souboru map Moravy a Slezska. Zdroj: Obecná informace: Neue Freie Presse, 22. 8. 1866, roč. , č. , s. 8, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=18660822&seite=8&zoom=33&query=%22Schenkl%22&ref=anno-search (pravý sloupec, zvýrazněno; uvádí, že se zasloužil o moravský místopis - je to tudíž on; pozor - datum úmrtí je nepřesné). Data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 243 • 1811 • Schenkl, Konrad , http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=781EADE5E8A711E298D400265A67E412&scan=1#scan1 . Přesné datum narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 16943, s. 246, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7928/?strana=123 (druhý na levé straně; viz též záznam v indexu). Potvrzení data úmrí: Moravský zemský archiv, Matrika zemřelých Brno - sv. Jakub 16915, s. 14, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7904/?strana=8 .
Jitschinsky, Ferdinand, činný 1841 - http://aut.nkp.cz/jx20070730017
Narozen 25. 4. 1793 v Kutné Hoře, zemřel 14. 3. 1868 v Praze. Ředitel karlštejnského panství, později inspektor statku a archivář tereziánského ústavu šlechtičen na Hradčanech. Zdroj: Obecná informace: Prager Abendblatt, 14. 3. 1868, roč. , č. , s. 3, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pab&datum=18680314&seite=3&zoom=33&query=%22Jitschinsky%22&ref=anno-search (1. sloupec, zvýrazněno). Rok a místo narození: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 233, obraz 514, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=233&folium=514 . Přesné datum narození: SOA Praha, Matrika narozených Kutná Hora 08, s. 113, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7391/120# (první vlevo nahoře). Seznam jeho funkcí uvádí např. titulní strana jeho práce o Karlštejnu (SKC). Potvrzení data úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých VÍT Z8, s. 10, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=6DFD19C9BB3245D98513E03B53E6A0CE&scan=14#scan14 .
*** Ne zcela úplné, nicméně (snad) použitelné: ***
Bednař, Julius, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2010566189
Narozen ca 1856, zemřel 5. 2. 1897 v Místku. Ředitel měšťanské školy a okresní školní inspektor v Místku. Zdroj: Noviny Těšínské, 13. 2. 1897, roč. 3, č. 10, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29640473 (jen v NK). Potvrzení: Zemský archiv v Opavě, Matrika zemřelých inv. č. 1593 • sig. M I 19 (Místek, Bahno), s. 512, http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=be864a5e-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=258 (Matrika nic nového nepřináší, žádný zdroj neuvádí jeho datum a místo narození.)
Gintlová, Julie, nar. 1840 - http://aut.nkp.cz/jk01032443
Narozena 1. 11. 1835, zemřela 3. 5. 1904. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků 1830-1910, list 266 • 1829 • Sitte, Josef, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=A823515A63D011E385AE40618600A675&scan=1 (datum narození a úmrtí, rodné příjmení Gintlová, provdaná Sitteová, povolání učitelka). Viz též Národní listy, 19. 6. 1904, roč. 44, č. 168, s. 13, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8967986 (2. sloupec). S výjimkou roku narození vše odpovídá Kuncově kartotéce. Potvrzení dat: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých ŠT Z13, s. 172, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=18002DEAB15B49B0B3147227FBCB9357&scan=177#scan177 . Problém: Úřední doklady uvádějí místo narození na Křivoklátě, ale v tamním indexu narozených - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/7345/5# - chybí. Bude vhodné ještě ověřit např. podle oddací matriky, až ji zdigitalizují.
Vrzal, Bohuš, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/jk01151074
Zemřel 3. 2. 1890 v Radovesicích u Litoměřic. Zdroj: Beseda učitelská, 13. 3. 1890, roč. 22, č. 11, str. 150-151, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/32473230 . Potvrzení: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých 96/25, s. 802, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7433&scan=802#scan802 Problém: Drobný rozpor v datu narození (18. vs. 23. ledna 1851) - bude vhodné ověřit s matrikou narozených, až ji zdigitalizují.
Brosche, Antonín, činný 1887 - http://aut.nkp.cz/jx20101215002
Narozen kolem roku 1851, zemřel 8. 1. 1888 v Mochově. Úředník (vážný) v cukrovaru v Mochově. Zdroj: Datum úmrtí + věk + životopisná data: Národní listy, 10. 1. 1888, roč. 28, č. 10, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6736180 (parte) a SOA Praha, Matrika zemřelých Bříství 33, s. 116, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4325/119 . Problém: V indexu narozených v Rožmitále nenalezen - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12480/4# , ačkoliv je příslušná adresa (Rožmitál 71) uváděna opakovaně, např. i na záznamu o narození jeho syna ( http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4320/60# ). Bylo by vhodné ověřit údaje o narození podle jiných zdrojů, např. záznamu o sňatku (kde?).
Fischer, Gustav, 1845- - http://aut.nkp.cz/jk01031258
Zemřel 31. 1. 1918 v Chicagu (USA). Zdroj: Family Search International, Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994, https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2MW-ZHXK . Ostatní údaje odpovídají Kuncově kartotéce. Problém: Bylo by vhodné ověřit datum narození 30. vs. 31. 8. 1845; místní katolická matrika - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5045/1 - není dosud digitalizovaná a pokud byl G. F. žid (viz jméno otce), pak by bylo nutné hledat v okolních obcích - Dobřichovice neměly vlastní matriku.
Palleta, Josef, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20080825026
Narozen 1795, zemřel 16. 10. 1850 v Praze. Zdroj: Rok narození: Blahověst, 24. 4. 1856, roč. 2, č. 1, s. 34, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6542257 (č. 112). Potvrzení a datum úmrtí: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 439, obraz 808, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=439&folium=808 a Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých STR Z5, s. 17, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=A1378F49075F4F3595C8506C4AA55455&scan=22#scan22 (poslední na straně). Problém: Podle policejní přihlášky se narodil na Svaté Hoře, ale v indexu narozených z Příbrami a okolí ( http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13163/81# ) se jeho jménu podobá jen "Paleta Josef Fr." nar. 1794. Bude vhodné ověřit s matrikou, až ji zdigitalizují ( http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13111/1 ).
Parma, Zachariáš, činný 18. století-19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2012714622
Narozen 1757 ve Strážnici, zemřel 22. 1. 1821. Zdroj: DEUTSCH, George. Die theologische Facultät Olmütz, die theologische Lehranstalt Brünn, die philosophischen Lehranstalten Brünn und Nikolsburg. Brünn: G. Deutsch, 1885, s. 18, http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:11c66964a0da8ba06cbfe97f17aa2d7d . Problém: Nepodařilo se potvrdit a doplnit datum narození - možná proto, že v digitalizované matrice chybí dvojstrana (přehozená s jinou). Existuje také zdroj (časopis Hlídka, roč. 25 (1908), s. 637, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:60b32f80-03e8-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f ), podle nějž byl teprve r. 1821 jmenován profesorem - to ale vzhledem k věku neni pravděpodobné.
Vítková, Aloisie, činná 1861-1874 - http://aut.nkp.cz/xx0082659
Narozena 1812, zemřela 27. 1. 1891 v Praze. Zdroj: Datum úmrtí: Národní listy, 29. 1. 1891, roč. 31, č. 29, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4572160 , 1. sloupec (Úmrtí). Rok narození: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 700, obraz 9 http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=700&folium=9 (údaj o manželu odpovídá nekrologu). Pozor: Rok narození je nejistý, k ověření a upřesnění by bylo vhodné porovnat další matriky (Litomyšl, Praha), z nichž některé nejsou zatím digitalizované.
Triwaldová, Gabriela (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01140101
Narozena 1814, zemřela 13. 6. 1895 v Praze (na Smíchově). Zdroj: Rok narození: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 653, obraz 89, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=653&folium=89 . Datum úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých na Smíchově, sign. SM Z16, s. 131, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=D71C61D504254E0A85E8958EF18DC996&scan=135#scan135 . Potvrzení: Prager Tagblatt, 9. 2. 1884, roč. 8, č. 40, s. 13, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=18840209&seite=13&zoom=50&query=%22Triwald%22&ref=anno-search (parte jejího manžela listonoše - je tam uvedena s rodným příjmením, které odpovídá údajům na jejích knihách).
Mohrmann, Bernard Ferdinand, činný 1847-1858 - http://aut.nkp.cz/xx0046238
Narozen 1799, zemřel 23. 7. 1859 v Praze. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 45 • 1799 • Mohrmann, Bernhard Ferdinand , http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=23B93647C10611E181E9002215111B5A&scan=1#scan1 . (Najde se někdy přesnější informace o narození?)
Veith, Jindřich, činný 1861-1886 - http://aut.nkp.cz/xx0082675
Narozen 14. 2. 1822, zemřel 30. 11. 1903 v Praze. Zdroj: Datum úmrtí: Národní listy, 2. 12. 1903, roč. 43, č. 329, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9342998 , 2. sloupec (Úmrtí). Potvrzení: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých TRP Z11, s. 177, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=8ECE1C14229D421D8856A443B40AE645&scan=181#scan181 . Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, soupis pražských domovských příslušníků, list 220 • 1822 • Veit, Heinrich, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=C059E4F35F7211E4AD9340618600A675&scan=1 . Jedinou nesrovnalostí je, že matrika narozených - ŠT N14, s. 356, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=B91427078ACA459293FCA32BA2E14CFC&scan=188#scan188 - uvádí datum narození 15. 2. a v prvním sloupci je připsáno "Litomischl". Narodil se tam o den dřív a byl pokřtěn v Praze??
Husák, František, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20091118002
Narozen 1837, zemřel 4. 12. 1873 v Praze. Úředník pražského magistrátu. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 323, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=1E00F91D23A911E08F90005056C00008&scan=1 . Potvrzení: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých MIK Z13, s. 166, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=AC1D9122CB2A42B7B399B1D70D90170D&scan=170 . (Přesné datum a místo narození by se možná dalo vypátrat podle záznamu v matrice oddaných r. 1860 u sv. Vojtěcha, zatím nezdigitalizována. Mimochodem, na stejném listě Soupisu je uvedeno i datum narození jeho syna Josefa Husáka ( http://aut.nkp.cz/jx20040902009 ) - 26. 4. 1863 v Praze - ale datum jeho úmrtí se zatím nepodařilo zjistit.)
Šimek, Adolf, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20100224019
Narozen 1836, zemřel 19. 2. 1898 v Praze. Státní úředník, sekretář Mladoboleslavské krajské hospodářské jednoty, okresní tajemník v Bělé pod Bezdězem, překladatel práce o lesním hospodářství a autor článků o okresní a obecní samosprávě. Zdroj: Rok narození, datum a místo úmrtí: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 594, obraz 159, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=594&folium=159 . Životopisná data: Jizeran, 11. 2. 1891, roč. 12, č. 12, s. 1-2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5074288 (začátek vpravo dole nad čarou) , popř. Národní listy, 22. 2. 1898, roč. 38, č. 53, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5022387 (prostřední sloupec; pozor - místo úmrtí je nepřesné) a Jizeran, 26. 2. 1898, roč. 19, č. 17, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5090980 (1. sloupec). Zatím se nepodařilo zjistit přesné datum ani místo narození; zdroje uvádějí obce Dobrovice, Doubravice (u Katusic?) či dokonce Hajda (Nový Bor). Možná nám časem napoví matrika oddaných (3. 9. 1867 u sv. Vojtěcha v Praze, zatím nezdigitalizovaná, viz konskripci).
Druchsa, Johann Nepomuk Mathias, činný 1848-1873 - http://aut.nkp.cz/jo2006333681
Narozen 1829 v Praze, zemřel 19. 11. 1873 v Praze. Zdroj: Data: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 98, obraz 570, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=98&folium=570 (jako povolání uvedeno "Schriftsteller"). Obecná informace a potvrzení: Národní listy, 20. 11. 1873, roč. 13, č. 319 (příloha), s. 1, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5435785 (4. sloupec). Přesné datum narození bude nutné nejprve najít, nejlépe podle matriky zemřelých u sv. Havla (zatím nezdigitalizována)
Brož, Aleš, 1892- http://aut.nkp.cz/jk01013194
zemřel 1952. Zdroj: Měsíčník Zbirožsko
Flora Pauline Kopta, činná 1896–1900 - http://aut.nkp.cz/jx20110224011
zemřela 16. 11. 1921 v San Antoniu v Texasu. Zdroj: Český deník, ISSN: 1801-2639, 13.1.1922, s. 4 [6]

Další zahraniční autoři[editovat]

Meyer, Heinrich, nar. 1869 - http://aut.nkp.cz/xx0035896
Pravděpodobně jde o záměnu jmen, protože DNB uvádí, že autorem přiložené práce (1840 : Gutenbergs-Album, http://d-nb.info/993853528 ) je Heinrich Meyer *1812 † 1863, http://d-nb.info/gnd/124984541 - což logicky odpovídá datu vydání práce. Viz též německou Wikipedii. Ohledně Herders Werke (tato?), tam si asi ani DNB není jistá, kdo to byl (možná Heinrich Meyer-Benfey?)
Pávai Vajna, Gábor, nar. 1850 - http://aut.nkp.cz/nlk20010097789
Narozen 18. 2. 1851 v Debrecíně, zemřel 31. 5. 1913 v Bratislavě. Primář uherské státní nemocnice v Bratislavě. Zdroj: maďarská Wikipedie (odkazuje na debrecen.hu), popř. biografický lexikon lékařů, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s22.html
Šervinskij, Vasilij Dmitrijevič, nar. 1850 - http://aut.nkp.cz/nlk20000088903
Zemřel 1941. Zdroj: ruská Wikipedie
Wölfler, Anton, nar. 1850 - http://aut.nkp.cz/nlk20000085326
Narozen 12. 1. 1850 v obci Kopec u Stříbra (Kopetzen), zemřel 31. 1. 1917 ve Vídni. Zdroj: Datum a místo narození: Deutsche Zeitung Bohemia, roč. 90, č. 31, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22073230 , pravý sloupec, poslední odstavec. Datum a místo úmrtí: Neue Freie Presse, 4. 2. 1917, č. 18841, s. 7, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19170204&seite=7&zoom=33&query=%22W%C3%B6lfler%22&provider=P02&ref=anno-search . Má též článek v anglické Wikipedii.
Barancevič, Kazimir Stanislavovič, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/jn20030821021
Zemřel 26. 7. 1927. Zdroj: Ruská národní filosofie, http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/barancevich.html
Mortara, Pius Maria, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/jn20000701269
Uváděn též jako Edgardo Mortara - židovský chlapec, konvertovaný na katolickou víru proti vůli svých rodičů a pozdější augustiniánský misionář. Narozen 27. 8. 1851, zemřel 11. 3. 1940. Pius bylo jeho klášterní jméno. Zdroj: anglická Wikipedie. V NKP ho máte asi kvůli knize "Dr. Pius Maria Mortara, čili, Dítko Prozřetelnosti : (svéživotopis) / na oslavu stoleté ročnice narození Pia IX. česky upravil Alois Kolísek" (záznam v katalogu), která se - podle recenze v Moravské orlici z 3. 6. 1894, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17205714 (jen v NK) týká této záležitosti. Viz též VIAF pro různé varianty jména (NKP tam už je).
Pommer, Gustav Adolf, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/nlk20010094274
Zemřel 29. 12. 1935. Zdroj: ÖBL 1815-1950, Bd. 8 (Lfg. 37, 1980), S. 190, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Pommer_Gustav-Adolf_1851_1935.xml
Skala, Jakub, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/kpwa5725
Zemřel 17. 1. 1925 v Budyšíně. Zdroj: www(Petera: Géniové církve a vlasti), http://www.cdct.cz/petera/show.php?persona=1716 a Národní politika, 22. 1. 1925, roč. 43, č. 22, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17895761 , prostřední sloupec.
Machek, Emanuel, nar. 1852 - http://aut.nkp.cz/nlk20000087874
Zemřel v roce 1930. Zdroj: VIAF, popř. polská Wikipedie. Zajímavostí tohoto autora je, že v roce 1915 omylem uveřejnili jeho nekrolog ( http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19150419&seite=3&zoom=33&query=%22Machek%22&provider=P02&ref=anno-search ). Potom to opravili (viz např. http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=klw&datum=19150424&seite=3&zoom=33&query=%22Machek%22&provider=P02&ref=anno-search ), ale nesprávná informace stále "žije" např. rakouském biografickém lexikonu, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_M/Machek_Emanuel_1852_1915.xml .
Mascha, Ottokar, nar. 1852 - http://aut.nkp.cz/xx0116203
Narozen 7. 5. 1852 v Plzni, zemřel 9. 2. 1929 ve Vídni. Rakouský právník, spisovatel, sběratel umění (zejména plakátů) a kunsthistorik. Zdroj: Bernhard Denscher: Der Plakatsammler Ottokar Mascha (1852 - 1929), http://www.austrianposters.at/pages/analysen/denscher_ottokar_mascha.html . Stručnou informaci přinesly též Deutsche Zeitung Bohemia, 26. 2. 1929, roč. 102, č. 49, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22080202 (3. sloupec).
Eversbusch, Oscar, nar. 1853 - http://aut.nkp.cz/nlk20000085161
Zemřel 6. 8. 1912. Zdroj: Bosls Bayerische Biographie, s. 189, http://bavarikon.de/de/bookviewer/kpbO-UBR-BOS-0000P205XTB00039
Tumlirz, Karl, nar. 1854 - http://aut.nkp.cz/jx20110411023
Narozen 24. 3. 1854 v Moldavě u Teplic, zemřel v dubnu 1936 ve Štýrském Hradci. Středoškolský profesor v Kadani, Praze a Vídni, od r. 1894 zemský školní inspektor v Bukovině, nakonec činný ve Štýrsku. Zdroj: Reichenberger Zeitung, 14. 4. 1936, roč. 77, č. 89, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/31379171 , 1. sloupec dole.
Bačyns’kyj, Julijan, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/js2005303600
Zemřel 6. 6. 1940. Zdroj: Енциклопедія історії України (ЕІУ), http://www.history.org.ua/?termin=Bachynskyj_Yu
Cook, Albert Ruskin, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/nlk20000083876
Zemřel 23. 4. 1951. Zdroj: Oxford DNB, http://www.oxforddnb.com/templates/article.jsp?articleid=38473&back=
Haeberlin, Carl, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/nlk20000087358
Zemřel 12. 11. 1954. Zdroj: německá Wikipedie
Packard, Francis Randolf, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/nlk20010095915
Zemřel 18. 4. 1950. Zdroj: Bulletin of Medical Library Association. Oct 1950; 38(4): 424–425. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC195081/?page=1
Haufe, Ewald, nar. 1854 - http://aut.nkp.cz/jn20031029001
Zemřel 9. 12. 1939 v Meranu v jižním Tyrolsku. Zdroj: Walter de Gruyter, Das Deutsche Literatur-Lexikon, Halm - Hauptmann, sloupec 493, Dostupné online
Buttmann, Rudolf, nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/mzk2010576457
Zemřel 30. 5. 1927. Zdroj: Haus der bayerischen Geschichte, http://www.hdbg.de/parlament/content/persDetail.php?id=264
Dimmer, Friedrich, nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/nlk20000087831
Zemřel 7. 3. 1926 ve Vídni. Zdroj: Whonamedit, http://www.whonamedit.com/doctor.cfm/1824.html , popř. (pro citaci lepší) Neue Freie Presse, 8. 3. 1926, č. 22084, s. 6, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19260308&seite=6&zoom=33
Esmarch, Erwin, nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/nlk20000085129
Zemřel 4. 2. 1915. Zdroj: německá Wikipedie, popř. Innsbrucker Nachrichten, 9. 2. 1915, s. 14-15, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ibn&datum=19150209&seite=14&zoom=33&query=%22Esmarch%22&provider=P02&ref=anno-search
Gadow, Hans Friedrich, nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/jn20030923020
Zemřel 26. 5.1928. Zdroj: Natural History Museum, http://www.nhm.ac.uk/research-curation/library/archives/catalogue/dserve.exe?dsqServer=placid&dsqIni=Dserve.ini&dsqApp=Archive&dsqCmd=Show.tcl&dsqDb=Persons&dsqPos=9&dsqSearch=%28Surname%3Dg*%29
Kaščenko, N. F., nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/nlk20010099150
Zemřel 29. 3. 1935. Zdroj: Akademik, http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/94523/%D0%9A%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE , viz též ukrajinskou Wikipedii (se snímkem náhrobku).
Ammann, Hartmann, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/mzk2010508362
Zemřel 17. 11. 1930. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_A/Ammann_Hartmann_1856_1930.xml
Bacon, Charles Summer, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/nlk20000078688
Správné jméno je Bacon, Charles Sumner. Zemřel 10. 7. 1947. Zdroj: University of Illinois, http://www.uic.edu/depts/lib/specialcoll/services/lhsc/ead/027-08-20-02b.html
Fisch, Rudolf, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/nlk20000085562
Zemřel 2. 12. 1946. Zdroj: Historisches Lexikon der Schweiz, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19721.php , popř. německá Wikipedie
Jay, Raoul, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/skuk0003228
Zemřel v červnu 1921. Zdroj: BNF, http://data.bnf.fr/12375357/raoul_jay/
Konovalov, D. P., nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/nlk20010099548
Celým jménem Dmitrij Petrovič Konovalov. Zemřel 16. 1. 1929. Ruský fyzikální chemik, metrolog, odborník na termochemii a kalorimetrii. Zdroj: VNIIM, http://www.vniim.ru/konovalov.html
Kroess, Alois, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/kpwa4247
Zemřel 18. 3. 1928. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_K/Kroess_Alois_1856_1928.xml
Séglas, Jules, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/nlk20040153239
Zemřel 1939. Zdroj: BNF, http://data.bnf.fr/12387804/jules_seglas/
Treub, Hector, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/nlk20000087858
Zemřel 7. 4. 1920. Zdroj: Resources KNAW, http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/treub . Viz též holanskou Wikipedii
Fraenkel, Alexander, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/nlk20000085672
Zemřel 16. 1. 1941. Zdroj: Deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de/sfz16740.html
Grulev, Michail Vladimirovič, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/js2007400458
Zemřel 17. 9. 1943. Zdroj: Akademik ( http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/40862/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2 ), popř. ruská Wikipedie
Heim, Ludwig, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/nlk20040155836
Zemřel 5. 2. 1939. Zdroj: Große Bayerische Biographische Enzyklopädie, s. 794, http://books.google.at/books?id=-luQoqgJYJMC&lpg=RA1-PA85&ots=OJYdKVM4wh&dq=Ludwig%20Heim%201857&pg=PA794#v=onepage&q=Ludwig%20Heim%201857&f=false , popř. německá Wikipedie
Kolisko, Alexander, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/nlk20000087865
Zemřel 23. 2. 1918. Zdroj: Wiener Zeitung, 25. 2. 1918, č. 45, s. 4, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19180225&seite=4&zoom=33&query=%22Kolisko%22&provider=P01&ref=anno-search , popř. německá Wikipedie.
Loria, Achille, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/skuk0003802
Zemřel 6. 11. 1943. Italský politický ekonom. Zdroj: Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 66 (2007), http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-loria_%28Dizionario-Biografico%29/ , popř. anglická Wikipedie a VIAF (bez NK).
Bruns, Ludwig, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/nlk20040155582
Zemřel 9. 11. 1916. Zdroj: německá Wikipedie s fotkou náhrobku, potvrzení viz např. Neue Freie Presse, 15. 11. 1916, s. 9, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19161115&seite=9&zoom=33&query=%22Bruns%22&provider=P02&ref=anno-search a European Neurology, Vol. 40, No. 6, Year 1916, http://www.karger.com/Article/FullText/190913 (oboje bez přesného data).
Büngner, Otto von, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/nlk20000083762
Zemřel 20. 8. 1905. Zdroj: Baltisches Biographisches Lexikon, s. 126, http://www.bbl-digital.de/seite/126/
Dewitt, Lydia, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/nlk20000090137
Celým jménem DeWitt, Lydia Maria Adams. Zemřela 10. 3. 1928. Americká lékařka v oboru anatomie a patologie. Zdroj: Encyclopedia of World Scientists, s. 179, http://books.google.de/books?id=uPRB-OED1bcC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=Lydia+Dewitt+1859&source=bl&ots=8XaDWVfuQx&sig=_6_A9M8A0tLvaKJwf7Cvr1VL2bM&hl=en&sa=X&ei=INIEVJyBKofIyAP6j4DYDQ&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q=Lydia%20Dewitt%201859&f=false , popř. anglická Wikipedie
Bockenheimer, Jacob Hermann, nar. 1837 - http://aut.nkp.cz/nlk20000080562
Zemřel 15. 10. 1908. Zdroj: německá Wikipedie
Bosc, Ernest, nar. 1837 - http://aut.nkp.cz/nlk20040155590
Zemřel 1913. Zdroj: BNF, http://data.bnf.fr/11893036/ernest_bosc/
Wossidlo, Paul, nar. 1836 - http://aut.nkp.cz/mub2011634129
Zemřel 27. 7. 1921 ve Wrocławi. Zdroj: Przyroda Górnego Śląska, 11/1998, s. 14-15, http://2007.przyroda.katowice.pl/documents/przyrodnicy_wossidlo.pdf => Odkaz nefunguje, jiný důvěryhodný zdroj nenalezen.
Arnold, Julius, nar. 1835 - http://aut.nkp.cz/nlk20000078626
Zemřel 2. 2. 1915. Zdroj: německá Wikipedie, popř. titul knihy http://books.google.dk/books/about/Julius_Arnold_geb_19_August_1835_gest_am.html?id=dL-oHAAACAAJ&redir_esc=y
Olshausen, Robert, nar. 1835 - http://aut.nkp.cz/nlk20000087882
Zemřel 1. 2. 1915. Zdroj: Catalogus Professorum Hallensis, http://www.catalogus-professorum-halensis.de/olshausenrobert.html , popř. německá Wikipedie
Arnošt, rakouský arcivévoda, 19. stol. - http://aut.nkp.cz/mzk2005295155
Pravděpodobně je myšlen tento: Narozen 8. 8. 1824 v Miláně, zemřel 4. 4. 1899 v Arcu. Zdroj: Allgemeine Deutsche Biographie, popř. německá Wikipedie
Jovanović-Batut, Milan, 1847- - http://aut.nkp.cz/nlk20010099013
Narozen 11. 10. 1847, zemřel 11. 9. 1940. Srbský lékař, hygienik, vysokoškolský pedagog a popularizátor zdravotnických poznatků. Zdroj: Vreme, 12. 9. 1940, roč. 20, č. 6693, s. 5, http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/vreme/1940/09/12#page/4/mode/1up , poslední dva sloupce. Viz též letopočty na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13983406 , popř. článek v srbské Wikipedii.
Wotke, Karl, 1861- - http://aut.nkp.cz/xx0087496
Narozen 27. 2. 1861 v Brně, zemřel 13. 11. 1929. Středoškolský profesor v Oberhollabrunnu (Rakousko) a Hernals (dnes část Vídně), v letech 1917-20 ředitel gymnázia Wien-Ottakring, poté přednášel dějiny pedagogiky na vídeňské univerzitě. Autor prací z oboru klasické filologie, umění humanismu a renesance a školních dějin. Zdroj: Datum úmrtí: Reichspost, 13. 11. 1929, roč. 36, č. 314, s. 5, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19291113&seite=5&zoom=33&query=%22Wotke%22&provider=P03&ref=anno-search (zvýrazněno). Rok narození a životopis: Reichspost, 14. 11. 1929, roč. 36, č. 315, s. 6, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19291114&seite=6&zoom=33&query=%22Wotke%22&provider=P03&ref=anno-search (zvýrazněno). Přesné datum narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Brno - Křenová 17080, s. 51, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8027/?strana=26 (druhý zhora na pravé straně). Zemřel nejspíš ve Vídni, ale výslovná informace ve zdrojích chybí. V každém případě byl ve Vídni pohřben - viz http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19291115&seite=7&zoom=33&query=%22Wotke%22&provider=P03&ref=anno-search .)
Dahlerup, B., činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2005295149
Narozen 25. 8. 1790 ve městě Hillerød (Dánsko), zemřel 26. 9. 1872 v Kodani (Dánsko). Dánský námořní důstojník, v letech 1849-51 viceadmirál rakouského námořnictva. Zdroj: německá Wikipedie (odkazy na VIAF dole; článek uvádí i jeho titul Feldmarschallieutenant)
Hasert, Johann J. E., činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20100322017
Narozen 29. 7. 1813 ve městě Bischofroda u Eisenachu (Německo), zemřel 1902 ve Štýrském Hradci. Evangelický pastor v Německu, středoškolský profesor na gymnáziu ve Štýrském Hradci. Konvertoval ke katolicismu, r. 1882 vysvěcen na kněze. Zdroj: Základní data: Thüringer Literaturrat, http://www.thueringer-literaturrat.de/index.php?pageid=14&unitid=3835 . Přesné datum narození a životopisná data: Grazer Volksblatt, 23. 7. 1893, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=gre&datum=18930723&seite=2&zoom=33&query=%22Rudolf%22%2B%22Hasert%22&provider=P02&ref=anno-search . Je i v DNB, ale zjevně bez dat ( http://www.d-nb.info/gnd/181442078 a http://d-nb.info/gnd/18144206X ).
Hahöcker, Johann, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2014802574
Narozen cca 1789 (nepodařilo se najít), zemřel 19. 5. 1867 ve Vídni. Rakouský flétnista, hudební skladatel a pedagog, člen orchestru divadla v Hofburgu. Zdroj: Datum úmrtí a věk: Fremden-Blatt, 25. 5. 1867, s. 5, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=fdb&datum=18670525&seite=5&zoom=33&query=%22Hah%C3%B6cker%22&ref=anno-search . Potvrzení: Matrika zemřelých fary 09 - Wien-Lichtenthal, signatura 03-17, str. 198, http://www.data.matricula.info/php/view2.php?ar_id=3670&link=393035374dx140 (odkaz vede na knihu jako celek, příslušnou str. 198 nutno nalistovat) Není to ten správný; hledaným flétnistou a skladatelem byl jeho syn, o němž se nicméně nepodařilo základní data nalézt. Viz např. Fremden-Blatt z 25.05.1867, s. 5
Berstl, S., činný 1897 - http://aut.nkp.cz/jx20080521009
Narozen cca 1856 (nepodařilo se najít), zemřel 20. 7. 1931 v lázních Baden u Vídně (Rakousko). Rakouský daňový úředník, přednosta daňové správy ve vídeňském 2. a 20. obvodu, později dvorní rada ministerstva financí ve Vídni. Rovněž filantrop, angažoval se v rámci Červeného kříže ve prospěch osleplých vojáků. Zdroj: Datum úmrtí a věk: Badener Zeitung, 22. 7. 1931, s. 3, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=bzt&datum=19310722&seite=3&zoom=33&query=%22Berstl%22&provider=P03&ref=anno-search . Další životopisná data: Neue Freie Presse, 10. 2. 1916, s. 1, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=19160210&seite=33&zoom=33&query=%22Salomon%22%2B%22Berstl%22%2B%22Oberfinanzrat%22&provider=P02&ref=anno-search
Tipka, Louise, činná 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20090123018
Narozena roku 1829 v Köszeg (Maďarsko), zemřela 1. 7. 1907 ve Štýrském Hradci (Rakousko). Provdána jako Louise Weinlich-Tipka, uváděna i jako Luise Tipka. Rakouská operní pěvkyně; během pobytu v Praze v letech 1857-59 vydala sbírku básní Gedichte. Zdroj: Životopisná data: Oesterreichisches Musiklexikon Online, http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_W/Weinlich-Tipka_Louise.xml , popř. Grazer Tagblatt, 2. 7. 1907, s. 2 - 3, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=gtb&datum=19070702&seite=2&zoom=41&query=%22Luise%22%2B%22Tipka%22&ref=anno-search (zvýrazněno). Autorství básnické sbírky + alternativní jméno: TEUBER, Oscar. Geschichte des Prager Theaters. Dritter Theil. Prag: A. Haase, 1888. S. 535 , http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/20798353 (jen v NK). Je rovněž v DNB ( http://d-nb.info/gnd/117386774 ).
Sadílková-Šťastná, Olga, činná 19. století - http://aut.nkp.cz/nlk20010100751
Narozena 13. 9. 1878 ve městě Wilber (Nebraska, USA), zemřela 1952. Americká lékařka českého původu ve státě Nebraska, funkcionářka amerických zdravotnických, ženských a branných organizací. Zdroj: Encyclopedia of Bohemian and Czech-American Biography, Volume 3, online a Stepanka Andrews-Koryta, "Dr Olga Stastny, Her Service to Nebraska and the World," Nebraska History 68 (1987): 20-27, http://www.nebraskahistory.org/publish/publicat/history/full-text/NH1987OlgaStastny.pdf . Samozřejmě nebyla první ženskou lékařkou v USA; Michal Navrátil (s. 272, http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:fde10055-6a61-11e3-ab2b-d485646517a0 ) o ní píše: "Jí náleží čest, že jest první českou ženou z Nebrasky, dosáhší diplomu lékařského..."
Hopfauer, Joseph, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2009533202
Narozen ca 1764, zemřel 3. 6. 1836 v Linci (Rakousko). Správce věznice v Linci. Zdroj: Datum úmrtí a věk: Linzer Zeitung, 10. 6. 1836, č. 47, s. 187, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=laz&datum=18360610&seite=13&zoom=33&query=%22Hopfauer%22&ref=anno-search (vpravo dole, zvýrazněno). Potvrzení: Matrika zemřelých Linz-Stadtpfarre, Sterbebuch 07, Signatur 301/07, s. 240, http://www.data.matricula.info/php/view.php?ar_id=3670&link=4c3434x40 (na liště vpravo nutno nalistovat L44SSSS07_00240 a pak je to na pravé straně třetí zhora; žádné další informace tu ale nejsou). Že byl dlouholetým známým správcem věznice (nikoliv provincie), dokládá přiložený odkaz (viz aut. záznam) i článek v Linzer Zeitung ze 17. 1. 1817, kdy za své vzorné služby dostal zlatou medaili od císaře ( http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=laz&datum=18170117&seite=1&zoom=33&query=%22Hopfauer%22&ref=anno-search ).
Kitka, Joseph, činný 1834-1847 - http://aut.nkp.cz/pna2009505020
Narozen 26. 3. 1792 v obci Hruška (okres Prostějov), zemřel 23. 10. 1865. Rakouský právník, rada c. k. nejvyššího soudu ve Vídni, čestný doktor Univerzity Karlovy, autor prací z trestního a směnečného práva. V letech 1819-1841 činný na Moravě (Napajedla, Brno, Jihlava, Olomouc). Zdroj: Místo narození, datum úmrtí: ELVERT, Christian d'. Zur Oesterreichischen Verwaltungs-Geschichte, mit besonderer Rücksicht auf die böhmischen Länder. Brünn: In Commission der Buchhandlung von Carl Winiker, 1880, s. 615, http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:b2858240-5fcc-11e6-9dd6-5ef3fc9ae867 (vpravo dole). Životopis: Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung, 1. 12. 1865, roč. 16, č. 96, s. 4, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aog&datum=18651201&seite=4&zoom=33&query=%22Kitka%22&ref=anno-search (zvýrazněno, začátek vlevo dole). Přesné datum narození: Moravský zemský archiv, Matrika narozených Němčice nad Hanou 9332, s. 228, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/5882/?strana=144 (pátý zhora)
Zapf, J. J., 1847- - http://aut.nkp.cz/kup20010000113717
Narozen 29. 11. 1847 v obci Schottenfeld (dnes část Vídně, Rakousko), zemřel 28. 1. 1902 ve Vídni. Rakouský rytec, ředitel klenotnické školy a básník, proslulý jako autor původního německého textu k Písni práce (Lied der Arbeit). Celým jménem Josef J. Zapf. Zdroj: Arbeiter-Zeitung, 29. 1. 1902, roč. 14, č. 28, s. 3, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aze&datum=19020129&seite=3&zoom=33&query=%22Zapf%22&ref=anno-search (pravý sloupec)
Stammhammer, Josef, 1847- - http://aut.nkp.cz/xx0050590
Zemřel 18. 8. 1922. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Stammhammer_Josef_1847_1922.xml
Bloch, Oscar, 1847- - http://aut.nkp.cz/nlk20000087825
Zemřel 19. 6. 1926. Dánský chirurg a odborný spisovatel. Zdroj: Den store danske, http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Sundhed/L%C3%A6ge/Oscar_Bloch , popř. dánská Wikipedie (s odkazem na VIAF dole)
Šárka B. Hrbková - http://aut.nkp.cz/jk01042714
Narozena 1878, zemřela 1948. Zdroj: Notable American Women with Czechoslovak Roots (Miloslav Rechcigl Jr., 2019)
Vlasta Charlotte Kozel - http://aut.nkp.cz/jk01062619
aka Pavla Čechová
Narozena 12. 4. 1873. Zdroj: [7]. Rok potvrzuje též [8]
Zemřela 28. 10. 1901. Zdroje: [9] a [10]

Návrhy na nové záznamy[editovat]

Lorz, Johann, 1853-1913
Narozen 7. 1. 1853 v Království (Königswalde) u Šluknova, zemřel 23. 7. 1913 v Kolíně nad Rýnem. Klasický filolog německé národnosti. Profesor na gymnáziích v Chomutově, Hostinném a Litoměřicích, okresní školní inspektor v České Lípě, 1899-1910 ředitel německého učitelského ústavu v Praze, po r. 1910 zemský školní inspektor. Zdroj: Bohemia, 26. 7. 1913, roč. 86, č. 203, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22942232 (1. sloupec). Je s velkou pravděpodobností autorem prací Leitsätze und Anträge für d. II. österreichischen Lehrerbildnertag Wien 8-10 April 1906 a Schlagworte aus den pädagogisch-didaktischen Worträgen. DNB pro něj (?) má záznam bez knih ( http://d-nb.info/gnd/15480648X ), ÖNB naopak dvě tematicky i zeměpisně odpovídající knihy ([11] a [12]) ale nenašel jsem jeho Normdaten.
Kunšič, Ivan, 1874-1899
Narozen 27. 6. 1874 v osadě Mevkuž u Gorje (dnes Slovinsko), zemřel 16. 2. 1899 ve Vídni (slovinsky Dunaj). Slovinský slavista činný v Čechách, spolupracovník Ottova slovníku naučného a Národopisného sborníku, autor statí o etymologii místních jmen a česko-slovinských literárních stycích. Zdroj: Slovenski biografski leksikon, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi311447/ ; datum a místo úmrtí viz též Národní listy, 22. 2. 1899, roč. 39, č. 53, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5087969 (poslední sloupec). V katalogu SKC se ho týkají knihy Ivan Kunšič v pismih kot človek in znanstvenik / Dragotin Lončar (autor: Dragotin Lončar 1876-1954, viz rovněž Slovenski biografski leksikon) a Povesti s potovanja / spisala Anna Řeháková (autor: Anna Řeháková jk01110037 , spoluautor Anton Dermota 1876-1914 (rovněž viz Slovenski biografski leksikon).
Smyčka, Jan, 1855–1927
V katalogu SKC má id jk01120204, ovšem mezi jeho publikacemi není uveden Krátký průvodce mladečskými jeskyněmi a jinými památ. místy litovelského kraje na sev. Moravě : turistická črta, viz [13] .


Vyřízené návrhy[editovat]

Braun, Christian Heinz, 1847- - http://aut.nkp.cz/nlk20000083036
Zemřel 10. 5. 1911. Německý chirurg a vysokoškolský pedagog. Uváděn též jako Christian Heinrich Braun (ostatní data odpovídají, měl by to být tentýž). Zdroj: německá Wikipedie (odkaz na VIAF dole)
Credé, Benno, 1847- - http://aut.nkp.cz/nlk20000083903
Zemřel 14. 3. 1929. Německý chirurg a praktický lékař činný převážně v Drážďanech. Zdroj: německá Wikipedie (odkaz na VIAF dole)
Högyes, Endre, 1847- - http://aut.nkp.cz/nlk20000089223
Zemřel 8. 9. 1906. Zdroj: německá Wikipedie (odkaz na VIAF dole)
Albertoni, Pietro, 1849- - http://aut.nkp.cz/nlk20000078393
Zemřel 8. 11. 1933. Italský fyziolog, vysokoškolský pedagog a politik. Zdroj: anglická Wikipedie (odkaz na VIAF dole)
Fallada, Jiří, 1933-2002
Narozen 1. 8. 1933 Praha Československo, zemřel 21. 12. 2002 Toronto Kanada. Hudebník a textař. Zaměřen na trampskou a country hudbu. Zakládající člen skupiny Greenhorns (1965 - 1967). V roce 1968 emigroval do Kanady. Je spoluautorem [14], [15][16] a [17]. Zdroje: datum narození článek Když na "buráky" není chuť... , autor Slavomil Janov, časopis Western World 2/2003, datum úmrtí [18]
Studničková, Božena, 1849-1914 - http://aut.nkp.cz/jk01121587
Zemřela 25. 11. 1934 (nikoliv 1914). Zdroj: Kuncova kartotéka, popř. Národní listy, 27. 11. 1934, roč. 74, čís. 327, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4620503 (1. sloupec dole).
Kraus, Vojtěch (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01063087
Narozen 13. 2. 1865 v Praze, zemřel 26. 9. 1928 v Praze. Úředník pražského magistrátu, funkcionář národně demokratické strany, redaktor adresářů, almanachů a dalších publikací hl. m. Prahy. Zdroj: Životopisná data: Národní listy, 28. 9. 1928, roč. 68, č. 269, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4555137 (3. sloupec, úmrtí). Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 252 • 1865, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=D86646B80F6111E18180002215111B5A&scan=1 . Datum úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Štěpána, sign. ŠT Z17, s. 43, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=041D4FEA9D194A31932973984AD66A5A&scan=49#scan49 . Údaje souhlasí s Kuncovou kartotékou.
Kamberský, Vladimír (bez dat) - http://aut.nkp.cz/stk2007405444
Narozen 11. 4. 1935, zemřel 18. 8. 2014. Fyzik, autor vědeckých prací o magnetických tenkých vrstvách. Je po něm pojmenováno Kamberského tlumení (Kambersky damping). Zdroj: Fyzikální ústav AV ČR, http://www.fzu.cz/novinky/zemrel-vladimir-kambersky
Walter, Jaromír, 1923- - http://aut.nkp.cz/jk01151397
Zemřel 21. 3. 2001. Zdroj: Ministerstvo financí ČR, http://portaro.mfcr.cz/Portaro/authorities/21083 , popř. EconPapers, http://econpapers.repec.org/RePEc:czx:journl:v:8:y:2001:i:14:id:101 (pokud máte přístup ke zdrojovému textu - já ne)
Petřivalský, Jiří, 1920- - http://aut.nkp.cz/jk01092905
Narozen 8. 6. 1928 v Přerově, zemřel 19. 2. 1993 v Praze. Zdroj: Knihovna Přerov, http://katalog.knihovnaprerov.cz/l.dll?hal~1000089067 , popř. Finance a úvěr 5/1993, s. 232, http://journal.fsv.cuni.cz/storage/2430_199305mh.pdf (viz položku obsahu)
Pilulka, Čeněk, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20080822006
Jedná se o pseudonym, který používal Züngel, Emanuel František, 1840-1894 ( jn99240001623). Zdroj: NERUDA, Jan. Kritické spisy Jana Nerudy. III., Divadlo. Část třetí, Kritiky a referáty divadelní: (1865-1868). V Praze: F. Topič, 1908. S. 266, http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:caee49a0-4aa9-11e4-aded-005056827e51 , popř. Národní listy, 14. 7. 1877, roč. 17, č. 191, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8426582 (reklama na Čadkovy sólové výstupy uprostřed stránky, uvádí zkratku "Em. Z.")
Mareš, Václav, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0114188 (j-návrh)
Jak uvádí poznámka, tento záznam je duplicitní k Mareš, Václav, 1864-1936 (jk01080205). Zdroj: Východočeský republikán, 9. 10. 1936, roč. 18, č. 41, s. 11, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5188520 (jen v NK) - potvrzuje datum úmrtí (začátek října 1936), věk i to, že vyučoval v Makově.
Klika, Jaroslav, činný 1897 - http://aut.nkp.cz/xx0110578 (j-návrh)
Jak samotný záznam naznačuje, jedná se o duplicitu ke Klika, Jaroslav, 1860- (jk01060486). Zdroj: KRYŠPÍN, Vojtěch. Obraz činnosti literární učitelstva českoslovanského za posledních 100 let, s. 380, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10756453 . Datum úmrtí se nepodařilo najít; podle vzpomínky v časopise Východočeský republikán, 16. 3. 1934, roč. 16, č. 11, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5151237 (jen v NK) byl ze Sloupnice přeložen na ledečský okres, kde zanedlouho zemřel. Zřejmě byl tudíž ustanoven r. 1901 na měšťanské škole ve Světlé nad Sázavou (Národní politika, 19. 11. 1901, roč. 19, č. 319, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29521027 (1. sloupec)). Roku 1902 měl řeč na pohřbu ředitele dolů v Havl. Brodě (Národní listy, 16. 1. 1902, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9297274 ) a v září 1906 se účastnil setkání absolventů kutnohorské reálky (Národní politika, 19. 9. 1906, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7303515 ). V matrikách zemřelých ve Světlé n. S. (do r. 1913 a 1913-35) nenalezen.
Csokor, Johann, 1849- - http://aut.nkp.cz/nlk20000083910
Zemřel 7. 1. 1911. Rakouský veterinář, profesor veterinární mediciny na Tereziánské vojenské akademii a Vídeňské univerzitě. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_C/Csokor_Johann-Nepomuk_1849_1911.xml . (Ze životopisu vyplývá, že byl patolog a anatom, ale ve vztahu ke zvířatům. Byl ale také členem lékařských společností, proto se asi dostal do seznamu lékařů v NLK.)
Kalmus, Ernst, nar. 1869 - http://aut.nkp.cz/xx0090877
Narozen 17. 6. 1869 v Praze, zemřel 26. 10. 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Zdroj: Walter de Gruyter, Handbuch österreichischer Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft, s. 633, http://books.google.cz/books?id=QnrPXZ_eT44C&lpg=PA633&ots=X54BX3xQTC&dq=Ernst%20Kalmus%201869&pg=PA633#v=onepage&q=Ernst%20Kalmus%201869&f=false .
Chorinský z Ledské, Gustav, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/mzk2005295143
Narozen 27. 1. 1806 ve Vídni, zemřel 15. 10. 1873 ve Vídni. Příslušník moravského šlechtického rodu, rakouský státní úředník, okresní hejtman v Salzburgu, později místodržící v Kraňsku, na Moravě a v Dolním Rakousku. Zdroj: Klagenfurter Zeitung, 18. 10. 1873, č. 240, s. 1606, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=kfz&datum=18731018&seite=2&zoom=33&query=%22Chorinsky%22&ref=anno-search (zvýrazněno) a Budivoj, 19. 10. 1873, roč. 9, č. 84, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4874118 (začátek v 1. sloupci dole). Je také v německé Wikipedii a VIAF.
Lirš, František, nar. 1834 - http://aut.nkp.cz/jk01072228
Zemřel 19. 7. 1892 v Praze. Zdroj: Národní listy, 20. 7. 1892, roč. 32, č. 199, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4995509 (2 x parte)
Čajkovský, H., činný 1888 - http://aut.nkp.cz/jx20100729011
Celým jménem Hanuš Čajkovský. Narozen 21. 2. 1853 v Jičíně, zemřel 4. 1. 1891 v Brandýse n. L. Jednatel Sokola v Brandýse n. L. Zdroj: Obecná informace: Sokol, 1891, roč. 17, č. 3, s. 36, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5292926 (jen v NK) Přesné datum úmrtí + narození: SOA Praha, Matrika zemřelých Lysá nad Labem-ev 12, s. 123, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9375/123# . Je uveden i v katolické matrice (viz SOA Praha, Matrika zemřelých Brandýs nad Labem 47, s. 199, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4198/202# ) s mírně odlišnými údaji, ale záznam v evangelické matrice je přesnější, tudíž snad správný.
Isenbeck, Julius, 1847- - http://aut.nkp.cz/jx20110413011
Zemřel v roce 1900. Zdroj: DNB, http://d-nb.info/gnd/1050422686 . Potvrzení (byl rovněž finančníkem): Linzer Volksblatt, 28. 12. 1900, roč. 32, č. 295, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=lvb&datum=19001228&seite=2&zoom=33&query=%22Isenbeck%22&ref=anno-search (zvýrazněno).
Headlam, Stewart, 1847- - http://aut.nkp.cz/skuk0002930
Zemřel 18. 11. 1924. Zdroj: anglická Wikipedie (odkaz na VIAF dole na stránce)
Löhlein, Christian Adolf, 1847- - http://aut.nkp.cz/nlk20010096947
Zemřel 25. 11. 1901. Viz německou Wikipedii (viz též VIAF dole na stránce - křestní jména jsou uváděna různě).
Bělohlávek, František, činný 1876-1885 - http://aut.nkp.cz/jk01011447
Narozen 11. 12. 1851 v Turnově, zemřel 2. 3. 1903 na Kladně. Středoškolský profesor matematiky, fyziky a přírodopisu v Praze a Pardubicích, školní inspektor v Pardubicích a Novém Bydžově, od r. 1900 ředitel reálky v Kladně. Zdroj: kladenská knihovna, http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0264832-Belohlavek-Frantisek-18511903/ . Že je to on, dokládá zmínka v časopise Východočeský kraj, 21. 5. 1943, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5199383 (jen v NK) - "Tak profesor pardubické reálky Bělohlávek, který ornitologické poměry Pardubicka v druhé polovině minulého století velmi dobře znal..."; jeho přesun z Pardubic do Kladna zase zmiňuje Národní politika, 6.7. 1900, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28806052 , 3. sloupec. Datum a místo úmrtí potvrzuje zpráva v Národní politice, 4. 3. 1903, roč. 21, č. 62, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29636155 (Zprávy osobní a rodinné).
Pokorný, Rudolf, 1853-1887 - http://aut.nkp.cz/jk01100094
Je také autorem básně Nad troskami Národního divadla (viz ABA010 a ABA001). Zdroj: Národní listy, 17. 8. 1881, roč. 21, č. 198, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6525334 , 4. sloupec. Romuald Rudolf Perlík ( http://aut.nkp.cz/jk01092567 ) byl v té době ještě „na houbách“.
Bischoff, Bruno, činný 1878-1882 - http://aut.nkp.cz/jx20100311007
Narozen 31. 7. 1855 v Plzni, zemřel 17. 12. 1911 v Praze (na Smíchově). Správce uměleckých sbírek Spolku pro dějiny Němců v Čechách (Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen). Zdroj: Data: Datum úmrtí, rok narození: Matrika zemřelých SM Z19 • 1907-1914, s. 237, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=73A6BE523F5241BCAA46CA0F3D553388&scan=237 . Přesné datum narození: SOA Plzeň, Matrika narozených Plzeň 051, s. 287, http://www.portafontium.eu/iipimage/30067235/plzen-051_2910-n?x=93&y=102&w=487&h=184 (1. zápis; jméno matky odpovídá pražským policejním přihláškám - viz http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=36&folium=695 a http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=36&folium=715 ). Viz též Prager Tagblatt, 18. 12. 1911, roč. 36, č. 349, s. 2, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=19111218&seite=2&zoom=33 (3. sloupec, 5. zpráva).
Fraser, Thomas Richard, 1845- - http://aut.nkp.cz/nlk20000085697
Zemřel 4. 1. 1920. Zdroj: anglická Wikipedie, odkazy na VIAF dole.
Bartl, Eduard, 19. stol. - http://aut.nkp.cz/ola2008487865
Narozen 23. 7. 1837 v Kadani, zemřel 26. 11. 1909 v Praze. Středoškolský profesor matematiky a deskriptivní geometrie na německé reálce v Praze. Zdroj: Bohemia, 28. 11. 1909, roč. 82, č. 328, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22501861 , 3. sloupec nahoře, popř. SOA Litoměřice, Matrika zemřelých L66/33 • Kadaň, s. 1046, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7fa4&scan=525#scan525 (1. záznam vpravo nahoře). Viz též matriku narozených v Kadani - http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7fc0&scan=143#scan143 (2. záznam zdola).
Vichterle, František Jan, nar. 1836 - http://aut.nkp.cz/jk01142333
Narozen 20. 10. 1836 v Praze, zemřel 16. 4. 1911 tamtéž. Zdroj: Národní politika, 18. 4. 1911, roč. 29, č. 107, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7521014 , 2. sloupec dole. Potvrzení: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 289 • 1836, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4891C26F7C5511E4BFB140618600A675&scan=1#scan1 . Podle článku byl rovněž (spolu)autorem prací Stručná mluvnice česká se zvláštním vzhledem na pravopis český... a Sokol : Národní kalendář českoslovanský na obyčejný rok 1863 resp. Sokol : Národní kalendář českoslovanský na obyčejný rok... 1863, které by možná bylo vhodné propojit.
Renn, Antonín, činný 1852-1881 - http://aut.nkp.cz/xx0041554
Narozen 11. 9. 1811 v Rolavě (Sauersack), zemřel 21. 12. 1881 v Praze. Zdroj: Bohemia, 22. 12. 1881, roč. 54, č. 353, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22577744 (vpravo dole) . Potvrzení: Data: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků 1830-1910, list 26 • 1871 • Renn, Anton, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=31D443AF9CFB11E292AF40618600A675&scan=1 (data) a SOA Plzeň, Matrika narozených Rolava 12, s. 220, http://www.portafontium.eu/iipimage/30067610/prebuz-12_0220-n?x=173&y=44&w=976&h=394 (datum a místo narození). Viz též: Národní listy, 22. 12. 1881, roč. 21, č. 321, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6529147 .
Dobrzański, Jan, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20071017017
Narozen 1820, zemřel 1886. Zdroj: polská Wikipedie. Článek uvádí též možný rok narození 1819, ale většina knihoven ve VIAF (viz dole na stránce) se shoduje na roce 1820.
Hykeš, Václav F., nar. 1836 - http://aut.nkp.cz/jk01043414
Zemřel 4. 10. 1912 v Praze. Zdroj: Národní listy, 6. 10. 1912, roč. 52, č. 276, s. 15, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17841828 (parte). Povolání (učitel), věk a bydliště (Praha VII) odpovídá Kuncově kartotéce. Potvrzení: Matrika zemřelých u sv. Klimenta pro datum úmrtí, Matrika narozených ve Zbirohu pro datum narození (2. 7. 1836 je správně).
Brdlík, Jos. A. (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jo2013751313
Duplicitní záznam s http://aut.nkp.cz/xx0037904 (Brdlík, Josef, 1848-1932). Tento politik a podnikatel byl v letech 1902-1911 předsedou Jednoty povltavské (viz wikipedie, odkazy na zdroje uvnitř) a na rodinném parte byl uveden jako Josef A. Brdlík (viz Národní listy, 23. 11. 1932, roč. 72, č. 324, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5075438 ).
Kádner, František, nar. 1836 - http://aut.nkp.cz/jk01052485
Zemřel 19. 6. 1914 v Tuchoměřicích. Zdroj: Národní politika, 21. 6. 1914, roč. 32, č. 168, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8613936 , 3. sloupec (Úmrtí). O jeho synu Otakaru Kádnerovi píší Národní listy z 11. 5. 1930, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6644351 (2. sloupec 3. odstavec), že "..Mládí prožil v Nebušicích. Tam byl řídícím učitelem jeho otec, František Kádner...", což odpovídá Kuncově kartotéce.
Raudnitz, Robert W., činný 1884-1906 - http://aut.nkp.cz/jx20100315023
Narozen 25. 8. 1856 v Praze, zemřel 22. 11. 1921 tamtéž. Pediatr německé národnosti, soukromý profesor na pražské univerzitě, po r. 1919 člen zastupitelstva města Prahy. Zdroj: Deutsche Zeitung Bohemia, 23. 11. 1921, roč. 94, č. 274, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22294069 (1. sloupec; datum narození je pravděpodobně nesprávné). Přesné datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 206 • 1856, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=865DFC9496E411E292F374F06DCD07FC&scan=1
Chytil, Alois (1877-1949) – http://aut.nkp.cz/jk01050479
V SKC je správně uveden jako autor knihy Prusové na Moravě r. 1758, viz [19], ovšem v NKC je jako autor uvedený jiný Alois Chytil, nějaký statistik činný v 60. letech 20. století, viz [20].
Živná, Marta, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/jk01153179
Zemřela 10. 7. 1918 v Petrohradě (Rusko). Zdroj: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, 1930, roč. 43, č. 161-164, s. 229, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22875775 (jen v NK)
Vodnařík, Eduard, nar. 1837 - http://aut.nkp.cz/jk01150274
Zemřel 2. 5. 1917. Zdroj: Moravská orlice, 2. 5. 1917, roč. 55, č. 100, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28722194 (jen v NK). Viz též Kuncovu kartotéku (potvrzuje, že byl ředitelem pom. úřadů).
Škroch, Jan, nar. 1837 - http://aut.nkp.cz/jk01130389
Zemřel 4. 4. 1922 v Brně-Židenicích. Zdroj: Kuncova kartotéka, popř. Matrika zemřelých Brno - Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 17332, s. 195, záznam 42, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8221/?strana=100 (datum a místo narození odpovídají).
Planský, Tomáš, činný 1886 - http://aut.nkp.cz/jx20100201016
Narozen 9. 12. 1849 v Rojšíně u Českého Krumlova, zemřel 2. 5. 1921 v Českých Budějovicích. Po roce 1891 profesor na gymnáziu v Jindřichově Hradci. Zdroj: Datum úmrtí a věk: Ohlas od Nežárky 6. 5. 1921, roč. 51, č. 18, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7758079 (jen v NK) a matrika zemřelých v Českých Budějovicích, s. 341, http://digi.ceskearchivy.cz/en/2820/343 . Datum a místo narození: Knihovna v ČB, http://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_auth-m0127603-Plansky-Tomas-nar-1849/ . Přesun z Rychnova n. K. do Jindřichova Hradce: Národní listy, 15. 7. 1891, roč. 31, č. 192, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4565662 (2. sloupec, Osobní). Odchod do důchodu: Ohlas od Nežárky, 16. 12. 1910, roč. 40, č. 51, s. 489, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7703723 (jen v NK). Datum a místo narození je sporné; matrika zemřelých uvádí, že se narodil ve Vamberku, nicméně v místní katolické matrice narozených se v letech 1848-50 nikdo takový nenachází. V Rojšíně se naopak ten den Tomáš Planský narodil - viz SOA Třeboň, Matrika narozených Brloh, kniha 6, s. 35, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/2469/354/826/1174/100/0 , takže toto je zřejmě správný údaj.
Mellan, Ferdinand, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/jk01081165
Zemřel 17. 1. 1937. Zdroj: Národní politika, 19. 1. 1937, roč. 55, č. 19, s. 15, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4921374 . Profil (zakladatel feriálních osad, vedoucí pracovník ČKD) odpovídá kartotéce p. Kunce.
Štěpánek, Antonín, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/jk01131267
Zemřel 29. 12. 1925. Zdroj: Národní listy, 31. 12. 1925, roč. 65, č. 357, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9180656 (parte). Profil (hospodář v (H)řibsku) odpovídá kartotéce J. Kunce.
Stegl, Theodor, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/xx0010989
Zemřel 4. 1. 1934 v Teplicích. Zdroj: Deutsche Zeitung Bohemia, 9. 1. 1934, roč. 107, č. 6, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22207318 , 1. sloupec dole. Potvrzení: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých 163/13 • Šanov, s. 566, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=8d0e01f6cf78fd58:-6ca67971:13f99d54109:-7ed7&scan=635#scan635 (odpovídá datum a místo narození)
Suchanek, Victor, Edler von Hassenau, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/jo2012719505
Zemřel 24. 11. 1934 v Brně. Zdroj: Lidové noviny, 27. 11. 1934, roč. 42, č. 597, s. 6, http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:d9c65b90-16b5-11dd-9a57-000d606f5dc6 , 2. sloupec dole, popř. s. 12, http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:d9d72470-16b5-11dd-9084-000d606f5dc6 . Viz též encyklopedii města Brna (uvádí datum 25. 11. ale potvrzuje, že jde o tutéž osobu).
Josst, Franz, 1815-1862 - http://aut.nkp.cz/jo2013772311
Duplicitní záznam s Jošt, František, 1815-1862 ( http://aut.nkp.cz/jk01052112 ). Odpovídá vše, včetně autora přiložené práce (SKC). Narozen v Tupadlech u Čáslavi 22. 4. 1815, zemřel 24. 12. 1862 v Děčíně. Zdroj: www(Děčíňák), http://www.decinak.cz/cs/cs/decinak/franz-josst1730708664 . Potvrzení data úmrtí: SOA Litoměřice, Matrika zemřelých Děčín sig. 28/38, s. 93, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-76fa&scan=48#scan48 (2. zhora).
Kramář, Josef, činný 1870-1895 - http://aut.nkp.cz/xx0041341
Duplicitní záznam s Kramář, Josef, 1814-1895 ( http://aut.nkp.cz/jk01062851 ). Tento lékárník byl zároveň majitelem knihtiskárny - viz Národní listy, 23. 2. 1895, roč. 35, č. 54, s. 3, kopie ve Wikizdrojích (s odkazem na originál uvnitř). S velkou pravděpodobností byl také překladatelem z francouzštiny (viz http://aut.nkp.cz/jk01062852 ), ale k tomu se mi nepodařilo najít přímý důkaz a ani Jaroslav Kunc zjevně tomuto spojení nevěřil, takže je asi prozatím nechme zvlášť.
Haas, Antonín, činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20090319005
Duplicitní záznam s Haasz, Antonín Dominik, 1831-1901 ( http://aut.nkp.cz/jk01032895 ). Jak uvádějí Národní listy, 25.9.1901, roč. 41, č. 265, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9267613 (parte), byl mimo jiné členem a dlouholetým předsedou Jednoty pro povzbuzení průmyslu. Někdy byl uváděn i jako Anton(ín) Haas - viz např. Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 161, obraz 600, http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?action=link&ref=czarch:CZ-100000010:874&karton=161&folium=600 , což dokládá, že jde o tutéž osobu. Narodil se 25. 2. 1831 v Lounech - viz Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 14 • 1831, http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1F406B0823A911E08F90005056C00008&scan=1 , popř. SOA Litoměřice, Matrika narozených Louny sig. 100/8, str. 27, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-73a0&scan=50#scan50 (poslední na stránce)
Cox, Harold, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/skuk0002118
Zemřel 1. 5. 1936. Britský ekonom, novinář a politik. Zdroj: Oxford Dictionary of National Biography, http://www.oxforddnb.com/view/article/32602 , popř. anglická Wikipedie
Jendrassik, Ernst, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/nlk20000091463
Též Ernő Jendrassik. Zemřel 21. 12. 1921. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon, http://www.biographien.ac.at/oebl_3/103.pdf , popř. německá Wikipedie.
Macháček, Ladislav Zdeněk, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/jk01072953
Narozen 11. 9. 1858 v Králově Dvoře u Berouna, zemřel 1. 7. 1921 v Praze. Zdroj: Datum narození: Archiv hl. m. Prahy, Archiv pražských domovských příslušníků, list 251 • 1858 • Macháček, Ladislav, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=57FD68F877DD11E181B8002215111B5A&scan=1 . Datum a místo úmrtí: Národní politika, 3. 7. 1921, roč. 39. č. 180, s. 9, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17839299 (zcela vlevo nahoře)
Klaschka, Franz, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/jx20111207013
Narozen v Třebovicích u Lanškrouna (Triebitz), zemřel 11. 5. 1914 ve Vídni. Zdroj: Bohemia, 13. 5. 1914, roč. 87, č. 130, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22123323 , 3. sloupec.
Jaklín, Jakub, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/jk01050671
Zemřel v prosinci 1916. Zdroj: Český deník, 31. 12. 1916, roč. 5, č. 361, s. 13, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9117737 (jen v NK, je tam zřejmě i přesné datum).
Grün, Edmund, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/jx20110208009
Narozen 24. 12. 1857 v Praze, zemřel 14. 12. 1923 v Liberci. Zdroj: Datum úmrtí: Reichenberger Zeitung, 16. 12. 1923, roč. 64, č. 293, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17108260 (3. sloupec) a Národní archiv, Matrika zemřelých židovské obce v Liberci kn 992, s. 181, http://new.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=1321&reproId=78913 . Datum narození: Národní archiv, Matrika narozených židovské obce v Praze, kn 2500, s. 22, http://new.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=3293&reproId=107842
Netval, František, nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/jk01083293
Narozen 24. března 1855 v Pacově, zemřel v listopadu 1932. Zdroj: Datum úmrtí: Nové směry, 2. 12. 1932, roč. 14, č. 47, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5849126 (jen v NK). Datum narození: SOA Třeboň, Matrika narozených Pacov 1839-1855, s. 390, http://digi.ceskearchivy.cz/cs/6227/398 . Podle Kuncovy kartotéky byl majitelem tkalcovny v Červeném Kostelci.
Balling, Carl A. M., činný 19. století - http://aut.nkp.cz/jx20110214001
Duplicitní záznam k Balling, Karl, 1835-1896 ( http://aut.nkp.cz/jo2013793264 ). Tento metalurg byl autorem studie Die Eisenindustrie Böhmens (SKC), viz německou Wikipedii. Sbírka básní (SKC) se mu moc nepovedla - viz recenzi ve Wiener Zeitung z 23.07.1855, s. 220 - a vydal ji dost mladý, proto se o ní asi pozdější životopisci nezmiňovali.
Tvrdý, Václav, nar. 1856 - http://aut.nkp.cz/jk01140520
Zemřel 1. 12. 1922 v Dobřichovicích. Zdroj: Národní politika, 3. 12. 1922. roč. 40, č. 331, s. 7, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17759776 , prostřední sloupec; profil (farář v. v. v Dobřichovicích) odpovídá kartotéce J. Kunce. Viz též www(Petera: Géniové církve a vlasti), http://www.cdct.cz/petera/show.php?persona=4236 (část zjevně chybí, ale data odpovídají).
Mucha, Antonín, nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/jk01082372
Zemřel 13. 1. 1913 v Olomouci. Obchodník, ředitel tržnice, zakladatel konzumního spolku. Zdroj: Našinec, 15. 1. 1913, roč. 49, č. 11, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6945558 (jen v NK). O jeho redakční i obchodní činnosti (viz Kuncovu kartotéku) se zmiňuje např. Našinec, 22. 3. 1893, č. 122, s. 3, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5673624 (jen v NK).
Panzner, Ludvík (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01091692
Zemřel 9. 7. 1948. Zdroj: Lidové noviny, 13. 7. 1948, roč. 56, č. 161, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17579207 (jen v NK). (Bylo by vhodné ověřit věk, pokud ho parte uvádí; ing. Ludvík Panzner (zjevně autor přiložené knihy) složil podle Národní politiky ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17743747 , 2. sloupec) v prosinci 1921 zkoušky pro státní lesní technickou službu, čemuž by odpovídalo datum narození cca 1890-95.)
Pisling, Theophil, nar. 1834 - http://aut.nkp.cz/mzk2003198865
Narozen 12. 12. 1834 v Praze, zemřel 14. 2. 1916 ve Vídni. Rakouský novinář, ekonom, státní úředník a dramatik, autor textů o hospodářské situaci v českém pohraničí. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Pisling_Theophil_1834_1916.xml . Datum úmrtí potvrzuje i Wiener Abendpost, 14. 2. 1916, s. 6, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=19160214&seite=6&zoom=33&query=%22Pisling%22&provider=P01&ref=anno-search
Kautsch, Heinrich, nar. 1859 - http://aut.nkp.cz/jo2005273733
Zemřel 29. 9. 1943 ve Vídni. Zdroj: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_K/Kautsch_Heinrich_1859_1943.xml (Zcela jistě nezemřel 1923, protože např. v roce 1934 připomínali jeho 75. narozeniny - viz Deutsche Zeitung Bohemia, 27. 1. 1934, s. 5, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22208255 , 2. sloupec.)
Krejčí, Ivan, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/nlk20010092997
Narozen 23. 7. 1857, zemřel 28. 7. 1928. Vojenský lékař, generál zdravotnictva. Zdroj: Datum narození: Národní politika, 21. 7. 1927, roč. 45, č. 199, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6812849 . Datum úmrtí: Národní listy, 31. 7. 1928, roč. 68, č. 210, s. 8, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4549908 (parte). Životopisná data (vedle Almanachu lékařů, s. 156): Národní politika, 31. 7. 1928, roč. 46, č. 211, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17933141 (2. sloupec).
Giorgi, Antonie di, nar. 1839 - http://aut.nkp.cz/jx20110322005
Narozena 2. 6. 1836 v Praze, zemřela 24. 11. 1913 tamtéž. Zdroj: Bohemia, roč. 86, č. 324, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22118487 (2. sloupec). Rok narození 1836 (v rozporu s nekrologem) uvádí evidence obyvatel - Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků, list 21 • 1830 • Giorgi De, Eduard, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=1ED537F823A911E08F90005056C00008&scan=1 , popř. list 36 • 1795 • Kattuy, Joseph, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=FE3D77B576E711E0814B002215111B5A&scan=1 - zcela dole, i když existuje i jedna policejní přihláška s r. 1837. (Příslušné matriky od sv. Jindřicha - nar. 1836, odd. 1863, zemř. 1913 - nejsou zatím digitalizované.)
Mušek, Antonín Jakub, nar. 1851 - http://aut.nkp.cz/jk01082546
Zemřel 12. 11. 1933 v Bratislavě. Zdroj: Národní politika, 13. 11. 1933, roč. 51, č. 311, s. 2, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17543297 , 2. sloupec. Profil (herec SND) odpovídá kartotéce J. Kunce.
Malleterre, Pierre Marie Gabriel, général, nar. 1858 - http://aut.nkp.cz/skuk0003894
Francouzský divizní generál. Zemřel 26. 11. 1923. Zdroj: BNF, http://data.bnf.fr/16276343/gabriel_malleterre/ , popř. anglická Wikipedie
Dettweiler, Peter, nar. 1837 - http://aut.nkp.cz/nlk20000084047
Zemřel 12. 1. 1904. Zdroj: německá Wikipedie
Gotschlich, Emil, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/nlk20000086793
Zemřel 1949. Zdroj: DNB, http://d-nb.info/gnd/119417871
Penzig, Rudolph, nar. 1855 - http://aut.nkp.cz/skuk0001071
Zemřel 20. 4. 1931. Zdroj: německá Wikipedie
Procházka, Bedřich (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jx20090225005
Duplicitní záznam s http://aut.nkp.cz/jk01101106 (Procházka, Bedřich, 1855-1934). Podle pana Šišmy ( http://web.math.muni.cz/biografie/bedrich_prochazka.html ) působil tento matematik od roku 1891 na reálce v Pardubicích a předtím v Chrudimi, což odpovídá datu a místu vydání přiložené práce (O vztazích mezi elektřinou a světlem). Máme i "skoro úřední" doklad - podle oznámení v Národních listech ze 17.02.1892 ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/4587759 , 2. sloupec) se "pan Bedřich Procházka, professor na vyšší reálce v Pardubicích", oženil 27.02. se Zdeňkou Štolbovou, což odpovídá záznamu tohoto prof. ČVUT (* 4.7.1855) v pražské přihlášce k pobytu. Zmíněný matematik je také pravděpodobně autorem většiny či dokonce všech prací, přiřazených k duplicitnímu záznamu v SKC, zejména textů o deskriptivní geometrii a výročních zpráv náchodské reálky, kde byl v letech 1897-1904 ředitelem (viz též p. Šišma).
Thorsch, Leopold, činný 1884 - http://aut.nkp.cz/jx20100819005
Narozen 27. 6. 1833 v Golčově Jeníkově, zemřel 3. 12. 1911 ve Slaném. Od roku 1886 rabín ve Slaném. Zdroj: Datum úmrtí: Prager Tagblatt, 4. 12. 1911, roč. 36, č. 335, s. 6, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb&datum=19111204&seite=6&zoom=33 (parte), což potvrzuje Národní archiv, Matrika zemřelých židovské obce ve Slaném kn 1864, s. 146, http://new.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=2456&reproId=87720 . Datum narození: Geni.com, http://www.geni.com/people/Leopold-L%C3%B6wi-Thorsch/6000000013898359966 , což potvrzuje matrika narozených židovské obce v Golčově Jeníkově, kn 377, s. 29, http://new.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=499&reproId=75926 (2. záznam na pravé straně). V datu narození je rozpor (matrika zemřelých uvádí 17. 6. 1834), ale toho dne se v G. J. nikdo takový nenarodil - viz následující strany v téže matrice narozených. Přesun z Jindřichova Hradce do Slaného: Ohlas od Nežárky, 31. 7. 1886, roč. 16, č. 31, s. 266, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/7958061 (levý sloupec), což také dokládá, že jde o stejnou osobu.
Doutrelepont, Joseph, nar. 1834 - http://aut.nkp.cz/nlk20000084679
Zemřel 30. 4. 1918. Německý chirurg, později dermatolog. Zdroj: Deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de/sfz11757.html
Houšť, Antonín Petr, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/jk01042492
Zemřel 24. 5. 1935. Zdroj: www(Petera: Géniové církve a vlasti), http://www.cdct.cz/petera/show.php?persona=377
Křivohlávek, František Jan, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/jk01070118
Zemřel 30. 4. 1914. Zdroj: Zdroj: www(Petera: Géniové církve a vlasti), http://www.cdct.cz/petera/show.php?persona=1269 , popř. Obnova, 8. 5. 1814, roč. 20, č. 18, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6859505 (jen v NK). Profil (probošt v Litomyšli) odpovídá kartotéce J. Kunce.
Petřík, František, nar. 1857 - http://aut.nkp.cz/jk01092882
Zemřel 18. 1. 1925 ve Vysokém Mýtě. Zdroj: Východočeský republikán, 23. 1. 1925, roč. 7, č. 4, s. 6, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5152231 (jen v NK). Profil (odb. učitel -> ředitel školy ve Vys. Mýtě) odpovídá kartotéce J. Kunce.
Mejtský, Josef (bez dat) - http://aut.nkp.cz/jk01081102
Narozen 22. 1. 1856 v Praze, zemřel 30. 1. 1905 tamtéž. Genealog, padělatel historických záznamů o šlechtickém původu. Zdroj: Datum narození a úmrtí: Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých TPA Z1 • 1878-1926, s. 199, http://amp.bach.cz/pragapublica/permalink?xid=00E193AE82AD42EAACCA9F363ECC4689&scan=199 . Viz též Elznic, Václav: Renobilitační procesy pražské, Ostrava 1986, s. 17-19, http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/elznic1986.pdf
Heilemann, Ernst, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/jx20050225005
Zemřel 9. 4. 1936. Zdroj: německá Wikipedie
Kühn, Philalethes, nar. 1870 - http://aut.nkp.cz/nlk20010100903
Zemřel 4. 8. 1937. Zdroj: německá Wikipedie
Starší úpravy
 • První skupina — mail odeslaný 03.01.2014 a vyřízený krátce poté
 • Archiv 01 (nejstarší provedené doplňky od cca 22. února do 14. července 2014)
 • Archiv 02 (úpravy zadané do databáze 15. července 2014 a od 4. června do 17. srpna 2015)

Jiné poznámky[editovat]